Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Налоговое право Налоговое право

Налогообложение предприятия

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Вступ. Вихідним положенням для поняття сутності податків є розуміння того, що податки є найважливішою і найдавнішою формою фінансових відносин між державою і членами суспільства. Поява податків зумовлена виникненням держави і виконанням державою суспільно необхідних функцій. За економічним змістом податки - це фінансові відносини між державою і платниками податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій. Централізований фонд грошових коштів держави може бути сформованим як за рахунок податків, так і за рахунок інших надходжень, таких як плата, відрахування, власні доходи держави і неподаткові доходи. Ці поняття необхідно розрізняти за допомогою ознак, що характеризують ту чи іншу фінансову категорію. Важливо звернути увагу на різну структуру податкових надходжень до централізованого фонду грошових коштів держави в країнах з ринковою економікою та в країнах з перехідною економікою. В перспективі в Україні має змінитися структура у бік зростання питомої ваги прямих податків. За останні роки Державний бюджет України поповнюється за рахунок нових видів податків, зборів і платежів та неподаткових надходжень: - плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин; - рентна плата за нафту та природний газ, які видобуваються в Україні; - надходження до інноваційного фонду; - надходження від реалізації дорогоцінних металів та ін. Постійні зміни та доповнення податкового законодавства України призводять до недоодержання спрогнозованих показників виробничо-господарської діяльності підприємств та її недосягнення кінцевого результату - прибутку, рентабельності, окупності капіталовкладень та ін. Це створює фактор невизначеності підприємств у податковій системі України. В цій курсовій роботі ми приділимо особу увагу сутності та функціям податків, їх видам, а також розглянемо процес обчислення та сплати податків на підприємстві. 1. Техніко-економічна характеристика підприємства. Повне найменування підприємства: державне відкрите акціонерне товариство «Шахта імені М.И. Калініна» - ДПДХК «Донвугілля». Форма власності – державна . Чисельність працівників – 1757 чоловік (на 01.01.2000 року). Статутний фонд – 23216179 грн. Об'єм виробництва 310 тис. тонн. Рік заснування підприємства - 1961 рік Адреса підприємства: 83017, м. Донецьк, проспект Мира 44. Тел. 90-33- 62. Керівник підприємства – Панфілов Юрій Миколайович. Метою діяльності ДВАТ «Шахта імені М.И. Калініна» є: 1. Задоволення потреб на вугільну продукцію, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках; 2. Одержання прибутку, як результату виробничої діяльності, дотримуючи діючого законодавства України; 3. Реалізація соціально-економічних інтересів акціонерів ДВАТ і його працівників. Предметом діяльності ДВАТ «Шахта імені М.И. Калініна» є: 1. видобуток, переробка і збагачення вугілля, підвищення конкурекнтноспроможності вугільної продукції; 2. ефективне використання вугільних запасів, основних фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; 3. залучення інвестицій і інвестиційна діяльність; 4.

