Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Таможенное право Таможенное право

Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Київський славістичний університет Інститут економіки та менеджменту Кафедра економіки та управління КУРСОВА РОБОТА МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ Київ – 2007 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЕКСПОРТНОІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НАДАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВАМИ 1.1 Сутність та законодавче поле тарифного та нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні 1.2 Сутність митних режимів та документальної організації митного контролю на внутрішніх митницях при експорті-імпорті товарів та супутніх послуг 1.3 Особливості визначення супутніх послуг в технологічних процесах експорту-імпорту як основи митних процедур та процедур оподаткування РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ “УКРАЇНСЬКА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ EMIROFF” ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОХОДЖЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ЕКСПОРТІ – ІМПОРТІ ТОВАРІВ ТА СУПУТНІХ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ 2.1 Загальна характеристика діяльності ЗАТ “Українська горілчана компанія EMIROFF” та митного відділу підприємства 2.2 Організація та технологія бізнес-процесів проходження митного контролю при експорті горілчаної продукції ЗАТ “Українська горілчана компанія EMIROFF” 2.3 Організація та технологія бізнес-процесів проходження митного контролю при імпорті обладнання та витратних матеріалів для виробництва горілчаної продукції ЗАТ “Українська горілчана компанія EMIROFF” 3. СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАДАННЯ СУПУТНІХ ПОСЛУГ ПРИ ЗДІЙСНЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНО ЕКСПЕДИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ 3.1 Сутність транспортних та транспортно-експедиційних операцій 3.2 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що надання супутніх експортно-імпортних послуг міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом відповідно до міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень здійснюються між пунктами відправлення та призначення, один з яких або обидва розташовані за межами території України. Міжнародним перевізником (між митницями в різних країнах) та митним перевізником (між внутрішньою та прикордонною митницями) вантажів автомобільним транспортом є суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює таке перевезення відповідно до міжнародних договорів України, ліцензії та договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом, що використовується ним на законних підставах. Об’єктом досліджень курсової роботи є економічні відносини, що виникли в процесі надання послуг міжнародних автомобільних перевезень. Предметом досліджень курсової роботи була організація діяльності міжнародного автоперевізника при транспортирові продукції фірми “ EMIROFF” з внутрішньої Вінницької таможні до Одеського порту(митний перевізник) та при транспортуванні продукції в Польщу та Казахстан(міжнародний перевізник). Метою досліджень курсової роботи була оцінка правового поля та технології надання послуг в діяльності міжнародного та митного автоперевізника.

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЕКСПОРТНОІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НАДАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВАМИ 1.1 Сутність та законодавче поле тарифного та нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні Міжнародне економічне співробітництво є одним із головних факторів розвитку економіки кожної країни . Економічні та правові основи зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) в Україні регламентовані Законом “Про зовнішньоекономічну діяльність” . Зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. Майже усі види ЗЕД відображені в експорті та імпорті товарів і послуг. Роль міжнародної торгівлі в розвитку національної економіки полягає в тому, що вона є засобом розвитку спеціалізації і концентрації виробництва, підвищення продуктивності ресурсів, збільшення обсягів національного виробництва і добробуту населення. Державне регулювання міжнародної торгівлі має забезпечувати : захист економічних інтересів України та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; створення рівних можливостей для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності розвивати всі види підприємницької діяльності незалежно від форм власності та всі напрями використання доходів і здійснення інвестицій; заохочення конкуренції та ліквідацію монополізму в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Незважаючи на всю переконливість аргументів на користь вільної торгівлі, у дійсності на цьому шляху існує велика кількість державних регулюючих бар'єрів : Мито. Мито є акцизним податком на імпортні товари; воно може вводитися з метою одержання доходів чи для захисту внутрішнього ринку. Фіскальні мита, як правило, застосовуються у відношенні виробів, що не виробляються усередині країни. Ставки фіскального мита в основному невеликі, їхньою метою є забезпечення бюджету податковими надходженнями. Протекціоністські мита призначені для захисту місцевих виробників від іноземної конкуренції. Хоча протекціоністські мита, як правило, недостатньо високі для припинення імпорту іноземних товарів, вони все-таки ставлять іноземного виробника в невигідне конкурентне положення при торгівлі на внутрішньому ринку. Імпортні квоти. За допомогою імпортних квот встановлюються максимальні обсяги товарів, що можуть бути імпортовані за якийсь період часу. Часто імпортні квоти виступають більш ефективним засобом стримування міжнародної торгівлі, ніж мита. Незважаючи на високі мита, визначений товар може імпортуватися у відносно великих кількостях. Низькі ж імпортні квоти цілком забороняють імпорт товару понад визначену кількість. Нетарифні бар'єри. Під нетарифними бар'єрами розуміється система ліцензування, створення невиправданих стандартів якості продукції і його безпеки чи просто бюрократичні заборони в митних процедурах. Так, Японія і європейські країни жадають від імпортерів одержання ліцензій. Обмежуючи випуск ліцензій, можна ефективно обмежувати імпорт.

