Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

НПУ ім. Драгоманова Курсова робота «Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку» Студентки 1 року навчання Інституту перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців Власенко Н. С. Науковий керівник к. п. н. доцент Гоголь О. В. Київ – 2010 Зміст Вступ Розділ І Вікові особливості стану пізнавальних процесів молодших школярів Особливості фізичного та психічного станів молодших школярів Особливості розвитку уваги і мислення молодших школярів Особливості розвитку мовлення, пам’яті та уяви молодших школярів Розділ ІІ Рівень розвитку пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку та прийоми його підвищення 2.1 Тестування та виявлення недоліків при формуванні пізнавальних процесів у дітей молодшого шкільного віку 2.2 Прийоми розвитку пам’яті та уваги 2.3 Прийоми розвитку мовлення та уяви Висновки Список літератури Вступ На сучасному етапі розвитку наша країна зазнає значних перетворень у економічній, політичній, виробничій, культурно-освітній сферах життя. Масовий перехід до користування електронно-обчислювальною технікою, робота з різноманітними носіями інформації, впровадження нових технологій виробництва вимагають від кожного індивіда розвиненого логічного мислення, мовлення, пам’яті, уваги. Економічні зміни в країні, активізація політичних дискусій зумовлюють потребу виховувати інтелектуально розвинену особистість, здатну насамперед грамотно, аргументовано та переконливо доводити власну думку. Перетворення в сучасному суспільстві впливають передусім на навчання та виховання підростаючого покоління, тому перед школою постає завдання не тільки подати необхідні знання з різних галузей науки, а й на основі цих знань розвинути особистість школяра, виховати культуру його мислення та мовлення. У цьому аспекті особливої уваги потребує початкова ланка освіти, оскільки тут формується більшість загально навчальних умінь і навичок, розвиваються розумові операції, вдосконалюються мовлення, мислення, пам’ять, увага, уява та інші психічні функції особистості. При загальному зростанні інтересу до проблем розвитку пізнавальних процесів дитини у молодших класах не систематично використовуються методи та прийоми розвитку у дітей пам’яті, уваги, логічного мислення. Так у своїх працях науковці Балацька І. А., Піаже Ж., Вєтрова В. В., Косма Т. В та інші наголошують про важливість і доцільність приділяти особливу увагу не лише засвоєнню дитиною необхідних знань зі шкільної програми, а всебічному розвитку школяра, особливо його пізнавальних процесів. Завдання початкової школи – розвинути у дітей вміння та бажання навчатися, наголошуючи при цьому на невимушеній, цікавій формі розвитку у школярів мислення, уваги, зв’язного мовлення. Таким чином, актуальність обраної проблеми дослідження пояснюється, по-перше, потребами сучасного суспільства у всебічно розвиненій особистості, здатній переконливо та аргументовано доводити власну думку; по-друге, недостатнім ступенем використання засобів розвитку пізнавальних процесів як учителями молодших класів, так і батьками школярів. Об’єктом дослідження є процес розвитку пізнавальних процесів молодших школярів в умовах загальноосвітньої школи, а предметом - методика розвитку мислення, пам’яті, уваги, зв’язного мовлення дітей молодшої школи .

