Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Вплив особистісних характеристик на прояв агресивної поведінки у підлітковому віці

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Вступ Підлітковий вік – це період розвитку дітей від 11–12 до 15 років, що відрізняється міцним підйомом життєдіяльності та глибоким перебудуванням організму і є одним із складних періодів в онтогенезі людини. У цей період не тільки відбувається суттєве перебудування психологічних структур, що склалися раніше, але виникають нові утворення, закладаються основи свідомої поведінки, вимальовується загальна спрямованість у формуванні моральних уявлень і соціальних установок. На думку Мухіної, підлітковий період онтогенезу – це перехід від дитинства до дорослості, що гостро проходить, де опукло переплітаються протирічні тенденції розвитку . Вона (В.С. Мухіна) проголошує підлітковий вік періодом важких «катастроф», говорить про атмосферу розпачу і безнадії, про історизм, жорстокість підлітків, навіть про «характерну» для цього віку манію руйнування, про схильність до злочинності, дегенерації, про зріст кількості самогубств . При цьому тривожливі моменти у поведінці частини підлітків, такі як жорстокість, підвищена тривожливість, набувають стійкого характеру зазвичай у процесі стихійно-групового спілкування, яке складається в різних компаніях. Психологічний портрет підлітка був би неповним, якби в ньому не вистачало такої важливої деталі, як агресія. На жаль, останнім часом помітний значний зріст як агресивності підлітків, так і проявів ними протиправної поведінки. Агресивна поведінка підлітків стає джерелом душевних страждань не тільки батьків, але й власне підлітків, котрі нерідко самі стають її жертвами з боку ровесників. Вона викликає глибоку стурбованість у педагогів і працівників правоохоронних закладів. Практично така поведінка зачіпає всіх, хто так чи інакше зустрічається з підлітками. Проблема агресивної поведінки залишається актуальною протягом всього існування людства у зв'язку з її розповсюдженням й дестабілізуючим впливом. Бертран Рассел, видатний філософ XX ст., вважає, що останнім часом тема агресії стала чи не найпопулярнішою у світовій психології. Їй присвячена велика кількість статей і книг. У Європі та Америці регулярно проводяться міжнародні конференції, симпозіуми й семінари з цієї проблематики. На думку автора, у цій цікавій та складній галузі існує ще багато невирішених проблем . Не слід забувати про те, що людина, пригнічена певним зарядом агресивної активності, неодмінно страждає від неї сама, причому у великій мірі. У наш бурхливий час мало хто здатен реально керувати власною агресивністю. Роздратованість і нетерплячість, які завжди супроводжують мимовільні прояви агресивності, мають неприродній, нав'язливий, компульсивний характер. Фактично переважаюча більшість людей є рабами власної агресивності, особливо якщо від народження вони наділені нею в значній мірі. Сьогодні світ відзначається великою жорстокістю та насильством. На першому місці серед дестабілізуючих чинників стоїть ескалація агресії у найрізноманітніших формах. Розвиток технологічної цивілізації призвів до перегляду основних цінностей та ідеалів, які в минулому виступали в якості обмежувачів агресивних ексцесів і сприяли упорядкуванню людських стосунків.

