Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

“Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва” ЗмістВступ 1.Загальні основи малого та середнього підприємництва 2.Суть і система організації та принципи діяльності малих та середніх підприємств 3.Форми державної і недержавної підтримки малого і середнього підприємництва 4. Проблеми, які потребують вирішення у сфері підтримки малого і середнього підприємництва Висновки Список використаної літератури ВступФормування ринкової системи в сучасних умовах безпосередньо пов'язане з розвитком підприємницької діяльності в усіх сферах економіки. Важливим напрямом економічної політики в сучасних умовах є підтримка малого та середнього підприємництва. Як зазначено в Програмі &quo ;Україна - 2010&quo ;, яка була розроблена для виконання розпорядження Президента України від 26.02.98 р. № 43, &quo ;малі та середні підприємства завдяки гнучкості та чутливості до змін попиту і його диверсифікації, готовності до сприйняття технологічних інновацій можуть розширювати асортимент продукції за незначних капіталовкладень і сприяти продуктивній зайнятості населення&quo ; . Малі підприємства завдяки загальновизнаним перевагам - мобільності, здатності до швид­кого пристосування до змін споживчого попиту, порівняно невисокому рівню експлуатаційних витрат - сприятимуть зниженню диспропорцій на товарних ринках, стимулюватимуть розвиток конкуренції, забезпечуватимуть створення додаткових робочих місць і скорочення безробіття. Очікується, що у 2010 році кількість працюючих у сфері малого та середнього бізнесу становитиме не менш ніж 50 відсотків зайнятого населення. 1.Загальні основи малого та середнього підприємництваУ кожному суспільстві підприємництво передбачає функціонування поряд з великими цілої системи малих підприємств, у тому числі й таких, які базуються на індивідуальній трудовій діяльності окремих осіб або сімей. Ця форма господарської діяльності в нашій країні фактично не розвивалася. Проте перехід від командно-адміністративних до економічних методів госпо­дарювання створює реальні умови для розвитку малого і середнього бізнесу. Зауважимо, що бізнес означає підприємницьку діяльність, спрямовану на одержання прибутку. Дрібне підприємництво немислиме без ринку. Адже воно безпосередньо не регулюється державою; економічні відносини між дрібними бізнесменами можуть здійснюватися лише через ринок. Крім того, індивідуальне дрібне підприємництво розвивається внаслідок дії ринкового механізму, який зумовлює виникнення певної кількості безробітних. Сфера дрібного бізнесу повинна вбирати в себе ту робочу силу, яка вивільняється з державних, а також інших підприємств. Розвиток дрібного підприємництва забезпечується правом кожної людини займатися будь якою економічною діяльністю у межах законів. Нині це право гарантується законодавче установленою приватною власністю громадян на певні засоби виробництва. Приватна власність — неодмінна умова дрібного підприємництва. Справа в тому, що цей вид діяльності має яскраво виражений трудовий характер. Тут прямо простежується взаємозв'язок між тим, хто виробляє, і тим, хто привласнює.

