Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Зміст Вступ Розділ І. Зміст і форми соціально-педагогічної роботи із різними типами сімей 1.1 Напрями діяльності соціального педагога із сім’ями 1.2 Групові та індивідуальні форми роботи із неблагополучними родинами Розділ ІІ. Організація і проведення роботи соціального педагога із дисфункційними сім’ями 2.1 Робота з неповними сім’ями 2.2 Особливості соціально-педагогічної діяльності з конфліктними родинами 2.3. Соціальна допомога сім’ям, де батьки зловживають алкоголем, наркотиками 2.4 Робота соціального педагога з батьками, які мають низький морально-культурний рівень 2.5 Зовні благополучні сім’ї та допомога їм у вирішенні родинних проблем Висновки Список використаної літератури Додатки У зв’язку із змінами, що відбуваються в політичній, соціальній та економічній сферах, виникло ряд проблемних ситуацій в суспільстві серед яких особливого значення має проблема підростаючого покоління. Водночас з вимогами підвищення якості сімейного та шкільного виховання реально знизилися їхні можливості. Характерним для сучасної сім’ї є зниження рівня життя. Батьки сьогодні зайняті, в основному добуванням засобів для існування, що часто призводить до обмеженості спілкування батьків з дітьми. Вони не мають можливості нормально нагодувати, вдягнути дитину, не говорячи вже про витрати на культурне дозвілля. Крім того, зростання психологічної напруженості в суспільстві позначається на психологічному кліматі у сім’ї. Усе це призводить до прагматизму, внаслідок чого створюється своєрідний тип мислення, що позначається на формуванні ціннісних орієнтацій у дітей. Тобто батьки не мають змоги розвивати їхні здібності, задовольняти інтереси. Водночас у суспільстві зростає соціальна цінність сім’ї у вихованні, формуванні та розвитку особистості дитини. Така суперечливість породжує проблеми у сімейному вихованні. Вони виникають у нормальних сім’ях, а ще більше їх у неблагополучних сім’ях, які ми визначаємо як такі, що повністю або частково, в силу тих чи інших причин, втратили свої виховні можливості. У результаті в цих сім’ях об’єктивно чи суб’єктивно складаються несприятливі умови для виховання. Діти таких сімей рано перестають спілкуватися із батьками, свої життєві проблеми розв’язують із однолітками. Для цих дітей характерні агресивність, жорстокість, егоїзм, конфліктність, замкненість, озлобленість, невпевненість у своїх силах, небажання вчитися тощо. В результаті соціологізуючий вплив неблагополучної сім’ї на дитину значно знижений. У соціальній педагогіці виділяють п’ять типів неблагополучних сімей, а саме: неповні сім’ї; конфліктні сім’ї; сім’ї, у яких батьки зловживають алкоголем чи наркотиками; сім’ї із низьким морально-культурним рівнем батьків; зовні благополучні сім’ї. Крім того, ми можемо виділити і сім’ї групи соціального ризику, які не можуть повноцінно виконувати свої функції внаслідок складних соціальних умов, у яких перебуває сім’я. Це багатодітні сім’ї, малозабезпечені, сім’ї з дітьми-інвалідами, неповнолітніми матерями.

Отже, є чимало проблемних сімей, які потребують соціальної допомоги і психологічної підтримки соціальних педагогів і практичних психологів - допомагати безконфліктно розв’язувати виникаючі проблеми, психологічно підтримувати їх, допомагати у побудові правильних взаємовідносин з учителями школи, де навчаються їх діти, державними органами, службами, громадськими організаціями, оточуючими людьми. Це дасть змогу сім’ям подолати труднощі з найменшими психологічними втратами. Розділ і. Зміст і форми соціально-педагогічної роботи з різними типами сімей 1.1 Напрями соціально-педагогічної діяльності з сім’ями Одним із важливих напрямів роботи соціального педагога є надання допомоги вчителям, вихователям, батькам, учням у налагодження взаємостосунків, здобутті взаєморозуміння, раціональних шляхів вирішення складних шкільно-сімейних проблем. Невміння виховувати - людська біда. Завдання соціального педагога полягає в тому, щоб надати батькам конкретної кваліфікованої методичної допомоги з корекції недоліків сімейного виховання. Цього можна досягти лише тоді, коли взаємини із сім’єю будуватимуться на співробітництві, взаємній допомозі, взаєморозумінні. В основі таки взаємин лежить тісний контакт із сім’єю., розуміння процесів, що відбуваються в сучасній сім’ї, використання позитивного виховного потенціалу, безмежних джерел народної педагогіки, пропаганда досвіду сімейного виховання. У зв’язку із вищевказаним значні завдання покладаються на шкільну соціально-психологічну службу. ЇЇ напрями роботи: психодіагностика, корекційна робота з дітьми, неблагополучними сім’ями, дітьми із сімей групи ризику; соціально-педагогічні консультації батьків з різних питань виховання дитини у сім’ї; допомога батькам і дітям у встановленні правильних взаємостосунків; допомога підліткам і юнакам у подоланні невпевненості в собі, розширення знань педколективу, батьків і дітей про правила формування здорового способу життя; навчання засобів захисту від психологічних і соціальних стресів, контроль за умовами життя дитини в сім’ї та школі; оцінка індивідуально-психологічних особливостей і можливостей дитини та створення програми з оптимізації її розвитку; зниження емоційного напруження учнів, які прийшли до школи. Якщо сім’я неблагополучна, то одне із найважливіших завдань соціального педагога - скоригувати недоліки сімейного виховання, захистити дитину від сімейного неблагополуччя, запобігти педагогічній занедбаності, важковиховуваності та ін. Соціальний педагог працює разом із дирекцією школи, класними керівниками, класними і шкільними батьківськими комітетами, з інспекцією у справах неповнолітніх, дільничим інспектором міліції. Як свідчить практика, неблагополучними у школі вважаються сім’ї, де батьки-алкоголіки, наркомани, ведуть аморальний спосіб життя; сім’ї, де у дитини не склалися стосунки з вітчимом, мачухою. Інші типи неблагополучних родин майже не фіксуються. Уваги соціальних педагогів вимагають всі типи неблагополучних сімей, незважаючи на те, вплинули вони на дитину, чи ні.

