Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Образно-стилістичні особливості фотографії О. Родченка "Портрет шофера"

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Зміст Вступ . . .3 Розділ І Стан дослідженості фотографічної спадщини О.Родченка . .5 Розділ II Образно-стилістичні особливості фотографії О.Родченка «Портрет шофера» . .8 2.1. Жанрова специфіка фотографічного портрета. . .8 2.2. Композиційне вирішення . .11 Висновки .14 Список використаної літератури . 15 Додатки Вступ Актуальність. Сучасна архітектура, реклама, фотографія та поліграфія стоять на візуальних схемах, що свого часу відкрив Олександр Родченко. Звідси випливає особлива цікавість до його спадщини. В сучасному мистецтвознавстві з’являється нове коло досліджень, в яких велику увагу приділяють окремим царинам у творчості О. Родченка. Тому особливий інтерес представляють дослідження окремих робіт у рамках конкретного жанру. Головним напрямком у розвитку фотографії, крім того, одним з найважливіших чинників сучасного художнього процесу є розвиток фотографії до справжнього мистецького. І внесок О. Родченка у цей процес не можна переоцінити. До фактів, що підтверджують значення художника, можна віднести нещодавне створення школи фотографії та мультимедіа імені О. Родченка. Тема: Мистецтвознавчий аналіз фотографії О.Родченка «Портрет шофера» у контексті мистецтва XX ст. Об’єкт: портретний жанр у фотографічній спадщині О.Родченка. Предмет: фотографія «Портрет шофера» О.Родченка. Завдання: Розглянути творчий шлях О.Родченка. Висвітлити місце портретного жанру в фотографічній спадщині О.Родченка. Виявити стилістичні та композиційні особливості фотографії «Портрет шофера». Структура курсової роботи Робота містить вступ, два розділи основного тексту, висновки, список використаної літератури та додатки. Розділ І Стан дослідженості творчого шляху О. Родченка Напрямок творчих пошуків в радянській фотографії невід’ємно пов’язан з ім’ям фотографа, архітектора, дизайнера та художника Олександра Родченка (1891—1956). В історії фотомистецтва цей художник уславився своїми незвичними ракурсами, динамічністю композиційних форм, документальністю. Вже наприкінці 20-х років критики пишуть про вплив знімків Родченка на радянську фотографію того часу. Це були журнали «Советское фото», «Новый ЛЕФ», «Советское кино», що нерідко супроводжувались коментарями. В деяких випадках згадували формальну незвичність робіт. «Мы знаем и ценим фотографические работы А.М.Родченко, хотя они порой вызывают те или иные оговорки и возражения, даже часто недоумение. Но всегда в этих фотографических «трюках», полных неожиданности, и порою мало понятных, можно наблюдать свежесть творческого подхода, эффект «сильно действующего снадобья ». Відбувається процес поступового входження робіт О.Родченка у критичний розгляд. У другій половині 20-х років було опубліковано більш ста його робіт. Таким чином, деякі з робіт природно увійшли у культурну ситуацію, інші визвали перегляд звичних критерій оцінювання. Точка зору самого Родченка, оригінальність ракурсів, визначила його художнє новаторство, естетику його фотографій. Л.Волков-Ланніт, видатний дослідник фотомистецтва писав, що Родченко був одним з перших радянських фотожурналістів, котрий звернувся до серії зображень як самостійного жанру.

