Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Контрольна робота з дисципліни: «Міжнародний фінансово – інвестиційний менеджмент» Київ – 2009 1. Концепція оцінки вартості грошей в часі Концепція оцінки вартості грошей в часі передбачає, що вартість грошей з плином часу змінюється. Вартість грошей – це очікувана норма прибутку на грошовому ринку. Досить часто за цю норму прибутку беруть норму позикового відсотку або норму депозиту. Майбутня вартість грошей – це сума майбутніх грошових надходжень, в яку перетворяться інвестовані кошти через певний період часу з урахуванням певної процентної ставки. Теперішня вартість грошей – це вартість на даний час для нас тих грошових надходжень (або витрат), які ми будемо мати в майбутньому. Розрахунок майбутньої вартості представляє собою процес «нарощення» коштів або компаундинування (компаундинг). Визначення теперішньої вартості майбутніх грошових надходжень є оберненим процесом до «нарощення» і називається дисконтуванням. В процесі розрахунку використовують норму прибутку на грошовому ринку і її називають ставкою дисконту. В основі оцінки вартості грошей може бути два підходи, які базуються на існуючих методах нарахування відсотків: 1) прості відсотки – як правило застосовуються при короткостроковому інве-стуванні; 2) складні відсотки – як правило застосовуються при довгостроковому інве-стуванні. Прості відсотки При нарахуванні приросту суми вкладених коштів за методом простих відсотків базою є лише початкова сума інвестованих коштів. Алгоритми розрахунку наступні: jп = Р і, (1) 1 S = Р jп = Р (1 і), (2) 2 де і – ставка відсотку, S – майбутня вартість, Р – теперішня вартість майбутніх доходів, – кількість періодів, jп – сума нарахувань за простими відсотками. Графік отримання майбутньої вартості за простими відсотками див. на рис 1. Вартість jп S Р Рис. 1. Нарощення за простими відсотками (компаундинування) При дисконтуванні потрібно розрахувати теперішню вартість майбутніх грошових потоків: (3) 3 Коефіцієнт дисконтування при простих відсотках: (4) 4 Вартість Сума дисконту S Р Час Рис. 2. Дисконтування за простими відсотками Складні відсотки Складні відсотки – це сума доходу, що створюється в результаті інвестування за умови, що сума нарахованого відсотку в попередньому періоді додається до суми основного внеску, і в наступному платіжному періоді вона сама починає приносити доход. База для нарахування приросту суми вкладених коштів за методом складних відсотків – початкові вкладені кошти «плюс» сума нарахованого відсотку в попередньому періоді. Розрахунок майбутньої вартості (компаундинування) за складними відсотками: S = (5) 5 Сума нарахувань за складними відсотками (jс) визначається так: jс = S – P (6) Графік отримання майбутньої вартості за складними відсотками див. на рис. 3. Вартість jс S Р Рис. 3. Нарощення за складними відсотками (компаундинування) Дисконтування за складними відсотками здійснюють за наступним алгоритмом: Р = Кдс (7) Коефіцієнт дисконтування при складних відсотках: Кдс = (8) 6 Вартість Сума дисконту S Р Час Рис. 

