Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Билеты по географии для 11 класса

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Білет № 1 1. Будова літосфери та її рухи. Внутрішні сили Землі. 2. Загальна характеристика внутрішніх вод і водних ресурсів України. 3. Складіть типовий план порівняльної економіко-географічної характеристики двох держав. Білет № 2 1. Основні форми поверхні Землі. Відмінність гір і рівнин за висотою над рівнем моря, походженням, віком. Зміни рельєфу під впливом зовнішніх і внутрішніх сил Землі. 2. Географічне положення України. Порівняйте географічне положення України з положенням інших держав (за вибором). 3. Накресліть схему сучасного поділу Європи на регіони. Білет № 3 1. Поверхневі та підземні води. Їх роль у господарстві. 2. Геологічна будова і корисні копалини України. 3. Екологічні проблеми людства, шляхи їх розв’язання. Білет № 4 1. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані. 2. Клімат України. Чинники, що визначають його особливості. 3. Світові мінеральні ресурси, головні регіони їх поширення. Білет № 5 1. Погода. Характеристика її складових. 2. Природні умови і природні ресурси Чорного та Азовського морів. 3. Кількість населення Землі, його природний рух, демографічна ситуація в світі. Білет № 6 1. Атмосфера та її склад. Зміни тиску і температури з висотою. Проблема забруднення атмосфери, шляхи та засоби її розв’язання. 2. Головні річкові системи України. Живлення і режим річок. 3. Світове господарство, основні етапи його формування. Білет № 7 1. Ресурси Світового океану, їх роль у житті людства. 2. Зона мішаних лісів України. 3. Чинники і принципи розміщення виробництва і фінансів у сучасних умовах. Білет № 8 1. Клімат. Кліматотвірні чинники. Кліматичні пояси та області Землі, закономірності їх розміщення. 2. Лісостепова зона України. 3. Міжнародний географічний поділ праці. Світове господарство на сучасному етапі. Білет № 9 1. Біосфера. Її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв’язки з ними. Екологічні проблеми біосфери 2. Степова зона України. 3. Зовнішньоекологічні зв’язки, їх форми та сучасні тенденції змін в умовах нових політичних відносин у світі. Білет № 10 1. Взаємозв’язки компонентів природи. Природні комплекси Землі. 2. Мінеральні ресурси України. Їх структура і особливості розміщення. 3. Канада. Структура промисловості і АПК. Експортні галузі господарства. Білет № 11 1. Географічна оболонка. Її загальні закономірності. 2. Кількість і розміщення населення України. Його природний і механічний рух. 3. Роль політичних процесів у становленні господарства незалежних держав Східної Європи, Північної та Центральної Азії (Країн колишнього ФСР) Білет № 12 1. Геологічна будова, корисні копалини та рельєф Африки. Взаємозв’язки між геологічними структурами, родовищами корисних копалин та рельєфом материка. 2. Трудові ресурси України, їх структура. Нерівномірність у забезпеченні трудовими ресурсами окремих регіонів. 3. Основні типи країн Європи. Білет № 13 1. Природні зони Африки. Класичний прояв зональності природних комплексів материка. 2. Національний склад населення України. Українська діаспора. 3. Особливості промислового розвитку країн Південно-Західної Азії.

