Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Економіко-технологічний університет Кафедра ”Соціально-гуманітарних дисциплін “ 2008 Викладач Контрольна робота З дисципліни: «Конституційне право» На тему: Територіальна автономія в Україні. Соціально –культурні права і свободи громадян України. Студента 2 курсу юридичного факультету Заочної форми навчання гр. ЗП-21 Гузій Юрій Васильович Бровари - 2008 План Вступ Адміністративно-територіальна Національно-територіальна автономія Національно-державна автономія Форми територіальної автономії Автономна Республіка Крим СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ - право на соціальний захист; - право на житло; - право на достатній життєвий рівень; - право на охорону здоров’я. КУЛЬТУРНІ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ - право на освіту; - право на свободу культурної, наукової та творчої діяльності. Висновок Список використаної літератури Вступ В умовах побудови в Україні правової держави та становлення конституційного ладу нашої держави, особливого значення набуває проблема становлення, визначення та гарантування прав людини і громадянина. Відповідно до Конституції України громадянин для цього має повний комплекс економічних соціальних та культурних прав та свобод і гарантій їх реалізації. Необхідно сказати, що законодавство, яке спрямоване на реалізацію відповідних положень Конституції стосовно економічних, соціальних та культурних прав громадянина, перебуває на даний час на стадії становлення. Тобто воно визначено чинним законодавством, але не всі положення його виконуються у відповідності до закону в звязку з тим , що деякі норми чинного законодавства, ще не повністю пристосовано до стану в якому перебуває наша держава. До цих прав можна віднести право на житло, право на достатній життєвий рівень, на охорону здоров’я та на соціальний захист. Наприклад, право на достатній життєвий рівень, визначає певний рівень грошових виплат, які б задовільняли мінімальні потреби громадян. Але на даний час такі суми настільки низькі, що на громадяни не взмозі задовільнитисвої потреби навіть на половину. До речі, за порушення даного права законодавством України не передбачається і юридична відповідальність. Тобто такі обставини сприяють активному порушенню цього права. Ще один яскравий доказ того, що чинне законодавство не є достатньо врегульоване свідчить те, як виконується право на охорону здоров’я. Теоретично охорона здоровя в Україні вважається безкоштовною, але фактично за переважну більшість послуг громадяни зобовязані платити самостійно. Тобто держава повинна детально врегулювати виконаня даних прав, щоб не виникало певних неузгоджень. Це й обумовлює актуальність обраної теми кваліфікаційного дослідження та її значення для практики державного будівництва Української держави. Метою даного кваліфікаційного дослідження є опрацювання нормативної бази та наукової літератури з даного прлемного питання. Перед даною кваліфікаційною роботою ставляться наступні завдання: - висвітлити міжнародні стандарти економічних, соціальних та культурних прав, які закріплені в міжнародних документах таких, як Загальна декларація з прав людини та Міжнародного Пакту про економічні, соціальні та культурні права людини; - докладно висвітлити економічні, соціальні та культурні права громадян, які закріплені в Конституції України; - дослідити механізм реалізації і гарантії прав та свобод людини і громадянина, його відмінні риси та проблеми становлення на сучасному етапі розвитку законодавства України.