Як відомо сімейне неблагополуччя негативно позначається на формуванні особистості дитини, тому такі сім’ї і діти, які виховуються в них, повинні постійно бути в центрі педагогічної уваги: захисна позиція відносно таких дітей, конкретна методична допомога батькам з питань організації сімейного виховання, педагогічна освіта цих батьків. 1.2 Групові та індивідуальні форми роботи соціального педагога із неблагополучними сім’ями Корекція сімейного виховання, допомога дитині передбачає контакти соціального педагога з директором школи, заступником директора з виховної роботи, батьківським комітетом. У роботі з неблагополучними сім’ями можна поєднувати груповіі та індивідуальні форми роботи. Зокрема, соціальному педагогові школи в роботі з сім’ями допоможуть індивідуальні та групові консультації батьків із спеціалістами-науковцями: педагогами, психологами, медиками, юристами, соціологами. Зустрічі бажано проводити регулярно; групи батьків при цьому мають бути невеликими. Доцільно попросити батьків, щоб вони заздалегідь підготували питання, які їх цікавлять, тоді відповідно до цього і запрошують спеціалістів. Цікавою формою роботи із сім’єю є шкільна батьківська конференція. Тематика конференцій може бути різноманітною: &quo ;Про роль сім’ї у вихованні громадянськості учнів&quo ;, &quo ;Правове виховання дітей у сім’ї&quo ;, &quo ;Роль сім’ї у вихованні духовності у дитини&quo ;, &quo ;Трудове виховання дитини у сім’ї&quo ;, &quo ;Формування здорового способу життя у дітей&quo ;. До конференції готують узагальнюючий матеріал, серед батьків, учнів проводять спеціальні дослідження (додаток1) (анкетування, бесіди, інтерв’ю, спостереження, написання дитячих творів на задану тематику тощо). Узагальнені дані про результати дослідження доводять до відома батьків. Бажано, щоб такими дослідженнями були охоплені неблагополучні сім’ї. Крім того, батьки обмінюються досвідом сімейного виховання. До підготовки конференції слід залучати батьків з неблагополучних родин, запропонувати їм виступити, розповісти про позитивний досвід сімейного виховання. Одна із форм роботи з неблагополучними сім’ями - батьківські дні в школі, які організовує адміністрація школи разом із батьківським комітетом, соціальною службою (в основному, раз на місяць). У цей день в школі мають бути присутніми керівництво, вчителі, класні керівники, вихователі, соціальний педагог, психолог, спеціалісти з питань психології, медицини, юриспруденції. Батьківські дні проводять за здалегідь розробленою тематикою: &quo ;Як допомогти дитині вчитись&quo ;, &quo ;Зміст, форми і методи сімейного виховання&quo ;, &quo ;Організація вільного часу дитини у сім’ї&quo ;, &quo ;Відповідальність батьків за виховання своїх дітей&quo ;. Цікавою може бути і робота шкільного музею сім’ї. Екскурсоводи музею - учні. Виховання любові до своєї країни починається з виховання любові до рідного міста, села, рідного дому, батьків. Тому в музеї зосереджуються матеріали про сім’ї учнів, їх родовід, соціальний портрет, сімейні традиції, про батьків та їх професії, сімейні династії, багатодітні сім’ї, щасливі сім’ї, кращий досвід сімейного виховання, народні традиції у виховному потенціалі сім’ї, про молоду сім’ю, її проблеми.

