Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Особливості формування мовлення у розумово відсталих дітей

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка Курсова робота з «Методики розвитку рідної мови і навчання грамоти в спеціальному закладі» Особливості формування мовлення у розумово відсталих дітей Виконала студентка групи ШКД – 31 спеціальності “Дефектологія” Богун Іванна Захарівна Керівник: Заплатинська Анна Богданівна викладач фахових дисциплін Львів – 2009 ЗМІСТ Вступ Розділ I. Дослідження літературних джерел з питань виникнення та класифікації інтелектуальних порушень I.1 Вивчення літературних джерел з питань виникнення розумової відсталості I.2 Класифікація олігофреній Розділ II. Особливості формування мовлення у дітей з інтелектуальною недостатністю II.1 Особливості формування лексико-граматичної сторони мовлення II.2 Формування фонетико-фонематичної сторони мовлення в осіб з інтелектуальними порушеннями II.3 Особливості писемного мовлення дітей з інтелектуальним порушенням Висновки Список використаних джерел Додатки ВСТУП Сучасний етап розвитку суспільства ставить перед освітою нові завдання, спрямовані на істотне посилення уваги до навчання, виховання і розвитку особистості. Завдання покращення підготовки вихованців до самостійного життя стоять і перед допоміжною школою. Однією з умов їх вирішення є посилення корекційно-розвиваючої ролі навчання і виховання дітей з інтелектуальними порушеннями. За цієї умови навчання забезпечуватиме таким дітям можливість у майбутньому брати активну участь у трудовому та соціальному житті. В допоміжній школі загальні завдання навчання і виховання вирішуються в поєднані зі спеціальними, у число яких входить і корекція порушень мовленнєвого розвитку розумово відсталих учнів. Мовлення, як суспільно-історичне явище, супроводжує всі сторони буття людини, забезпечуючи успішність її адаптації, інтеграції та соціалізації. Тому увага до мовленнєвого розвитку кожної особи не випадкова, особливо, коли йдеться про дітей з інтелектуальним недорозвитком. Мовлення — це форма спілкування, опосередкована мовою, яка включає процеси побудови та розуміння висловлювання. Мовлення дитини розглядається як специфічна, ієрархічно організована діяльність. Як і будь-яка інша діяльність, мовлення характеризується мотивованістю, цілеспрямованістю, певною структурою. До функцій мовлення, крім спілкування, належать також пізнавальна та регулювальна. Мовлення відіграє винятково важливу роль у формуванні вищих психічних функцій. Вчені Л. С. Виготський, Л. В. Занков, М. Ф. Гнєздилов, Г. М. Дульнєв, А. Н. Леонтьєв, М. П. Феофанов, В. Г. Петрова, М. А. Савченко, Є. Ф. Соботович, Г. А. Каше, М. С. Певзнер вивчали особливості психічного розвитку розумово відсталих дітей, виявили характерні особливості їх усного і писемного мовлення, розкрили вплив мовленнєвого недорозвинення на формування розумових операцій. Проблема формування граматичного ладу мовлення є однією з актуальних проблем мовленнєвого розвитку дітей з інтелектуальним недорозвитком. Характерні риси мовленнєвого розвитку розумово відсталих дітей розкриті в дослідженнях А. К. Аксьонової, М.