Не можна заплющувати очі на таку серйозну проблему, якою є агресивність. Тому так важливо зрозуміти причини неадекватної поведінки підлітків, умов її становлення. Даною проблемою у вітчизняній і зарубіжній психології займались З. Фрейд, А. Фрейд, Е. Фромм, А. Бандура, К. Міллер, Дж. Доллард, Л. Берковіц, О.О. Реан, Л.М. Семенюк . На основі їх досліджень і з урахуванням того факту, що проблема достеменно не вивчена, нами сформульована тема, мета, задачі, об’єкт, предмет даного дослідження. Метою нашої роботи є експериментальне дослідження впливу особистісних характеристик на прояв агресивної поведінки у підлітковому віці. Об’єкт дослідження: агресивна поведінка у підлітковому віці. Предмет дослідження: вплив особистісних характеристик на прояв агресивної поведінки у підлітковому віці. Гіпотезою нашого дослідження виявилося припущення про те, що на рівень прояву агресивної поведінки у підлітковому віці впливають особистісні характеристики. Задачі: Теоретичний аналіз літератури з проблеми агресії в сучасних психологічних дослідженнях. Підбір адекватних методів і методик для дослідження даної проблеми. Вияв особливостей впливу особистісних характеристик на прояв агресивної поведінки у підлітковому віці. Розробка психологічних методів корекції, спрямованих на зниження рівня агресивності у підлітковому віці. Методи дослідження: – психодіагностичний метод; – метод спостереження; – статистичні методи (кореляційний аналіз); – якісний аналіз. Методики дослідження: Методика діагностики показників і форм агресії /А. Басса і А. Даркі/. Визначення інтегральних форм комунікативної агресивності /В.В. Бойко/. Визначення схильності до відхиленої поведінки /А.М. Орел/. Методика визначення рівня домагань /Шварцладера/. Тест «Психогеометрична типологія» /С’юзен Деллінгер/. Наукова новизна дослідження міститься в уточненні даних про агресивну поведінку в підлітковому віці. Практична значимість дослідження – в розробці системи рекомендацій зі зниження рівня агресивності поведінки особистості. 1. Теоретичне дослідження прояву агресивної поведінки у підлітковому віці 1.1 Психологічний аналіз понять агресія та агресивність Споконвіку людство цікавилося феноменом агресії. Особливо це вірно для представників панівних класів, що протягом століть стурбовані практикою керування своїми підданими (підлеглими) і стратегіями спрямованого виховання законослухняних та виконавчих членів суспільства. І в наш час агресія є предметом активних науково-практичних шукань. Щорічно у світ виходять сотні статей, десятки монографій, присвячених різноманітним питанням стимуляції та приборкання агресії з використанням різних методів: від психотропних препаратів до психотехнологій прихованого управління ідеологічними орієнтаціями певних груп населення. Неможливо уявити собі таку програму радіо – або теленовин, де не було б жодного повідомлення про якийсь акт агресії чи насильства. Статистика красномовно свідчить про те, як часто люди вбивають один одного, завдають болю і страждань своїм близьким. Таким чином під час вивчення агресивної поведінки людини ми одразу ж зустрічаємося з серйозним і протирічним завданням: як знайти виразне та належне визначення основного поняття.