С.Хан-Магомедов розглядав конструктивізм в рамках концепції формотворення, досліджував поліграфічне та агітаційне мистецтво в творчості Олександра Родченка. А.Вартанов відмічав, що композиційна спадщина фотографів перших післяреволюційних років значна, але майже не проаналізована теоретично. Критики поспішають з висновками, оголошуючи композиційні пошуки того часу неактуальними. З теоретичними дослідженнями, завдяки власній фотографічній практиці, Родченко почав виступати у 20-ті роки. До цього він прийшов після викладацької роботи («ВХУТЕМАС»), а також після курсів «Союз фото», для яких він розробив програму по композиції. Цю програму, супроводжуючи її поясненнями, опубліковує у своїй монографії «Ракурсы Родченко» О.Лаврентьєв, що є одним з основних дослідників життєвого і творчого шляху О.Родченка. В своїй монографії автор прослідкував шлях майстра у фотомистецтві. Лаврентьєв розповідає про різні побудови кадру, також автор розглянув питання про вплив діяльності Родченка на розвиток радянського фотомистецтва, особливості та специфіку його фотографічної школи, серед якої постають такі відомі майстри, як Є.Лангман, Г.Петрусов, Б.Ігнатович, В.Грюнталь та інші. Автор аналізує погляди Родченка стосовно концепції серійності фотографії, уявлень о принципах композиції, прес-фотографії та підготовці професійних кадрів. Життєва і творча хроніка Родченка надає нам повне уявлення про стабільне бажання знімати, постійні пошуки об’єктів для зйомки. Це розуміння можливостей фотографії та її радикального впливу на культуру теперішнього і майбутнього. Ім’я Олександра Родченка відомо всьому світові. Його роботи експонуються у європейських виставкових залах та музеях сучасного мистецтва. Наприклад, у 1998 році в країнах центральної Європи уперше проходив повний ретроспективний показ робіт видатного радянського художника Олександра Родченка. Вітчизняна наука поповнилась черговим дослідженням творчості О.Родченка. У 2007 році вийшов альбом з коментарями– «Александр Родченко. Фотография— искусство. Його представила програма «Интеррос» разом із московським будинком фотографії у серії «Россия. XX век». Це найбільш детальне, наукове та візуальне дослідження. Воно відкриває нову сторінку в історії Родченка- фотографа: в сучасний художній обіг увійдуть сотні фотографій, раніш існуючих тільки у негативі. Родченко– один з видатних талантів XX ст. Він досягнув міжнародної популярності на початку 20-х років, увійшов у конфлікт зі сталінським бюрократизмом і останні 20 років свого життя провів у безвісності та ізоляції. Слід зазначити, що багато видань підготовлено нащадками художника, котрі стали його послідовниками. Результатом їх дослідницьких праць стала підготовка та видання збірки матеріалів. До збірки увійшли статті, спогади, автобіографічні записки та листи Родченка. Вступна стаття належить Хан- Магомедові. Він з нових позицій охарактеризував творчість Родченка, включаючи дизайнерські та архітектурні проекти. Розділ ІІ Образно-стилістичні особливості фотографії О.Родченка «Портрет шофера». 2.1. Жанрова специфіка фотографічного портрета Фотопортрет представлений найбільш природним в теоретичному поясненні жанром.

В основі специфічної ролі, що відіграє портрет в культурі знаходиться протиставлення знака і об’єкта. Портрет виконує роль документального свідка, підтверджує справжність, дійсність людини та її зображення. З іншого погляду, портрет відокремлює ті риси людської особистості, яким приписується деяка смислова домінанта. Зазвичай обличчя вважається основним і головним, що притаманне даній людині, в той час як інші частини тіла допускають значно більшу умовність та загальність в зображенні. «Лицо выступает одновременно и как «зеркало души», и как зеркало мира». Динаміка являє художню домінанту портрета. Слід відзначити, що фотографія не має минулого та майбутнього, вона завжди в теперішньому часі. Дуже часто включення динаміки розподіляється у просторі портрета нерівномірно: воно може бути зосередженим в очах; іноді руки більш динамічні, ніж уся фігура. В фотографії динаміка розподіляється в більшому просторі, портрет підносить нам її у фокусному зосередженні, що робить її динамізм більш прихованим, але потенційно діючим. Динамізм вводиться в зображення наявністю кількох фігур, що задають напрямок його читання, відносно поз даних фігур. Віддаленість зображення конкретної фігури складає другий рівень індивідуалізації. Розглянемо спосіб введення в портрет другої фігури. В широкому виборі подвійних портретів можна виокремити наступні. З одного боку, це парний портрет, що знаходиться у джерел портретного мистецтва. В ньому біографічними обставинами оригінала задана стереотипність фігур даного жанру. В подальшому відбувається розвиток у все більшому розходженні обов’язкових принципів. Портретне мистецтво початку XX ст. широко використовує додаткові можливості. Портрет знаходиться посередині між відображенням та обличчям. В різниці із дзеркальним відображенням, портрет приховує в собі два питання: хто зображен, і хто відображав. Саме цей момент надає можливість поставити ще два питання: яку думку виразила своїм обличчям зображувальна людина, що намагався виразити своїм обличчям зображувальна людина, що намагався виразити художник присутністю свого зображення. Отже, портрет по своїй природі найбільш філософський жанр. В своїй основі він побудован на зіставленні того, що людина являє собою, і чим вона має бути. Це дозволяє прочитувати портрет різними засобами: ми в змозі побачити риси людини конкретної епохи, психологічні відмінності чоловічої та жіночої поведінки, соціальні трагедії, різні варіанти втілення самого поняття «людина». Таким чином, портретний жанр знаходиться на перетині різних можливостей розкриття сутності людини засобами інтерпретації його обличчя. В цьому сенсі портрет не тільки документ, що зберігає в пам’яті зовнішність того чи іншого обличчя, це відбиток культурної мови даної епохи та особистості творця. Портрет– це подвійне дзеркало: в ньому мистецтво відображається у житті, а життя в мистецтві. При цьому обмінюються місцями не тільки відображення, але і реальності. З однієї позиції, реальність по відношенню до мистецтва– об’єктивність; з іншої– цю функцію виконує мистецтво, а реальність– відображення у відображенні.