Структурно кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, та списку використаних джерел. Адміністративно-територіальна Адміністративно-територіальна (регіональна) автономія – один із способів децентралізації влади в унітарній державі. Статус суб’єктів адміністративно-територіальної автономії вищий, ніж у звичайних адміністративно-територіальних одиниць, але нижчий за статус суб’єктів національно-територіальної, національно-державної автономії чи суб’єктів федерації. Суб’єкт адміністративно-територіальної (регіональної) автономії не має ознак державного утворення. Адміністративно-територіальна автономія виявляється у наявності у її суб’єктів системи органів законодавчої та виконавчої влади, що формуються самостійно, а також повноважень приймати закони з питань, коло яких окреслено центром. Органи суб’єкта адміністративно-територіальної автономії здійснюють свою діяльність під наглядом центральних органів влади, які, як правило, призначають для цього своїх представників (наприклад, губернаторів). Регіональні закони можуть бути скасовані центральними органами, якщо вони не співпадають із загальнодержавними інтересами. Національно-територіальна автономія Національно-територіальна автономія – різновид територіальної автономії, один із способів вирішення національного питання у багатонаціональній державі .  Національно-територіальна автономія означає надання певній частині (частинам) унітарної держави, населеної здебільшого представниками будь-якої національної меншини, певної самостійності у вирішенні питань внутрішнього життя. Статус суб’єктів національно-територіальної автономії, як правило, вищий, ніж статус суб’єктів адміністративно-територіальної автономії, і нижчий за статус суб’єктів національно-державної автономії. На відміну від регіональної автономії, національно-територіальна автономія поширюється не тільки на адміністративну, а й на культурно-мовну сферу. На території національно-територіальної автономії, поряд із загальнодержавною, офіційно використовується мова національної меншини. Формування, існування органів влади, прийняття ними рішень – схоже із адміністративно-територіальною автономією. Національно-державна автономія Національно-державна автономія – різновидність територіальної автономії, один із способів вирішення національного питання у багатонаціональній державі. Ця автономія надає окремим частинам унітарної держави, які населені здебільшого представниками національних меншин, широку самостійність і певні атрибути державності, такі, як: власна система державної влади, що формується незалежно від центру; власні конституційні акти; власна, встановлена центром, законодавча компетенція; власна офіційна мова; громадянство. Суб’єкт національно-державної автономії є державним утворенням, і обсяг його повноважень, по суті, не менший, ніж обсяг повноважень суб’єкта федерації. Прикладом може бути статус Автономної Республіки Крим в Україні, хоча щодо офіційної мови і громадянства, національно-державна автономія АРК має ряд недоліків.

Культурна (культурно-національна) автономія – надання певній етнічній спільноті, що становить меншість у даній державі, певної самостійності в питаннях організації освіти, інформаційних форм культурного життя (право створення національних шкіл, бібліотек, театрів тощо) . Культурна автономія будується на екстратериторіальній основі, тобто не на конкретній території, а поширюється на всіх представників певної національності.  Культурна автономія реалізується через такі організаційні форми, як національні культурні центри, суспільні ради, асоціації, земляцтва. Форми територіальної автономії До форм територіальної автономії можна віднести: а) у федеративних державах – самостійність суб’єктів федерації у вирішенні питань, віднесених конституцією до їх відання; б) в унітарних державах – місцеве та регіональне самоврядування. Але, на відміну від звичайного місцевого самоврядування, територіальна автономія функціонує у відносно небагатьох державах. До держав, які повністю поділяються на відповідні територіальні утворення найвищого рівня зі статусом автономії, традиційно належать лише Іспанія та Італія (вони в науковій літературі визначаються як регіоналістські держави). Існування адміністративно-територіальних одиниць з автономним статусом зумовлене комплексом чинників: історичних, політичних, економічних, соціально-культурних, географічних, етнічних, релігійних, мовних. Територіальна автономія є проявом складного процесу регіоналізації, що невпинно протікає у багатьох сучасних державах, в тому числі в Україні. Нормативно-правовим закріпленням процесу регіоналізації є Декларація щодо регіоналізму в Європі, яка була схвалена на засіданні Асамблеї європейських регіонів  04.12.1996 р. Регіон, згідно з ч.1 ст.1 Декларації –  „територіальне утворення, сформоване в законодавчому порядку на рівні, що є безпосередньо нижчим після загальнодержавного, та наділене політичним самоврядуванням”. Таким чином, регіон має бути визнаним на законодавчому рівні. Саме конституція або конституційний закон гарантують автономію регіону. Територіальні автономії в унітарній державі не порушують її єдину сутність. Вони є проявом децентралізації функцій повноважень як виконавчої, так і законодавчої влади (децентралізація влади у федераціях поширюється не тільки на законодавчу і виконавчу владу, а й на судову). Регіональна політика є ключовим фактором соціально-економічного розвитку держави. Але сьогодні в Україні немає сучасної регіональної політики, яка відповідала б викликам, що стоять перед країною . Регіональна політика торкається трьох найважливіших питань, якими є: 1) територіальна справедливість (у 2006 р., на жаль, бюджет залишає у розпорядженні центру більше 70% всіх бюджетних надходжень); 2) збалансована економічна ефективність на рівні регіонів (столиця України за соціально-економічними  показниками випереджає найрозвинутіші промислові області України – Донецьку, Харківську, Дніпропетровську – у 4 – 5 разів, а ті, у свою чергу, випереджають Сумську, Херсонську, Житомирську області у 2 – 3 рази); 3) політична стабільність (поляризація політичних уподобань регіонів досягла вже найвищої точки).

