Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Курсова робота: Виконала студентка ІІ курсу факультету природничих наук Охріменко Ольга. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ” КИЇВ,1999 Особливістю сучасного етапу господарського розвитку є формування концепції про тісний взаємозв&ce ;язок між економічним та екологічним добробутом. В наш час еколого-економічна проблематика визначає не лише ефективність функціонування усіх видів та форм господарської діяльності, але й принципіальні умови нормального функціонування кожної людини. Екологічна економіка – молода наукова дисципліна, що відкриває нові напрями досліджень для прийняття науково обгрунтованих рішень із фінансування, планування, законодавчо-нормативного забезпечення керування соціально-економічними процесами в цілому і в галузі природокористування зокрема. Проблеми, які досліджує екологічна економіка можна об&ce ;єднати у дві великі групи. По-перше, це ефективне використання економікою природних ресурсів. По-друге, це пошук та обгрунтування методів запобігання та ліквідації збитків від забруднення навколишнього середовища. Ці проблеми мають вирішуватися на основі закономірностей природно-історичного характеру, а також із урахуванням потреб суспільства, що постійно змінюються; формування нової системи цінностей на тлі економічних проблем сучасності. В теоретичному плані екологічна економіка спрямована на створення наукових основ концепції стійкого екологічно-економічного розвитку, а її практичне значення виражається в створенні науково обгрунтованих конкретних рекомендацій із раціонального використання природних ресурсів та збереження середовища життя людського суспільства. Основні відмінності між екологічною економікою та її попередницями – традиційними економікою та екологією - показані в таблиці. Напрями досліджень для екологічноі економіки Для того щоб досягнути стійкості, необхідні кроки, де за основу беруться новітні дослідження. Такі дослідження нерозривно пов'язані з політикою та менеджментом. Екологічна економіка повинна розвивати такі основні напрямки: -забезпечення умов для існування живих систем та стійкого розвитку -оцінка національних запасів та національного капіталу -економіко-екологічне моделювання на місцевому, регіональному та світовому рівні -оновлення інструментів природоохоронного менеджменту. І більш широко про кожен з пунктів. Стійкість не має на увазі ні статичну, ні тим більш застійну стагнантну економіку. До того ж ми повинні розрізняти поняття росту та розвитку. Економічний ріст ні в якому випадку не веде до стійкості, на відміну від економічного розвитку. Стійкий економічний розвиток можна визначити як використання протягом тривалого часу без значного виснаження національних запасів, в тому числі й природного капіталу (сировини). В бізнесі до національних запасів належать довгострокові активи, такі як споруди та обладнання, що використовуються як засоби виробництва. Природні ресурси - це грунти та атмосферне повітря, рослинний та тваринний світ, що формують екосистеми. Цей "природний акціонерний капітал" використовує "первинні компоненти" ( сонячне світло) на потреби самоі екосистеми та на утворення запасів природноі сировини.

Прикладами природного капіталу можуть бути ліси, популяціі риби, запаси нафти. А запаси природноі сировини - це деревина, спіймана риба, викачана нафта. Необхідно також зупинитися на екологічній класифікаціі природного капіталу. Вона базується на ознаках вичерпності та відновній здатності. Виділяють: -невичерпні. Використання не призводить до виснаження в даний час або в майбутньому (сонячна енергія, внутрішнє тепло землі, енергія води, повітря) -вичерпні невідновні - безперервне використання веде до зменшення запасів, до такого рівня, при якому подальша експлуатація економічно недоцільна. Не здатні до самовідновлення у термінах співрозмірних до термінів споживання -вичерпні відновні - ресурси здатні до відновлення (через розмноження або інші природні цикли) - флора, фауна, водні ресурси. Зараз ми маємо нову еру, де лімітуючий фактор розвитку - це не штучний капітал, а збережений природний. (Для видобутку деревини обмежуючим фактором будуть збережені ліси, а не потужності лісопильного заводу). Більшість економістів розглядають природні та штучні ресурси як взаємозамінні, а не взаємодоповнюючі фактори. Тобто жоден з них не може бути лімітуючим. (Обмежувати фактор може лише тоді, коли він є комплементарним). Екологічна економіка розглядає природні та штучні ресурси, як фундаментально комплементарні і тому наголошує на важливості лімітуючих факторів. Це основна відмінність. Оцінка запасів екосистем та національного капіталу Щоб досягти стійкості, ми, перш за все, повинні визначити оцінки для продуктів (результатів діяльності) екосистеми так само як для екологічних товарів та послуг. Причому необхідно зважати й на те, скільки з екологічних живих систем ми можемо дозволити собі втратити, до якого часу ми можемо заміняти штучні фонди природними, яка частка наших національних запасів невідновна. Зауважимо також, що ми не можимо застосовувати екологічну оцінку до так званих "неосяжностей" - людського життя, природноі естетики,перспективних екологічних прибутків. Через невід'ємні складнощі та невизначеності у оцінюванні екологічноі екосистеми застосовують декілька незалежних підходів. Не досягнуто згоди, який з них найбільш правильний. ВИТРАТНИЙ ПІДХІД I.Метод оцінки за безпосередніми витратами - сума витрат на освоєння та експлуатацію джерела ресурсів. II.Метод оцінки за витратами, коли враховуються не лише безпосередні фінансові витрати але й збитки від його експлуатацій. Складовими цього підходу є: -оцінка за принципом втраченого прибутку. Вона має на увазі оцінку втраченого прибутку через відмову від одного виду використання ресурсноі ділянки на користь іншого (наприклад, створюючи водосховище, суспільство свідомо відмовляється від сільськогосподарського використання даноі територіі). Таким чином втрачені прибутки від неотримання сільськогосподарської продукціі характеризують економічну цінність земельноі ділянки. -оцінка за вартістю залишків, коли визначається об'єм коштів, які суспільство повинно витратити на заміщення даного джерела ресурсів іншим, рівноцінним йому. В цьому випадку до видатків відносять додаткові витрати на вивчення (геологічну розвідку) територіі з метою експлуатаціі.

