Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі (для графіки) і TXT форматі (для тексту)

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти та науки України Кіровоградський Державний Технічний університет Кафедра програмного забезпечення КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Програмування мовою ASM-86» на тему: «Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі (для графіки) і X форматі (для тексту)» Зміст Завдання Вступ Постановка задачі Обґрунтування методу розв’язку Алгоритм програми Реалізація програми Системні вимоги Інструкція користувача Висновок Використана література Лістинг програми Вступ При роботі буває необхідно «перехопити» текстову або графічну інформацію, яку виводять на екран різні програми, в текстовий або графічний файл для подальшої обробки. Для такої мети використовують резидентні програми. Для роботи нам знадобиться опис заголовку ВМР-файла. Його можна знайти в додатку (в лістингу файла grabber.i c). 1. Постановка задачі Розробити резидентну програму на асемблері, яка дозволить перехопити зміст текстового та графічного екрану у файл (відповідно X і BMP). 2. Обґрунтування вибору методів розв’язку задачі Для того, щоб записувати зміст екрану, будемо читати його з відеопам’яті. Для роботи з файлами можна використовувати функції ОС (з переривання 21h). Але при використанні функцій ДОС з обробника переривань виникає проблема нереентерабельності ДОС (тобто не можна викликати сервіс ДОС під час роботи будь-якої її функції). Тому використовується перехоплення не документованого переривання ДОС 28h, яке викликається в той момент, коли система вільна. В цей час можна викликати функції. Графічних режимів дуже багато. Для реалізації виберемо режим 3 (текстовий) і 13h (графічний – режим 320х200х256 кольорів). 3. Алгоритм програми 1. Встановити обробники переривань 5 і 28h. 2. Залишити резидент в пам'яті. Обробка переривання 5. 1. Встановити змінну, яка сигналізує про натиснення клавіші, в 1. Обробка переривання 28. 1. Визначити режим екрану. 2. Відкрити файл на запис. 3. У разі текстового файлу записати побайтно зміст відеопам’яті у файл і перейти на п. 5. 4. У разі графіки заповнити структуру заголовка ВМР-файла, записати палітру і всі графічні дані у файл. Графіка записується, починаючи з лівого нижнього кута екрану. 5. Закрити файл. 6. Стоп 4. Реалізація програми Після запуску програма встановлює обробник на переривання 5 (клавіша Pri Scree ) та 28h (переривання при якому відбувається збереження екрану). Потім вона залишається резидентною в пам’яті. При натисканні клавіші Pri Scree встановлюється ознака про її натиснення. Коли ДОС звільняється і виконує переривання 28, то при встановленій ознаці відбувається збереження екрану. Створюється або обнулюється файл, визначається поточний режим екрану і спосіб запису, з разі текстового режиму у файл записується зміст відеопам’яті у вигляді рядків, а у разі графічного – заповнюється структура BMP файлу, визначається палітра, і все це разом зі змістом графічної області відеопам’яті записується у файл. Після цього файл закривається і обробка завершується. 5. Системні вимоги Процесор: 80286 або старший. Пам’ять: 640 К або більше Екран: CGA або вище для тексту, VGA і вище для графіки ОС: MS-DOS 4.0