Ніхто не може заперечувати того, що індивідуальне виробництво передбачає й індивідуальне привласнення. А це — не що інше, як приватне привласнення. Без приватної власності дрібний бізнес неможливий. Важливою передумовою дрібної підприємницької діяльності є визначення її сфери. Тут слід мати на увазі щонайменше два моменти. По-перше, необхідно вибрати таку сферу, яка найбільше відповідає нахилам і знанням підприємця, де на основі своїх здібностей, наукових та особистих прогнозів він може розраховувати на оптимальний підприємницький успіх. При цьому треба мати надійну інформацію про майбутній предмет діяльності. По-друге, надійною основою становлення власної справи могли б послугувати особисті «ноу-хау» або патенти на нові види продукції, технології з орієнтацією не лише на внутрішній, а й зовнішній ринок. Правовий захист своєї продукції, свого фірмового товарного знака має бути обов'язковим елементом підготовки майбутньої справи. Не виключена також організація власної справи спільно з автором перспективного винаходу. Вибираючи вид діяльності, підприємець повинен чітко бачити свою нішу на ринку. Вона має «вписуватися» у середній і великий бізнес, не дублюючи його. Доцільно зосередити увагу на таких видах робіт, які з точки зору великого бізнесу виконувати невигідно. Лише за таких умов установлюється співробітництво між різними формами підприємництва. Така система досить поширена на Заході, особливо в торгівлі та сфері послуг. У ній велика головна фірма надає малому підприємству за плату виключне право використовувати свою торгову марку, в разі необхідності виділяє малому бізнесу кредит на пільгових умовах, надає різні консультаційні послуги, послуги з реклами тощо. Подібна система співробітництва вигідна як головній фірмі, так і малим підприємствам. Поряд з цим підприємцю необхідно чітко визначитися з характером діяльності, аби вона не суперечила законам. Для Цього необхідно ознайомитися з відповідними правовими актами чи звернутися до певних юридичних консультантів. Юридичну основу підприємницької діяльності становить законодавство про підприємства і підприємництво. Зокрема в Законі України «Про підприємництво» зазначається, що підприємці мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству. Законом установлені й конкретні обмеження підприємницької діяльності. Так, лише окремим державним підприємствам дозволяється виготовлення наркотичних засобів, зброї та вибухових речовин, а також випуск цінних паперів і грошей. Без спеціального дозволу (ліцензії), що видається Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом, не можуть здійснюватися: пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин; ремонт спортивної, мисливської чи іншої зброї; виготовлення та реалізація медикаментів і хімічних речовин; виготовлення пива й вина; виготовлення горілчаних, лікерних і коньячних виробів; виготовлення тютюнових виробів; медична практика; ветеринарна практика; юридична практика; створення та утримання ігрових закладів, організація азартних ігор; торгівля алкогольними напоями та ін.

Ліцензія видається за заявою суб'єкта підприємницької діяльності, до якої додаються копії засновницьких документів. Рішення про видачу ліцензії або відмову приймається не пізніше, ніж за 30 днів з дня одержання заяви і необхідних документів.2.Суть і система організації та принципи діяльності малих та середніх підприємств Малий бізнес здійснюється шляхом створення розгалуженої системи малих підприємств. Згідно із Законом України «Про підприємства» до малих відносяться такі підприємства: у промисловості й будівництві — з числом працюючих до 200 чоловік; у науці й науковому обслуговуванні — до 100 чоловік; в інших галузях виробничої сфери (крім роздрібної торгівлі) — до 50 чоловік; у галузях нематеріального виробництва — до 25 чоловік; у роздрібній торгівлі — до 15 чоловік. Законодавство України надає широкі права щодо створення малих підприємств. Так, засновниками їх можуть бути орендні, колективні, спільні підприємства, кооперативи, акціонерні товариства та інші підприємства й організації, а також громадяни, члени сімей, інші особи, що спільно ведуть трудове господарство. У зв'язку з цим будь-яке створене мале підприємство, зберігаючи пріоритет свого засновника, є відповідно і державним, колективним, приватним. Діяльність кожного з них регулюється діючим законодавством. Отже, малі підприємства — це не якийсь конкретний тип підприємств, а частина наявних, виділена тільки за критерієм їхнього розміру й наділена додатковими правами та пільгами. Малі підприємства — досить поширена й ефективна форма господарювання. Вони мають багато таких рис, які не можуть бути притаманні великим підприємствам. Саме мале підприємництво здатне найоперативніше реагувати на кон'юнктуру ринку і таким чином надавати ринковій економіці необхідної гнучкості. Ця властивість малого бізнесу набуває особливого значення в сучасних умовах, коли відбувається швидка індивідуалізація і диференціація споживацького попиту, прискорення науково-технічного прогресу, розширення номенклатури товарів і послуг. Крім того, малий бізнес мобілізує значні фінансові й виробничі ресурси населення (в тому числі трудові й сировинні), які за його відсутності не були б використані. Про можливості малого бізнесу в цьому плані свідчить досвід промислове розвинутих країн. На малий бізнес тут припадає до 90—95% усіх підприємств і до 20—60% валового національного продукту .Особливу роль відіграє мале підприємництво у сфері послуг і торгівлі. У нашій країні малому підприємництву поки що не приділяється належної уваги. Сьогодні фактично ще не розроблена чітка концепція і всебічно не обґрунтована програма роз­витку цієї форми господарювання. Недосконалою є система фінансування та матеріально-технічного забезпечення становлення і розвитку малого бізнесу. Багато в чому невідпрацьованими залишаються правові й організаційні питання діяльності мікрофірм. За даними Міністерства статистики, на початок 1996 р. було зареєстровано 91601 мале підприємство. Переважна більшість малих підприємств функціонувала в сфері торгівлі та громадського харчування (44542), значно менше в сфері промисловості (13 132), в будівництві (11269).