Білет № 14 1. Австралія. Особливості клімату материка. Унікальність органічного світу. 2. Паливно-енергетичний комплекс України, його структура. Вугільна промисловість України. 3. Коротка економіко-географічна характеристика однієї з країн Центральної Європи (за вибором). Білет № 15 1. Історія формування поверхні Південної Америки, основні форми рельєфу. 2. Нафтова і газова промисловість України, основні райони видобутку нафти й газу. Проблеми забезпечення ними україни. 3. Особливості господарства країн Африки, що розвиваються. Білет № 16 1. Антарктида. Відкриття та сучасні наукові дослідження, їх географічне значення. Україна - антарктична держава. 2. Електроенергетика України, її структура та особливості розміщення. 3. Характерні економіко-географічні особливості промисловості країн Центральної Європи. Білет № 17 1. Екологічні проблеми світу. Території, що знаходяться під особливою охороною, їх значення для людства. 2. Накресліть схему міжгалузевих зв’язків чорної металургії України. 3. Дайте коротку порівняльну економіко-географічну характеристику Великобританії та Франції. Білет № 18. 1. Північна Америка. Особливості географічного положення та берегової лінії материка. 2. Накресліть схему міжгалузевих зв’язків хімічної промисловості України. 3. Дайте коротку порівняльну економіко-географічну характеристику ФРН та Італії. Білет № 19 1. Внутрішні води Південної Америки, їх господарське значення. 2. Накресліть схему міжгалузевих зв’язків лісової, целюлозно-паперової та деревообробної промисловості України. 3. Промисловість США. Основні міжгалузеві системи промисловості. Білет № 20 1. Форма і рухи Землі. Градусна сітка. Географічні координати. 2. Агропромисловий комплекс України, його структура. Накресліть схему міжгалузевих зв’язків агропромислового комплексу. 3. Австралія. Особливості розвитку, місце в світовій економіці. Білет № 21 1. Загальна циркуляція атмосфери Землі. Вітри. 2. Накресліть схему міжгалузевої структури рослинництва України. 3. Індія. Сільське господарство, його спеціалізація, основні сільськогосподарські райони. Білет № 22 1. Неоднорідність земної кори. Стійкі і рухомі ділянки земної кори та пов’язані з ними особливості рельєфу. 2. Накресліть схему галузевої структури тваринництва України. 3. Японія, основні риси галузевої структури господарства. Територіальні відмінності господарства. Білет № 23 1. Географічне положення та берегова лінія Євразії. 2. Основні види транспорту та особливості його розміщення в Україні. 3. Загальна характеристика господарства КНР. Білет № 24 1. Клімат Європи. Перевага західного перенесення повітряних мас. 2. Внутрішньодержавні та міжнародні економічні зв’язки України, їх суть і значення. 3. Особливості господарства «нових індустріальних країн» на прикладі Бразилії та Мексики. Білет № 25 1. Азія. Загальні відомості . Особливості геологічної будови та рельєфу. 2. Структура господарського комплексу Донецького економічного району України. 3. Глобальні проблеми людства. Білет № 26 1. Азія. Внутрішні води, їх розподіл по території. Живлення та водний режим великих річкових та озерних систем.

2. Агропромисловий комплекс Придніпровського економічного району України .Його галузева структура. 3. Етапи формування політичної карти світу. Білет № 27 1. Залежність клімату від географічної широти, підстилаючої поверхні, циркуляція атмосфери. Конкретні приклади. 2. Структура господарського комплексу Столичного економічного району України. Особливості структури промисловості і розміщення найважливіших галузей. 3. Економіко-географічні особливості господарства Туреччини. Білет № 28 1. Материковий та океанічний тип земної кори. Гіпотеза походження материків і океанів. 2. Структура господарського комплексу Причорноморського економічного району України. Найважливіші галузі промисловості, їх розміщення. 3. Природно-ресурсний потенціал Росіїї. Білет № 29 1. Повітряні маси. Типи повітряних мас та їх рухи. 2. АПК Центрального економічного району України. Географія основних галузей рослинництва і тваринництва. 3. Основні типи державного ладу і державного устрою країн світу. Білет № 30 1. Циклони. Антициклони. Атмосферні фронти. Зміни погоди, викликані їх дією. 2. АПК Карпатського економічного району України, його роль у територіальному поділі праці. 3. Міграції населення світу. Зовнішні і внутрішні міграції. Білет № 31 1. Фізико-географічне положення Океанії. Походження островів та їх зв’язок з будовою дна Тихого океану. 2. Загальна характеристика господарства Північно-Східного економічного району. 3. Машинобудівна промисловість світу, особливості розміщення найважливіших галузей. Білет № 32 1. Порівняння географічного положення двох материків. Як географічне положення впливає на їх природу (за вибором)? 2. Українські Карпати або Кримські гори (за вибором). 3. Сільське господарство країн Латинської Америки. Білет № 33 1. Ландшафти і фізико-географічне районування України. 2. Галузі спеціалізації Північно-Західного економічного району. 3. Основні риси географії світової паливно-енергетичної промисловості.

