Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Види та методи фінансового аналізу

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Аналізом фінансового стану займаються не тільки керівники і відповідні служби підприємства, але і його засновники, інвестори з метою вивчення ефективності використання ресурсів, банки для оцінки умов кредитування і визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного одержання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходження коштів у бюджет .Відповідно до цього аналіз поділяється на внутрішній і зовнішній. Внутрішній аналіз - проводиться службами підприємства і його результати використовуються для планування, контролю і прогнозування фінансового стану. Його ціль - установити планомірне надходження коштів і розмістити власні і позикові кошти таким чином, щоб забезпечити нормальне функціонування підприємства, одержання максимуму прибутку і виключення банкрутства. Зовнішній аналіз - здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних і фінансових ресурсів, що контролюють підприємство, на основі звітності, що публікується. Його ціль - установити можливість вигідного вкласти кошти, щоб забезпечити максимум прибутку і виключити ризик утрати. У процесі функціонування підприємства величина активів, їхня структура перетерплюють постійні зміни. Найбільш загальне уявлення про якісні зміни, що мали місце, у структурі засобів і їхніх джерел , а також динаміці цих змін можна одержати за допомогою вертикального і горизонтального аналізу звітності. Вертикальний аналіз показує структуру засобів підприємства і їхніх джерел. Вертикальний аналіз дозволяє перейти до відносних оцінок і проводити господарські порівняння економічних показників діяльності підприємств, що розрізняються по величині використаних ресурсів, згладжувати вплив інфляційних процесів, що спотворюють абсолютні показники фінансової звітності. Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові однієї чи декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні показники доповнюються відносними темпами росту(зниження). Ступінь агрегірованості показників визначається аналітиком. Як правило, беруться базисні темпи росту за ряд років ( суміжних періодів), що дозволяє аналізувати не тільки зміну окремих показників , але й прогнозувати їх значення. Трендовий аналіз - горизонтальний аналіз балансу , проведений за декілька періодів. Горизонтальний і вертикальний аналізи взаємодоповнюють один одного. Тому на практиці не рідко будують аналітичні таблиці, що характеризують як структуру бухгалтерської звітності, так і динаміку окремих її показників. Ці види аналізу особливо цінні при міжгосподарських зіставленнях, тому що дозволяють порівнювати звітність різних по виду діяльності й обсягам виробництва підприємств. Аналіз показників шляхом використання фінансових коефіцієнтів, розрахунок яких ґрунтується на існуванні визначених співвідношень між окремими статтями звітності. Значення таких коефіцієнтів визначається можливістю зіставлення отриманих результатів з існуючими загальноприйнятими стандартними нормами - усередненими галузевими коефіцієнтами, а також із застосовуваними в країні показників аналізу фінансової звітності. Фінансові коефіцієнти використовуються для оцінки діяльності фінансових менеджерів і враховуються ними при прийнятті управлінських рішень.