Звичайно, відповідь на це питання залежить від вибору визначення агресії. Найближчими за змістом словами до терміну «агресія» є наступні: напад, захоплення, перехід кордонів, насильство, прояв ворожості, погроза і реалізація ворожості. О.О. Реан вважає, що термін «агресія» слід використовувати у тих випадках, коли жертва прагне уникнути завдання фізичної чи моральної шкоди . Згідно з А. Басса, агресія – це будь-яка поведінка, що містить погрозу або завдає шкоди іншим . Р. Берон вважає, що агресія пов'язується з навмисним завданням шкоди живим істотам. Він підкреслює, що тільки дії можуть розглядатися як агресивні, котрі шкодять живим істотам . Існує і більш загальна точка зору. Е. Фромм визначає агресію широко, як навмисне завдання шкоди не тільки людині або тварині, але і взагалі будь-якому живому об'єкту, тобто нанесення тілесних пошкоджень реципієнту не є обов'язковим . Агресія має місце, якщо результатом дії є будь-які негативні наслідки. Таким чином, крім образ діями, такі прояви, як виставлення будь-кого у невигідному світлі, наклеп або публічний глум, позбавлення чогось необхідного і навіть відмова в коханні і ніжності можуть бути за певних обставин названі агресивними. На думку К. Лоренца, Л. Берковітца, Р. Берона, А. Басса, ідея завдання шкоди іншому індивіду присутня практично завжди . Отже, під агресією розуміють будь-які навмисні дії, які спрямовані на завдання шкоди іншій людині, групі людей, чи тварині. З точки зору християнства, агресія як дія, що завдає шкоди іншому, однозначно розцінюється як зло. Уже центральні заповіді проголошують: «не вбий», «не вкради», «не судіть, і вас не засудять». Вони забороняють дії, що реально шкодять або спрямовані на завдання збитків, шкоди. Причому мова йде про негативну оцінку дій, що завдають фізичного або морального збитку. Неприйнятною виявляється не тільки агресія як дія, але й агресивність як властивість особистості: «полюби ближнього свого», «любіть ворогів ваших», «благословляйте тих, хто вас проклинає». Як міцний прорив вперед у вирішенні проблеми агресії необхідно розглянути фроммівську модель структури агресії. У ній пропонується розрізняти два види агресії – доброякісну і злоякісну . Доброякісна агресія є біологічно адаптивною, сприяє підтриманню життя і пов'язана із захистом вітальних інтересів, являючи собою реакцію на погрозу цим інтересам. Злоякісна агресія не є біологічно адаптивною. не пов'язана із збереженням життя, не є захистом від нападів чи погроз, тобто не межує із захистом вітальних інтересів. Злоякісна агресія, деструктивна поведінка виступають складовими частинами асоціальної або антисоціальної поведінки. На думку К. Яс перса, зовсім інший тип асоціальності розвивається як нездатність спілкуватися з іншими і пристосовуватися до ситуацій (через знижену здатність до емпатії) . Суб’єктивно ця нездатність відчувається як дещо зовсім болісне. Будь-який контакт перетворюється на тортури, і тому людина прагне їх уникати, надаючи перевагу усамітненню. Це і є причиною страждань індивіда, бо пригнічуючи в собі соціальні інстинкти, він відчуває тугу за спілкуванням та коханням.

Навяна новтньою конюнктурою зневага до дячв, органзацй, як в критичн моменти вддавали проритет загальнолюдським, нацональним нтересам  цнностям над особистими, жертвували ндивдуальними вигодами заради суспльного прогресу, ставили завдання досягнення загального добробуту вище за власний, що пронизу чимало праць про под 19171920 рр., засвдчу: справд науковому розумнню минулого, його виваженим, Aрунтовним оцнкам це лише заважа, веде в бк вд стинного, повноцнного знання. Як зясувалося, поважне ставлення до сторичних дячв, як зробили перш, найскладнш  найвдповдальнш кроки до вдродження нац в усх сферах життя псля довгих столть залежного, бездержавного снування, не прищеплються самопливом, вимага суспльно турботи. Слд зауважити виховання моральних якостей важливе не лише для молодих науковцв, а й, як нагальний урок, виплива з поведнки тих, хто займаться сторичними дослдженнями уже тривалий час, однак, не маючи твердих принципв, дейних переконань, з полегкстю змню пдходи при кожному новому конюнктурному полтичному поворот

1. Мотивація агресивної поведінки підлітків

2. Агресивна поведінка підлітків

3. Профілактика та корекція поведінки підлітків

4. Неформальні об’єднання як осередок формування протиправної поведінки підлітків

5. Прояв детермінантів агресивної поведінки у підлітків

6. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів
7. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки
8. Асоціальна поведінка підлітків

9. Мотиви соціальної поведінки особистості

10. Правила поведінки на підприємстві

11. Моделювання поведінки клієнта страхової компанії

12. Особливості і форми комунікативної поведінки собак

13. Формування поведінки споживачів з точки зору неофрейдизму

14. Ціна як фактор споживчої поведінки

15. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

16. Культура поведінки та діловий етикет працівників ресторанів готельно-туристичного комплексу

Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили

17. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

18. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей

19. Мистецтво, як вагомий засіб впливу на формування особистості підлітка

20. Прояв агресії у підлітків з адіктивною поведінкою

21. Типи поведінки в конфліктних ситуаціях. Зміна домінуючої стратегії поведінки та захисту протягом тижня

