Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Химия Химия

Гальмування залізоініційованого окиснення фосфоліпідів

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ МАГІСТЕРСЬКАРОБОТА на тему: Гальмування залізоініційованого окиснення фосфоліпідів Магістр: Льовкіна Вікторія Вікторівна Спеціальність: 8.07301 “Хімія” Затверджено наказом №126/08 від 10 лютого 2004 р. Керівник: к.х.н., професор кафедри Ніколаєвський Алим Микитович Донецьк-2004 До захисту магістрської роботи допустити протокол № 17 від “3 ”червня 2004 р. Зав. кафедрою фізичної хімії, к.х.н., професор Ніколаєвський Алім Микитович Магістрська робота захищена з оцінкою “ ” 2004 р. Секретар ДЕК Зміст Вступ Теоретична частина 1.1.Емульсія фосфоліпідів яєчного жовтка як модель пероксидного окиснення ліпідів 1.2.Механізм залізоініційованого окиснення вуглеводнів 1.3.Антиоксидантний захист біологічних об’єктів 1.3.1. Регуляторні системи пероксидного окиснення ліпідів 1.3.2. Особливості дії природних антиоксидантів 1.3.3.Гальмування процесів окиснення синтетичними інгібіторами фенольного типу 1.4.Методи дослідження біологічного окиснення 2. Експериментальна частина 2.1. Газоволюмометричний метод 2.2. Тонкошарова хроматографія 2.3 Техніка безпеки 3. Гальмування залізоініційованого окиснення фосфоліпідів Висновки Література Вступ У зв’язку із забруднюванням навколишнього середовища та ростом поширення різноманітних хвороб, розвиток яких прямо чи посередньо пов’язан з ушкоджуваною дією вільних радикалів, питання забеспеченості організма людини антиоксидантами стоїть достатньо гостро. Тому пошук нових ефективних біоантиоксидантів представляється дуже актуальною і важливою науковою і практичною проблемою особливо для України, що пов'язано з наслідками Чорнобильської аварії. Найбільш вивченими інгібіторами радикально-ланцюгових процесів є фенольні сполуки. Однак, спроби перенести результати, отримані i vi ro, на біологічні системи не завжди успішні, тому що складні міжфазні явища i vivo визначають поведінку антиоксидантів в окисному процесі. Тому сучасні дослідники для оцінки антиоксидантів використовують тестові системи, наближені до біологічних. Однієї з них є емульсія яєчного жовтка – біохімічна система, що містить мембранні структури клітин. Дані, отримані на цій моделі, мають велику достовірність з погляду застосування до біологічних процесів, тим більше, що окиснення проводять в умовах, близьких до фізіологічних. У зв'язку з цим метою даної роботи стало вивчення закономірностей інгібуючої дії фенольних антиоксидантів в процесі залізоініційованого окиснення жовточних ліпопротеїнів для пошуку нових ефективних антиоксидантів. Теоретична частина 1.1. Емульсія фосфоліпідів яєчного жовтка як модель пероксидного окиснення ліпідів В даний час загальновизнаною є роль пероксидного окиснення ліпідів в біологічних організмах . В нормальному функціонуванні живих клітин першорядне значення мають біологічні мембрани, динамічними компонентами яких, що забезпечують стабільність біомембраної організації, є фосфоліпіди. В тканинах організмів утворення пероксидів і їхня витрата знаходяться на постійному стаціонарному рівні.