упровадження нових технологій, сучасної техніки, засобів автоматизації; 5. капітальний ремонт, реконструкція і будівництво промислових об'єктів; 6. своєчасне матеріально-технічне забезпечення виробництва; 7. своєчасне відновлення очисного фронту; 8. збут і торгівля вугільної продукції; 9. зміст і експлуатація автомобільного транспорту, перевезення вантажів і людей; 10. операції з цінними паперами, здійснення власних фінансових, комерційних, маркетингових, лізингових, експортних, імпортних операцій, зовнішньоекономічна діяльність, а також інша діяльність не заборонена законом. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюватися при наявності ліцензії. Засновником ДВАТ «Шахта імені М.И. Калініна» є Міністерство вугільної промисловості України. Органи керування товариства складаються з:1. Вищого органа керування Товариства; 2. Наглядацької Ради Товариства;3. Правління Товариства; 4. Ревізійної комісії Товариства. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керування його потоковою діяльністю, є Правління. Правління вибирається терміном на один рік і підзвітне у своїй діяльності Вищому Органу і Наглядацькій раді Товариства, а також організовує виконання їхніх рішень. Воно складається з 11 чоловік: - голова Правління; - 1-й заступник голови Правління; - заступники голови Правління; - головний бухгалтер Товариства; - інші члени Правління Товариства. Засідання Правління проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні ? його членів. Рішення Правління приймаються більшістю голосів (у випадку розподілу голосів нарівно – голос голови Правління є вирішальним). Позачергове засідання Правління збирається за вимогою голови Правління або 1/3 частини членів Правління. Перевірка господарської діяльності Суспільства здійснюється Ревізійною комісією, що затверджується Вищою радою Товариства. Перевірки фінансової діяльності ДВАТ «Шахта ім. М.І, Калініна» здійснюється також державною податковою інспекцією, а також аудиторськими службами, контрольно- ревізійним керуванням Міністерства вугільної промисловості України і ДХК "Донвугілля"». Організаційну структуру керування підприємством можна представити в такий спосіб: На чолі Шахти знаходитися директор-голова правління. У директора в підпорядкуванні знаходитися: апарат при керівнику (який сприяє прийняттю рішень по окремих питаннях), а також заступники директора по окремих організаційно-технічних питаннях. До них відносяться наступні керівники: - зам. Директора по економічних питаннях; - головний бухгалтер; - юрист-консультант; - начальник штабу цивільної оборони; - начальник відділу МТЗ; - головний інженер; - головний механік; - головний енергетик; - зам. директора по виробничій діяльності; - зам. директора по реалізації і якості реалізованої продукції; - помічник директора по комерційній діяльності; - зам. директора по охороні праці; - помічник директора по кадрам і побуту; - начальник автотранспортної ділянки. Зам. директору по виробничій діяльності Шахти підкоряється: 1. виробнича служба; 2.

ділянки по видобутку вугілля; 3. ділянки шахтного транспорту (колісний і конвеєрний); 4. технологічний комплекс поверхні. У головного інженера Шахти в підпорядкуванні знаходяться: 1. технічна служба; 2. Технологічна служба; 3. Маркшейдерська геологічна служби; 4. Ділянки підготовчих і гірничо-капітальних робіт; У підпорядкуванні в помічника директора по кадрам і побуту знаходитися: 1. відділ кадрів; 2. лад цех; 3. ділянка господарських робіт; 4. автотранспортна ділянка. Зам. директора по економічних питаннях керує: 1. планово-економічним відділом; 2. відділом організації праці і заробітної плати. Економіст по претензійній роботі і договорам, а також начальник відділу матеріально-технічного постачання підкоряються безпосередньо головою правління – директору шахти ім. М.И. Калініна. Чисельність працівників по категоріях за листопад 2000 року зазначена в додатку №1. Структура шахти ім. М,И. Калініна ДП ГХК «Донвугілля» на 01,04,1999 року зазначена в додатку №2. Техніко-економічні показники за жовтень 2000 року. № Найменування За місяць За рік План Факт % /- План Факт % /- Видобуток 24000 18208 75,9 -5792 248000 244005 98,4 -3995 вугілля Зольність 30,5 31,1 102 0,60 30,5 30,3 99,3 -0,20 вугілля Видобуток по ділянках: №8 12800 10658 83,8 -2142 122300 125058 102 2758 №9 11200 7550 -3650 94,6 -6753 67,4 125700 118947 Виїмка вугілля 9477 7090 74,8 -2387 88668 82741 93,3 -5927 Реалізація в 24000 19018 79,2 -4982 248000 241015 97,2 -6985 натуральному вираженні Реалізація в 1709 1605,5 93,9 -103,5 17660 18824 107 1164 розрахункових цінах Валова продукція 1549 1227,4 79,2 -321,6 16006 15561 97,2 -445, 4 Робітників 1700 1445 85 -255 1717 1509 87,9 -208 Вироблення 1 799 737 92,2 -62 8183 9000 110 817 трудящого Продуктивність 1 14,1 12,6 89,4 -1,5 14,4 16,2 113 1,80 робітника Кількість 2 2 100 2 2 100 очисних забоїв Середня довжина 514 516 100, 2 517 516 99,8 -1,00 забоїв 4 Навантаження на 462 325 70,3 -137 490 431 88,0 -59,0 забоїв 0 Штат на очисних 392 308 78,6 -84,00 410 339,00 82,7 -71,0 0 Штат на 315 298 94,6 -17 321 313 97,5 -8,00 підготовчих На підземному 217 149 68,7 -68,00 217 154 71,0 -63,0 транспорті 0 На ремонті 158 133 84,2 -25 151 126 83,4 -25,0 0 Інші підземні 313 276 88,2 -37,00 312 295 94,6 -17,0 0 На поверхні 305 281 92,1 -24,00 306 282 92,2 -24,0 0 Разом робітників 1700 1445 85,0 -255 1717 1509 87,9 -208, 0 Керівники 179 157 87,7 -22 180 157 87,2 -23,0 0 Фахівці 57 62 109 5,00 57,00 61,00 107 4,00 Службовці 2 2 100 2 2 100 Кількість 3,00 3,00 90,00 90,00 нещасливих випадків Кількість 4,00 4,00 96,00 96,00 прогульників Днів прогулів 21,00 21,00 267,00 267,0 Фонд оплати 723,00 567,00 78,4 -156,0 7223 5950,5 82,4 -1273 праці ППП 0 Фонд оплати 723 569,50 78,8 -153,5 7223 5972,9 82,7 -1250 праці усього 0 Середня 379,1 340,3 91,2 -32,80 369,3 344,2 93,2 -25,1 заробітна плата ППП Собівартість 1 71,21 139,13 195, 67,92 87,33 111,33 127, 24,00 тонни вугілля 4 5 Прибуток, тис. - -1923 -1923 -3998 -4499 -5015 гривень Оптова ціна 71,21 84,42 118, 13,21 71,21 78,10 109, 6,89 реалізованого 6 7 вугілля 2. Сутність та види податків Податок як фінансову і економічну категорію характеризують такі ознаки: примусовий характер, безеквівалентність, відсутність цільового використання, законодавча регламентація, однаковий підхід до всіх платників, зміна форми власності.

