Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Религия Религия

Психологічні аспекти осягнення феномену релігійної віри

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ЗМІСТ Вступ Віра у контексті різноманітних підходів дослідження та її особливості у світлі психології релігії Форми вияву релігійної віри Зміст та вияви релігійного фанатизму Висновок Література Вступ Тема контрольної роботи &quo ;Психологічні аспекти осягнення феномену релігійної віри&quo ;. Однією з нагальних проблем сучасного суспільства є пошук духовних орієнтирів, що породжує гостру потребу у формуванні нової парадигми світосприйняття. Людина у процесі самопізнання та самотворення шукає все нових і нових можливостей реалізувати свої сутнісні сили, прагне виконати власне життєве призначення і тим самим досягти самоствердження та самовиповнення. У цьому задіяні всі сутнісні сили людини, і зокрема феномен релігійної віри, завдяки якій людина не лише переживає своє Я, а й прагне вийти за його межі. Глибинні зміни в суспільстві спонукають людину переглянути власні уявлення про сенс життя, про своє місце в ньому, про значення епохальних зрушень для душевної рівноваги людини, взаємної довіри та терпимості. Ці проблеми поглиблює невпевненістю людини, що, безперечно, заохочує до пошуку тих екзистенціалів, які спроможні слугувати їй певним прихистком. Іноді саме релігійна віра стає тим чинником, який допомагає відновити рівновагу, прилучитися до сфери Абсолютного. Адже саме вона задовольняє певні світоглядні орієнтації, оскільки дає змогу мати об'єкт поклоніння, який надає сенс існуванню. Коли людина впевнена, що її життя має сенс, вона здатна долати неймовірні труднощі. У сучасній релігієзнавчій літературі феномен релігійної віри залишається малодослідженою проблемою. Загалом релігійна віра розглядається, як правило, у трьох вимірах: богословському (Т. Дайчер, Б. Ничипоров, Ф. Хоп-ко та ін.), філософському (Б. Дейвіс, Ю. Шмелев та ін.), релігієзнавчому (О. Карагодіна, А. Козирева, О. Предко, В. Носович, Д. Угринович та ін.). Віра у контексті різноманітних підходів дослідження та її особливості у світлі психології релігії Наявні різноманітні аспекти осягнення концепту віри. Так, наприклад, Мартін Бубер у своїй праці &quo ;Два образи віри&quo ; зазначає про два типи релігійної віри, що сутнісно різняться. Перший образ віри — це стан безпосереднього діалогу людини з Богом і повної до Нього довіри, другий — християнська віра, за якої відбувається своєрідний &quo ;стрибок віри&quo ;, що змінює внутрішній світ людини. Релігійна віра є саме життя духу, що спрямований до Вічного, Божественного. Ця теза є провідною в житті старців (старець у православ'ї — керівник совісті). Старецтво як своєрідна інституція сповідників і порадників допомагало людям у стані душевної кризи. Люди свято вірили старцям, йшли до них пішки з найвіддаленіших місць у разі душевного відчаю. Про такого старця Зосиму можна прочитати в романі Ф. Достоєвського &quo ;Брати Карамазови&quo ;. Маловірній дамі Хохлаковій, котра заплуталась у питаннях віри, старець пропонує досвід діяльної любові, наголошуючи: &quo ;Постарайтесь любити ваших близьких діяльно і безперервно. У міру того як будете досягати успіхів у любові, будете переконуватися. і в безсмерті душі вашої.