Не скажи я їх, досі, можливо, носив би галіфе (модернізоване, звісно, оновлене, демократизоване і т. д.), працюючи яким-небудь начальником чи підначальником. Найпарадоксальніше, що я ніколи не поділяв і не поділяю досі крайніх поглядів у болючому для усіх нас національному питанні. Виступаючи і в гірші, аніж нині, часи за національне відродження українського народу, за право на життя української мови, за суверенність України, я підкреслював і підкреслюю тепер, що на землі України усі народи, їхні культури, їхні мови мусять нормально розвиватися. Виходив і виходжу з реальності, яка склалася. У ті роки в Чернігові будувався камвольний комбінат, уже працювали перші цехи, спеціалістів на комбінат запрошували звідусіль. Одне слово, відбувалися складні демографічні процеси, які ми тільки тепер починаємо аналізувати. Провина сталінградського хлопця, який не знав української мови, — найменша. Винувата була Система, яка перемішувала народи, але не навчала їх шанувати одне одного. Ось аж тепер ми маємо плоди усього того

1. Аналіз соціальних програм по соціальному захисту населення

2. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

3. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

4. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

5. Право як спеціальне соціальне явище

6. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
7. Соціальна інфраструктура України
8. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

9. Правовідносини у сфері соціального захисту

10. Соціальна захищеність дітей в Україні

11. Соціальне партнерство в Україні

12. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

13. Історія України. Соціально-політичні аспекти

14. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

15. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

16. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

17. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

18. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

19. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

20. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

21. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

22. Аналіз стану соціальної політики в Україні
23. Історія фахової соціальної роботи в Україні
24. Перспективи соціального розвитку України

25. Система соціальних служб в Україні

26. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

27. Соціальні наслідки міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.)

28. Структура системи соціального захисту населення і політики України

29. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

30. Нормативна база соціальної роботи в Україні

31. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

32. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

33. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

34. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

35. Соціальні групи

36. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

37. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

38. Роль власності у соціально-економічних процесах
39. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті
40. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

41. Мораль і соціальне управління

42. Соціальне та особисте страхування

43. Державна політика соціального страхування

44. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

45. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

46. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

47. Демократія як соціальне явище

48. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда

49. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

50. Соціальна держава

51. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

52. Сутність та соціальне призначення держави

53. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

54. Мова як символ соціальної солідарності
55. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр
56. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

57. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

58. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

59. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

60. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

61. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

62. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

63. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

64. Соціально-духовні основи культури класицизму

Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

66. Соціально-філософські погляди І.Франка

67. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

68. Соціально-етичний маркетинг

69. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

70. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь
71. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення
72. Глобалізація і процеси соціального розвитку

73. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

74. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

75. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

76. Економіка праці та соціально-трудових відносин

77. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

78. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

79. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

80. Соціально-трудові відносини як система

Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья

81. Типологія соціально-трудової мобільності населення

82. Управління, як соціальний феномен

83. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

84. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

85. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

86. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу
87. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі
88. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

89. Тривожність як соціально-педагогічне явище

90. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

91. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

92. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

93. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

94. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

95. Феномен соціальної держави в європейській традиції

96. Політика і етика: соціально-філософський аспект

Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

97. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

98. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

99. Мотиви соціальної поведінки особистості


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.