Такі коефіцієнти доступні й акціонерам, що на їхній основі можуть самостійно проаналізувати ефективність діяльності підприємства і його поточне фінансове положення. Слід зазначити, що система фінансових коефіцієнтів - це не кришталева куля, у якій можна побачити усе, що було і що буде. Це просто зручний спосіб узагальнити велику кількість фінансових даних і порівняти результати діяльності різних підприємств. Самі по собі фінансові коефіцієнти допомагають менеджменту підприємства сфокусувати увагу на слабких і сильних сторонах діяльності і правильно поставити питання, але дуже рідко дають на них відповіді. Важливо розуміти, що фінансовий аналіз не закінчується розрахунком фінансових показників, а тільки починається, коли дослідник зробив повний їхній розрахунок. Реальна корисність застосовуваних коефіцієнтів визначається тими конкретними задачами, що ставить перед собою дослідник. Коефіцієнти, насамперед, дають можливість побачити зміни у фінансовому положенні чи результатах виробничої діяльності і допомагає визначити тенденції і структуру таких змін, що, у свою чергу, може вказати керівництву підприємства на погрози і можливості, що очікує підприємство. У процесі керування для обґрунтування прийнятих рішень використовується сукупність різних видів економічного аналізу. Наприклад, ринкова економіка характеризується динамічністю ситуацій зовнішнього і внутрішнього середовища діяльності підприємства. У цих умовах важлива роль приділяється оперативному аналізу. Його відмітними рисами є комплексність, комп'ютерна обробка оперативних інформаційних масивів, використання його результатів на рівні окремих функціональних служб підприємства у виді орієнтованої фрагментарної інформації. Класифікація видів економічного аналізу Ознака класифікації Вид аналізу По функціях керування Рівень інформаційного забезпечення · внутрішній управлінський аналіз · зовнішній фінансовий аналіз Зміст процесу керування · перспективний (попередній) аналіз · ретроспективний (наступний) аналіз · оперативний аналіз · підсумковий (заключний) аналіз Характер об'єктів керування · аналіз стадій розширеного відтворення · галузевий аналіз · аналіз відомств і підприємств · аналіз складених елементів виробництва і виробничих відносин Інші види класифікації Суб'єкти аналізу · аналіз за завданням керівництва й економічних служб · аналіз за завданням власників і органів керування · аналіз за завданням контрагентів (постачальників, покупців, кредитних і фінансових органів) Періодичність · річний аналіз · квартальний аналіз · місячний аналіз · декадний аналіз · щоденний аналіз Зміст і повнота досліджуваних питань · повний аналіз · локальний аналіз · тематичний аналіз Методи вивчення об'єкта · комплектний аналіз · системний аналіз · порівняльний аналіз · суцільний аналіз · вибірковий аналіз Ступінь автоматизації робіт · аналіз з використанням ПЭВМ · аналіз без застосування ПЭВМ Метод економічного аналізу являє собою спосіб підходу до вивчення господарських процесів у їхньому плавному розвитку. Характерними рисами методу економічного аналізу є: - визначення системи показників, що всебічно характеризують господарську діяльність організацій; - установлення співпідпорядкованості показників з виділенням сукупних результативних факторів і факторів (основних і другорядних), на них що впливають; - виявлення форми взаємозв”язку між факторами; - вибір прийомів і способів для вивчення взаємозв'язку; - кількісний вимір впливу факторів на сукупний показник.

Сукупність прийомів і способів, що застосовуються при вивченні господарських процесів, складає методику економічного аналізу. Методика економічного аналізу базується на перетинанні трьох областей знань: економіки, статистики і математики. До економічних методів аналізу відносять порівняння, угрупування, балансовий і графічний методи. Статистичні методи містять у собі використання середніх і відносних величин, індексний метод, кореляційний і регресивний аналіз і ін. Математичні методи можна розділити на три групи: економічні (матричні методи, теорія виробничих функцій, теорія міжгалузевого балансу); методи економічної кібернетики й оптимального програмування (лінійне, нелінійне, динамічне програмування); методи дослідження операцій і прийняття рішень (теорія графів, теорія ігор, теорія масового обслуговування). Деталізований аналіз фінансового стану підприємства Для проведення фінансового аналізу потрібно мати повний фінансовий опис підприємства за обрану кількість періодів, як правило, років. Якщо це один період, то в розпорядженні аналітика повинні бути дані балансу підприємства на початок і кінець періоду і звіт про прибуток за розглянутий період. Якщо кількість періодів – два і більше, то кількість звітів про прибуток і балансів відповідно збільшується, але завжди кількість використовуваних для аналізу балансів повинне бути на одиницю більше , ніж кількість звітів про прибуток. При проведенні фінансового аналізу повинний бути присутнім фактор порівняння: - порівнюються показники діяльності підприємства за різні проміжки часу; - порівнюються показники даного підприємства із середніми показниками по галузі чи з показниками інших підприємств галузі. Слід зазначити, що система фінансових коефіцієнтів - це не кришталева куля, у якій можна побачити усе, що було і що буде. Це просто зручний спосіб узагальнити велику кількість фінансових даних і порівняти результати діяльності різних підприємств. Самі по собі фінансові коефіцієнти допомагають менеджменту підприємства сфокусувати увагу на слабких і сильних сторонах діяльності і правильно поставити питання, але дуже рідко дають на них відповіді. Важливо розуміти, що фінансовий аналіз не закінчується розрахунком фінансових показників, а тільки починається, коли дослідник зробив повний їхній розрахунок. Реальна корисність застосовуваних коефіцієнтів визначається тими конкретними задачами, що ставить перед собою дослідник. Коефіцієнти, насамперед, дають можливість побачити зміни у фінансовому положенні чи результатах виробничої діяльності і допомагає визначити тенденції і структуру таких змін, що, у свою чергу, може вказати керівництву підприємства на погрози і можливості, що очікує підприємство. Аналіз починається з огляду основних показників діяльності підприємства. У ході цього огляду необхідно розглянути наступні питання: - майнове положення підприємства; - умови роботи підприємства в звітному періоді; результати , досягнуті в звітному періоді ; - перспективи фінансово-господарської діяльності підприємства. Економічний потенціал організації може бути охарактеризований подвійно: з позиції майнового положення підприємства і з позиції його фінансового положення .

