Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Методи соціальної діагностики та їх характеристика

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Житомирський економіко - гуманітарний інститут Університету &quo ;Україна&quo ; Курсова робота З технологій соціальної роботи На тему: &quo ;Методи соціальної діагностики та їх характеристика&quo ; Виконала: Студентка групи СР-44-03 Спеціальності соціальна робота Сладкевич Ольга Олександрівна Перевірила: Кандидат педагогічних наук, доцент Сейко Наталія Андріївна Житомир - 2007 ЗМІСТ: ВСТУП ОСНОВНА ЧАСТИНА Соціальна діагностика - що це? 1.1. Поняття соціальної діагностики 1.2. Принципи соціальної діагностики 1.3. Методи соціальної діагностики 1.4. Рівні та етапи соціальної діагностики 1.5.Соціально - педагогічна діагностика Соціологічне дослідження на тему &quo ;Сучасне мовлення телебачення&quo ; ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Діагностична функція є провідною у соціальній роботі як різновид професійної діяльності, спрямованої на забезпечення належного соціального, культурного та матеріального рівня життя членів суспільства та надання допомоги різним категоріям людей. Ще наприкінці ХІХ-поч.ХХст. родоначальник теорії соціальної роботи Мері Річмонд у своїй книзі &quo ;Соціальні діагнози&quo ; (1917 р.) докладно представила власний метод соціальної роботи. Найважливішим і головним компонентом у ній М. Річмонд вважала здатність у кожному конкретному випадку поставити соціальний діагноз, тобто провести оцінку, як особистості клієнта, так і його соціального оточення та взяти його результати діагностики за основу при визначенні методу допомоги. Сьогодні діагностика як спосіб отримання вичерпної інформації про досліджуваний процес чи об'єкт застосовується в різних галузях діяльності та має різні цілі. Варто зазначити, що в соціальній роботі найчастіше застосовуються такі види діагностики: соціальна, медична, соціально-психологічна, соціально-педагогічна. У зв'язку з цим соціальний працівник повинен дотримувати ряду соціально-етичних вимог — принципів діагностики: Принцип конфіденційності. Нерозголошення результатів соціального діагнозу без персональної згоди на це особи, яка була об'єктом дослідження. Якщо це діти, то на розголошення результатів обстеження обов'язково потрібне згода батьків або осіб, що заміняють. Принцип наукової обґрунтованості. Результати аналізу повинні бути, як мінімум, валідними (достовірними) і надійними. Принцип не нанесення збитку. Діагностичні результати ні в якому разі не повинні бути використані на шкоду людині, що піддався дослідженню. Принцип об'єктивності. Висновки дослідження повинні робитися на основі науково обґрунтованих, об'єктивних даних і не повинні залежати від суб'єктивних установок тих, хто проводить дослідження або користується його результатами. Принцип ефективності. Не слід пропонувати людині такі рекомендації, що за підсумками діагнозу для неї марні, можуть призвести до небажаного результату. Соціальна діагностика — найважливіший компонент соціальної технології і сфера діяльності практичного соціального працівника. Технологія соціальної діагностики містить у собі принципи, алгоритм процедур і способів перевірки різних методів дослідження соціальних процесів.