Якщо ж дійдете до цілковитої самовідданості в любові до ближнього, тоді ж безперечно увіруєте і ніякий сумнів навіть не в змозі зайти в вашу душу. Це випробувано, це точно&quo ; . Отже, діяльна любов лише посилює віру, долаючи сумнів. Величезне значення надається феномену релігійної віри в Біблії. Так, святий апостол Яков рішуче повстає проти тих, хто відокремлює віру від добрих справ, стверджуючи: &quo ;Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл не має? Чи може спасти його віра? Коли ж брат чи сестра будуть нагі, і позбавлені денного покорму, а хто-небудь із вас до них скаже: &quo ;Ідіть з миром, грійтесь та їжте&quo ;, та не дасть їм потрібного тілу, — що ж то поможе? Так само й віра, коли діл не має — мертва в собі&quo ; (Як. 2:14— 17). Також апостол Павло не визнавав віри без її плодів і наголошував: &quo ;І коли маю дар пророкувати, і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, — то я ніщо!&quo ; (1 Кор. 13:2). Люди вірять в ті ідеї, які огорнуто живим уявленням. Живість ідей посилює віру. Як вказував Павло Соколов (1850—1920р.р.), живість чуттєвого образу посилює живість самої ідеї і робить її більш доступною вірі. Відомо, що в осіб, які впадають в релігійний екстаз і уявляють собі хресні страждання Христа, на руках і ногах з'являються виразки, стигми саме в тих місцях, які відповідали ранам розіп'ятого Христа. &quo ;Віра ніде так не потребує конкретного і чуттєвого символу, як в сфері релігії&quo ; . Жива ідея прагне виразити себе, перетворитись на уявлення. Скрізь, де думка про Бога охоплювала душу і наповнювала все єство людини, вона запалювала полум'яну віру, викликала трепет любові і сльози блаженства. Навіть отці церкви неодноразово вказували, що вірити в Бога — значить осягати його, проникатися ним. Смислове наповнення поняття &quo ;віра&quo ; доволі полісемантичне. Воно охоплює довіру, схвалення, переконання тощо, які містять могутній духовний потенціал. Наприклад, довіра є тим чинником, завдяки якому визнається релігійна істина навіть у тому разі, коли відсутні докази. Вона, виходячи за межі індивідуальних можливостей людини, здатна подолати сумніви. Отже, віра здійснює самотрансценденцію людини. О. Введенський навіть стверджував про необхідність запровадження в психологію біогенетичного закону, якому б підпорядковувалось все психічне життя людини. Саме таким повинен бути принцип релігійної віри — кінцевих ідеалів думки і життя, ідеалів істини, добра і краси, що наявні лише частково в нашій дійсності, проте в досконалій повноті знаходяться в Богові . Віра як впевненість в буттєвості конечного та безконечного спонукає до активності, піднімаючи людське життя до моменту вічності. Релігійна віра ґрунтується на моральнісному законі, тому й життя людини втратило б смисл, якби вона жила всупереч йому. Оскільки віра має полісмислове навантаження, то варто виокремити деякі її особливості. У психології релігії віра розглядається як стан психіки, як особливий душевний акт, який немовби розкриває все, що відбувається з людьми, які вірять.