Если чересчур сильно заставлять себя, можно так устать, что чувство удовольствия от возобновления медитации исчезнет. Некоторые люди критикуют использование гальки, куска дерева, или воображаемого диска света для концентрации. Они утверждают, что данный метод не упоминается ни в каких других трактатах, в качестве средства реализации успокоенного ума. Это только показывает незнание данного предмета с их стороны. Это несправедливая критика. Цель [данного метода] дать возможность малоразвитому уму легко пролявить успокоенный ум и достичь многого путем небольшого старания. Вот в чем смысл. Не верно, что другие тексты не упоминают данный [метод]. К примеру, мастер Видхибхадра сообщает: Существует два вида ментального успокоения. Один достигается сосредоточением ума внутрь себя, А другой посредством фокусировки наружу. Опять он сообщает: То, о чем было сказано как о "фокусировке наружу", бывает особого и обычного вида. Обычный вид включает метод фокусировки на гальке, палке, или на любом такого рода предмете. Пять компонент человеческой жизни, используемых для концентрации, суть (1) дыхание, (2) крошечный символ, (3) диск света, (4) луч света, (5) радость и блаженство

1. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

2. Основні напрямки фінансового аналізу

3. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

4. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

5. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

6. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло
7. Методи та прийоми економічного аналізу
8. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

9. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

10. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

11. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

12. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

13. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

14. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

15. Фотометричні методи аналізу

16. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

18. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

19. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

20. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

21. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії

22. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості
23. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)
24. Память, виды памяти, методы тренировки памяти

25. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

26. Литература - Социальная медицина (Заболеваемость населения, Виды и методы

27. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

28. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

29. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

30. Фінансовий аналіз

31. Поняття, види та принципи страхування

32. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее

33. Нормативна база, методика та методи перевірки

34. Попередній фінансовий аналіз підприємства

35. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

36. Основні аспекти аналізу демократії

37. Поняття процесуальних строків, їх види та значення

38. Поняття, види та форми договорів
39. Виды и методы государственного управления
40. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

41. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

42. Ребрендинг бренду. Причини, суть та методи

43. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

44. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

45. Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують

46. Види та причини порушень розвитку дітей

47. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

48. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

49. Конфлікти та методи управління ними

50. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

51. Сутність, види та канали комунікацій

52. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

53. Літературознавчі основи аналізу художніх творів

54. Відносини між людьми як предмет терапевтичного аналізу
55. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості
56. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

57. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

58. Фінанси та фінансова система

59. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

60. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

61. Грошові реформи: види та особливості

62. Платежі за забруднення, їх види та критерії нарахування

63. Інструментарій проектного аналізу

64. Концептуальні основи аналізу національної економіки

Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки
Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

65. Основи проектного аналізу

66. Предмет та методи вивчення статистики

67. Эластичность: понятие, виды и методы расчета

68. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

69. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

70. Аналіз та аудит фінансового стану
71. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"
72. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

73. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

74. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

75. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

76. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

77. Способ доказательства теоремы Ферма в общем виде с помощью методов элементарной математики

78. Виды социологического исследования: общая характеристика, классификация, характеристика одной из групп методов

79. Методы планирования персонала и виды планов по персоналу

80. Виды валютного риска и методы страхования

Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения
Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

81. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

82. Применимость методов оценки различных видов имущества в зависимости от достоверности получаемых результатов

83. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

84. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

85. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

86. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")
87. Складання та подання фінансових звітів банку
88. Аналіз доходів та витрат банку

89. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

90. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.

91. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

92. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

93. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

94. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

95. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

96. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты
Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее
Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок

97. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

98. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

99. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.