Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ПЛАНВступ3 1. Початок князівського правління на Київській Русі5 2. Політичний устрій Київської Русі6 3. Питання ідеологічного забезпечення князівської влади9 4. Особливості суспільно-політичної думки періоду Ярослава Мудрого10 5. Розвиток суспільно-політичної думки після смерті Ярослава Мудрого17 Висновок26 Список використаної літератури27 Вступ Україна завжди прагла волі, писав колись великий французький філософ Вольтер, визначаючи фактично українську національну ідею. До волі, що не завжди асоціювалась з власною державністю. Однак, уроки історії навчили нас, що власна держава хоч і не гарантує кожному вирішення всіх його проблем, але без неї повноцінної свободи бути не може. Українська державність має тривалу історію. Не меншу має і історія бездержавного, поневоленого існування українського етносу. Спогади про минулу державну велич, прагнення її відродити постійно спонукали до теоретичних пошуків шляхів та форм втілення віковічної мрії. Ці теоретичні побудови часто лягали в основу практичний дій і зумовлювали чи то наближення, чи то віддалення реалізації ідеї самостійного державно-політичного існування. Концепції державності в концентрованій, узагальненій формі відображали ідеали політичних еліт, прагнення представників народних мас, давали відповіді на питання чим повинна бути українська держава, для чого вона існуватиме, яким шляхом буде побудована. Дослідження державницьких ідей в українській політичній думці мають кількасотлітню традицію. Їх початки лежать в &quo ;Слові про закон і благодать&quo ; Іларіона, &quo ;Повісті врем’яних літ&quo ;, творах українських гуманістів і полемістів, козацьких літописців, працях істориків народницької школи (М. Костомарова, В. Антоновича, М. Грушевського), представників національно-державницького напрямку (В. Липинського, С. Томашівського, Д. Дорошенка), прихильників радикально-націоналістичної ідеології (М. Міхновського, Д. Донцова, Ю. Липи) і знаходять продовження в працях наших сучасників. Початок систематичному дослідженню історії української політичної думки та ролі і місця в ній державницької ідеї покладено працею Ю. Охрімовича &quo ;Розвиток української національно-політичної думки&quo ;, що побачила світ у Києві буремного 1918 року. Вона була позначена як перший том задуманого дослідження, однак автор не зміг продовжити роботу загинувши у вирі революції 1917-1920 рр. У цьому дослідженні Ю. Охрімович зробив спробу проаналізувати основні політичні ідеї, що панували серед українства в XIX ст. Його оцінки та методологічний підхід мали надзвичайно потужний вплив на подальші дослідження. Із здобуттям Україною 1991 року незалежності з’явилось багато досліджень, що претендують на значний ступінь об’єктивності і є спробами критично переосмислити попередній досвід, зрозуміти причини історичних поразок, виявити похибки ідеології, дати основу для формування надійної бази діяльності нинішніх українських політичних еліт та широких мас населення. Серед цих досліджень необхідно виділити роботи присвячені історії української державності О. Апанович, В. Гончаренка, С. Грабовського, Я.

