Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Математические модели и методы обоснования управленческих решений и сферы их применения в практике управления

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра менеджменту КУРСОВА РОБОТА на тему “Математичні моделі й методи обгрунтування управлінських рішень, сфери їх використання в управлінській діяльності” Студента III курсу, спец. 6201/1-2 Нечитайла Дмитра Сергійовича Науковий керівник Барабась Дмитро Олександрович Дата здачі роботи на Перевірку та рецензування 25 жовтня 1999 рокуРеєстраційний номер 2 Курсова робота захищена з оцінкою “ ” Дата захисту Комісія по захисту у складі: КИЇВ 1999 ЗМІСТВступ. . с. 3 1. Моделі і методи прийняття управлінських рішень. с. 5 2. Математичні моделі і методи прийняття рішень. с. 13 3. Застосування математичних моделей і методів в практиці . с. 24 . с. 27Вступ. Кожен день нам доводиться вирішувати безліч питань: чи варто придбати ту чи іншу річ, як розподілити сімейний бюджет, що з’їсти на обід або чи варто вдягати теплий одяг? І кожен з нас незалежно від віку і статі намагається знайти якомога раціональнішу відповідь на те чи інше питання, бо від цього залежатимуть всі подальші наслідки. Кожен в житті приходить до відповідей на ці питання різними шляхами: хтось читає гороскоп, хтось кидає монету, хтось радиться з другом, а дехто йде навмання. Майже кожну мить хтось із нас робить те, що прийнято називати прийняттям рішення. Це поняття вживають у повсякденній лексиці при вирішенні соціально-побутових проблем, але в цій роботі я намагатимусь розкрити сутність цього поняття з управлінської точки зору. Метою моєї роботи насамперед є довести те, що одним з найважливіших інструментів сучасного менеджера є вміння оперувати математикою поряд з управлінськими науками, те, що для запобігання проблем в бізнесі менеджер повинен мати уяву про безліч методів для вирішення тієї чи іншої проблеми. Завдання моєї роботи – дати відповіді на питання : для чого менеджери приймають рішення, як відбувається процес прийняття рішення, які методи вживаються при прийнятті рішень, що являють собою математичні моделі в сфері прийняття управлінських рішень та яким чином ці моделі можуть вживатися на практичному рівні? На сьогодняшній день різні світові літературні видання пропонують читачам дуже велике різномаїття книжок та періодичних видань присв’ячених теорії та практиці прийняття рішень. При написанні цієї роботи я звертався як до класиків американського менеджменту (Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурі Ф., Еддоус М., Стенсфілд Р. і т. ін), так і до сучасних вітчизняних та російських авторів (Трояновський В.М., Шарапов О.Д., Беспалов Б.А. і т. ін). Хочу відзначити, що на мій погляд праці американських авторів більш легкіші до сприйняття та місцями мають описово-пізнавальний характер, тоді коли вітчизняні та російські видання викладені в більшості у науковому стилі, хоча огляд математичних моделей у вітчизняних книжках представлено більш складно та поглиблено. Це свідчить про глибокий аналіз тих теоретичних засад, які сформовані американським менеджментом. Американські автори будують свої твори таким чином, щоб вони були доступні для всіх рангів управління, а також для широкого кола читачів, в той час коли вітчизняні науковці схиляються до формалізованого викладення.

Наприклад всім відомий американський підручник “Основи Менеджменту” (Мескон М.Х. та інші) освітлює питання про моделі прийняття управлінських рішень на мій погляд не досить глибоко. Ігрові методи показані на прикладах декількох матриць і те ж стосується експертних методів. Такий підхід на мою думку непогано сприяє засвоєнню матеріалу, але не дає змоги молодим менеджерам або просто зацікавленим особам здійснити якісь практичні заходи, використовуючи цей метод. Особисто мені дуже сподобався підручник В.М. Трояновського “Математичне моделювання в менеджменті”. Тут перелічені всі можливі моделі й методи математичного розв’язку управлінських і економічних задач, приведені конкретні приклади впровадження методів у життя, а також приклади побудови моделей. Недоліки цього підручнику – надто конспективний характер і те, що він розрахований на читача, який вже має досить поглиблені знання з теорії прийняття рішень, а також добре вміє оперувати знаннями з вищої математики, теорії ймовірностей і статистики. Хотілося б відзначити, що проблема прийняття управлінських рішень не дуже добре освітлена в українських періодичних виданнях. Я спробую пояснити чому. По-перше, тому, що процес прийняття рішень повинен бути унікальним для кожної фірми і мало хто з менеджерів хотів би освітлювати свої особисті підходи, а по-друге, процес прийняття рішень повинен враховувати фактори, які є індивідуальними для кожної ситуації, і тому навряд чи обмін досвідом допоможе прийняти вірне рішення. Найчастіше в періодичних виданнях освітлюються проблеми управління персоналом, мотивації підлеглих, побудови доскональної організаційної структури, а не стратегії прийняття управлінських рішень. Перед тим як перейти до викладення основного плану цієї роботи, я хотів би розглянути ще один підручник американських авторів М. Еддоуса та Р. Стенсфілда “Методи прийняття рішень”, який на мою думку повинен викликати інтерес у менеджерів, які схильні до застосування математичної методології в прийнятті рішень. Автори дуже доступно описують всі необхідні теоретичні засади з векторної алгебри, лінійного програмування, теорії ігор, імітаційних моделей, математичної статистики та інших наук необхідних для вільного оперування моделями прийняття рішень. Матеріал підручника легко сприймається навіть при недостатній озброєності математико-статистичними знаннями. Для більш наочного сприйняття матеріалу в своїй роботі я буду використовувати математичні формули, матриці, статистичні таблиці, діаграми та інші об’єкти.1. Моделі і методи прийняття управлінських рішень. При прийнятті рішень в практиці управління постає питання про задачу прийняття рішень. Отже спробуємо з’ясувати навіщо менеджери приймають рішення і чого вони таким чином досягають. Задача прийняття рішень спрямована на визначення найкращого (оптимального) або сприятливого способу дій для досягнення однієї або декількох цілей. Під ціллю розуміється в широкому смислі ідеальне уявлення бажаного стану чи результату діяльності . Бажаний стан чи результат для особи, що приймає рішення може означати прибуток фірми, заволодіння долею ринку, подолання конкурентної боротьби, зниження собівартості продукції тощо.

