Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Проектування безвідходного виробництва з використанням біоконверсійних технологій утилізації відходів тваринництва

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Курсова робота Тема: «Проектування безвідходного виробництва з використанням біоконверсійних технологій утилізації відходів тваринництва» Вступ Біотехнологія – напрямок сучасної науки і техніки, головним завданням якого є використання біологічних процесів, систем і організмів в різних галузях людської діяльності (сільське господарство, медицина, харчова і хімічна промисловість). Термін «біотехнологія» походить від грецьких слів «bios» – життя, « ech e» – майстерність, «loqos' – вчення. На базі біогазових установок можна організовувати цілий комплекс по безвідходній переробці відходів. Продуктами виробництва біогазу є не тільки біогаз (що мало поступається по енергетичній цінності природному газу) а й збагачена органічними речовинами рідка фракція (що може і має стати субстратом для виробництва мікробіальних біотехнологічних продуктів) і, звичайно, тверда фракція (шлам, що без тривалої ферментації може бути субстратом для вермикультивування). Якщо комплексно підійти до проблеми утилізації органічних відходів, то можна досягти цілком безвідходного виробництва отримуючи такі продукти: електроенергія (біогаз), біогумус, білок тваринного походження (червоний каліфорнійський черв’як), біомаса водоростей (спіруліна) і інші продукти залежно від умов та потреб господарств. Впровадження безвідходних технологій на базі біотехнології в тваринництві має багато позитивних сторін: усувається проблема знешкодження відходів тваринництва та харчової промисловості, збільшується білково-мінерально-вітамінна кормова база, підвищується доля поновлюваної енергетики в загальній енергетичній картині України, є ресурс підвищення та відновлення родючості ґрунтів. 1. Огляд літератури 1.1 Біотехнологія анаеробного метанового зброджування 1.1.1 Гній як сировина для метаногенезу Свіжий гній тваринницьких ферм і рідкі складові гною разом із стічними водами є забруднювачами навколишнього середовища. Підвищена сприйнятливість сільськогосподарських культур до свіжого гною приводить до забруднення ґрунтових вод і повітряного басейну, створює сприятливе середовище для зараженості ґрунту шкідливими мікроорганізмами. У гної тварин життєдіяльність хвороботворних бактерій і яєць гельмінтів не припиняється, насіння смітних трав, що міститься в ньому, зберігає свої властивості. Ефектом накопичення великої кількості органічних відходів є негативний вплив на навколишнє середовище, а саме: емісія газів, проникнення в ґрунтові води, забруднення місткостей і резервуарів, що знаходяться на поверхні, розповсюдження хвороботворних мікробів. Для усунення цих негативних явищ необхідна спеціальна технологія обробки гною, що дозволяє підвищити концентрацію живильних речовин і одночасно усунути неприємні запахи, подавити патогенні мікроорганізми, понизити зміст канцерогенних речовин. Перспективним, екологічно безпечним і економічно вигідним напрямом рішення цієї проблеми є анаеробна переробка гною і відходів в біогазових установках з отриманням біогазу. Завдяки високому змісту метану (до 70%) біогаз може горіти. Органічна маса, що залишилася після такої природної переробки, є якісним знезараженим добривом.