Ф. Гнездилова, В.Г. Петрової. Враховуючи особливості розвитку дітей з інтелектуальним недорозвитком та їх можливості в оволодінні мовленнєвим розвитком взагалі, та граматичним ладом зокрема, слід зазначити, що подібні порушення можуть бути виправлені тільки в результаті спеціально організованої корекційної роботи. Великий внесок у створення спеціальної методики навчання мови внесли розробки М. Ф. Гнездилова та В. Г. Петрової з питань оволодіння розумово відсталими дітьми граматичним ладом мовлення. Необхідною умовою формування соціально активної і духовно багатої особистості є оволодіння мовленням як засобом спілкування. При розумовій відсталості через загальний недорозвиток психіки збагачення досвіду протікає уповільнено і спотворено. Аномально розвинені практична та пізнавальна діяльності не можуть сприяти швидкому накопиченню уявлень і не стимулюють появу нових інтересів та потреб. Дитина не відчуває необхідності у мовленнєвому спілкуванні з оточуючими. У розумово відсталої дитини на час вступу до школи практика мовленнєвого спілкування займає менший відрізок часу, ніж у нормальних дітей — усього 3—4 роки (норма — 5,5 років). Темп розвитку її мовлення всі ці роки був різко уповільненим, а мовленнєва активність недостатньою. Це є додатковим чинником ускладнення спілкування з дорослими та однолітками. Дитина рідко бере участь у бесідах, на запитання відповідає односкладно і не завжди правильно. Недостатнє розуміння зверненого мовлення стає на заваді виконання доручень та завдань. У зв’язку з цим постає проблема, яка полягає у пошуках шляхів забезпечення органічного взаємозв’язку між мовною освітою і мовленнєвим розвитком учнів. Актуальність і значущість цієї проблеми окреслена перш за все когнітивною функцією мовлення, тісним зв’язком процесу розвитку мовлення і пізнавальної діяльності. Недорозвинення мовлення негативно впливає на загальний психічний розвиток дитини, ускладнює її спілкування з оточенням. Предмет дослідження – властивості перебігу процесу розвитку мовлення у дітей з розумовою відсталістю. Об’єктом дослідження є діти з інтелектуальним и порушеннями. Метою даної роботи є з’ясування основних особливостей процесу розвитку мовлення у дітей з інтелектуальною недостатністю. Для досягнення даної мети були поставлені такі завдання: визначити основні властивості психічного розвитку розумово відсталих дітей та з’ясувати основні властивості розвитку мовлення; обґрунтувати вплив психофізичного порушення на розвиток мовлення дітей з інтелектуальним порушенням; визначити основні особливості навичок спілкування дітей з інтелектуальною недостатністю. РОЗДІЛ I. ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ПИТАНЬ ВИНИКНЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ I.1 Вивчення літературних джерел з питань виникнення розумової відсталості у дітей Британський фахівець з питань прав розумово відсталих осіб, доктор Адріан Уорд, стверджує: ”Розумова відсталість не є хворобою. Вона може бути спричинена хворобою (наприклад, менінгітом) або бути пов'язаною з генетичними порушеннями (наприклад, синдром Дауна).

Вона може також спричинюватися фізичними ушкодженнями мозку під час вагітності, пологів або впродовж життя. Її можуть зумовити складні соціальні та психологічні причини. У багатьох випадках специфічна причина невідома” . До причин можна віднести недостатнє або неправильне харчування матері, недостатню кількість йоду в їжі, а також неадекватну допомогу в перинатальному періоді. Ще одною причиною виникнення розумової відсталості є &quo ;пологова травма&quo ; або &quo ;порушення, спричинені вакцинацією&quo ;, це вкрай рідкісні явища. Українські педіатри В.М. Кузнецов та В.М. Чернявський використовують медичний термін &quo ;олігофренія&quo ; і серед її причин згадують несприятливу спадковість чи перинатальні ураження плода внаслідок гострих і хронічних інфекцій, інтоксикації, травми материнського організму, пологової травми, тривалої асфіксії плоду, захворювання дитини в перші роки життя на енцефаліт чи менінгіт. Учені західних країн виявили, що 14—15% усіх випадків розумової відсталості можна попередити. Існує чотири етіологічні типи розумової відсталості, ефективність заходів профілактики яких була доведена вченими . 1. Дефіцит йоду є однією з основних причин розумової відсталості як у розвинених країнах світу, так і у країнах, що розвиваються. У регіонах з недостатністю кількістю йоду один з десяти новонароджених можуть страждати на розумову відсталість. Недостатність йоду в організмі також призводить до захворювання щитоподібної залози - гіпотиреозу, серйозним наслідком якого є кретинізм. Це захворювання зустрічається на до- або післяпологовій стадії розвитку плоду (дитини) і характеризується глибокою розумовою недостатністю. Якщо у добовому раціоні харчування вагітна жінка отримує менш ніж 20 мг йоду, це може призвести до захворювання її майбутньої дитини на розумову відсталість (у нормі для дорослої людини необхідно вживати від 80-ти до 150-ти мг йоду на добу). Недостатність йоду також впливає на розумовий розвиток дітей старшого віку та дорослих. Головним профілактичним заходом для попередження розумової відсталості через недостатність йоду є вживання йодованої солі або йодування води. 2.Фетальний алкогольний синдром (ФАС). Лікарями неодноразово відмічався негативний вплив алкоголю на перебіг і завершення вагітності. Якщо жінка зловживає алкоголем, особливо у першій половині вагітності, у неї може народитися дитина з ФАС. Для цього синдрому характерні розумова відсталість, порушення центральної нервової системи, а також кардіальні порушення. Профілактичний захід — це здоровий спосіб життя жінки, яка збирається стати матір'ю, а також профілактика алкоголізму у жінок. 3.Хромосомні порушення. Порушення в структурі або кількості хромосом викликають порушення функцій великої кількості генів, що входять до їхнього складу. Найбільш часто серед хромосомних порушень зустрічається синдром Дауна.Синдром Дауна — це трисомія на 21 хромосомі, тобто замість 2-х хромосомпід № 21 (як повинно бути в нормі), є 3 хромосоми, а загальна кількість хромосом становить не 46, а 47. Синдром супроводжується цілою низкою фізичних та психічних розладів.