або вище 6. Інструкція користувача Для початку роботи програми треба запустити файл GRABBER.COM. Програма встановить свою резидентну частину і завершиться. Для зберігання текстового або графічного екрану треба натиснути клавішу Pri Scree . У разі текстового режиму у поточному каталозі з’явиться файл dump. x зі змістом екрану, а у разі графічного режиму 320х200х256 – файл dump.bmp. Для вивантаження програми з пам’яті можна використати функції оболонки VC. Висновок Отже, завдяки виконанню роботи продемонстровано методи створення резидент них програм, використання функцій MS-DOS в обробнику переривань завдяки не документованому перериванню 28, розглянута структура графічних файлів формату ВМР. Використана література 1. Том Сван «Освоение urbo Assembler» 2. Роберт Журден «Справочник программиста на персональном компьютере фирмы IBM» 3. Абель П. «Мова Асемблера для IBM PC та програмування» Лістинг програми grabber.asm model i y 286 i clude grabber.i c code org 100h s ar : jmp i i al old i 28 rea er dd 0 ready o wri e db 0 file ame bmp db 'dump.bmp', 0 file ame db 'dump. x ', 0 ha dle dw 0 da a db 0 col dw 0 row dw 0 bmp header BI MAPFILEHEADER &l ;&g ; bmp i fo BI MAPI FOHEADER &l ;&g ; bmp rgb RGBQUAD &l ;&g ; ;– ; створення BMP файлу crea e file bmp proc ; створити файл mov ah, 3ch xor cx, cx mov dx, offse file ame bmp push ds push cs pop ds i 21h pop ds mov word p r cs: , ax; хендл на файл re crea e file bmp e dp ; створення файлу crea e file proc ; створити файл mov ah, 3ch xor cx, cx mov dx, offse file ame push ds push cs pop ds i 21h pop ds mov word p r cs: , ax; хендл на файл re crea e file e dp ;– ; закриття файлу close file proc mov ah, 3eh mov bx, word p r cs: i 21h re close file e dp ;– ; перехопити режим 320x200x256 (13h) mode 13h proc call crea e file bmp ; запис таблицi заголовка bmp mov word p r cs: , 4d42h mov word p r cs: , 0 mov word p r cs: , 0 mov word p r cs: , 0fe36h mov word p r cs: , 0 mov word p r cs: , 0436h mov word p r cs: , 0 ; запис таблицi iнформацiї mov word p r cs: , 28h mov word p r cs: , 140h mov word p r cs: , 0c8h mov word p r cs: , 0 mov word p r cs: , 0 mov word p r cs: , 0 mov word p r cs: , 1 mov word p r cs: , 8 mov word p r cs: , 0 mov word p r cs: , 0 mov word p r cs: , 0b40h mov word p r cs: , 0b40h mov word p r cs: , 100h mov word p r cs: , 0 mov word p r cs: , 0 mov word p r cs: , 0 mov word p r cs: , 0 mov word p r cs: , 0 mov word p r cs: , 0 mov word p r cs: , 0 ; запис BI MAPFILEHEADER mov cx, size bmp header mov ah, 40h mov bx, word p r cs: push ds push cs pop ds mov dx, offse bmp header i 21h pop ds ; запис BI MAPI FOHEADER mov cx, size bmp i fo mov ah, 40h mov bx, word p r cs: push ds push cs pop ds mov dx, offse bmp i fo i 21h pop ds ; отримання i запис палiтри mov cx, 256 xor si, si SAVE P: push cx ; дiстаємо палiтру mov dx, 03c8h mov ax, si i c si ou dx, al i c dx i al, dx shl al, 2 mov by e p r cs: , al i al, dx shl al, 2 mov by e p r cs: , al i al, dx shl al, 2 mov by e p r cs: , al mov by e p r cs: , 0 ; пишемо палiтру – 1 колiр mov cx, size bmp rgb mov ah, 40h mov bx, word p r cs: push ds push cs pop ds mov dx, offse bmp rgb i 21h pop ds pop cx loop SAVE P ; тепер записуємо графiчнi данi push es push ds push cs pop ds mov dx, 0a000h mov es, dx mov bx, word p r cs: mov dx, offse da a mov cx, 200 rows b: ; /////////// mov word p r cs: , cx push cx mov cx, 320 cols b:; /////////// push ax mov ax, 320 sub ax, cx mov word p r cs: , ax pop ax push cx mov cx, 1 ; обчислення змiщення push dx push ax push bx mov ax, 320 mov bx, word p r cs: mov si, ax pop bx pop ax pop dx mov al, es: , al mov ah, 40h i 21h pop cx add si, 2 loop cols b ; /////////// pop cx ; /////////// loop rows b pop ds pop es call close file re mode 13h e dp ;– ; перехопити текстовий режим mode ex proc call crea e file push es push ds push cs pop ds mov dx, 0b800h mov es, dx xor si, si mov bx, word p r cs: mov dx, offse da a mov cx, 25 rows: ; /////////// push cx mov cx, 80 cols:; /////////// push cx mov cx, 1 mov al, es: , al mov ah, 40h i 21h pop cx add si, 2 loop cols ; /////////// ; запис 10,13 mov cx, 1 mov by e p r cs: , 10 mov ah, 40h i 21h mov by e p r cs: , 13 mov ah, 40h i 21h pop cx ; /////////// loop rows pop ds pop es call close file re mode ex e dp ;– i 28 rea er:; обробник i 28h pusha pushf ; перевiрка чи є виклик до роботи cmp by e p r cs: , 1 j e exi 28 ; обнулити показник mov by e p r cs: , 0 ; починається обробка mov ah, 0fh i 10h ; в al – режим cmp al, 3 j e case 2 call mode ex ; ex mode 3 jmp exi 28 case 2: cmp al, 13h j e case 3 call mode 13h; 320x200x256 13h jmp exi 28 case 3: ; вихiд exi 28: popf popa jmp dword p r cs: ;– i 5 rea er:; обробник клавiшi Pri Scree mov by e p r cs: , 1 ire rezide e d: ;– ; ГОЛОВНА ТОЧКА ВХОДУ У ПРОГРАМУ gree i g db 10,10,10,10,13,'Press PRI SCREE o grab ex scree or graphic!', 10,10,10,'$' i i al: push cs pop ds mov dx, offse gree i g mov ah, 9h i 21h ; посадка резидента на i 5h xor ax, ax mov ds, ax cli mov ax, offse i 5 rea er mov word p r ds: , ax s i ; посадка резидента на i 28h mov ax, word p r ds: , ax mov ax, word p r ds: , ax cli mov ax, offse i 28 rea er mov word p r ds: , ax push cs pop ax mov word p r ds: , ax s i ; Залишитись резидентно mov dx, offse rezide e d shr dx, 4 add dx, 16 mov ah, 31h xor al, al i 21h e d s ar – ФАЙЛ з описом структур grabber.i