Порушення цієї рівноваги в будь-який бік призводить до виникнення різних патологій. Щоб дослідити можливість регулювання пероксидного окиснення ліпідів, що протікає за вільнорадикальним механізмом , для пошуку ефективних антиоксидантів цього процесу велике значення мають експерименти по моделюванню природних структур клітини. Існують різні моделі пероксидного окиснення ліпідів. I. Природні системи: плазма людської крові . Дані моделі дуже нестабільні і легко окиснюються. II. Синтетичні моделі пероксидного окиснення ліпідів у різних хемілюмінесцентних системах: – модель, яка складається з пероксида водню і пероксидази з кореня хрону , лінолева кислота , які далекі від живої системи. Класичною моделлю клітинних мембран живих організмів є емульсія ліпопротеїдів яєчного жовтка , що дозволяє адекватно оцінювати антирадикальну активність досліджуваних сполук за ефектом гальмування пероксидного окиснення. Ця система відрізняється своєю доступністю, великою стабільністю при збереженні, дозволяє використовувати звичайні лабораторні методики й апаратуру для визначення рівня пероксидації ліпідів . В медицині і біології широко використовується емульсія яєчного жовтка в фосфатному буфері. Сам жовток на ~50% складається з води, 16% – білка, 34% – жирів, тому він являє собою емульсію, де жир у водній фазі є головною складовою частиною. У жовтку яєць зосереджені практично всі ліпіди: прості ліпіди і жири, вміст яких складає біля 2/3 всіх ліпідів, і складні ліпіди (жироподібні сполуки), в основному фосфоліпіди – 37%, з них 82% – фосфатидилхолін, 15% – фосфатидилетаноламін. Більш 60% жирних кислот, що входять до складу ліпідів яйця, є ненасиченими, які в свою чергу беруть участь у пероксидному окисненні. Як природна система емульсія містить вітаміни, ферменти, багато хто з них є ендогенними антиоксидантами. Біологічні мембрани являють собою напівпроникний бар'єр, що відокремлює клітину від навколишнього середовища і дозволяє їй існувати як єдине ціле. Незважаючи на різноманітність біологічних функцій, форм і розмірів всі мембрани побудовані в основному з 2-х типів речовин: ліпідів і білків. Мембранні ліпіди – низькомолекулярні речовини, які відносяться до жирів. Характерна риса будь-якої ліпідної молекули полягає в тому, що вона побудована з двох частин: (полярної) голівки, яка несе електричні заряди і на яку приходиться не більш чверті довжини всієї молекули, і довгих хвостів, що не несуть електричного заряду . Хвости ліпідної молекули – довгі ланцюги, побудовані з атомів С и Н. Голівки можуть мати різноманітну будову, але для ліпідів мембран найбільш характерні два типи: похідні цукрів – гліколіпіди чи похідні фосфорної кислоти – фосфоліпіди. Рис.1.1. Схема будови молекул фосфоліпідів. Варто помітити, що полярні голівки всіх ліпідних молекул або заряджені негативно, або нейтральні (несуть одночасно і негативні, і позитивні заряди). В ліпідних молекулах ланкою, яка зв’язує хвіст і голівку, найчастіше служить залишок гліцерину; такі сполуки носять загальну назву – гліцероліпіди. На схемі будови у ліпідів зображено два неполярних хвости.

Ця характерна риса більшості ліпідних молекул, що входять до складу мембран.Одноланцюгові ліпіди звичайно не синтезуються клітинами в значній кількості, тому що вони руйнують мембрани . Ліпіди, що входять до складу біомембран, можна підрозділяти на полярні ліпіди (фосфо–, гліко– і сфінголіпіди) і нейтральні (стерини). В молекулах фосфоліпідів залишок фосфорної кислоти з'єднаний із гліцерином, ацільованим двома залишками жирних кислот. В природних фосфоліпідах в положенні 1 знаходиться, як правило, залишок насиченої жирної кислоти (найчастіше пальмітинової чи стеаринової), а в положенні 2 – залишок ненасиченої кислоти (олеїнової, лінолевої, арахідонової і декозагексаєнової) . Основними компонентами мембран є фосфатидилхолін (ФХ), фосфатидилетаноламін (ФЕА), холестерин і різні гліколіпіди: Фосфатидилхолін (лецитин) Фосфатидилетаноламін (кефалін)Наявність в молекулах ліпідів двох частин має пряме відношення до їх здатності утворювати мембрани. Ліпіди дуже погано розчиняються як в полярному розчиннику – воді (заважають неполярні хвости), так і в неполярному середовищі – олії (заважають полярні голівки). Щоб підкреслити різне відношення до води й олії, голівки називають гідрофільними, а хвости – ліпофільними. Відповідно ліпіди, молекули яких містять як гідрофільне, так і ліпофільне угрупування, називають амфіфільними речовинами. Внаслідок поганої розчинності у воді і схильності до агрегації фосфоліпіди в водній фазі вже при низьких концентраціях (10-7–10-9М) здатні самоорганізовуватися або в структури типу протяжних подвійних шарів, що відділені один від одного водною фазою, або в замкнуті бульбашки – ліпосоми. Ліпосоми (везикули) є найближчим аналогом біомембран. Вони являють собою замкнуті сферичні структури , що містять всередині воду в вигляді бульбашки і мають один чи кілька подвійних шарів ліпідів . Рис.1.2. Ліпід-білковий подвійний шар – рідинно-мозаїчна модель. Везикули можуть бути отримані із синтетичних амфіфілів і екстрактів мембран. Реконструйовані мембрани, тобто ліпосоми з мембранних складових клітин, містять майже всі компоненти клітинної мембрани: ліпіди, білки, гліколіпіди тощо. Фосфоліпіди орієнтовані в подвійному шарі таким чином, щоб звести до мінімуму взаємодію між аполярними частинами їхніх молекул з водною фазою. Тому в подвійному шарі залишки жирних кислот контактують один з одним і формують гідрофобну зону, що відділена від водної фази зарядженим шаром, що складається з полярних “голівок”. Асоціація ліпідів в структури, обумовлена гідрофобними взаємодіями, супроводжується зменшенням вільної енергії, в результаті чого ці структури є стабільними. Ліпідний подвійний шар володіє одночасно і текучістю, і упорядкованістю структури, в зв'язку з чим у мембрані здійснюються взаємодії не тільки ближнього, але і далекого порядку. Така сукупність властивостей характерна для рідиннокристалічного стану, існування якого є необхідною умовою життєдіяльності біологічних систем. Рухливість компонентів ліпідного подвійного шару забезпечується як визначеними властивостями молекул фосфоліпідів взагалі, так і властивостями окремих груп в кожній молекулі.