Саме так зробила Великобританія, заборонивши імпорт вугілля. Добровільні експортні обмеження. Вони є дещо новою формою торгових бар'єрів. Так, японські автомобілебудівники під погрозою введення Сполученими Штатами більш високих тарифів чи низьких імпортних квот погодилися на введення добровільних експортних обмежень на свій експорт у США. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється згідно з Митним Кодексом України та міжнародними договорами України. Митний кодекс України визначає принципи організації митної справи в Україні з метою створення умов для формування ринкової економіки та зростання активності зовнішньоекономічної діяльності на основі єдності митної території, мит та митних зборів. Митна територія України, в тому числі території штучних островів, установок та споруд, що створюються в економічній (морській) зоні України, над якими Україна має виключну юрисдикцію щодо митної справи, становить єдину митну територію. Митний кордон – межі митної території України є митним кордоном України. Митний кордон України співпадає з державним кордоном України, за винятком меж спеціальних митних зон. Межі території спеціальних митних зон є складовою частиною митного кордону України. Спеціальні митні зони на території України можуть створюватися як спеціальні митні зони різного типу. Статус та територія зазначених зон встановлюються Верховною Радою України відповідно до законів України про спеціальні митні зони. Спеціальні митні режими Україна може укладати з державами двосторонні та багатосторонні договори, які на основі взаємності встановлюють спеціальні митні режими, що передбачають пільгові умови для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності цих держав. Види контролю за переміщенням товарів та інших предметів через митний кордон України товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України, окрім митного контролю, можуть підлягати санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному контролю. Митний контроль здійснюється службовими особами митниці шляхом перевірки документів, необхідних для такого контролю, митного огляду (огляду транспортних засобів, товарів та інших предметів, особистого огляду), переогляду, обліку предметів, які переміщуються через митний кордон України, а також в інших формах, що не суперечать законам України. Обкладення митом товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України, здійснюється відповідно до Закону України &quo ;Про Митний тариф України&quo ; це систематизований звід ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі цієї території. Митний тариф України базується на міжнародно визнаних нормах і розвивається у напрямі максимальної відповідності до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і правил митної справи. Ставки Митного тарифу України є єдиними для всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності, організації господарської діяльності та територіального розташування, за винятком випадків, передбачених законами України та її міжнародними договорами.

Тобто, «коло» справд виявилось символчним: 20 жовтня 22 листопада: коли в понедлок мй «ресе» таки виявився prophetic [«Пророчим» (англ.). Йдеться про есе «Укранська солдарнсть», яке вийшло друком уранц 22 листопада, на превелику втху редакц: вийшло, що в такий спосб WS] Еurоре потрапила першою з-помж усх захдних медй дати матерал про «Помаранчеву революцю», акурат у той самий день, коли вона розпочалася!] (як писав Маtthew) на дл,  псля враншнього (200-тисячного ) Майдану я знов похала стригтись, а потм знову по Грнченка в «Барабан», де давала нтерв'ю тому самому Voswinkelю, пояснюючи, що тепер «у нас только хорошие новости впереди», перод, коли я щось виршувала,  вд мене щось залежало, закнчився. В «Барабан» вже вс сидли в помаранчевих шаликах, з сусдньо зали долинав зграйний гамр: там дивилися 5-ий, раз у раз реагували то гулом, то смхом, мен подзвонив Ф., що Киврада визнала вибори недйсними,  я, перепросивши нмця, звернулась до компан за сусднм столиком переказати цю встку,  вони зааплодували («А що тепер?» «Переголосування?»), а потм шла по Хрещатику, де народ уже плив в оба боки,  вже стояли палатки,  ось це, властиво, й був кнець «мо участи» дал вже все виршував Майдан,  досить було сказати Заходу: приздть сам побачите

1. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

2. Аналіз експортно-імпортних операцій виробника

3. Порядок імпортних операцій

4. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

5. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

6. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций
7. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними
8. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

9. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

10. Банки, их виды, операции банков

11. Виды банков и их новые операции и услуги

12. Данные, их носители и виды. Операции с данными

13. Основні види ризику в операціях із використанням іноземної валюти

14. Депозитные операции, их виды. Депозитная политика в кредитной организации (банке)

15. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

16. Види, параметри та принцип роботи антен

Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды
Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Цінові обмеження для окремих видів діяльності

18. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

19. Мышление: его общая характеристика, операции, формы, виды

20. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

21. Виды попугаев

22. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними
23. Виды налогов в Российской Федерации
24. Налоговая система государства, налоги и их виды

25. Правонарушения и преступления. Понятия и виды

26. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

27. Авторский договор: понятие и виды

28. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

29. Виды договоров (Контрольная)

30. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

31. Виды подряда

32. Договор подряда и его виды

Перчатки смотровые, нитриловые, нестерильные "Klever", неопудренные, текстурированные, размер S, 50.
Особенности и преимущества: превосходное растяжение; устойчивость к порезам, разрывам и проколам при сохранении тактильной
430 руб
Раздел: Перчатки
Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами

33. Виды коммерческих организаций

34. Понятие, сущность и виды юридических лиц РБ

35. Понятие Иска. Виды исков

36. Виды договоров. Жилищные споры

37. Понятие и виды обращения граждан /Украина/

38. Монархия, республика и их виды
39. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)
40. Государственная и муниципальная служба (понятия и виды)

41. Административная ответственность за нарушение налогового законодательства как один из видов административной ответственности

42. Налоги: их сущность, виды и функции

43. НДС по обычным видам деятельности индивидуальных предпринимателей

44. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

45. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

46. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности

47. Понятие правонарушений и их виды

48. Виды ненадлежащей рекламы по закону о рекламе

Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Римское право. Обязательство и его виды

50. Понятие и виды договоров в Римском частном праве

51. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

52. Органы государства: их признаки и виды

53. Правовые отношения: понятия, признаки, элементы, виды

54. Структура правоотношения. Классификация правоотношений: критерии и виды
55. Правоотношения: понятие, признаки и виды
56. Виды трудовых договоров

57. Материальная ответственность сторон трудового договора (контакта) и ее виды. Материальная ответственность работников и ее виды

58. Понятие и виды материальной ответственности работников

59. Ценные бумаги: понятие и виды

60. Латинский язык (Контрольна робота)

61. Виды перевода в современном мире

62. Виды графики

63. Литература как вид искусства. Место литературы в ряду других искусств

64. Преферанс во всех видах

Гарнитура беспроводная "FreeMotion B680", чёрная.
Технические характеристики: Питание: Li-Ion аккумулятор. Тип подключения: беспроводной Bluetooth. Тип наушников:
670 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Преферанс во всех видах

66. Виды придаточных предложений в русском языке

67. Виды перевода

68. Виды языковых норм

69. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

70. Turbo Paskal "Операции над матрицами"
71. Виды магнитных дисковых накопителей
72. Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)

73. Операции многократной точности (операции с длинными числами)

74. Разработка альтернативных моделей предметной области в виде многоуровневых контекстных диаграмм

75. Разработка диалоговой системы, оформленной в виде пакета прикладных программ и реализующей идею искусственного интеллекта (WinWord, PASCAL)

76. Виды интерфейсов

77. Статистика (Способы отбора и виды выборки, обеспечивающие репрезентативность)

78. Матричные операции в вейвлетном базисе

79. Техника операций при ИБС и перикардитах

80. Иммунология. Общие принципы и понятия. Иммунитет, его виды, стимуляторы, индукторы, цитотоксичность, апоптоз, киллинг, адгезия, интегрины, селектины, миграция, хоминг и многое другое

Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики
Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки

81. Антиглаукомная операция

82. Смертельная казнь как вид наказания

83. Смертная казнь как вид наказания

84. Универсальные виды наказаний

85. Прикосновенность к преступлению: понятие, виды

86. Дознание. Его виды (Доклад)
87. Виды и характер воздействия опасностей
88. Могут ли восстанавливаемые виды энергии полностью заменить фоссильные топлива?

89. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

90. Основные виды обучения

91. Игра – как вид деятельности у детей дошкольного возраста

92. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

93. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

94. Характеристика побочного молочного сырья. Способы производства и сущность технологии производства различных видов сметаны

95. Миротворческая деятельность Вооруженных Сил РФ. Операции ООН по поддержанию мира

96. Специальные виды литья. Литье под давлением

Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Технологические операции штамповки

98. Виды, ремонт, обслуживание, устройство и эксплуатация колёс

99. Виды современного копировального оборудования. Что и как выбирать

100. Шагающие роботы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.