III.Метод оцінки вартості відтворення, коли оцінюються витрати, необхідні для відновлення втраченого виду або виду, що деградував ( біологічного). IV.Метод "бажання платити", коли через опитування, анкетування населення з'ясовують бажання людей платити за існування певного виду ресурсів, наприклад, рослин чи тварин, що зникають. Цей підхід використовують, коли немає нормальних ринків. V.Метод "транспортних витрат", коли на основі вартісних або часових витрат на досягнення ресурсного об'єкту (економічноі відстані) визначають економічну цінність ресурсного джерела. РЕНТНИЙ ПІДХІД базується на концепціі існування диференціальноі ренти. В залежності від кількісних та якісних характеристик, ресурсні джерела одного виду приносять неоднакову користь на одиницю витрат, тобто диференціальну ренту. Вона розраховується за принципом гранично допустимих витрат, які готове нести суспільство заради стримання одиниці даного ресурсу. Витрачати більше вже неефективно. Різниця між гранично допустимими витратами та індивідуальними фактичними витратами показує, скільки виграє економіка на одиницю даного виду ресурсів. Згідно з цим підходом гірші ресурсні джерела отримують нульову оцінку, хоча іх використання економічно ефективне. Рентна концепція здається більш обгрунтованою за витратну. Хоча у теорії гранично допустимих витрат є недоліки. Наприклад, фактичні витрати на джерело ресурсів можуть не збігатися із суспільно необхідними, що визначають вартість. На рентному підході основана оцінка за прибутками підприємств, які експлуатують джерела ресурсів (економічна оцінка за диференцальною рентою підприємств). Прибутки економічних суб’єктів відображають цінність джерел, що експлуатуються. Економіко-екологічні розрахунки ВНП так само як і інші показники функціонування національної економіки став важливим відображенням політики, загального добробуту та життєвого рівня. Але ВНП не показує внесок природи у функціонування виробництва, а саме він найчастіше є визначальним. Наприкдад, ліс забезпечує економічні об’єкти грунтом, чистим повітрям, водою, виконує рекреаційну функцію. Але ВНП – сукупна вартість кінцевих товарів та послуг в ринкових цінах , тобто лише загальна вартість деревини у даному випадку. З іншого боку відомий випадок, коли мільярди доларів, вкладені у ліквідацію нафтових плям, полііпшили стан економікии США (створення нових робочих місць, використання – усе це додавалося до ВНП). Звичайно, ці кошти не були б потрібні, якби нафта не розлилася, тому їх не можна вважати прибутком. Але в ВНП розглядає виробництво без відокремлення витрат та прибутків. Тому це не дуже ефективний показник здоров'я економіки. H. Daly та J. Kobb зробили спробу пристосувати ВНП до врахування виснаження національних запасів сировини, ефекту забруднень. Був отриманий індекс стабільного економічного добробуту - ICED. Вчені зробили висновок, що в той час як ВНП США зростав (з 1956 по 1986 рік), ICED залишався майже незмінним з 1970. Коли були враховані такі показники як збитки фермерських господарств, збитки від кислотних дощів, витрати на оздоровлення постраждалих, виявилося, що економіка США зовсім не поліпшилася.

