Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Порівняльне державознавство

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Реферат Теорія держави і права На тему: Порівняльне державознавство ЗМІСТ1. Форма і типологія держави 2. Форма правління 3. Форма державно-територіального устрою та міждержавних об’єднань 4. Загальна характеристика політико-державного режиму. 5. Демократичний режим. 6. Авторитарний режим. 7. Тоталітарний режим. 8. Цивілізаційний підхід до типології держави. 9. Формаційний підхід. Список літератури 1. Форма і типологія держави На сучасному етапі під формою держави розуміють організацію державної влади та її устрій. Форма держави вказує на особливості устрою та функціонування держави. Вона виступає у трьох аспектах: по-перше, як певний порядок утворення та організації найвищих органів державної влади та управління; по-друге, як спосіб територіального устрою держави, порядок взаємовідносин центральних, реґіональних та місцевих влад; і, по-третє, в якості прийомів та засобів здійснення державної (політичної) влади. Таким чином, форма держави синтезується з трьох основних елементів: форми (державного) правління, форми (державного, територіального) устрою, форми (державного, політичного) режиму. Типологія – класифікація держав і правових систем по типах, що являє собою об'єктивно-необхідний, закономірний процес пізнання державно-історичного процесу розвитку держави і права. На цей час існує два підходи до типології держави: цивілізаційний і формаційний. 2. Форма правління Під формою правління розуміють організацію вищої державної влади, в особливості її вищих та центральних органів, структуру, компетенцію, порядок створення цих органів, тривалість їх повноважень, взаємовідносини з населенням, ступінь участі останнього в їх формуванні. Залежно від порядку створення, складу та компетенції розрізняється дві основні форми правління: монархія та республіка. Монархія – це така форма правління, де вища державна влада належить одноособовому главі держави – монарху, який формально чи фактично формує вищі органи державної влади та управління. Монархія здійснюється відповідно з трьома принципами, які можна вважати основними ознаками монархії, її відмінними від республіки рисами. По-перше, принцип безстроковості. Він означає, що монарх не обмежений певним строком у своїх повноваженнях. По-друге, принцип успадкування трону. Він означає, що монарх займає свій трон у спадок він попередників. По-третє, принцип непогрішності престолу. Це положення означає, що монарх не несе відповідальності перед своїми підданими. Загалом виділяється два типи монархії: обмежена й необмежена. Необмежена монархія може бути абсолютною, теократичною та деспотичною. В умовах абсолютної монархії влада монарха необмежена, він є вищою посадовою особою держави і самостійно формує уряд. Абсолютний монарх концентрує у своїх руках релігійну та світську (законодавчу, виконавчу, судову) владу при домінуванні останньої. Така форма правління була характерна для Російської імперії XVIII–XIX століть. В умовах теократичної монархії здійснюється зосередження цивільної та духовної влади (при домінуванні останньої) в одних руках. До цього часу теократичні монархії залишились на Тибеті, у Ватикані та деяких ісламських державах (Саудівській Аравії, окремих еміратах Об`єднаних Арабських Еміратів).

Деспотія була характерна для держав Стародавнього Сходу та Латинської Америки (так звана «Східна деспотія»). Вона характеризувалася крайнім свавільством в управлінні, повним безправ`ям та підлеглістю деспоту з боку його підданих, відсутністю правових та моральних принципів в управлінні. При цьому деспот зосереджував в своїх руках світську й релігійну владу і проголошувався богом. Щодо обмеженої монархії, то залежно від кола повноважень монарха виділяється два її типи: представницька та дуалістична. В умовах дуалістичної монархії монарх має всю повноту виконавчої, а також, іноді судової влади, але законодавча влада, як правило, належить парламенту. Сьогодні дуалістична монархія фактично характерна для Марокко, Непалу та деяких інших країн. Представницька ж монархія характеризується тим, що монарх виконує лише представницькі функції (Японія, Великобританія тощо). Інша класифікація обмежених монархій пов`язана з джерелом обмеження влади монарха, тобто тим, хто (чи що) обмежує владу монарха. В цьому випадку монархії бувають трьох типів: станово-представницькою, парламентарною та конституційною. В умовах станово-представницької монархії влада монарха обмежувалася представниками станів. Щодо інших різновидів, то в умовах парламентарної монархії влада монарха обмежена парламентом за відсутності писаної Конституції (Великобританія), а в умовах конституційної монархії влада монарха обмежується писаною Конституцією (Японії, Швеція чи Іспанія). Довгий час монархія була основною формою правління. Республіка була характерна, як правило, для міст-держав. Залежно від того, хто править у місті-державі, республіки були або аристократичними (Венеція, Спарта), або демократичними (Афіни, Новгород). Під республікою розуміється така форма правління, в якій вища державна влада належить виборним органам, що обираються на певний термін і відповідають перед виборцями та хоча б формально формуються знизу. Для сучасних республік характерна наявність трьох могутніх владних структур: глава держави, уряд та парламент. Залежно від того, хто формує уряд та кому він підконтрольний, розрізняють парламентську, президентську та змішану республіки. У парламентських республіках глава держави має обмежене коло повноважень, ведуча роль належить голові уряду. Уряд формується парламентом. У президентських республіках глава держави одночасно є і головою уряду. Він же формує уряд. У змішаних республіках глава держави має ширше коло повноважень ніж голова уряду. Уряд підконтрольний і голові держави, і парламенту. 3. Форма державно-територіального устрою та міждержавних об’єднань Другим елементом форми держави є її територіальний устрій чи, інакше кажучи, форма державно-територіального устрою. Під формою державно-територіального устрою звичайно розуміють територіальну організацію державної влади, співвідношення держави як цілого з її складовими частинами. Розрізняють дві основні форми державно-територіального устрою: проста (унітарна держава) і складна (федерація та імперія). Унітарна держава – це єдина централізована держава, адміністративно-територіальні одиниці якої (області, провінції, округи і т.п