Финансовый менеджмент 53.PШевчук Д.А. Финансы предприятия 54.PШевчук Д.А. Международные экономические отношения (МЭО) 55.PШевчук Д.А. Инвестиции 56.PШевчук Д.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 57.PШевчук Д.А. Предпринимательское право 58.PШевчук Д.А. Управление персоналом 59.PШевчук Д.А. Актерское мастерство: самоучитель-справочник 60.PШевчук Д.А. Йога для красоты, здоровья и долголетия 61.PШевчук Д.А. Как играть на российских биржах 62.PШевчук Д.А. Организация предпринимательской деятельности 63.PШевчук Д.А. Делопроизводство 64.PШевчук Д.А. Гражданское право 65.PШевчук Д.А. История экономики: учебное пособие (учебник, лекции) 66.PШевчук Д.А. История менеджмента: учебное пособие (учебник, лекции) 67.PШевчук Д.А. Кредитная политика банков: цели, элементы и особенности формирования (на примере коммерческого банка) 68.PШевчук Д.А. Налоговые споры практика 69.PШевчук Д.А. Оптимизация налогообложения предприятия: методы, схемы, пути и способы (анализ) 70.PШевчук Д.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебное пособие (учебник, лекции) 71.PШевчук Д.А

1. Об исследовании молодежной политики города

2. Вплив математичної обізнаності на продуктивність пам’яті

3. Моделювання і прогнозування стану водного об’єкта внаслідок антропогенного впливу

4. Экономико- и политико-географическая характеристика ФРГ

5. Характеристика политико-географического положения Китая

6. Государственная политика в рыночной экономике
7. Денежно-кредитная политика
8. Денежно-кредитная политика России

9. Кредитно-денежная политика в Республике Узбекистан

10. Политика правительства РФ в области валютных отношений

11. Финансовая политика государства и механизм ее реализации

12. Денежно-кредитная политика государства

13. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

14. Антимонопольная политика государства

15. Производство по делам об административных правонарушениях

16. Производство по делам об административных правонарушениях

Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна

17. Общие положения об обязательствах и договорах

18. Договор оценки недвижимости. Отчет об оценке

19. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)

20. Внешняя политика М.Тэтчер

21. Основные направления внешней политики республики Беларусь

22. Внешняя политика Советского государства в канун и в годы второй мировой войны
23. Брежнев Л.И.: человек и политик
24. Сословная политика в XVIII веке

25. Экономическая политика партии большевиков в годы гражданской войны и строительства социализма

26. Создание Татарской АССР и правительственная политика Казанского края в 16в.