В принципе такую водку можно получить из любых фруктов. ВОДКА МАЛОСОЛЬНАЯ На грядку, где растут огурцы, положить бутыль так, чтобы внутри дальше рос огурец. Для этого завязь надо просто осторожно пропихнуть в горлышко бутылки. Когда огурец вырастет, отщипнуть его от стебля и залить кипящим стандартным огуречным рассолом и настаивать 3 дня, затем рассол полностью слить и залить очищенным крепким самогоном (поскольку цвет напитка будет мутноват - чистую водку использовать нецелесообразно). Наставать 3 недели. Вкус водки - малосольного огурца. ВОДКА ОГУРЕЧНАЯ На грядку, где растут огурцы, положить бутыль так, чтобы внутри дальше рос огурец. Когда огурец вырастет, отщипнуть его от стебля и залить приготовленной самостоятельно или магазинной водкой. Настоять 3 недели. Привкус у водки будет - свежего огурца. ЕРОФЕИЧ В этом рецепте спирт разводят до настаивания, иначе продукт получается слишком горьким. 35 г мяты, 35 г аниса, 35 г очищенных и крупно порезанных зерен от апельсина или мандарина (в классическом рецепте - от померанца, горького апельсина), залить литром заранее приготовленной водки

1. Диференційований підхід до вибору медикаментозної терапії посттравматичного панкреатиту у хворих з політравмою

2. Диференційований підхід до комплексного лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку

3. Індивідуальний і диференційований підхід до учнів у навчанні математики

4. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

5. Зниження харчової цінності нутрієнтів під час зберігання і перероблення

6. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції
7. Служба міліції по охороні, триманню і конвоюванню затриманих та взятих під варту осіб
8. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

9. Цінові обмеження для окремих видів діяльності

10. Координація періодичної діяльності гастродуоденальної зони при порушенні її функціонально-морфологічної цілісності

11. Обґрунтування диференційованих методів лікування генералізованого пародонтиту при цукровому діабеті 2 типу

12. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

13. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

14. Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу

15. Особливості підприємницької діяльності у ринковій економіці

16. Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов

Беговел Tech Team "Big 10", цвет: серый (2018 г).
Детский беговел с платформой и надувными колесами. Ориентирован на малышей до 5 лет. Беговел - это маленький велосипед без педалей,
3000 руб
Раздел: Беговелы
Пирамида "Радуга", 29 см.
Пирамидка - замечательный тренажер для развития мелкой моторики и координации движений. Играя, ребенок знакомится с разными цветами,
320 руб
Раздел: Пластиковые
Набор чернографитовых карандашей "Graphic", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости (5B-5H). Карандаши изготовлены из лучших пород
360 руб
Раздел: Чернографитные

17. Опасные природные явления: землетрясения, оползни, наводнения и т.д.

18. Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"

19. Е.Д. Поливанов (1891-1938)

20. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

21. Проза Д.И. Фонвизина в истории русского литературного языка

22. Символизм (В.Брюсов, Д.Мережковский, З.Гиппиус, К.Бальмонт,А.Белый, В.Иванов)
23. Афоризмы из комедии Д.И.Фонвизина "Недоросль"
24. Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"

25. Д. Боттезини. Творческий портрет

26. Жанна д`Арк

27. Меншиков А.Д.