c BI MAPFILEHEADER s ruc bf ype dw 0; // тип файла (для битового образа – BM) bfSize dd 0; // размер файла в dword bfReserved1 dw 0; // не используется bfReserved2 dw 0; // не используется bfOffbi s dd 0; // смещение данных битового образа от ; // заголовка в байтах BI MAPFILEHEADER e ds BI MAPI FOHEADER s ruc biSize dd 0; // число байт, занимаемых структурой ; //BI MAPI FOHEADER biWid h dd 0; // ширина битового образа в пикселах biHeigh dd 0; // высота битового образа в пикселах biPla es dw 1; // число битовых плоскостей устройства biBi Cou dw 0; // число битов на пиксель biCompressio dd 0; // тип сжатия biSizeImage dd 0; // размер картинки в байтах biXPelsPerMe er dd 0; // горизонтальное разрешение устройства, ; // пиксел/м biYPelPerMe er dd 0; // вертикальное разрешение устройства, ; // пиксел/м biClrUsed dd 0; // число используемых цветов biClrImpor a dd 0; // число «важных» цветов BI MAPI FOHEADER e ds RGBQUAD s ruc rgbRed db 0; // интенсивность красного rgbGree db 0; // интенсивность зеленого rgbBlue db 0; // интенсивность голубого rgbRserved db 0; // не используется RGBQUAD e ds

Краткое описание формата favicon.ico имеет формат .ico (на самом деле, такой формат есть, а соответствующий MIME-тип прижился не везде; при этом он объединяет несколько довольно специфических типов; подробнее можно посмотреть в статье на Wikipedia, ). С одной стороны, он позволяет представлять информацию без потерь (в отличие от JPEG). С другой стороны, он фактически является аналогом BMP, но на этом их сходство заканчивается. Я не буду приводить точную его спецификацию (она не так сложна, и ее можно обнаружить, например, по следующему адресу: ), однако в глаза сразу бросилось две вещи: возможность использования индексированных цветов (ага, это уже почти GIF) и возможность использования линейного сжатия (а это уже почти PNG). Интересно? Тогда мы продолжаем. Собственно, эта информация следует из вот этих частей формата: BitCount2 bytesbits per pixel = 1, 4, 8 Compression4 bytesType of Compression = 0 Боевое крещение После небольших поисков удалось собрать тестовое окружение под Firefox 3, использующее base64-кодирование картинки в виде .ico

1. Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі (для графіки) і TXT форматі (для тексту)

2. Бібліотека ASM-86 для перегляду графіки в стандартах BMP та PCX

3. Разработка программы для преобразования денежных сумм в чековой книжке из формата чисел в словесный формат

4. Побудова ліній та точок з допомогою комп’ютерної графіки

5. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

6. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки
7. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки
8. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

9. Сегментація позичальників та прийняття рішення за допомогою карт Кохонена

10. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

11. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

12. Дидактичні ігри та їх місце в системі навчальних занять

13. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

14. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

15. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

16. Проблеми підтоплення сільськогосподарських угідь та шляхи їх вирішення

Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия
Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные
Доска гладильная "Sopfy. Корица", 46x123 см.
Гладильный стол из металлического листа с отверстиями. Свободное прохождение и отражение пара благодаря перфорированной поверхности.
2687 руб
Раздел: Доски гладильные

17. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

18. Полная история танков мира

19. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

20. Разработка региональной справочной общегеографической карты Смоленской области для Атласа Центра РФ

21. Геодезия и картография. Создание топографических карт и планов масштаба 1:5000

22. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
23. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
24. Цивільний та арбітражний процес

25. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

26. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

27. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

28. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

29. Концепты общества потребления во французской литературе 50-60-х годов 20 века на примере романов Э. Триоле "Розы в кредит", Ж. Перек "Вещи" и С. де Бовуар "Прелестные картинки"

30. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

31. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

32. Управление звуковой картой компьютера

Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные
Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно
Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио

33. Приводы CD-ROM. Форматы и стандарты

34. Возможности графических карт. 3D графика

35. Применение самоорганизующихся карт Кохонена для классификации и анализа пространственно распределенных неполных данных по окружающей среде

36. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

37. Политическая карта мира. Современный этап международных отношений

38. Карта наладок, спецификация, контрольный лист, и тд (шаблоны бланков по технологии машиностроения)
39. Технологическая карта на бетонные работы
40. Технологическая карта механической обработки «Шкив»

41. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

42. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

43. Синтез управляющего автомата операции умножения младшими разрядами вперед со сдвигом множимого над числами в форме с фиксированной точкой в формате {1,8} для автомата Мура

44. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

45. Шпаргалка по философии (Основные понятия. 4 страницы формата А4)

46. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

47. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

48. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы

49. Организационно-экономические мероприятия банков по стандартизации пластиковых карт (Уральский регион)

50. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

51. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

52. Сучасні форми та системи оплати праці

53. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

54. Міський бюджет: пріоритети та механізми
55. Пластиковые карты как форма безналичного расчета
56. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

57. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

58. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

59. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

60. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

61. Постмодернізм та українська історична наука

62. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

63. Перша та Друга Малоросійські Колегії

64. Декабристський рух та його поширення на Україні

Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее

65. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

66. Становлення, вiйськовий та соцiально-громадський устрiй Запорiзькоi Сiч

67. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

68. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

69. Методи та способи підключення до мережі Internet

70. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи
71. Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої)
72. Технологія приготування страв та кондитерського виробу

73. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

74. Звичаї та обряди на Україні

75. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

76. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

77. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

78. Похідна та її застосування

79. Проекция инвариантной меры с орбиты коприсоединенного представления на подалгебру Картана

80. Что такое остеохондроз и в чем таится опасность?

Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения

81. Печінка. Її будова, функції та хвороби

82. Світові ринки зброї та військового спорядження

83. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

84. Керівництво та лідерство

85. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

86. Поняття та сутність менеджменту
87. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
88. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

89. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

90. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

91. Новая политическая карта мира

92. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

93. Соціал-демократична концепція держави та влади

94. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави

95. Конституцiйний Суд Украiни. Досвiд та проблеми.

96. Карта наладок, спецификация, контрольный лист, итд

Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные
Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки

97. Когнитивные карты

98. Синтез управляющего автомата операции умножения младшими разрядами вперед со сдвигом множимого над числами в форме с фиксированной точкой в формате {1,8} для автомата Мура

99. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

100. Візантійський ісихазм та давньоруська печерна аскеза


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.