Кацапи - зневажливе прзвисько росян, поширене в Укран на противагу такому ж глузливому прзвиську укранцв - хохли, поширеному в Рос. [1070] Семантико-стилстичний обсяг етнофолзму кацап у мов укранцв (як, зрештою, й хахол у мов росян) - це плд багатовкового спвжиття. Слово кацап з погляду обктивно науки, звичайно, жодним чином не може функцонувати навть у рол етнонма-синонма. Так само, як назва хахол. На завершення можна ще вдзначити, що в тамних мовах (професйн арго) теж побутували свордн етнонми. Так, наприклад, в росйських етнонмах-арготизмах укранця називають мармиш, а укранку - лоха. У свою чергу в арго укранських лрникв, як  в блоруських професйних жебракв, росян означали термном батус, бацай. [1071] XXIV. ЖИДИ ЧИ ґВРЕ·? Боротьба за новий етнонм тяглася в Укран пвтора сторччя: з середини XIX ст. - ледве не до кнця XX ст. На захдних етнографчних землях, на Закарпатт  особливо на Пряшвщин, ця боротьба, роздмухувана укранофобами розматого гатунку, палахкотить донин

1. Теоретичні аспекти огляду мовно-стилістичних особливостей науково-популярних видань

2. Жанрові та стилістичні особливості роману Гете "Страждання молодого Вертера"

3. Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко

4. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

5. Мовні і жанрові особливості наукового стилю

6. Особливості стилю українського бароко
7. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю
8. Особливості олігополістичного ринку

9. Исторический портрет Елизаветы Петровны

10. Иван III: исторический портрет

11. Исторический портрет Ивана IV Васильевича Грозного

12. Исторический портрет Александра III

13. Возрождение России: социально-экономический портрет

14. Различные стили лидерства на примере одного отеля

15. Портрет в русской живописи 19 века ( Репин, Серов, Крамской)

16. Фотография

Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов
Фломастеры двухсторонние , 24 цвета.
Фломастеры изготовлены из материала, который обеспечивает прочность корпуса и препятствует испарению чернил, благодаря чему они имеют
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный звуковой плакат "Живая география".
Электронный звуковой плакат «Живая география» поможет малышу узнать о нашей планете Земля и её обитателях, познакомит его с материками и
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Английский портрет 18 века

18. Официально-деловой стиль русского языка

19. Пушкин в портретах Тропинина и Кипренского

20. Функциональные стили русского языка

21. Функциональные стили в русском языке

22. Особенности языка и стиля английской научной прозы
23. Идеи Ницще в романе Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея"
24. Д. Боттезини. Творческий портрет

25. Петр Первый. Исторический портрет

26. Николай II. Исторический портрет на фоне эпохи

27. Александр III: исторический портрет российского императора

28. Историко-психологический портрет А.П. Извольского

29. Исторический портрет царя Иоанна Грозного

30. Политический портрет Н.С. Хрущева

31. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

32. Политический портрет Столыпина

Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

33. Сперанский М М. Портрет реформатора

34. Г.В. Плеханов: исторический портрет революционера

35. Политический портрет И.В. Сталина

36. Изобретение фотографии и кинематографа

37. Архитектура Московского Кремля XIV-XVI вв. /с фотографиями/

38. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИЗНАКАМ ВНЕШНОСТИ. Словесный портрет (Шпаргалка)
39. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления младших школьников
40. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