Найчастіше у житті трапляється так, що бажаний стан дещо віддалений або взагалі відсутній і той стан який існує в конкретний момент прийнято називати фактичним станом, тобто тим, що не залежить від волі особи, яка приймає рішення (ОПР). Отже, якщо фактичний стан не відповідає бажаному стану, то має місце проблемна ситуація, або проблема, виробітка плану подолання якої і складає сутність задачі прийняття рішень. Проблемна ситуація може виникати за умов коли: . функціонування управлінської системи в певний момент часу не забезпечую досягнення бажаних цілей організації; . функціонування цієї системи не може забезпечити досягнення цих цілей і в майбутньому; . система вимагає докорінних змін поставлених цілей. Виявлення проблемної ситуації являє собою 1-й етап процесу прийняття рішень. Для того, щоб не забігати наперед, слід зробити перелік всіх етапів цього процесу, лише після чого перейти до розгляду власне методології процесу. Таким чином процес прийняття управлінських рішень складається з наступних етапів: Рис.1 Другий етап процесу прийняття рішень – це накопичення інформації з проблеми, а саме збирання відомостей щодо проблеми, яка вирішується. На третьому етапі при опрацюванні альтернатив менеджер повинен враховувати такі вимоги як взаємовиключність альтернатив та забезпечення однакових умов описування альтернатив. Коли на 4-му етапі ми підходимо до оцінки альтернатив, то наші альтернативи повинні умовно пройти крізь “3 сита”: 1. Чи є альтернатива реалістичною? 2. Чи відповідає альтернатива можливостям організації? 3. Чи є прийнятливими наслідки реалізації альтернативи? Тепер, коли описані всі етапи процесу прийняття рішень, слід визначити саме поняття прийняття рішення: прийняття рішення – це порівняння альтернатив за очікуваними ефектами їх реалізації на закладі критеріїв етапу діагнозу проблеми і прийняття остаточного рішення . Кінцевим результатом задачі прийняття рішень являється рішення. Із змістовної точки зору рішенням може бути курс дії, спосіб дії, план роботи, варіант проекту тощо. Рішення являється одним з видів розумової діяльності і волевиявлення людини. Перед тим як перейти до розгляду моделей та методів прийняття управлінських рішень, слід зазначити, що не кожен метод може застосовуватись в будь-якій ситуації. Тобто кожне рішення або кожна задача прийняття рішення може вирішуватися в різних умовах. Для визначення цих умов слід провести класифікацію задач прийняття рішень за різними ознаками (ступінь визначенності інформації, зміст рішень, направленість рішень тощо), серед яких нас найбільше цікавить ступінь визначеності інформації – ступінь повноти і достовірності даних, необхідних для прийняття рішеннь. За ступенем повноти визначеності інформації задачі прийняття рішень класифікують на три групи: V задачі в умовах визначеності; V задачі в умовах ймовірнісної визначеності; V задачі в умовах невизначеності. Отже, для кожної групи умов в практиці управління використовуються та чи інша методологія. Прийняття рішень в умовах визначеності провадяться при наявності повної і достовірної інформації щодо проблемної ситуації, умов рішень і наслідках його реалізації.