4. Дисконтування за складними відсотками Отже, при оцінці вартості грошей в часі слід мати на увазі, що на результат оцінки значно впливає розмір відсотка, періодичність виплат і кількість платіжних періодів. Вартість грошей у часі Вартість грошей у часі – концепція, в основі якої лежить твердження рівні суми грошей у різний час мають різну вартість. Головними причинами зміни вартості грошей у часі є інфляція, ризик та схильність, що до ліквідності. Інфляція – це процес, який характеризується підвищенням загального рівня цін в економіці певної країни та зниженням купівельної спроможності грошей. Причиною інфляції може бути як перевищення попиту над пропозицією, так і відставання попиту від пропозиції. Результатом перевищення попиту над пропозицією є інфляція попиту. Відставання пропозиції від попиту викликає інфляцію витрат (пропозиції). Інфляція проявляється у переповненні сфери обігу товарів грошима внаслідок їх надмірного випуску або у скорочення товарної маси в обігу при незмінній кількості випущених грошей. Головними чинниками інфляційних процесів є не зумовлена зростанням товарної маси в обігу емісія грошей, порушення пропорційності виробництва та обігу, а також помилки в політиці ціноутворення. У залежності від характеру інфляції і темпів наростання інфляційних процесів розрізняють три види інфляції: помірна інфляція характеризується повільним зростанням цін (до 10% на рік); галопуюча інфляція від 10% до 200% на рік; гіперінфляція до 1000% на рік і більше. Ризик – це нестабільність, непевність у майбутньому. Через непевність у майбутньому ризик з часом зростає, люди хочуть уникнути ризику, тож вище цінують ті гроші, що є сьогодні, ніж ті, що будуть у майбутньому. Існують два типи ризиків – динамічний і статичний. Динамічний ризик – це ризик непередбачуваних змін вартості основного капіталу як наслідок прийняття управлінських рішень або несподіваних ринкових чи політичних обставин. Такі зміни можуть призвести або до збитків, або до додаткових доходів. На відміну від нього статичний ризик, як ризик втрат реальних активів від завдання шкоди власності і зменшення доходу через недієспроможність організації, призводить лише до збитків. Схильність до ліквідності – це перевага, віддана наявним грошам перед іншими цінностями та ризикованими вкладеннями. Коли люди вкладають свої гроші, сподіваючись на майбутні надходження, вони очікують високої винагороди як компенсації за втрату ліквідності, що й впливає на цінність грошей у часі. Абсолютна ліквідність – здатність активу негайно обмінюватися на будь-які блага. Функціональні форми грошей – похідні від грошових функцій, їх логічне продовження. Гроші – найвищий ступінь у розвитку економічних відносин. Дисконтування У проектному аналізі при оцінці ефективності інвестиційного проекту порівняння поточних та майбутніх витрат та вигод здійснюється шляхом приведення (дисконтування) їх реальної грошової вартості до початкового періоду (періоду прийняття рішення базового періоду). Дисконтування – це процес розрахунку майбутньої вартості коштів, що інвестуються сьогодні. Основою дисконтування є поняття «часової переваги» або зміни цінності грошей у часі.

Це означає, що раніше одержанні гроші мають більшу цінність, ніж гроші, одержані пізніше, що зумовлюється зростанням ризиків і невизначеності у часі. Дисконтування доходу застосовується для оцінки майбутніх грошових надходжень із позиції поточного моменту. Інвестор, зробивши вкладення капіталу, керується наступними положеннями: а) відбувається постійне знецінювання грошей; б) бажано періодично одержувати доход на капітал не нижче певного мінімуму. Інвестор повинен оцінити, який доход він одержить у майбутньому і яку максимально можливу суму фінансових ресурсів потрібно вкласти в даний проект, виходячи з прогнозованого рівня прибутковості. Перерахунок вигод і витрат для кожного розрахункового періоду інвестор здійснює за допомогою дисконтування. Існує два методи дисконтування: за допомогою простих та складних процентів. Рис. 5. Прості проценти FV = PV (1 R) (9) 7, де FV – сума, накопичена до кінця -го періоду, PV – початкова сума позики, R – процентна ставка, – кількість періодів часу. Рис. 6. Складні проценти. Графічний виглядУ довгострокових фінансово-кредитних операціях, якщо відсотки не виплачуються відразу після їхнього нарахування, а додаються до суми боргу для нарощування суми вкладу, застосовують складні проценти. FV = PV (1 R) (10) 8,де FV – сума, накопичена до кінця -го періоду; PV – сума позики; R – річна процентна ставка; – кількість періодів. Чому фінансовим менеджерам так важливо знати нинішню вартість грошей? Справа в тому, що ця вартість служить для порівняння прибутковості різних проектів і інвестицій за певний період. Таким чином, нинішня вартість – це грошова вартість майбутніх надходжень чи доходів із поправкою на ставку дисконту (капіталізації). Існує просте правило: високий ризик означає високу дисконтну ставку, маленький ризик – низьку. У цілому для оцінки дисконтних ставок застосовують такі принципи: із двох майбутніх надходжень більш високу ставку буде мати те, що надійшло пізніше. чим нижче ступінь ризику, тим нижче дисконтна ставка. якщо процентні ставки на фінансовому ринку ростуть, то ростуть і дисконтні ставки. 2.Міжнародний рух капіталу: сутність, чинники, цілі, форми Сутність і форми міжнародного руху капіталу 9 Капітал (за «Економікс» Макконнелла і Брю) – це: – створені ресурси, які використовуються для виробництва товарів і послуг; – товари, які безпосередньо не споживаються людьми; – інвестиційні товари, засоби виробництва. У закритій економічній системі джерелом капіталу є виключно внутрішні заощадження. За умови підключення національної економіки до системи світогосподарських зв’язків іноземні капітали, одночасно з внутрішніми, виступають легітимною складовою національного інвестиційного середовища. Специфіка міжнародного руху капіталу полягає в тому, що передача права власності на інвестиційний товар чи надання економічних послуг відбувається між резидентами різних країн. Міжнародний рух капіталу для сучасного світового господарства є найважливішою формою міжнародних економічних відносин. Суб’єкти світового господарства сьогодні тісно пов’язані між собою не тільки опосередковано – через обмін товарами, але й прямо – через капітал.