Але, зважаючи на скрутний стан УНР і потребу інтелектуальних техничних сил для неї, УПСР дозволяє своїм членам входити у всі урядові органи для органичної роботи, коли ця робота не стоїть на перешкоді організації вищезазначених клясових органів»[105]. Закріплення розколу було завершене обранням Центрального Комітету УПСР (центральної течії) у складі: Н. Петренко, І. Лузанівський, М. Любинський, І. Миколайчук, А. Степаненко, Д. Одрина, І. Часник, О. Щадилів, В. Голубович (останній — кандидат у члени ЦК). Проведені новим керівним центром переговори з лівою течією партії успіху не мали, й обидві партії існували окремо. Визнавши за необхідне підтримувати радянську форму влади, УПСР (центральної течії) водночас наполягала, щоб у лавах селянських і робітничих депутатів українське трудове селянство мало представництво, відповідне його соціально-економічному значенню в житті краю. В цьому своєму домаганні партія виходила з міркувань подвійного роду: соціально-економічних і національно- політичних. Зважаючи на аграрний характер України і відповідно малу чисельність міського робітництва, партія вважала диктатуру пролетаріату в Україні нездійсненною без підтримки багатомільйонної верстви безземельного та малоземельного селянства; тільки в тісній злуці міського пролетаріату з трудовим селянством і спільній їх революційній праці в радах робітничих і селянських депутатів УПСР убачала запоруку перемоги революції в Україні

1. Сутність технологій в соціальній роботі

2. Філософська культура особи та її суспільна значущість

3. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

4. Тривожність як соціально-педагогічне явище

5. Особистісна тривожність молодших школярів

6. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками
7. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
8. Сутність і значення соціального страхування

9. Достатність доказів у кримінальному процесі України

10. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

11. Соціальна обумовленість державної служби

12. Сутність та соціальне призначення держави

13. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

14. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

15. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

16. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета
Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

17. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

18. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

19. Соціальна перцепція й повсякденна свідомість

20. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

21. Бідність як соціальна проблема

22. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою
23. Виникнення та еволюція соціальної роботи
24. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

25. Деонтологія в соціальній роботі

26. Історія соціальної роботи XVII-XX ст

27. Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи

28. Метацінності та ідеали соціальної роботи

29. Правове регулювання соціальної роботи

30. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

31. Системна модель соціальної роботи

32. Соціальна робота з людьми похилого віку

Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья
Фоторамка-коллаж для 12 фото, 58x45x2 см, арт. 238642.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
1460 руб
Раздел: Мультирамки

33. Соціальна робота з хворими на алкоголізм

34. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

35. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

36. Стратегії втручання у соціальній роботі

37. Типологія сімей. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями

38. Форми і методи соціальної роботи
39. Молодь як об’єкт соціальної роботи
40. Організаційні аспекти соціальної роботи

41. Нормативна база соціальної роботи в Україні

42. Еволюція методології фахової соціальної роботи

43. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

44. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

45. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

46. Матераільна відповідальність працівників

47. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

48. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

49. Організація роботи шкільної їдальні

50. Передбачуваність роботи компаній

51. Професійна діяльність шкільних психологів

52. Допомога сім`ї та дитині у подоланні девіантної поведінки в практиці роботи шкіл

53. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

54. Латинский язык (Контрольна робота)
55. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
56. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

57. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

58. Надежность машин: станки, промышленные роботы

59. Использование роботов в промышленных предприятиях

60. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

61. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

62. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

63. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

64. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные
Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки

65. Суспільна організація життя слов

66. Творчість Рембрандта

67. Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

68. Лапароскопическая робот-ассистированная радикальная простатэктомия. Критический анализ результатов

69. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

70. Виробничо-торговельна діяльність підприемства
71. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку
72. Сутність та зміст сучасного менеджменту

73. Нано-роботы

74. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

75. Діяльність римських магімтратів

76. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

77. Техническое зрение роботов

78. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

79. Свідомість та творчість

80. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

81. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

82. Разработка программы управления промышленным роботом на базе контроллера SIMATIC S5 фирмы SIEMENS

83. Інтегральна ефективність діяльності

84. Бідність в України

85. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

86. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту
87. Рентабельність підприємства
88. Сутність витрат та методи їх зниження

89. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

90. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

91. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

92. Підсудність і її види

93. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

94. Хімічна промисловість України

95. АПК, його галузева структура і необхідність формування

96. До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

97. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці

98. Античність у поетичних творах Яра Славутича

99. Життя та діяльність І.П.Котляревського


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.