Мета дослідження полягає у вивченні вікових особливостей пізнавальних процесів молодших школярів та використанні певних методичних розробок у розвитку цих процесів із групою дітей віком від 5 до 7 років. Досягненню мети та перевірці гіпотези сприяло розв’язання таких завдань: 1. Дослідити особливості фізичного та психічного розвитку дітей молодшої школи. 2. Встановити недоліки у формуванні і розвитку у дітей пізнавальних процесів. 3. Дослідити ефективні методики розвитку пізнавальних процесів молодших школярів. Дослідження проводилося на базі учнів недільної школи Церкви «Християнське життя» віком 5-7 років. Розділ І Вікові особливості стану пізнавальних процесів молодших школярів 1.1 Особливості фізичного та психічного станів молодших школярів Поява в житті суспільства системи загальної обов’язкової середньої освіти зумовила виділення особливого періоду в розвитку дитини – молодшого шкільного віку. Він відсутній у дітей, які взагалі не навчалися у школі, або освіта яких завершилася на цій початковій ланці. У цей період відбувається активне анатомо-фізіологічне дозрівання організму. До семи років завершується морфологічне формування лобного відділу великих півкуль головного мозку, що створює сприятливі можливості для здійснення довільної поведінки, планування й виконання певної програми дій. До шести-семи років підвищується рухливість нервових процесів, дещо збільшується врівноваженість процесів збудження і гальмування (хоча перші ще продовжують домінувати, що зумовлює непосидючість та посилену емоційність молодших школярів). Узагальнюючи вищесказане, можна зробити висновок, що у дітей семи-десяти років основні властивості нервової системи за своїми характеристиками наближаються до властивостей нервової системи дорослої людини, хоча ці характеристики ще не стійки. Як показує досвід, хоча вчорашнє дошкільня стає першокласником і має взяти на себе значно більшу відповідальність, зазнає розумових навантажень і прагне виправдати очікування дорослих, воно все-таки залишається дитиною із своїм прагненням до гри, розваг та фізичної активності. Цей аспект повинен бути врахований як вчителями молодших класів, так і батьками першокласників з тим, щоб не допустити в дитини перевантажень та відрази до навчання. Також потрібно враховувати таке психологічне явище, як криза семи років, яка відбувається саме в період молодшої школи. Криза семи років є перехідним періодом, що дошкільне дитинство від молодшого шкільного віку. Це криза саморегуляції, яка нагадує кризу першого року. Її основні симптоми: втрата безпосередньої поведінки (між бажанням і вчинком вклинюються внутрішні переживання щодо правомірності чи доцільності власних дій); манірність поведінки (намагаючись виправдати сподівання дорослих, дитина відверто демонструє навіть ті позитивні якості, які їй не властиві); симптом «гіркої цукерки» (дитині погано, але вона намагається це приховати). Семирічна дитина не може стримувати свої почуття, не вміє керувати ними. Утративши одні форми поведінки, вона ще не оволоділа іншими. Виникають труднощі у вихованні, дитина замикається в собі і часто стає некерованою.

В основі цих симптомів лежить узагальнення переживань. У дитини виникло нове для неї внутрішнє життя, безпосередньо не пов’язане з оточуючим. Я наслідок, змінюється структура поведінки дитини, формується смислова орієнтувальна основа вчинку. За словами Д.Б. Ельконіна, коли з’являється орієнтація на смисл вчинку, дитина переходить у новий вік. Криза вимагає переходу до нової соціальної ситуації. Дитині потрібно вступити в стосунки із суспільством як із сукупністю людей, котрі здійснюють обов’язкову, суспільно необхідну і корисну діяльність. У сучасних умовах це виражається насамперед у прагненні дитини піти до школи, стати учнем. Усе, що стосується навчання, виходить на перший план, а те, що пов’язано з грою, стає менш важливим. Маленький школяр продовжує із захопленням гратися ще довго, але гра перестає бути основним змістом його життя. Найавторитетнішою фігурою для дитини в молодшому шкільному віці стає вчитель, тому з особливою відповідальністю необхідно ставитися до вибору першого вчителя. Включаючись у нову для них навчальну діяльність, діти поступово звикають до її вимог, а дотримання останніх, в свою чергу, зумовлює розвиток нових якостей особистості, відсутніх у дошкільному віці. Основними новоутвореннями психіки дитини молодшого шкільного віку є довільність як особлива якість психічних процесів, внутрішній план дій та рефлексія. Саме завдяки їм психіка дитини молодшого шкільного віку досягає розвитку, необхідного для подальшого навчання у середній школі, переходу до підліткового віку з його особливими вимогами та можливостями. Дослідження доводять, що успішне навчання дітей у школі залежить від певних особливостей поведінки батьків. Батьки встигаючих учнів мають реалістичні уявлення про поточні досягнення своїх дітей, але при цьому вірять, що в майбутньому вони обов’язково доб’ються успіху у кар’єрі. Такі батьки допомагають дітям розвивати впевненість у власних силах, заохочуючи до виконання посильних завдань у школі і вдома. І, напевне, найважливіше, що батьки встигаючих учнів постійно спілкуються з ними. Вони читають своїм дітям книги, уважно вислуховують їхню думку, регулярно розмовляють з ними. Батьки підтримують інтерес дітей до пізнання і подають їм у цьому приклад. У процесі навчальної діяльності збагачується мотивація школяра. Розвиваються пізнавальні інтереси, зацікавленість не лише процесом, а й змістом навчання, усвідомлення необхідності виконання навчальних завдань, почуття обов’язку, відповідальності перед вчителем та батьками. Власне, логіка розвитку дитячої гри зумовлює формування передумов для поступової трансформації ігрової мотивації в навчальну, при якій дії виконуються заради конкретних завдань і умінь, що дозволяє добитися похвали, визнання з боку дорослих і однолітків, особливого статусу. За даними Н. І. Гуткіної, діти 3-5 років отримують задоволення від процесу гри, а 5-6 років – не лише від процесу, а й від результату, тобто перемоги у грі. В іграх за правилами, які характерні для старшого дошкільного і молодшого шкільного віку, виграє той, хто краще освоїв гру.