.) не мають статусу державних утворень і не мають права суверенітету. Історично склалося так, що унітарна держава може бути як мононаціональною, так і багатонаціональною. Мононаціональною державою визнається унітарна держава, що не має у своєму складі територіальних автономій. Багатонаціональною унітарною державою визнається унітарна держава, яка має у своєму складі автономне утворення. Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок про те, що Україна – багатонаціональна унітарна держава, що складається з власне України та Криму. Повною протилежністю унітарної держави є федерація. Федерація (федеративна держава) - це складна союзна держава, частини якої (кантони, землі, штати, республіки тощо), тобто суб`єкти федерації, є державами, або державними утвореннями, що мають право суверенітету. Як правило, федерація будується на принципах децентралізації. Існують три основних принципа утворення федерацій: по-перше, територіальний, при якому у федерацію об`єднуються території без врахування національних чи етнічних факторів (США – об`єднання держав – Штатів ); по-друге, національний – об`єднання національних держав (Союзна Республіка Югославія - союз Сербії та Чорногорії); по-третє, національно-територіальний, при якому окремі суб`єкти федерації формуються за національним, а інші - за територіальним принципом (Канада, Російська Федерація). На сьогодні перевага віддається класифікації федерації залежно від рівності прав та обов`язків у її суб`єктів на симетричну та асиметричну. До симетричних відносяться федерації, у яких права та обов`язки суб`єктів рівні (США складається із рівноправних штатів). До асиметричних - федерації, в яких одні суб`єкти мають більше прав, ніж інші (РФ складається, з одного боку, з республік, а з іншого - з країв та областей). Імперія – це багатонаціональна держава, утворена шляхом насильницького (рідше – добровільного) приєднання незалежних досі держав або їх частин. Система державних органів імперії досить централізована. Представники імперської влади (намісник, губернатор) користуються на місцях практично необмеженою владою. Їх основним завданням є протидія будь-яким проявам сепаратизму, прагненню до автономії чи суверенітету. Допускається створення органів місцевого самоврядування, однак їх компетенція обмежується вирішенням малозначущих питань. Деякі правознавці вважають, що існує ще одна складна форма державно-територіального устрою – конфедерація. Конфедерація є союзом декількох незалежних держав, які об’єдналися задля проведення спільної політики у певних сферах. Кожна з означених держав, які стали членами конфедерації може мати власний державний устрій. Тому приналежність її до форми державного устрою є не дуже коректною. Скоріше вона належить до так званих форм міждержавних об’єднань. Хоча слід зазначити, що у офіціальній назві термін «конфедерація» може бути присутнім (Швейцарська конфедерація). Конфедерація – сама жорстка з форм міждержавних об`єднань, що існують в цей час. Крім конфедерації існують ще декілька форм такого об`єднання: співдружність і спілка. Співдружність можна розуміти як аморфне, організаційне об`єднання держав, що характеризується наявністю загальних ознак, певною мірою однорідності.

Жанр партйно програми вимага аналзу можливостей  окреслення сил для виршення поставленого завдання. Ц сили й можливост Мхновський прагне знайти в укранськй нацональнй елт, адже в усх народв освчен верхи очолюють визвольн рухи. Однак укранська сторя склалася так, що елта двч вдмовлялася вд свох нацональних коренв. Уперше у XVIXVII ст. вона перейшла на бк польсько нацональност, розчинившись у нй, вдруге у XVIIIXIX ст. злилася з росйською. «Се були дв страти, що год знайти м рвн в стор якобудь ншо нац», зазнача Мхновський. Зазнача цлком слушно. Сучасн сторики, роблячи порвняльний аналз визвольних рухв народв ЦентральноСхдно ґвропи, дйшли такого самого висновку. Та укранський народ у надзвичайно несприятливих умовах XIX ст. зумв витворити нову, «третю» нтелгенцю. ·й належало взяти до свох рук «стерно нацонального корабля». Але, за переконанням Мхновського, вона виявилася не на рвн ц сторично мс. Ця нтелгенця не наважилася йти шляхом Тараса Шевченка

1. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

2. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

3. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

4. Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе

5. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

6. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО
7. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії
8. Порівняльний аналіз особливостей судових систем Ізраїлю й Німеччини

9. Порівняльна характеристика інформаційних жанрів журналістики

10. Порівняльні конструкції у творах В. Симоненка

11. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

12. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

13. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

14. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

15. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

16. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

17. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

18. Порівняльно-психологічний аналіз ігор вищих приматів і людей

19. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

20. Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні

21. Лермонтов во многом еще не открыт. Он – до сих пор тайна…

22. Почему не состарился до сих пор грибоедовский Чацкий, а с ним и вся комедия
23. Первая «Ообщаяи рациональная грамматика Пор-Рояля
24. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь

25. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

26. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

27. Філософький грунт та стиль літературних творів Джеляледіна Румі та Григорія Савича Сковороди. Порівняння, спільні риси.

28. Знаходження мінімального остовом дерева. Порівняння алгоритму Прима і алгоритму Крускала

29. Роман Ч.П. Сноу "Пора сподівань" як роман виховання

30. Філософський аналіз мовної здатності як вихідного принципу порівняння мов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.