По окончании фестиваля Мадонна оплатила счетов на миллион долларов: за два этажа в «Отель дю Кап», стаю лимузинов, вертолет, яхту и несколько экстравагантных вечеринок. Актера-ветерана Энтони Куина развлекала вся эта суматоха вокруг Мадонны, но ему не терпелось улететь сразу после закрытия фестиваля. Билеты первого класса на ближайший рейс, как ему сказали, все проданы, однако ему всеми правдами и неправдами удалось разжиться двумя, для себя и для жены. Когда, однако, чета Куинов вошла в самолет, салон первого класса был пуст, лишь две женщины сидели впери по другую сторону прохода. Одна из них не снимала темных очков и скрывала лицо под капюшоном. Куины узнали Мадонну. За все время полета она не проронила ни слова, а когда поднялась, чтобы пройти в туалет, опустила голову и отвернулась, хотя в салоне никого, кроме Куинов, не было. Жена попросила Куина представиться Мадонне, но он возразил: «Зачем? Она просто скажет: Так вы Энтони Куин? И что с того?» Когда самолет уже подруливал к причалу, Мадонне сообщили, что из-за неразберихи ей не подали автомобиль. «Что? — воскликнула она в панике. — Не подали? Что значит не подали?» Спустя несколько минут Мадонна, по — прежнему закрывая лицо, втиснулась вместе с Куинами и половиной пассажиров, летевших туристским и деловым классами, в аэродромный автобус

1. Билеты по биологии за курс 10-11 классов

2. Экзаменационные билеты по географии для 11 класса

3. Билеты по биологии для 10-11 классов

4. Билеты по георафии за 10 или 11 классы(в виде шпаргалки)

5. Вопросы и ответы по биологии на экзамен (10-11 класс, Украина))

6. География - 11 класс
7. Физические модели при изучении интеграла в курсе алгебры и начал анализа в 10-11 классах
8. Ответы на билеты по астрономии. 11 класс. Выпускной экзамен

9. Ответы на билеты по биологии 11 класс

10. Ответы на экзаменационные билеты по ОБЖ 11 класс

11. Билеты по немецкому языку за 11 класс (2001 год)

12. Билеты по английскому языку за 11-класс (Украина)

13. Ответы на билеты по информатике. 11 класс. Выпускной экзамен

14. Ответы на билеты по обществознанию за 11 класс

15. Шпаргалка с билетами по физике, 11 класс

16. Ответы к экзаменационным билетам по физике 11 класс (ответы к 29 билетам)

Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные

17. Экзаменационные билеты по экономике за 11 класс (Оренбург, 2003г.)

18. Билеты по менеджменту за 1 семестр 2-го курса (2003г.)

19. Билеты по истории 11 класс

20. Билеты по литературе 11 класс

21. Билеты по астрономии, 11 класс

22. Экзаменационные билеты и ответы по физкультуре 11 класс
23. Экзаменационные билеты и ответы по физкультуре 11 класс
24. Билеты по биологии 11 класс

25. Билеты (обществознание) для выпускных экзаменов в 11 классе

26. Различия между растительной и животной клеткой (11 класс) (Шпаргалка)

27. Топики по немецкому языку за 11 класс

28. Английский язык (11 класс)

29. Биология 11 класс

30. Шпаргалка по физике 11 класс -Квантовая физика

31. Шпаргалка по экономике (11 класс)

32. Экзамен по химии (11 класс)

Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы

33. Программа непрерывного обучения информатике со 2 по 11 класс

34. Астрономия за 11 класс

35. 6 вопросов по иностранному языку для 11 класса english

36. Немецкий язык /11 класс/

37. Тексты для экзамена 11 класса

38. План-конспект урока-семинара по русскому языку в 11 классе на тему: "Лингвистический анализ текста"
39. Проектирование методики организации деловой игры по дисциплине "Экономика" для учащихся 11 класса
40. Сравнительный анализ характерных особенностей самооценки школьников (5-11 классы гуманитарно-лингвистической гимназии № 25 и общеобразовательной школы № 49)

41. Методические рекомендации по обучению барьерному и гладкому бегу для учащихся 4-11 классов

42. Гладкий Лавров - учебник географии 10 класса - население - 30 тестов

43. Билеты с ответами по географии (9 класс)

44. Тригонометрические формулы на начало 10-го класса

45. Билеты по истории России за 10 класс

46. Билеты по биологии 10 класс

47. Современная политическая карта мира - учебник 10 класса - Максаковский - 30 тестов

48. 30 экзаменационных билетов по географии

Конструктор "Краски дня. Утро", 55 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
330 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

49. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

50. Программа по литературе 10—11-е классы. Профильный уровень

51. Задачи к билетам для 11-го класса для общеобразовательных школ

52. Билеты по экономической географии

53. Экзаменационные билеты по географии

54. Билеты по географии
55. Темы по английскому за 10 класс
56. Открытый урок в 10 классе по русскому языку: "Имя существительное и имя прилагательное"

57. Система контрольных и зачетных работ по химии для учащихся 10-12 классов трехгодичного обучения вечерней школы

58. Билеты по биологии за 9 класс

59. Шпаргалки по ботанической географии

60. География тепловой электроэнергетики России

61. География России (Шпаргалка)

62. Литва: география и экономика

63. Ответы на госэкзамены по географии (экономической, физической и экологии)

64. Шпаргалка для сдачи экзаменов по экономической и социальной географии мира

Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее

65. Экономика, география, политическое устройство и место в современной мировой экономике Южной Кореи

66. Экономическая география Мьянмы

67. Номенклатура по географии

68. Экономическое развитие Македонии (за последние 10 лет)

69. Экономическая география Франции

70. География цветной металлургии
71. География Австрии
72. Итоги реформ в России за 10 лет

73. Ответы на экзаменационные билеты по Праву 9 класса

74. Билеты по английскому языку для 9 класса (2002г.)

75. География в жизни и творчестве А.С. Пушкина

76. Скрябин А., 10-ая соната

77. История возникновения монастырей в 10-13 веках Киевской Руси

78. Билеты и ответы по Информатике за 11-й класс

79. Работа с текстами в Corel DRAW 10

80. Экзанаменационные билеты по геометрии за 9 класс

Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры
Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки

81. Методы обучения математике в 10 -11 класах

82. Билеты за 9 класс по геометрии

83. Влияние подвижных игр для развития физических качеств у юных легкоатлетов (10-14 лет)

84. Устройство наддувного дизельного двигателя КамАЗ-7403.10

85. География ислама в современном мире

86. Физика. Билеты к экзамену за 9 класс
87. Ответы на билеты по физике за 9 класс
88. Реактификационная установка непрерывного действия для разделения бинарной смеси изопропанол-изобутанол производительностью 10 тонн (час (W&D)

89. Географо-туристическая характеристика Ирландии

90. География США

91. 10 знаменитых большевиков

92. Георгий Иванович Кублицкий – историк, географ, краевед, писатель

93. Культурологический принцип в изучении географии Ярославской области

94. Международная классификация болезней, 10-й пересмотр, неврология (методичка)

95. Билеты по предмету Организация торговли продовольственными и непродовольственными товарами. 1 семестр 2001-го.

96. Синтезатор - Workstation Ensoniq TS 10 (12) и его проблемы

Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

97. Традиция перевода оперного либретто Р. Вагнера в русской художественной культуре 80-х годов ХIХ – 10-х годов ХХ века

98. Злоупотребление правом: теория проблемы с точки зрения применения статьи 10 гражданского кодекса РФ в арбитражном процессе

99. 10 теми по психології і педагогіці

100. Место географии своей области в системе школьного географического образования


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.