Грицака, О. Дергачова, А. Коцура, В. Кременя, О. Мироненка, О. Онуфрієнка, Ю. Павленка, В. Шевчука, А. Слюсаренка, В. Смолія, С. Ставрояні, В. 1. Початок князівського правління на Київській Русі Вчений-політолог української діаспори З. Книш, говорячи про провідну ідею українського політичного мислення і посилаючись на В. Антоновича, відзначав: &quo ;В українському народі перемагала завжди ідея суспільного демократизму з признанням рівних прав кожної одиниці в суспільстві і вічним прямуванням до волі. Здійснити цієї ідеї українському народу не довелось, ми тільки спостерігаємо, як він від тисячоліття до неї інстинктивно прямує. У давнину вона позначалася вічовим устроєм, розвиненням виборного устрою в церкві і колегіальними виборними судами. Високо розвинулася вона за козаччини, головно на Запоріжжі, де вся старшина була виборна і джерело влади було в козацькій раді, в якій кожен мав рівне право&quo ;. 882 року Київ захопив ватажок варяжської дружини Олег і знищив представників місцевої династії Києвичів — Аскольда та Діра. Але він не пішов на повну зміну державної організації, а, навпаки, направив всі свої зусилля на адаптацію до місцевих умов і традицій. Олег продовжив політику на забезпечення вигідних умов торгівлі як з Візантією (похід на Константинополь 907 року і договори з Візантією 907 та 911 років), так і з країнами арабського Сходу (походи 909-910 та 912-913 років на Каспій). Цю ж політику продовжував і його наступник князь Ігор. Військові походи Олега та Ігоря свідчать про швидке зростання могутності державної організації Київської Русі. Так у поході 907 року прийняло участь, за оцінками істориків, близько 80 тисяч воїнів, у поході на Каспій 912-913 рр. — 50 тисяч. Однак внутрішня організованість держави за їх князювання була доволі примітивною. Відносини князівської влади з основною масою землеробського населення зводились, в основному, до збирання данини, яка не мала якихось чітко визначених розмірів. Це викликало незадоволення та спротив населення, що проявлялось у втечах на нові колонізаційні землі як на півдні, так і на північному сході, а також приводило до конфліктів з місцевою знаттю. Внаслідок одного з таких конфліктів у 945 році деревляни вбили князя великого київського Ігоря. Значну реформу державного устрою провела наступниця Ігоря княгиня Ольга. Вона унормувала розміри податків та повинності (так звані &quo ;уроки та устави&quo ;), впорядкувала відносини між київською та місцевими владами, роблячи акцент на раціоналізацію господарських відносин, структурувала всю систему влади. В області зовнішньої політики Ольга продовжувала відстоювати торгівельні інтереси держави, але вже не військовими, а переважно мирними засобами, підтримуючи регулярні відносини з найбільшими державами тогочасної Європи — Візантією та Священною Римською імперією. Говорячи про особливості становлення організації державної влади в Київській Русі видатний український історик М. Грушевський зазначав: &quo ;Українські землі, відколи застає їх історія, бачимо ми, що до політичного устрою, в становленні двоїстості. Перший елємент — се земські обивателі, &quo ;людіє&quo ;, земля&quo ;, се-б то, концентрація міст, з гегемонією головного міста (&quo ;город&quo ;, &quo ;город старійший&quo ;), з вічем, яко заступником громади сього міста.

Другий елемент — се князь. Третій — його &quo ;дружина&quo ;, або інакше — &quo ;бояре&quo ;, &quo ;мужі&quo ;, отроки&quo ;. Сі два останніх елєменти в нормальних відносинах бувають тісно зв’язані межи собою і солідарні, так що у відносинах громадсько-політичних маємо дві основні групи: землю — і князя з дружиною його. Сі дві . групи ніколи не лучають ся в одно тіло, не перестають почувати себе як щось окреме, відрубне одне від одного&quo ;. 2. Політичний устрій Київської Русі Політичний устрій Київської Русі цього часу характеризується подальшим наростанням суперечностей у розвитку двох тенденцій політичного життя — прагнення до встановлення сильної, одноосібної влади та народоправства. Значне посилення князівської влади за часів наступників Ольги — Святослава і Володимира, внаслідок вдалих військових походів, розширення території та підкорення оточуючих племен, різко звужували можливості функціонування інституцій, що забезпечували народоправство. Віче, як форма реалізації самоуправління народу, була витіснена на північні терени держави (Новгород, певний час Псков) і майже не згадується в київських літописах. Князь видається майже не обмеженим у своїй владі і лише інколи радиться з вічем. На думку З. Книша &quo ;В скорому часі закріпився княжий лад і прибрав форми монархії, але дещо відмінної в своїх основах та суспільному ладі, на якому вона спиралася, від сучасних собі монархій західньо-європейських&quo ;. При цьому, характеризуючи особливості князівської влади в Київській Русі, він додає: &quo ;Князь був монархом дідичним, цебто його влада переходила з батька на сина. Ішла весь час боротьба між князем і вічем, що справді зовсім стратило своє значення, але не переставало існувати, традиція якого збереглася і як тільки ослабала княжа сила, голосилося до слова віче. Отже, князь не був виборним монархом, джерелом його влади не була воля народу, тільки сама в собі інституція княжої влади, вона була не від людей, тільки від Бога&quo ;. У той же час, хоча роль віча в суспільному житті центральних земель Київської Русі стає не такою помітною, воно продовжує існувати. При чому саме за вічем іноді залишається &quo ;останнє слово&quo ; у вирішенні найважливіших питань державного життя. У критичних ситуаціях, коли саме і виявляється сутність тих чи інших явищ, віче могло не лише радити князеві, вимагати від нього якихось дій, а й, у випадку якщо князь не хотів чи не міг виконувати рішення віча, заміняти його на іншого. Як зазначає сам З. Книш &quo ;Були випадки, хоч і рідкі, що віче скидало князя з престолу та покликало іншого на його місце. Це залежало найбільш від того, чи мало віче за собою силу, щоб таке рішення провести в життя. В році 1068 віче вигнало з Києва князя Ізяслава Ярославича і настановило князем Всеслава з династії князів полоцьких.&quo ;. Крім того кияни 1113 року закликають на княжий престол Володимира Мономаха, щоб не допустити до влади Ярослава Святополковича, 1146 року закликають Ізяслава, щоб вигнав з Києва Ігоря і таке інше. У літературі радянського періоду традиційною була думка, що вічовий устрій зберіг свою силу лише в північній частині Київської Русі — в Новгороді та Пскові, у той час як в центрі князівська влада домінувала абсолютно.