Забороняться також залучення жнок до пдймання  перемщення речей, маса яких перевищу встановлен для них граничн норми. Перелк важких робт та робт з шкдливими  небезпечними умовами прац, на яких забороняться застосування прац жнок, а також граничн норми пдймання  перемщення важких речей жнками затверджуються Мнстерством охорони здоров'я Украни за погодженням з Державним комтетом Украни по нагляду за охороною прац. Стаття 175 Обмеження прац жнок на роботах у нчний час Залучення жнок до робт у нчний час не допускаться, за винятком тих галузей народного господарства, де це викликаться особливою необхднстю  дозволяться як тимчасовий захд. Перелк цих галузей  видв робт з зазначенням максимальних термнв застосування прац жнок у нчний час затверджуться Кабнетом Мнстрв Украни. Зазначен у частин першй ц статт обмеження не поширюються на жнок, як працюють на пдпримствах, де зайнят лише члени одн см'. Стаття 176 Заборона залучення вагтних жнок  жнок, що мають дтей вком до трьох рокв, до нчних, надурочних робт, робт у вихдн дн  направлення х у вдрядження Не допускаться залучення до робт у нчний час, до надурочних робт  робт у вихдн дн  направлення у вдрядження вагтних жнок  жнок, що мають дтей вком до трьох рокв

1. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

2. Українська мова у медіапросторі

3. Українська мова серед інших слов’янських мов

4. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

5. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

6. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури
7. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка
8. Українська та зарубіжна культура

9. «Українська демонологія та її персонажі»

10. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

11. Сучасна українська літературна мова

12. Українська літературна мова очима Пантелеймона Куліша

13. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

14. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

15. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

16. Культура початку ХХ ст Українська музика

Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы
Планшетик "Умная сказочка".
Говорящий планшет "Умная сказочка" от бренда "Азбукварик" представляет собой интересный девайс, который поможет малышу
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок

17. Стан української мови

18. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

19. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

20. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

21. Мова та історія (розвиток мови)

22. Основи ділової української мови
23. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови
24. Українська спеціальна лексика

25. Архаїчне значення слів у словнику української мови

26. Афінська держава та стародавня Спарта у стародавній історії та культурі людства

27. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

28. Українська відповідь на нову імперську ідеологію. Кирило-Мефодіївське братство

29. Українська держава Павла Скоропадського. Гетьманський переворот

30. Українська культура першої половини ХІХ століття

31. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

32. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки
Автокружка с подогревом (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю. Может подогреть
540 руб
Раздел: Прочее
Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские

33. Українська республіка в часи Центральної Ради

34. Українська культура 1980–90-х років

35. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

36. Українська культура ХХ ст.

37. Художня культура незалежної України: традиції та новації

38. Українська література 19 століття
39. Українська нація в романі П. Куліша "Чорна рада"
40. Українська народна пісенність

41. Вивчення української мови в початкових класах

42. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

43. Українська жінка. Її громадська і суспільна роль. Славетні українки: Маруся Богуславка, Настя Лісовська, Маруся Чурай

44. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

45. Українська національна ідея

46. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

47. Буддизм в Україні. Поняття та розвиток шкіл буддизму

48. Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття

Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры

49. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

50. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

51. Українська писанка

52. Українські легенди та перекази про гадів

53. Українські легенди та перекази про диких птахів

54. Українські легенди та перекази про небо і світила небесні
55. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України
56. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

57. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

58. Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів

59. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей

60. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

61. Особливості розвитку мовлення в дошкільному віці

62. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

63. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

64. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры
Мольберт "Ника", двухсторонний, с пластмассовой азбукой (сиреневый).
Двухсторонний мольберт для детей от 1,5 лет. (Внимание! В комплекте мелкие детали). - доска для рисования маркером; - доска для рисования
1575 руб
Раздел: Буквы на магнитах

65. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

66. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

67. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

68. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

69. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

70. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
71. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
72. Виникнення та формування українського етносу

73. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

74. Походження людини та її поява на території України

75. Декабристський рух та його поширення на Україні

76. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

77. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

78. Звичаї та обряди на Україні

79. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

80. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов

81. Поняття, форма та функції Конституції України

82. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

83. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

84. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

85. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

86. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні
87. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
88. Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

89. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

90. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

91. Культура та побут населення України

92. Українське ділове мовлення

93. Генеза української національної мови

94. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

95. Зображальна функція кличних комунікатів у поетичному мовленні Лесі Українки

96. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных
Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды

97. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

98. Етикет України та Росії

99. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

100. Національний банк України та особливості його функціонування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.