Для переробки використовуються дешеві відходи сільського господарства: гній великої рогатої худоби, свиней, кіз, овець, послід птаха, солома, стружка, тирса, смітна рослинність, побутові відходи, відходи життєдіяльності людини, побутове органічне сміття і т.п. Одержаний біогаз йде на опалювання тваринницьких приміщень, житлових будинків, теплиць, енергію для приготування їжі, сушку сільськогосподарських продуктів гарячим повітрям, підігрів води, вироблення електроенергії за допомогою газових генераторів. Після утилізації вміст живильних речовин в одержаному добриві збільшується на 15% в порівнянні із звичним гноєм. При цьому в новому добриві знищені гельмінти і хвороботворні бактерії, насіння бур’янів. Такий гній застосовується без традиційних витримок і зберігання. При утилізації виходить також рідкий екстракт, який призначається для поливу кормових трав, овочів і т. п. Сухе добриво використовується по прямому призначенню, при цьому врожайність люцерни підвищується на 50%, кукурудзи на 12%, овочів на 20–30%. З гною однієї корови можна одержати в добу до 4,2м3 біогазу. Енергія, укладена в одному м3 біогазу, еквівалентна енергії 0,6 м3 природного газу, 0,74 л нафти, 0,65 л дизельного палива, 0,48 л бензину і т. п. При застосуванні біогазу економляться також мазут, вугілля, електроенергія і інші енергоносії. Технологічні схеми і конструктивно-технологічні параметри біогазових установок залежать від об'ємів переробки і властивостей зброджуваного матеріалу, теплового режиму, способів завантаження і збродження субстрату і ряду інших чинників. Принципова технологічна схема біогазової установки включає гноєзбірник, метантенк (місткість, резервуар), котел (теплообмінник), газгольдер і гноєсховище. Продуктами біогазової установки є газ, тверді і рідкі добрива. 1.1.2 Процес метаногенезу та оптимальні умови його перебігу Біометаногенез – це процес перетворення органічних сполук біомаси на біогаз за участю метаноутворюючих анаеробних мікроорганізмів. Коефіцієнт трансформації енергії біомаси в енергію метану при цьому процесі досягає 80%. Це давно відомий процес, відкритий ще 1776 р. Вольтом, який встановив наявність метану в болотному газі. Процес біометаногенезу проходить за участю метаноутворюючих мікроорганізмів, яких ідентифіковано від 30 до 50 видів. Це симбіотичне угруповання і завдяки тому, що воно може змінювати свої шляхи ферментації, функціонує як саморегулююча система, яка підтримує оптимальні значення рН, окислювально-відновний потенціал і термодинамічну рівновагу в реакторі. Формування мікрофлори метантенка відбувається за рахунок мікроорганізмів, які потрапили в нього разом з субстратом. Біометаногенез відбувається в три етапи: етап гідролізу, ацидогенезу та, власне, метаногенез. Для активної діяльності метаногенів потрібно створити ряд умов. Сприятливим для життєдіяльності метаноутворюючих мікроорганізмів є середовище, в якому концентрація сухої речовини знаходиться на рівні 8–12%, а довжина частинок біомаси – не більше 30 мм. Оптимальним співвідношенням азоту та вуглецю є 10–30: 1 (С: ). Перший і другий етапи біометаногенезу – це кисла фаза або воднева (рН 4,0–6,5), а третя метанова фаза – лужна (рН 7,2–7,6).