Освчен й дистингован пани, починають цкавитися духовою й матеряльною культурою простолюддя. Зразу так соб, для моди й примхи, згодом чимраз глибше, чимраз серознше. Стихя народньо творчости очарову х  поносить на свох бурхливих хвилях. Ще в 1777 р. появляться в Петербурз «Опис укранських весльних обрядв», зладжений вйськовим старшиною Григорм Калиновським. Двацять лт згодом появляються тамже славн «Записки о Малорос» Якова Маркевича, що як перша енцикльопедя укранознавства, пройнят укоханням краю, його населення, минулого й культури, виклика в петербурських колах захоплення для т «Малорос», тако гарно з природи, а тако безталанно в минулому  сучасному. Князь Церителев, видавши в 1819 р. першу збрку укранських сторичних дум, розумв не тльки х археольогчну вагу й лтературну цннсть. «Якщо ц врш - писав вн у передмов - не можуть служити поясненням укрансько стор, то що найменче помтний в них полтичний генй народу, його дух, звича старих часв  нарешт та чиста моральнсть, якою завжди вдзначалися укранц, яку вони старанно збергають  сьогодн, як одиноку спадщину по предках, що врятувалася вд жадности сусднх народв»

1. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

2. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

3. Екологія й економіка

4. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

5. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

6. Економіка бджільництва
7. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов
8. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

9. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування

10. Економіка водного господарства

11. Регіональна економіка промисловості України

12. Економіка Казахстану

13. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

14. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

15. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

16. Расизм та його прояви на сучасному етапі

Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские

17. Економіка зарубіжних країн

18. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

19. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

20. Психологія особистості управлінця або навіщо мені потрібна психологія та педагогіка

21. Основні риси та якості педагога в сучасній школі

22. Демократія і економіка
23. Мозок та психіка
24. Дорожнє ґрунтознавство та механіка ґрунтів

25. Поняття та специфіка філософських категорій

26. Проблеми екології та шляхи їх вирішення

27. Економіка галузі виробництва пива в Україні

28. Економіка міського господарства

29. Економіка морської справи

30. Економіка підприємств будіндустрії

31. Економіка підприємства

32. Економіка праці

Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Економіка України в умовах глобалізації

34. Інтелектуальна економіка

35. Ринкова економіка в Україні

36. Світова економіка

37. Транформаційна економіка

38. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
39. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни
40. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

41. Перспективи та недоліки сучасної системи контролю навчальних досягнень учнів

42. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

43. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

44. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

45. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

46. Сутність та зміст сучасного менеджменту

47. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

48. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

Подгузники "Ушастый нянь", 3 Midi (4-9 кг), 56 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
536 руб
Раздел: 6-10 кг
Светильник "Черепаха", желтый.
Интересный светильник-ночник в виде игрушки «Черепаха». Три режима работы. Батарейки АА - 3 шт. Есть возможность запитать светильник от
449 руб
Раздел: Необычные светильники
Пазл "Собака", 697 элементов.
Собака и человек вместе с глубокой древности. Собрав этот пазл, Вы получите уникальное фигурное изображение самого верного друга человека
315 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)

49. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

50. Проблеми та перспективи малого бізнесу

51. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

52. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

53. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

54. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку
55. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання
56. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

57. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

58. Екологічна криза та форми її прояву

59. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

60. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

61. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

62. Місце товарної біржі в сучасній економіці

63. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

64. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры
Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр

65. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

66. Валютні ризики: економічна природа та управління

67. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

68. Екологія та поведінка плазунів

69. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

70. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення
71. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах
72. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

73. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

74. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

75. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

76. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

77. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

78. Країни Африки: Південно-Африканська Республіка та Маршалові острови

79. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

80. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

81. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

82. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

83. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

84. Специфіка експлікації та імплікації суб’єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу

85. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

86. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності
87. Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан
88. Кримські татари: історія та сучасні проблеми

89. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

90. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

91. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

92. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

93. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

94. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

95. Цивілізації середньовіччя та сучасності

96. Електроніка та мікропроцесорна техніка

Доска Mikado для обработки рыбы, складная с рыбочисткой.
Пластиковая складывающаяся доска для чистки и филировки рыбы, в комплекте, скребок для снятия рыбной чешуи. Размеры: 48x15/25 см.
827 руб
Раздел: Пластиковые
Чехол-органайзер для спинки авто "Happy Baby".
Чехол-органайзер – аксессуар, просто незаменимый во время поездок на автомобиле, благодаря множеству вместительных карманов. Помимо
699 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки

97. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

98. Етнічний стиль меблів. Стародавні та сучасні індійські меблі

99. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.