22. Вплив гендерних стереотипів на процес становлення особистості дівчат-підлітків
23. Аналіз поведінки фірми за умов невизначеності і ризику
24. Теорія поведінки споживача

25. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів та ринковий попит

26. Етика поведінки державного службовця

27. Морфофункціональні особливості печінки, підшлункової залози та тонкої кишки при есенціальній гіпертензії

28. Виховання гуманстично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час

29. Особливості прояву агресивного поводження підлітків, що виховуються в умовах школи-інтернату

30. Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках

31. Робота соціального працівника з підлітками з деліквентною поведінкою

32. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

Поильник–непроливайка Lubby "Русские мотивы" с трубочкой, 240 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника нежно соприкасается с ртом Малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить все содержимое
387 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки
Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры

33. Лексеми з суфіксами суб’єктивної оцінки у романі М.Г.Івасюка Балада про вершника на білому коні

34. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

35. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

36. Вплив навантаження на основні характеристики передачі енергії джерелом постійного струму

37. Вплив кріодеструкції, екстрактів печінки і селезінки на відновні процеси в печінці при експериментальному цирозі

38. Вплив N-стеароїлетаноламіну на ліпідний склад злоякісних та умовно нормальних клітин
39. Узагальнена характеристика учня як результат вивчення особистості
40. Вплив соціального оточення на поведінку дошкільника

41. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

42. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

43. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

44. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

45. Все про Марс

46. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

47. Характеристики ВМС Великобритании

48. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением
Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки

49. Экономико-географическая характеристика Юга США

50. Австралия - экономико-географическая характеристика

51. Общая характеристика степной зоны

52. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

53. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

54. Характеристика Дальневосточного экономического района
55. Экономико- и политико-географическая характеристика ФРГ
56. Экономико-географическая характеристика республики Татарстан

57. Экономико-географическая характеристика страны на примере Испании

58. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

59. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации

60. Социалоно-экономическая характеристика Уральского экономического района

61. Экономико-географическая характеристика Германии

62. Экономико-географическая характеристика Германии

63. Экономико-географическая характеристика государства Ирландия

64. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Экономико-географическая характеристика Канады

66. Экономическая характеристика Таджикистана

67. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

68. Характеристика природного комплекса Черного моря

69. Характеристика Франции

70. Социально-экономическая характеристика Болгарии
71. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)
72. Виды и характеристика федеральных налогов

73. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

74. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

75. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма

76. Сравнительная характеристика средневековых государств

77. Характеристика налоговой системы Великобритании

78. Характеристика источников Конституционного права

79. Характеристика Конституции Франции

80. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки
Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей

81. Политический режим как сущностная характеристика государства

82. Характеристика Чикаго

83. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях

84. Сравнительная характеристика русских и английских ФЕ с компонентами, обозначающими цвета «черный», «красный», «желтый»

85. Культурно-историческая характеристика Кишинёва

86. Всё про Шолохова
87. Биография Александра Дюма. Характеристика его романа "Учитель фехтования"
88. Сравнительная характеристика художественного воплощения темы "морского путешествия" в романах "Робинзон Крузо" и "Путешествие Гулливера"

89. Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина (по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка")

90. Характеристика Эраста (Карамзин, повесть «Бедная Лиза»)

91. Речевая характеристика героев в драме Островского "Гроза"

92. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

93. Иван IV Грозный. Сравнительная характеристика по книгам В.Кобрина и К.Валишевского

94. Характеристика принятия Христианства на Руси и Великий Киевский князь Владимир в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина

95. Сравнительная характеристика инструментов для web-дизайна

96. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

97. Периферийное устройство ПЭВМ, Характеристика этапов подготовки и решения задач на ПЭВМ в любой системе программирования. Электронная почта, особенности применения

98. Разработка информационно-справочной системы "Характеристика предприятия" /Prolog/

99. Анализ структур, характеристик и архитектур 32-разрядных микропроцессоров

100. Общая характеристика системы Windows


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.