В теории финансово-экономического анализа уже много сделано для достижения системности, функциональной, технической, методической и информационной совместимости составных частей анализа в единое целое. Благодаря этому достигаются объективность анализа и его достоверность. В условиях децентрализованной обработки информации целостность анализа не разрушается, не отменяется единство целей и задач анализа с точки зрения его системных свойств. Во-вторых, соединение процесса обработки информации с процессом принятия решения. Практически пользователь не мог воздействовать на ход расчетов, на методику анализа и обобщения. В конечном счете это сказывалось на ухудшении качества принимаемых решений. В условиях применения программных продуктов аналитические задачи решаются непосредственно самим пользователем на своем рабочем месте. Аналитик ведет личный контроль над всеми стадиями процесса обработки аналитической информации, имеет возможность оценить полученные результаты, грамотно использовать их для обоснования управленческих решений, удовлетворения разнообразных информационных потребностей управляющей системы

1. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

2. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

3. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

4. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

5. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

6. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
7. Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту
8. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

9. Розробка індустріальної енергозберігаючої технології вирощування та збирання соняшнику

10. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

11. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

12. История появления и развитие преступлений в сфере высоких информационных технологий

13. Процесс доказывания по делам о преступлениях в сфере высоких информационных технологий

14. Моделі та моделювання

15. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

16. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень

Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни

17. Використання низькочастотного ультразвуку та магніолазерної терапії в реабілітації хворих на остеоартроз

18. Оцінка ефективності використання рухомого складу

19. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

20. Властивості оксихіноліну, сфери його використання

21. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

22. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”
23. Підвищення ефективності використання оборотних засобів
24. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

25. Принятие управленческих решений на базе современных информационных технологий в финансовом менеджменте

26. Методы экспертных оценок при разработке и принятии управленческих решений

27. Технология принятия управленческих решений

28. Технология принятия управленческого решения

29. Технология принятия управленческого решения

30. Инновационный менеджмент, методы уменьшения коммерческого риска

31. Классификация методов разработки и принятия управленческих решений

32. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие
Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики

33. Поиск максимума одной функции многих переменных методом покоординатного спуска и с помощью метода дихотомии

34. Угорський метод рішення завдань про призначення

35. Методы предварительных эквивалентных преобразований и итерационные методы с минимизацией невязки для решения СЛАУ

36. Методы экономического обоснования принимаемых решений по выходу на внешний рынок

37. Информационные технологии поддержки принятия управленческих решений

38. Использование нормативного метода при принятии управленческого решения
39. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень
40. Методи прийняття управлінських рішень

41. Методы принятия управленческих решений

42. Методы проведения экспертиз при разработке управленческих решений

43. Методы управления риском в риск-менеджменте

44. Принятие управленческих решений в различных сферах деятельности предприятия

45. Совершенствование разработки управленческих решений в жилищной сфере (на примере городского округа "Город Хабаровск")

46. Технология принятия управленческих решений

47. Технология разработки и принятия управленческих решений в культурно-оздоровительном комплексе "Победа"

48. Экспертные методы оценки управленческого решения

Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы

49. Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов

50. Принятие управленческого решения по применению метода Assessment Center для оценки персонала

51. Проблеми флотації та їх вирішення

52. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

53. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

54. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу
55. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві
56. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

57. Методи та технології інтерактивного навчання

58. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

59. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

60. Образовательная модель В.Ф. Шаталова как технология интенсивного обучения

61. Исследование взаимосвязи электрофизических параметров кремния полученного методом карботермического восстановления от технологии его получения

62. Моделирование как метод естествознания. Модель демографического взрыва

63. Методы и модели демографических процессов

64. Методы и модели демографического прогнозирования

Чудо-пеленка для мальчика "Bambola".
Пеленка на липучках создана, чтобы обеспечить спокойный сон малышу. Благодаря липучкам, которые удерживают и не позволяют ребенку
340 руб
Раздел: Пелёнки
Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы

65. Перспективы развития и применения нанотехнологий. углеродные нанотрубки – революция в сфере технологии наночастиц

66. Методы алгебраических и дифференциальных уравнений для анализа и качественного исследования социально-экономических явлений (По дисциплине: Математические методы моделирования процессов управления в социальной сфере)

67. Конспект лекций по курсу ЭММ (Экономико-математические методы и модели)

68. Методи та способи підключення до мережі Internet

69. Математические модели и методы их расчета

70. Применение информатики, математических моделей и методов в управлении
71. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
72. Системные предпосылки формирования модели системы управления маркетинговой деятельностью предприятия сферы услуг

73. Проектирование технологии дуговой сварки на основе модели формирования показателей свариваемости низколегированных сталей

74. Серия МОНАП: модели, методы, подходы

75. Применение вероятностно-статистических методов в правовой сфере (криминалистика судебная экспертиза криминология и др.)

76. Математическая модель метода главных компонент

77. Информационные технологии в сфере туризма

78. Теоретические предпосылки изучения модели жизни интеллектуальной элиты в сфере физической культуры и спорта

79. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

80. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки
Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Використання нейромережевих технологій при створенні СППР

82. Построение экономической модели с использованием симплекс-метода

83. Построение экономической модели c использованием симплекс-метода

84. Авторское право в сфере технологий

85. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

86. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання
87. Java технологія и основні риси та перспективи застосування
88. Расчет сетевой модели методом Форда (с программой)

89. Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві

90. Використання фотографічних методів

91. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

92. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

93. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

94. Психрофільні мікроорганізми та їх використання

95. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

96. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки
Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт

97. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

98. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

99. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.