Оптимальними температурами, за яких життєдіяльність мікроорганізмів відбувається найбільш активно, є: для психрофітів – 6–20 °С, мезофілів – 32–33 °С, а для термофілів 52–54 °С. Тому розрізняють три температурних режими одержання біогазу: 1) психрофільний – від 0 до 20 °С; 2) мезофільний – від 20 до 40 °С; 3) термофільний – від 40 до 60 °С. В зброджуваній біомасі повинні бути відсутні важкі метали, антибіотики тощо. 1.1.3 Біогаз і його використання При розкладанні органічних речовин без доступу повітря (анаеробне розкладання – менаногенез) синтезується біогаз, головними енергетичними складовими якого є метан (CH4), вуглекислий газ, інші складові. У таблиці 1 вказаний склад і властивості біогазу. Таблиця 1. Склад і властивості біогазу Показник Meтан CO2 H2 H2S Біогаз (60% CH4 і 40% CO2) Об'єм 55 – 70 27 – 44 1 3 100 Теплотворна здатність 35,8 – 10,8 22,8 21,5 Питома вага 0,72 1,98 0,09 1,54 1,2 Таблиця 2. Вихід біогазу Місткість реактора м3 Кількість голів, Продукція біогазу MДж/день м3/день Кури – несучки 500 35 000 9 600 400 2 000 142 000 39 000 1 800 4 000 283 000 77 700 3 500 10 000 710 000 195 000 8 800 Свині 500 1 500 7 000 300 2 000 6 000 27 000 1 200 4 000 12 000 55 000 2 500 10 000 30 000 139 000 6 200 Дійні корови 500 160 5 000 230 2 000 650 21 000 960 4 000 1 300 42 000 1 900 10 000 3 200 106 000 4 800 Можна визначити такі напрями використання біогазу: – спалювання в котельних агрегатах для нагрівання води та використання її у технологічному процесі або іншими споживачами; – підготовка біогазу та подавання його в газорозподільні мережі місцевих споживачів природного газу; – підготовка і заправка біогазом газобалонних автомобілів, тракторів; – вироблення електроенергії. Біогаз має усі переваги, що властиві природному газу. Він легко транспортується газопроводами, згоряє без диму, кіптяви й залишку (попелу, шлаку). 1.1.4 Тверда фракція (шлам) і його використання Шлам містить значну кількість поживних речовин (Табл. 3.) і може використовуватись як цінне знешкоджене органічне добриво або кормові добавки. Він не має специфічного запаху. В шламі поживні речовини знаходяться в більш доступній для рослин формі. При анаеробному зброджуванні зберігаються необхідні для рослин біогенні елементи ( , Р, К), а при компостуванні їх втрати складають до 40%. Шлам використовується як білкова і вітамінна кормова добавка. Аналіз шламу на наявність патогенної мікрофлори свідчить, що кишкові мікроорганізми гинуть при температурі зброджування 37 °С (тобто при мезофільному режимі). Шлам може використовуватися як субстрат для черв'яків без попередньої підготовки (ферментації), що є важливим фактором при створенні безвідходної біотехнології переробки гною. Таблиця 3. Ефективність використання гною і шламу як добрив Кількість внесення Вид добрив свіжий гній шлам 18 тон / га азот 27,3 кг азот 60 кг фосфор 3,6 кг фосфор 16 кг 1.1.5 Рідка фракція і її використання Рідка фракція відповідає вимогам, які висуваються до стічних вод. Її санітарно-гігієнічні показники дозволяють складати її у каналізаційну мережу або водоймища. Але це нераціонально, тому що вона містить значну кількість поживних речовин і може використовуватись як рідке органічне добриво.

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

2. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

3. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

4. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

5. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

6. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області
7. Ревізійні комісії підприємств і організацій
8. Інформатика і інформаційні технології

9. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

10. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

11. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

12. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

13. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

14. Інформаційні технології на уроках хімії

15. Інноваційні технології в бізнесі

16. Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем

Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее

17. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

18. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

19. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

20. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

21. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

22. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств
23. Управління контрактною діяльністю на підприємстві
24. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

25. Правовий статус підприємств

26. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

27. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

28. Планування діяльності підприємств

29. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

30. Підприємство та підприємництво

31. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

32. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

34. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

35. Кредитування підприємств

36. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

37. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

38. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві
39. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин
40. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

41. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

42. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

43. Методика використання опорних сигналів під час вивчення "Земельного проектування"

44. Бухгалтерський облік на підприємстві

45. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

46. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

47. Облік доходів підприємств

48. Облік неопераційних витрат на підприємстві

Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Набор фломастеров "Turbo color", 36 цветов.
Набор фломастеров с тонким наконечником. Экологически безопасные фломастеры, на водной основе. Колпачок с вентиляционными
414 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

50. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

51. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

52. Організація облікового процесу на підприємстві

53. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

54. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
55. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві
56. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

57. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

58. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

59. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

60. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

61. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

62. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

63. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

64. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения

65. Комерційна діяльність підприємств

66. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

67. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

68. Організація збутової діяльності на підприємстві

69. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

70. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"
71. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств
72. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

73. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

74. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

75. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

76. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

77. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

78. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

79. Основи управління персоналом підприємств

80. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки
Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора

81. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

82. Рух кадрів на підприємстві

83. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

84. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

85. Управління інноваційним розвитком підприємств

86. Управління реальними інвестиціями на підприємстві
87. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств
88. Бізнес-планування на підприємстві

89. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

90. Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання

91. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

92. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

93. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

94. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

95. Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків

96. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

97. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

98. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

99. Грошові розрахунки підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.