Хоча це створю складний  прикрий внутршнй стан та трудну зовншню ситуацю народу, однак нод це конечний  врешт-врешт спасенний вияв полтично зрлости нац. Часто навть у тому нема плянового розподлу роль, а д свордний автоматизм, так що рзн полтичн сили йдуть рзними шляхами, як м вдповдають. Пд час минуло свтово вйни такий процес розподлу фронтв проявився серед багатьох вропейських народв у критичних для них ситуацях. Спостереження над тими явищами переконують, що в одних випадках це було корисне для тих народв, а в нших шкдливе. Тяжко устйнити абсолютну засаду в оцнц процесв розщплення практично-полтичного дяння нац на два чи бльше шляхв. Загальне правило таке, що т процеси  неAативн, бо розпорошують сили й енергю нац в той час, коли х треба якнайбльше зосереджувати. Через такий подл наця часто програ на всх ставках, тод як, зосередивши всю свою потенцю на одному з можливих шляхв, досягла б сво мети. Але бувають вийнятков ситуац, в яких полтика нац щодо зовншнх сил та мжнароднх констеляцй  процесв мусить ти одночасно рзними, розгалуженими, а часто протилежними шляхами

1. Іноваційний менеджмент

2. Інноваційний менеджмент та формування маркетингової стратегії

3. Операційний менеджмент

4. Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації

5. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

6. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища
7. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання
8. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

9. Фінансовий менеджмент банка

10. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

11. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

12. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

13. Міжнародна торгівля фінансовими послугами

14. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

15. Організація міжнародного менеджменту

16. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

Подушка для сидения "Подушка-сидушка про", с "памятью".
С помощью нашей подушки для сидения "с памятью" "Подушка-сидушка про" Вы гарантированно сможете улучшить свою осанку и
872 руб
Раздел: Полезные мелочи
Мульти-плеер "Ладушки".
В этом мультиплеере 20 потешек и песенок для самых маленьких: 1. «Кошкин дом» 2. «Антошка» 3. «Баю-баюшки-баю» 4. «Каравай» 5 «Ножки,
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Игра настольная "Не урони пингвина", 47 деталей.
Комплектация (47 деталей): пингвин, игровое поле, молоток (2 штуки), игровой циферблат с указателем, выбиваемые блоки (2 комплекта по 19
351 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

18. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

19. Комерційний аналіз інвестиційного проекту

20. Складові фінансових систем. Оподаткування в системі міжнародних відносин

21. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

22. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні
23. Фінансовий менеджмент як регулятор механізму ринку
24. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

25. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

26. Экологический менеджмент

27. Введение в специальность по дисциплине: менеджмент в социальной сфере (шпаргалка)