27. Внешняя политика Российского государства в 20-30-е годы 20-го столетия

28. Внешняя политика СССР в XX веке

29. Политико-правовая концепция русского либерализма

30. Политико-правовые взгляды М.М.Сперанского и политические идеи Н.М.Карамзина.

31. Налоговая политика в ведущих странах мира с развитой экономикой

32. Налоговая политика

Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные
Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная
Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная

33. Социальная политика Украины и оценка её эффективности

34. Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития

35. Проблемы и пути их решения в области налоговой политики государства в связи со вступлением в ВТО (на примере Армении)

36. Договор подряда и договор об организации перевозок

37. Основы политики Эстонского государства в отношении образования и здравоохранения

38. Государственная политика занятости в России
39. Современная финансовая политика России
40. Женские образы в древнерусских житийных повестях XVII века ("Повесть о Марфе и Марии", "Повесть об Ульянии Лазаревской")

41. Франклин Рузвельт как человек и политик

42. Политика сильной власти Александра Гамильтона

43. Джордж Вашингтон – человек и политик

44. Внешняя политика России в XVII, XVIII и XIX вв.

45. Новая Экономическая Политика

46. Внешняя политика Испании в 90-е годы

47. Новая экономическая политика

48. Внешняя политика России XVIII в.

Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

49. Внешняя политика России в последнее десятилетие XX века

50. Внешняя политика СССР в конце 30-х, начале 40-х годов

51. Военный коммунизм, политика, сущность

52. Новейшая история США (Политика, Экономика, Культура, Международные отношения, Социальные проблемы etc.)

53. Политика, 340-493 гг. Греция

54. Социально-экономический и политический строй. Внутренняя и внешняя политика Киевской Руси
55. Франция. 1945-2000 - политика, экономика, культура
56. Экономическая политика Павла I

57. Стратегические и ядерные вооружения периода "холодной войны" и фактор их влияния на мировую политику

58. Международные отношения и внешняя политика Советского Союза в 20-е - 30-е годы

59. Внешняя и внутренняя политика СССР накануне немецко-фашистской агрессии. Причины поражения Красной Армии на начальном этапе войны

60. Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II

61. Представление и использование знаний об объектах

62. Понятие об алгоритмах

63. Все об антигенах

64. Экологическая политика государства

Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры
Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки

65. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

66. Внешняя политика СССР в предвоенные годы (30-40ые гг.)

67. Политика и партии

68. Внешняя политика и деятельность КГБ при Ю.В. Андропове

69. Политика и право

70. Восточное направление внешней политики М.С. Горбачева
71. Основные проблемы внешней политики ЮАР на современном этапе
72. Гуманизм в политике

73. Как становятся политиками

74. Власть как первооснова политики

75. Международная политика России

76. Аристотель - "Политика"

77. Внешняя и внутренняя политика СССР 1984-1991 гг.

78. Политика (как социальное явление, ее структура)

79. Внешняя и внутренняя политика РФ печатных СМИ Германии 1988-1999 гг.

80. Внешняя политика в годы правления Петра I. Северная война

Кружка керамическая "FIFA 2018", 1000 мл.
Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
1231 руб
Раздел: Кружки, посуда
Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль

81. Внешняя политика Японии

82. Международная политика и международные отношения

83. Внешняя политика и решение глобальных проблем современности

84. Политика как социальное явление

85. Личность и политика

86. Мировая политика и международные отношения
87. Военная политика США и цена на нефть
88. Великобритания во внешней политике Монголии: особенности сотрудничества и перспективы развития

89. Политико-правовые взгляды Никколо Макиавелли

90. Женщина и политика

91. Интернет и политика в современном мире

92. Мировая политика и международные отношения

93. Мораль и политика

94. Предмет и перспективы национальной политики

95. Украинская государственная политика в отношении Крыма

96. Вплив мотивацii на продуктивнiсть пам`ятi пiдлiткiв

Мобиль музыкальный "Рыбки" (звук, 2 режима).
Музыкальная подвеска размещается над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и уникальный тренажер для
1100 руб
Раздел: Мобили
Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные

97. Социально-политические и политико-психологические предпосылки нацизма

98. Древнегреческие философы об обществе и общественном развитии

99. Социология политики Макса Вебера

100. Социальная политика и социальная справедливость


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.