Як зазначав О. Введенський, з психологічної точки зору віра в Бога &quo ;є стан свідомості, який не вичерпується ні одним знанням про Бога, ні одним почуванням Його, але є їх (знання, почування, прагнення) поєднання в єдиному акті живої впевненості, що безумовно виключає сумнів&quo ; . Коли ж цей душевний стан огортається змістом, розглядаються онтологічні перспективи, гносеологічні характеристики і праксеологічні можливості віри. Цей аспект аналізу віри є цариною філософії релігії. І нарешті, оформлений зміст віри фіксується в догматах, визнанні істинності релігійних положень, які вивчають богослов'я та історія релігії. Для представників богословсько-теологічної думки монотеїстичних релігій релігія — це віра в єдиного Бога. Поширена в ранніх формах релігії віра в духів, богів та їхні потойбічні сили, на їх думку, це лише підготовча стадія до істинної віри в Бога. Віра є основою християнського життя. Вчення Ісуса Христа, апостолів і всієї Церкви говорить про віру як про основну умову християнського життя, спасіння, оскільки з вірою приходять надія і любов, будь-яка добра слава. Класичне визначення віри можна знайти у Святому Письмі: &quo ;Віра. є здійснення очікуваного і впевненість в невидимому&quo ; (Євр. 11). Основа віри, з точки зору теологів, — це Божественне одкровення, яке дане в Біблії. У межах християнської теології віра розглядається не просто як характеристика внутрішнього, суб'єктивного світу людини чи позначення і належності до певної конфесії. Усі християнські церкви визнають віру обов'язковою умовою спасіння людини. М. Лютер стверджував, що християнська віра є обов'язковою умовою справедливості, благочестя і спасіння людини; відсутність віри означає гріх. П. Тіліх визначив віру як вищий інтерес особистості, який знаходиться в центрі її духовного життя і охоплює всі структури, котрі складаються з несвідомих і свідомих елементів. В акті віри долаються протилежності між суб'єктом і об'єктом, між іманентним і трансцендентним. Віра, на думку П. Тіліха, реалізує безпосередній зв'язок між людиною і Богом, при цьому Бог розглядається не як трансцендентна істота, а як основа людського буття. У віри є два тлумачення, значення. Перше — це віра в кого-небудь чи що-небудь через визначення їх істинності та цінності, наприклад віра в Святу Трійцю, в Церкву. Друге значення віри — це довіра. Віруючи в існування Бога, слід довіряти Божому слову, сподіватися на Його обіцянки. Обидва аспекти віри необхідні християнину, який повинен увірувати розумом, серцем і душею, а потім постійно жити цією вірою. Отці церкви прагнули розкрити ті духовні чинники, які є смисложиттєвим центром людини. Такими доброчесностями стали віра, надія, любов. Немає любові без надії, надії без любові, немає їх двох без віри. Із сповідування віри народжується надія, що супроводжується любов'ю, яка перевершує їх. Г. Сковорода також виокремлював віру, надію, любов як духовні орієнтири, що забезпечують народження оновленої, одухотвореної людини. Віра уможливлює рух до Бога і зустріч з ним, стає способом подолання загрози відносності (Т. де Шарден). Надія як можливість неможливого та незбагненного стає формою переживання зв'язку теперішнього і майбутнього, а любов поєднує Бога та людину.

Конфликт у луны возникает потому, что она появляется в двух формах: на небе и на земле, подобно солнцу. Одно солнце испускает на землю только один луч и называется солнцем, сияющим без справедливости. Второе солнце испускает два луча и называется солнцем, которое сияет справедливостью. Солнце представляет собой один из аспектов сознания, феномен, отчасти связанный с эго и Самостью. Одна сторона солнца открыта для бессознательного, так как два луча олицетворяют принцип сознания, способного охватить противоположности. Другое солнце представляет собой «закрытую систему». Для него характерна тенденциозность и, следовательно, деструктивность. В «Mysterium Coniunctionis» Юнг описывает солнце как образ духовного божества, т.Pе. как Самость, с одной стороны, и один из аспектов эго, с другой. Эго отождествляет себя с Самостью в той мере, в какой оно служит инструментом самореализации Самости. Пребывая в состоянии инфляции, сосредоточенное на себе эго противопоставляет себя Самости. Однако, в случае правильного выполнения своей роли, эго олицетворяет свет во мраке бессознательного и в некоторых отношениях отождествляется с Самостью

1. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

2. Медико-психологічні аспекти роботи психолога в психоневрологічних закладах

3. Психологічні аспекти сприйняття США і Росії українцями

4. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

5. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

6. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем
7. Біонічні аспекти проектування
8. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

9. Психологічні школи людських відносин

10. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

11. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

12. Постмодернізм, постструктуралізм і психологічні новації

13. Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання

14. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів

15. Психологічні особливості спілкування підлітків

16. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие

17. Психологічні особливості явища Інтернет-аддикції в молодіжному середовищі

18. Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках

19. Психологічні проблеми сімейного подружжя

20. Психологічні стани дітей дошкільного віку

21. Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді

22. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків
23. Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу
24. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

25. Психологічна основа різних релігій

26. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

27. Екологічні аспекти видобування піску на прикладі об`єктів Чернігівської області

28. Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів

29. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

30. Відношення "людина—Бог" в контексті пошуку передумов психологічного осягнення релігії

31. Философские аспекты проблемы суицида в аналитической психологии К.Г. Юнга

32. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки
Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее

33. Нравственно–богословское осмысление ряда феноменов психологии личности

34. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

35. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

36. Дуалізм давніх релігій та демонічні персонажі в романі М.А. Булгакова "Майстер і Маргарита"

37. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

38. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці
39. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку
40. Виникнення і розвиток психології релігії у другій половині XIX—початку XX століття

41. Мотиваційно-особистісні аспекти діяльності

42. Психология политики - основные аспекты

43. Психологія релігії у концептуальному осмисленні В. Джемса

44. Феномен личности в психологии. Теория личности

45. Психологія релігії як релігієзнавча дисципліна

46. Релігійні конфлікти в перехідних європейських суспільствах: природа, динаміка, вплив на релігійно-суспільні процеси

47. Релігія та віра як феномен в історії суспільства

48. Роль полеміки в раціоналізації релігійного дискурсу в межах класичної ісламської релігійної філософії

Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы
Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

49. Конфуцій. Конфуціанство як релігійно-філософське вчення

50. Динаміка цін на ринку нерухомості (на прикладі комерційної нерухомості м. Київ)

51. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

52. Биоэтические аспекты использования животных в биомедицине

53. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

54. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)
55. Таможенные аспекты в логистике при транспортировке
56. Государственно-политические аспекты деятельности Русского Общевоинского союза

57. Правовые аспекты международного коммерческого контракта

58. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

59. Правовые аспекты трансплантологии и реаниматологии

60. Экономико-правовой аспект временного вывоза культурных ценностей

61. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

62. Фiнансова дiяльнiсть держави, ii правовi аспекти

63. Экологические аспекты деятельности в строительстве.

64. Лингвострановедческий аспект экономической лексики

Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел
Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее

65. Феномен любви в русской национальной культуре

66. Позднее Возрождение. Феномен Т.Г. Шевченко в истории украинской и мировой культуры. Картины И. Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Бурлаки на Волге"

67. Функционально – прагматические аспекты фразеологических интенсификаторов в современном английском языке

68. Роман Ивана Сергеевича Тургенева "Отцы и дети" в аспекте современного изучения классики

69. Феномен Валенсы

70. Феномен средневекового рыцарства
71. Миграция сельского населения XVIII - I пол. XIX вв.: исторические и психологические аспекты
72. Система хищник-жертва: экологические и математические аспекты

73. Современные аспекты диагностики и лечения ревматоидного артрита

74. Экологические аспекты канцерогенеза

75. Некоторые аспекты отравлений азотной кислотой и окислами азота при химических авариях

76. Экологические аспекты болезней

77. Психология преступной группы

78. Психология несовершеннолетних преступников

79. Экономические аспекты предотвращения и ликвидации загрязнения

80. Проблемы экологии XXI века и основные аспекты экологических проблем

Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

81. Загрязнение нефтью. Экологические аспекты.

82. Исследование аспектов применения атомной энергии для решения проблем энергоснабжения районов Крайнего Севера

83. Методические аспекты использования тестирования для текущего контроля знаний учащихся

84. Теоретическая педагогика и психология (ответы на экзамене)

85. Аспекты целеполагания в педагогике

86. Выдающийся советский психолог и педагог П.П. Блонский
87. Феномен бюрократии: социальная и политическая сущность
88. Политические аспекты деятельности предпринимательских структур: система взаимоотношений с органами власти, пути решений возникающих проблем; пути лоббирования

89. Феномен вождизма в мировой истории

90. Взгляд на Антропологическую концепцию психологии музыкального образования А. В. Тороповой

91. Психология бюрократии

92. Психология рекламы

93. Психология: Дружба

94. Психология

95. Зарождение и развитие психологии

96. Сравнительный анализ отечественной и Американской социальной психологии

Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Психология

98. Психология деятельности

99. Основы психологии предпринимательского мышления


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.