28. Политический портрет Д. Мазарини

29. Д.И.Менделеев: не наукой единой

30. Жанна д`Арк

31. Биотехнология, биопрепараты (вакцины, сывортки, прививки и т.д.)

32. К.Д. Ушинский о педагогике, как науке и искусстве

"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Формирование самоконтроля в процессе обучения математике по системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова в начальных классах

34. Развитие нравственных отношений младшего школьника на основе творчества Д. Дефо, его книг о Робинзоне Крузе

35. Д.Б. Элъконин "К пpоблеме пеpиодизации психического pазвития в детском возpасте"

36. Учебные книги К. Д. Ушинского

37. Д. Дидро

38. Таблица растворимости солей. Периодическая система Д.И. Менделева
39. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)
40. Д. Рикардо о факторах определяющих стоимость товара (Контрольная)

41. Кейнсианская революция /Д. Кейнс "Общая теория занятости, процента и денег"/

42. Экономическое учение Д.Рикардо

43. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

44. Экономика ж.д. транспорта

45. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

46. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

47. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

48. О Жанне д

Шторка антимоскитная "Завитки" с магнитными замками (серая).
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Органайзер автомобильный "Stels" на спинку сиденья.
Органайзер крепится за стойки подголовника на спинки передних сидений. Прочные регулируемые ремни крепления. Два маленьких сетчатых
406 руб
Раздел: Прочее
Пакеты фасовочные в пластах, 18(+8)x35 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
573 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

49. Прыбытак ці ці ўратаванне душы? Крэдыт і ліхвярства ў Беларусі XVI—XVII стст.

50. Битва під Москвою

51. Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період

52. Жанна д

53. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

54. М.Д. Скобелев и его план войны с Германией (конец XIX в.)
55. Жанна д
56. А. Д. Меншиков: жизнь и причины падения

57. Жанна Д

58. Д.Б. Эльконин. Психология игры

59. Гриндер Д., Бендлер Р. Из - лягушки в принцы (техники НЛП)

60. Поэтические игры с пустотой московского концептуализма (эксперименты Д.А. Пригова)

61. Анализ сравнительной характеристики в книге Д. Фрейзера “Фольклор в Ветхом Завете”

62. Веневитинов Д.В.

63. "Вечные ценности" в творчестве М.Д..Булгакова

64. Тема эмансипации в романе Н.Д. Хвощинской "Большая медведица"

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

65. Смешное и трагическое в комедии Д. И. Фонвизина "Недоросль"

66. Е. Д. Поливанов и обучение русскому языку в национальной школе

67. Полемика Е. Д. Поливанова с Н. Я. Марром и сторонниками «нового учения» о языке

68. Е. Д. Поливанов – социолог языка

69. Основные этапы научной биографии Е. Д. Поливанова

70. Раз­бор рас­ска­за Л. Ан­д­рее­ва "В тумане"
71. Художественно-документальная проза Д. Гранина. Повесть Зубр
72. Т.Гарди, Тэсс из рода д

73. Анализ поэмы Д.Г. Байрон «Паломничество Чайлд Гарольда»

74. О рассказе Д.Сэлинджера "Хорошо ловится рыбка бананка"

75. Грендель — диалектика образа: синтез философии и поэзии (к вопросу о проблематике романа Д. Гарднера «Грендель»)

76. Исследование э.д.с. электрохимических ячеек C|Ag|AgI|C и С|Cu|CuBr|C

77. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

78. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

79. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

80. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры
Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше

81. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

82. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

83. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

84. Жизнь и творчество Д.Д.Шостаковича

85. Мировоззрение Д. И. Менделеева

86. Периодическая система элементов Д.И. Менделеева
87. Організіція видавництва
88. Великий русский педагог К.Д.Ушинский

89. ВЕЛИКИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ПЕДАГОГ К.Д. УШИНСЬКИЙ

90. К.Д. Ушинский о народном учителе и его подготовке

91. Діяльність римських магімтратів

92. Правове регламентування діяльності акціонерних товариств

93. Планування діяльності підприємства

94. Суть комерційної діяльності на підприємстві

95. Антипсихиатрия (Р.Д.Лэйнг)

96. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки

97. Педагогическая деятельность и система взглядов на педагогику К.Д. Ушинского

98. Использование педагогического наследия К.Д. Ушинского в подготовке учителя

99. Концепция Д. Б. Эльконина. Период раннего детства.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.