Суд розпочав переврку бографчних даних обвинуваченого. Одне за одним лунали коротк запитання  вдповд. Народився у 1896 роц, закнчив народну школу, два класи середньо школи, торговельн курси. Одружений. Дтей не було. А потм знову почалися зволкання, тяганина обрана Кохом тактика пд час ведення справи. Вн вдмовився пдписати обвинувальний висновок, заявивши, що не розум, в чому його обвинувачують. Потм злочинець то знову посилався на стан здоров'я, то просто прикидався дурником, то починав дрмати пд час засдання. Але процес тривав. Два дн читали обвинувальний висновок. Перед присутнми знову поставали сторнки ганебно стор нмецького фашизму. З першого вересня 1939 року  аж до кнця вйни Кох як один з наближених Гтлера займав найвищ державн посади, здйснюючи полтику, накреслену Гтлером та його клкою,P полтику фзичного винищення цлих народв, пограбування  знищення колосальних матеральних цнностей. Кат швидко багатв. Вн став великим землевласником  домовласником. У Кенгсберз Кох мав чотири величезн влли у зеленй частин мста  клька дач на берез моря

1. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

2. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

3. Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками

4. Розлади травлення у дітей раннього віку. Кишковий токсикоз

5. Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після перенесеного ішемічного інсульту

6. Страхи дітей молодшого шкільного віку
7. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії
8. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

9. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

10. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

11. Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку

12. Особливості уваги дітей молодшого шкільного віку

13. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

14. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

15. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

16. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

17. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

18. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

19. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

20. Підготовка дітей до шкільного навчання

21. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

22. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ
23. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки
24. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

25. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

26. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

27. Діюча практика обліку операцій з векселями

28. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

29. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

30. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

31. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток міжнародної торгівлі

32. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Особливості навчання дітей підліткового віку

34. Особливості стресових станів у дітей різного віку

35. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

36. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

37. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

38. Вплив сучасної фінансової кризи на національну фінансову систему Сінгапуру
39. Вплив віку на шкірний аналізатор
40. Вплив російської кризи на економіку України

41. Вплив мобільного телефону на організм людини

42. Шкідливий вплив алкоголю на організм людини

43. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

44. Особливості уяви та її розвиток в дошкільному та молодшому шкільному віці

45. Вплив морфологічних показників дівчаток 11-12 років, що займаються художньою гімнастикою, на техніку виконання змагальних вправ

46. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

47. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції

48. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

49. Реферат о Пугачеве

50. Топики по Английскому языку для англ.шк. (10 класс)

51. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

52. Реферат по книге Фернана Броделя

53. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

54. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України
55. Страхи и тревожность
56. Вплив мотивацii на продуктивнiсть пам`ятi пiдлiткiв

57. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

58. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"

59. "Система факсимильной связи" ("Система факсимільного зв"язку")

60. Социальный страх

61. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

62. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

63. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

64. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные
Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики

65. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

66. Реферат по теме “Человек на войне”

67. Середні Значення

68. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

69. Страх и тревога в генезе неврозов

70. Управление без страха и упрека
71. Реферат по менеджменту
72. Страх перед умной машиной

73. На свой страх и риск

74. Детские страхи и методы борьбы с неврозом страха

75. Бремя страхов человеческих

76. Ипохондрия. Болезнь постоянного страха

77. Как избавиться от страха, летать

78. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

79. Мужчина в современном мире и его страхи

80. Женские страхи

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Фоторамка на 11 фотографий С31-021 Alparaisa "Family", коричневый, 47x53,5 см.
Размеры рамки: 47x53,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (7 штук). Фоторамка-коллаж для 11-ти фотографий. Материал:
868 руб
Раздел: Мультирамки
Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Фактор страха

82. Детские страхи

83. Как преодалеть страх введения полового члена во влагалище

84. Страхові послуги

85. Курсовик КУЕіТТ

86. Реферат по экскурсоведению
87. Навчальний експеримент у системі вивчення фізики в середній школі
88. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

89. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

90. Реферат Евро

91. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

92. Преодоление страха

93. Лесные пожары - реферат

94. Николай Страхов

95. Вплив малих доз радiацii

96. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные

97. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

98. Реферат по Мексике

99. Принципи цивільного процесуального права

100. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.