Правий берег Дністра було зміцнено польовими укріпленнями та рясно обсаджено румунським військом. Румуни часто обстрілювали рушничним і навіть гарматним вогнем окремі відділи української кордонної охорони. На півдні, на березі Чорного моря в районі Одеси, перебував десант військ Антанти (французькі й грецькі дивізії), який займав плацдарм з променем до 50 кілометрів. Там же, в Одесі, йшло формування частин Російської Добровольчої армії (Добрармії) і польської дивізії. З командуванням військ Антанти Український Уряд вів переговори в справі підтримки його в боротьбі проти московських комуністів. Усі старання Українського Уряду знайти політичну й матеріальну підтримку у держав Антанти скінчилися неуспіхом, бо держави Антанти виразно стали на бік Добрармії, а політика їх мала метою відродження єдиної і неподільної Росії. На східних кордонах з донським козацтвом тим часом усе було гаразд, проте і на території його зароджувалася російська Добрармія, гаслом якої була теж єдина і неподільна Росія. Тому становище України було важким

1. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

2. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

3. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

4. Державна політика соціального страхування

5. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

6. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)
7. Державна політика в Україні
8. Розвіток малого та середнього бізнесу в Україні

9. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

10. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

11. Ціноутворення та цінова політика підприємства

12. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

13. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

14. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

15. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

16. Організація облікової політики підприємства

Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")
Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

17. Формування облікової політики підприємства

18. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

19. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

20. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

21. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

22. Царювання та політика Павла І
23. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"
24. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

25. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

26. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

27. Міжнародні відносини та зовнішня політика

28. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

29. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

30. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

31. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

32. Політика та соціальний конфлікт

Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

33. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

34. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

35. Соціальна політика та соціальне партнерство

36. Державне регулювання соціальної політики

37. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

38. Фінансова діяльність та політика держави
39. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку
40. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

41. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

42. Державна промислова політика

43. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

44. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

45. Національна політика СРСР в роки перебудови

46. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

47. Податкова політика України

48. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды

49. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

50. Інформаційна політика США

51. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

52. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

53. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

54. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
55. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення
56. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

57. Економіко- і політико-географічне положення України

58. Сучасна мовна політика України

59. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

60. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

61. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

62. Історія розвитку, завдання та розділи Антропології

63. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

64. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки

65. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

66. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

67. Політика суцільної колективізації

68. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

69. Внутрішня політика Людовіка IX Святого

70. Культура Київської Русі та середньовічна культура Західної Європи
71. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"
72. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

73. Маркетингова товарна політика

74. Товарна політика і комерційна діяльність

75. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

76. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

77. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

78. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

79. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

80. Кадрова політика

Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды
Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие

81. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

82. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

83. Етнонаціональні відносини й національна політика

84. Лобізм як явище сучасної політики

85. Міжнародна політика і світовий політичний процес

86. Політологія як наука і політика як суспільне явище
87. Природа політики
88. Політик і політичний режим

89. Політика як суспільне явище

90. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

91. Політичні еліти та лідерство

92. Політика і етика: соціально-філософський аспект

93. Політика трудової зайнятості інвалідів

94. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

95. Соціальна політика

96. Митна політика

Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Митна політика України на сучасному етапі

98. Особливості проведення в життя митної політики

99. Дія магнітного поля на рухомі заряди та закон повного струму і його використання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.