41. Развитие образной речи старших дошкольников на основе произведений и фольклорного жанра

42. Расчет карбюраторного V-образного четырехцилиндрового двигателя на шасси автомобиля ЗАЗ-968М

43. Я-концепция и стили поведения в кофликтных ситуациях в юношеском возрасте

44. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

45. Соотношение личностных черт родителей и стиля отношения к ребенку

46. Стили педагогического общения и поведения

47. Мой психологический портрет

48. Стили конфликтного взаимодействия

Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские

49. Психологический портрет юриста

50. Социальный портрет русского революционера

51. Стиль жизни как социально-психологическая категория

52. Адам Смит или портрет рассеянного профессора

53. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

54. Организация, стили управления деятельностью организационно-исполнительной власти. Влияние на эффективность управления, на примере комитета по экономической политике Ханты-Мансийского Автономного Округа
55. Стили руководства
56. Стиль управленческой деятельности

57. Формирование и использование фирменного стиля на предприятиях туриндустрии

58. Формирование и использование фирменного стиля на предприятиях туриндустрии

59. Несколько дополнительных штрихов к портрету Богдана Хмельницкого

60. Неожиданные штрихи к портрету Дмитрия Донского

61. Портреты учителей

62. Исторический портрет Михаила Романова

63. Великий год России. Исторические портреты женщин Отечественной войны 1812 г.

64. Исторический портрет короля Испании Карла I(V)

Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

65. Нестор Махно: історично-політичний портрет

66. Особливості реформації в Англії

67. Историко-демографический портрет Екатеринбурга

68. Петр I и Карл XII - два портрета в интерьере истории

69. Переход на григорианский стиль

70. А. Гитлер: штрихи к политическому портрету. Путь к власти.
71. Маргарэт Тэтчер: политический портрет
72. Особливості функціонування глобальної мережі

73. Портрет Дориана Грея. Уайльд Оскар

74. Генрих Теодор Бёлль. Групповой портрет с дамой

75. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

76. Основы судебной фотографии

77. Использование субъективного портрета при розыске неизвестного преступника

78. Христианский канон и художественный стиль

79. Этрусский портрет

80. Скульптурный портрет периода Флавиев

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки
Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее

81. Скульптурный портрет III века н.э.

82. Римский портрет II века н.э. Портрет времени Адриана

83. Культура повседневности в эпоху "оттепели" (метаморфозы стиля)

84. Развитие жанра портрета. Творчество Халса

85. Разновидности научного стиля речи. Жанры собственно научного и научно-информативного стилей речи

86. Сквозь века, традиции и стили
87. Жанр портрета
88. Стиль барокко в русском искусстве, архитектуре, литературе и музыке

89. Социокультурный портрет провинции глазами будущих культурологов

90. О концепциях стиля русского искусства XVII века в отечественном искусствознании

91. Портрет доби українського бароко

92. Исследование образной характеристики Екатеринбурга

93. Бернард Шоу - Театральный портрет

94. Своеобразие творчества Петера Пауля Рубенса с жанру портрета

95. Портрет Владыки мрака в "Поэме без героя"

96. Cравнительный анализ сюжетной и образной структуры в "Пейзаже, нарисованном чаем" Милорада Павича и произведениях Н. В. Гоголя

Пластины для стирки белого и цветного белья FeedBack, 30 штук.
Пластины для стирки белого и цветного белья это настоящая революция среди средств для стирки. Не содержит фосфатов! Пластины необходимо
640 руб
Раздел: Стиральные порошки
Стиральный порошок-концентрат для цветного белья BioMio "Bio-color" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, сохраняя структуру ткани и первозданный цвет. Концентрированная формула обеспечивает экономичный
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Спрей детский солнцезащитный с календулой "Кря-Кря", SPF 25, 200 мл.
Солнцезащитный спрей "Кря-Кря" для защиты нежной кожи ребёнка. Спрей содержит комбинированный фильтр и защищающие компоненты.
425 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

97. Особенности стиля повести А.Платонова «Котлован»

98. Необычный портрет Пьера Безухова

99. "Летучие черты..." Портреты А. С. Пушкина


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.