Брав участь у Полтавськй битв 1709Pр. на боц росян. Фрдрх Великий.P ¶деться про ФрдрхаP¶ Барбаросса (бл. 1125P 1190), короля Нмеччини з 1152Pр., мператора «Священно Римсько мпер» з 1155Pр. Запорозька СчP суспльно-полтична та вйськово-адмнстративна органзаця укранського козацтва, що склалася в першй половин 16Pст. за Днпровими порогами. Найвищим органом влади булаP вйськова козацька рада, яка обирала кошового отамана й ншу козацьку старшину. Дяв козацький вйськовий суд. Карл Маркс називав Сч «козацькою республкою» (Див.: Архив К.PМаркса и Ф.PЭнгельса.P Т.P8.P С.P154). Запорозьке козацтво вдгравало видатну роль у боротьб народних мас Украни проти феодально-крпосницького гнту. В счн 1648Pр. запорожц на чол з Богданом Хмельницьким поклали початок визвольнй вйн укранського народу 16481654Pрр., тривалий час вели боротьбу проти турецько-татарсько агрес. Росйський царизм розглядав Запорозьку Сч як один з осередкв антифеодального й нацонально-визвольного руху укранського народу. У червн 1775Pр. росйська армя зруйнувала Сч

1. Політична історія Київської Русі

2. Суспільно-політична діяльність Костомарова

3. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

4. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

5. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

6. Суспільно-політичне та культурне життя України
7. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.
8. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

9. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

10. Політична думка від Київської Русі до сьогодення

11. Полемічна проза Київської Русі XV—XVI ст.

12. Політичні погляди Липинського

13. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

14. Політологія Київської Русі

15. Особливості становлення суспільно-філософської думки в Київській Русі

16. Культура Київської Русі.

Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие
Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Культура Київської Русі

18. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

19. Архітектура і мистецтво Київської Русі

20. Завоювання Київської Русі монголо-татарами

21. Особливості розвитку культури Київської Русі

22. Піднесення і розквіт Київської Русі (кінець X — середина XI ст.)
23. Соціально-економічний розвиток Київської Русі
24. Утворення і розвиток Київської Русі

25. Культура Київської Русі

26. Культурний розвиток Київської Русі

27. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі

28. Теїстичні вірування праукраїнців часів Київської Русі

29. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

30. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

31. Держава і політична система суспільства

32. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Суспільна думка та політична філософія

34. Формування етосфери в політичному житті суспільства

35. Політичні права і свободи громадян України

36. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

37. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

38. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
39. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил
40. Cучасні політичні партії в Україні

41. Утворення Скіфії та її політична історія

42. Політичний іслам

43. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

44. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

45. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області

46. Політична географія як складова частина СЕГ

47. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

48. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

49. Політична система Великовританії

50. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

51. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

52. Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"

53. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

54. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад
55. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"
56. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

57. Ідейно-політичне життя Полтавщини

58. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

59. Політична діяльність Лазара Кагановича

60. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

61. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

62. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

63. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

64. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны

65. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

66. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

67. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

68. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

69. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

70. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства
71. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі
72. Симон Петлюра – політичний діяч

73. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

74. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

75. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

76. Ситуаційний аналіз умов збутової діяльності Київського торгівельного представництва ЗАТ "Галичина" на ринку молочних продуктів Київської області

77. Економічна та торгово-політична роль митного збору

78. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

79. Вибори та їх роль у політичному житті України

80. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

81. Історія світової політичної думки

82. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

83. Міжнародна політика і світовий політичний процес

84. Основні етапи становлення світової політичної думки

85. Партійна система України. Політичний маркетинг

86. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)
87. Політичні партії, організації и рухи
88. Політичні технології

89. Політологія. Політичні системи в Україні

90. Розвиток політичної думки України

91. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

92. Становлення української політичної думки

93. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

94. Технології політичної діяльності

95. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

96. Формування іміджу політичного лідера

Стиральный порошок-концентрат для цветного белья BioMio "Bio-color" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, сохраняя структуру ткани и первозданный цвет. Концентрированная формула обеспечивает экономичный
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Спрей детский солнцезащитный с календулой "Кря-Кря", SPF 25, 200 мл.
Солнцезащитный спрей "Кря-Кря" для защиты нежной кожи ребёнка. Спрей содержит комбинированный фильтр и защищающие компоненты.
425 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие

97. Політик і політичний режим

98. Політична влада

99. Політична влада


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.