28. Ивасенко А.Г. и др. Финансовый менеджмент

29. Кроссворд по банковскому менеджменту

30. Менеджмент и маркетинг в банковской сфере

31. Роль и сущность финансового менеджмента в условиях рыночной экономики

32. Функции менеджмента: планирование, организация мотивация и контроль

Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

33. Перераспределение полномочий и ответственности в системе менеджмента

34. Международные аспекты американского менеджмента: новые тенденции 90-х годов

35. Отчет по практике, по предмету менеджмент, в АО "Лепсе" /г.Киров/

36. Финансовый менеджмент (Контрольная)

37. Финансовый менеджмент

38. Фирма - организация деятельности. Менеджмент
39. Банковский менеджмент
40. Основы менеджмента

41. Менеджмент по-японски

42. Психология менеджмента: стрессовая ситуация

43. Стратегическое планирование и менеджмент (Контрольная)

44. Инновационный менеджмент - одно из направлений стратегического управления

45. Банкiвський менеджмент

46. Основы отраслевого менеджмента

47. Менеджмент

48. Менеджмент кризисных ситуаций

Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей
Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки

49. Программа Производственной практики студентов 4 курса экономического факультета по направлению – 521500 "Менеджмент"

50. Инвестиционный менеджмент

51. Задачи кадрового менеджмента на стадии формирования, интенсивного роста, стабилизации и спада в организации

52. Особенности японского менеджмента

53. Применение мировых информационных ресурсов в менеджменте

54. Инновационный менеджмент
55. Экономика и менеджмент средств массовой информации (курс лекций)
56. Разработка системы менеджмента в организации

57. Отчет о практике по менеджменту на ОАО "Измайловская мануфактура"

58. Экологический менеджмент и его связь с социально-экологическим маркетингом

59. Психодиагностика, реклама, менеджмент

60. Менеджмент: основные школы управления

61. Принятие управленческих решений на базе современных информационных технологий в финансовом менеджменте

62. Бизнес-информация и информационный менеджмент

63. Американская и Японская школы менеджмента

64. Производственный менеджмент на предприятиях по производству металлоизделий

Циркуль металлический "Stop System" с грифелем 2 мм.
Эксклюзивная инновация. Кронцепция Stop System фиксирует штанги циркуля в нужном положении, предотвращая их нежелательное смещение, и
357 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
530 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы

65. Экологический менеджмент

66. Шпаргалка по менеджменту (Пермь)

67. Курс лекций по менеджменту

68. Особенности развития Российского менеджмента

69. Менеджмент компании Toyota (Тойота)

70. Программа экологического менеджмента на московской обойной фабрике
71. Методология CCM (Capability Maturity Model for Software) – модель развития способности организации разрабатывать и сопровождать программные продукты) в менеджменте качества проектов
72. Билеты по менеджменту за 1 семестр 2-го курса (2003г.)

73. Менеджмент и устойчивое развитие экономики

74. Исследование особенностей японской модели менеджмента

75. Американская школа менеджмента

76. Эволюция менеджмента

77. Рыночная экономика и менеджмент

78. Административная школа менеджмента

79. Управление персоналом как составная часть менеджмента предприятия

80. Мотивация в системе менеджмента

Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

81. Менеджмент на рынке недвижимости

82. Образовательный менеджмент муниципальной системы образования города Рязани

83. Сущность и характерные черты менеджмента в социально-культурной сфере. Учет деятельности учреждения культуры.

84. Становление и развитие менеджмента в США

85. Операционный менеджмент как система. Управление персоналом в системе операционного менеджмента

86. Тактические планы в менеджменте
87. ГОСЫ для "Менеджмент организации" спец. "Гостиничный и турбизнес"
88. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

89. Інвестиційна діяльність страхових компаній

90. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

91. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

92. Релігійний фактор в історії Росії

93. Приемы газетного менеджмента

94. Менеджмент и маркетинг в современном здравоохранении

95. Міжнародна економіка

96. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

97. Притчи о среднем менеджменте

98. Стратегический менеджмент

99. Развитие менеджмента в СССР и России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.