В основі діагностики лежить проблема аналізу й узагальнення факторів, що характеризують соціальний розвиток людини, соціальних груп, суспільства. Практично соціальна діагностика використовується в самих різних областях життя і діяльності людей. Фахівець соціальної роботи є автором або учасником прикладних психолого-педагогічних, соціологічних, економічних обстежень, займається консультуванням у рішенні соціальних проблем, корекцією і реабілітацією, формами і методами терапевтичного впливу і т.д. Метою дослідження є дослідити та вивчити методи, принципи, рівні та етапи соціальної діагностики. У зв’язку з цим поставлені наступні завдання: З'ясувати що таке діагностика та які є її види; З'ясувати принципи, методи, рівні та етапи соціальної діагностики; Виокремити різні підходи, класифікації та правила проведення діагностики. Об'єктом дослідження виступає соціальна діагностика. Предметом дослідження є методи соціальної діагностики. Гіпотеза дослідження: соціальна діагностика, як і решта видів соціальної роботи, має власні методи та принципи роботи, які скеровані на з'ясування, аналіз та узагальнення соціальних фактів та використовується на всіх етапах виявлення соціальної проблеми. Методи соціальної діагностики такі ж як і методи соціології, тому ефективність їх застосування насамперед залежить від рівня кваліфікації соціального працівника та його практичних навичок. ОСНОВНА ЧАСТИНА Соціальна діагностика - що це? Поняття соціальної діагностики Термін «діагностика» (від грецьк. diag os ikos - здатність розпізнавати) використовується в медицині для позначення процесу розпізнавання хвороби, постановки діагнозу. Уявлення про патології стану суспільства або індивідів і груп у цьому суспільстві як про соціальні хвороби затвердилося разом із зародженням соціальної роботи. Це пояснює той факт, що значна частина термінології соціальної роботи як галузі знання і практичної діяльності подібна з медичною термінологією, так само як термінологія, що визначає зміст і організаційне оформлення деяких «наскрізних» для усіх видів соціальної роботи технологій: соціальна діагностика, соціальний терапія, профілактика і т.д. Як виявилося, це пояснюється не тільки зручністю використання добре розробленого понятійного апарату, але і подібністю цих двох областей діяльності. Медична діагностика - це процес встановлення медичного діагнозу, тобто висновків про характер та особливості фізичного стану клієнта чи його хвороби. Вона здійснюється за допомогою спеціальних методів у результаті різнобічного обстеження та опитування клієнта. У соціальній роботі показники медичної діагностики мають велике значення при наданні соціальної допомоги та соціальних послуг людям з обмеженими функціональними можливостями, соціальній підтримці осіб, що мають захворювання психічного характеру чи різні види хімічної залежності. Психологічна діагностика - це вимірювання індивідуально-психологічних якостей особистості або інших об'єктів, які піддаються психологічному аналізу (група, організація). Її метою є встановлення психологічного діагнозу як висновку про актуальний стан психологічних особливостей особистості і прогноз її подальшого розвитку.

Уже наприкінці XIX ст. емпіричне дослідження стану малозабезпечених прошарків населення в багатьох країнах виявило тісну обумовленість ряду захворювань — туберкульозу, рахіту, венеричних хвороб й ін. — низьким матеріальним рівнем. Розпізнавання соціальної патології, що бажано викоренити, або соціальної проблеми, яку необхідно вирішити, викликає в першу чергу питання про те, що розуміється під патологією, нормою, проблемою. У самому загальному змісті можна сказати, що патологія — це об'єктивне відхилення від норми, а проблема — це усвідомлена патологія; відхилення, що викликає занепокоєння людей, мотивує їхню перетворюючу діяльність. Однак це питання досить складне і по-різному вирішувалося на різних етапах історії людського суспільства. Поняття соціальної норми внутрішньо суперечливе. Його прийнято розглядати на двох рівнях: з одного боку, це те, що характеризує погляди і поведінку більшості, те, що в соціальній дійсності математично описується як нормальний розподіл; з іншого боку, це загальновизнане правило, те, що пропонується усім як зразок поведінки і відчування. Ймовірно, в ідеалі другий варіант пояснення цього, поняття повинен бути обумовлений першим: зразком являється те, що властиво більшості. Але дійсність перевершує, будь-які ідеальні уявлення про неї, тому поняття про норму і патологію можуть підкорятися іншим, набагато більш парадоксальним закономірностям. Ймовірно, чим більш розвинуте і структурно різноманітне суспільство, тим, більше типів норми може існувати в ньому одночасно і рівноправно. Якщо в традиційних або тоталітарних соціумах нормальним, тобто припустимим, санкціонованим владою, визнавався один варіант, а всі інші, як і їхні носії, переслідувалися, а іноді і знищувалися; то в модернізованому демократичному суспільстві допускаються різноманітні норми - за умови, що вони не суперечать законові або не заважають існуванню інших людей, що дотримують інших норм. Однак у зміст цієї діяльності крім об'єктивних, чітко фіксованих аспектів входять також суб'єктивні аспекти, що досить важко формалізувати, помістити в рамки, піддати кількісному аналізу. Люди мають право на щастя, хоча його розуміння в кожного своє, не можливо нав'язати іншим свою думку про те &quo ;що добре, а що погано&quo ;. В суспільстві можуть існувати серйозні труднощі, але протягом тривалого часу на них не звертають увагу, хоча наука вже зафіксувала й проголосила цей факт . Це закономірне явище; те або інше соціальне відхилення може (або не може) бути патологією з погляду об'єктивних тенденцій соціального розвитку, загального ходу подій. У той же час соціальна патологія усвідомлюється як соціальна проблема, тобто ускладнення, що порушує плин життя і яке необхідно виправити, ймовірно, тільки в тому випадку, коли, по-перше, вона деформує функціонування суспільства і, по-друге, коли суспільство виявляється досить зрілим і підготовленим, щоб її побачити й усвідомити. Соціальна діагностика — процес наукового виявлення та вивчення причинно-наслідкових зв'язків і взаємостосунків у суспільстві, що характеризують його соціально-економічний, культурно-правовий, морально-психологічний, медико-біологічний та санітарно-екологічний стани.

ГЛАВА ВТОРАЯ СОЦИАЛИЗМ В АНГЛИИ И АМЕРИКЕ W 1. Представления о государстве и воспитании у англосаксов. Особенную важность для народа составляет не приня]тый им политический режим, а усвоенное им представление о взаимных ролях государства и отдельной личности. Соци]альный идеал англосаксов. Этот идеал остается у них неизменным при самых разнообразных политических режимах. Особенности умственного склада англосакса. Различие между его нравственными, частными и общественными понятия]ми. Чувство солидарности, энергия и т. д. Англосаксонские дипломаты. Каким образом расовые качества поддерживают]ся воспитанием. Характеристика англосаксонского воспитания. Его результаты. W 2. Социальные идеи англосаксонских рабочих. Как происходит их обучение и воспитание. Как они обращаются в хо]зяев. Редкие случаи неудачников. Почему ручной труд не презирается у англосаксов. Административные способности англосаксонских рабочих. Как они их приобретают. Рабочие в Англии часто избираются в мировые судьи. Как англосак]сонский рабочий защищает свои интересы перед хозяином

1. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

2. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

3. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

4. Соціальні ролі та особистість

5. Форми і методи соціальної роботи

6. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області
7. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання
8. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

9. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

10. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

11. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

12. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

13. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

14. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

15. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

16. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Суть та принципи соціальної держави

18. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

19. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

20. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

21. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

22. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках
23. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
24. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

25. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

26. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

27. Методи діагностики та лікування сенсоневральної приглуховатості

28. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

29. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

30. Економіка праці та соціально-трудових відносин

31. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

32. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Політика та соціальний конфлікт

34. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

35. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

36. Виникнення та еволюція соціальної роботи

37. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

38. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми
39. Соціальна політика та соціальне партнерство
40. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

41. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

42. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

43. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

44. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

45. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

46. Соціальне становище Запорізького краю

47. Методы обучения, их классификация и характеристика

48. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы
Набор шариков, диаметр: 5 см, 100 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 100 штук.
445 руб
Раздел: Шары для бассейна

49. Соціальні інститути.

50. Роль власності у соціально-економічних процесах

51. Соціальні проблеми у ЗМІ

52. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

53. Сутність і значення соціального страхування

54. Державна політика соціального страхування
55. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області
56. Подвійний запис та характеристика рахунку 6

57. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

58. Історія соціально-економічної географії світу

59. Державна соціальна допомога

60. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

61. Поняття: ознаки та характеристика

62. Система соціального захисту в Україні

63. Соціальна захищеність дітей в Україні

64. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов
Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Соціальне партнерство в Україні

66. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

67. Мова як символ соціальної солідарності

68. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

69. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

70. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях
71. Соціально-економічний розвиток Київської Русі
72. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

73. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

74. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

75. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

76. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

77. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

78. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

79. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

80. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки
Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

81. Соціально-філософські погляди І.Франка

82. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

83. Соціально-етичний маркетинг

84. Діагностика та комплексне лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози

85. Діагностика та лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок ІІІ і IV стадій

86. Діагностика та хірургічне лікування гострої непрохідності кишечника
87. Діагностика та хірургічне лікування тотального аномального дренажу легеневих вен
88. Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи

89. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

90. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

91. Ожиріння як медико-соціальна проблема

92. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі

93. Особливості діагностики та лікування резидуального та рецидивного холангіолітіазу

94. Особливості клініки, діагностики та терапії змішаної кандидо-герпетичної урогенітальної інфекції

95. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

96. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

97. Глобалізація і процеси соціального розвитку

98. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

99. Зайнятість: соціально-трудові відносини


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.