Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Таможенное право Таможенное право

Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Реферат з митної справи на тему: &quo ;Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності&quo ;2008 Закономірністю розвитку зовнішньої торгівлі є не тільки тенденція до стійкого зростання обсягів світової торгівлі, але й до розширення загального спектра різнобічних форм здійснення зовнішньоторговельних операцій. Перехід від таких звичних форм, як експорт або імпорт товарів до широкого використання нових форм е особливістю розвитку міжнародних економічних відносин на сучасному етапі функціонування світової системи господарювання. Дана тенденція значно ускладнює процедуру митного урегулювання зовнішньоторговельних зв'язків, тому з метою забезпечення диференційованого підходу до переміщення предметів через митний кордон законодавстві&quo ;! України передбачено, відповідно до світової практики, деталізовану класифікацію видів митних режимів. Слід зазначити, що кількість класифікованих митних режимів не є закінченою. В залежності від потреби кожна країна може застосовувати іі інші митні режими при регулюванні зовнішньоекономічних відносин. Так в Росії до перелічених п'ятнадцяти окремими постановами уряду запроваджено додаткові митні режими &quo ;вивозу товарів до представництв Російської Федерації за кордоном&quo ; та &quo ;вивіз окремих товарів в держави. Під митним режимом розуміють встановлену сукупність положень або митних процедур, що застосовуються до цих предметів. Дана сукупність положень визначає правовий статус товару та транспортних засобів, що переміщуються через митну територію держави або по ній для митного оформлення. Під системою митних процедур розуміють здійснення контролю за дотриманням порядку переміщення товарів, речей, майна та інших предметів, огляд предметів, оформлення митних документів, накладання митного забезпечення, перевірка вірності заповнення вантажної митної декларації, нарахування сум, що підлягають сплаті, передача статистичних даних в органи Держстатистики України та інші дії, що здійснюються митними органами України з метою виконання законодавства щодо митної справи. При цьому, митні процедури, які здійснюються під час митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, мають уніфікований характер, тобто не залежать від країни реєстрації або країни - власника транспортного засобу, країни, з якої прибув цей транспортний засіб, або країни, куди він прямує, крім випадків, передбачених міжнародними актами в частині застосування санкцій та обмежень у торгівлі з окремими країнами. Митні режими виконують наступні функції: • встановлюють порядок переміщення товару через митний кордон країни залежно від призначення товару; • визначають умови перебування на/поза митною територією; • встановлюють рамки, в яких може використовуватись товар; • регламентують права та обов'язки особи, що переміщує товар; • визначають вимоги до товару, який розміщується у даний конкретний режим. Згідно з ст.186 Митного кодексу України, при декларуванні товарів та майна декларант самостійно обирає митний режим, у якому він здійснює ввезення товарів чи майна на митну територію України, і вказує його у вантажній митній декларації.

При цьому митний режим для коленого конкретного товару визначається, насамперед, його призначенням. Цей режим передбачає обов'язкове виконання митних формальностей, у тому числі пов'язаних з митними платежами. Кожний митний режим, в якому перебуватиме на митній території України товар, має свої особливості, але загальним є правило, що за суворе дотримання режиму несе відповідальність власник товару. Він повинен своєчасно повідомити митний орган, в якому він акредитований чи який визначив, документально оформив конкретний митний режим, щодо змін, які він сам бажає зробити або які відбулися з його товаром поза його бажанням. Зміни митного режиму ґрунтуються на економічних відносинах - за перебуванням під митним контролем і різними митними режимами встановлено різні розміри і види митних податків та зборів. Зміна митного режиму допускається за умови виконання всіх належних процедур щодо заявленого режиму, дотримання вимог законодавства щодо тарифних і нетарифних заходів регулювання та подання митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення відповідних документів, що підтверджують заявлений режим. На нашу думку, митні режими доцільно класифікувати на п'ять груп. До першої варто віднести режими, які використовуються при здійсненні основного обсягу зовнішньоторговельних операцій, що пов'язані з проданими українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності товарами до інших країн і закупівлею товарів для потреб вітчизняного виробника. Це експорт, реекспорт, тимчасовий ввіз, імпорт вільний обіг), реімпорт. До другої групи варто включити митні режими, за яких переміщення товарів через кордон, поєднується зі здійсненням митними органами конкретних операцій в інтересах відповідних організацій або осіб з наданням для них певних послуг. Це режими митного складу, магазину безмитної торгівлі. До третьої групи доцільно віднести митні режими, в рамках яких товари переміщуються через кордон у зв'язку з їх переробкою в іншій країні. До даної групи варто віднести режимі: переробка на іншій території, переробка за межами митної території. До прийняття нового Митного кодексу України в загальній класифікації митних режимів існував режим &quo ;переробка під митним контролем&quo ;, але так як даний режим практично не використовувався, то він не був включений в існуючу нормативно-правову базу функціонування митно-тарифних відносин. Четверта група об'єднує режими, які використовуються при припиненні зовнішньоекономічних операцій. Це такі, як відмова на користь держави та знищення або руйнування. До п'ятої групи відносяться режими, зміст яких зводиться до того, що ввезення іноземних товарів відбувається без сплати митних податків, а також без застосування до даних товарів заходів нетарифного регулювання. Це митні режими транзит, спеціальна митна зона та вільний склад. Найбільш поширеними митними режимами є експорт та імпорт товарів, вони є не тільки складовими зовнішньоторговельного балансу, але й основними статтями доходів і видатків платіжного балансу. Оскільки дані складові докорінно впливають на стан зовнішньоторговельних відносин, то від вироблення оптимальних умов пропуску товарів через кордон при режимах &quo ;експорту&quo ; й &quo ;імпорту&quo ; товарів залежить не тільки ефективне функціонування митних органів, а й стан зовнішньоторговельного обороту України.

Так як експорт товарів - це продаж товарів вітчизняного виробництва іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення їх за межі території України без подальшого ввезення, то відповідно режим &quo ;експорт&quo ; - це митний режим, відповідно до якого товари вивозяться за межі митної території України для вільного обігу без зобов'язання про їх повернення на цю територію та без встановлення умов їх використання за межами митної території України. Як правило, від реалізації експортного потенціалу країни на світовому ринку залежить не тільки стан платіжного балансу, а й економічна ситуація загалом. Тому практично всі країни світу здійснюють політику стимулювання експорту своїх товарів на зарубіжні ринки. Це виявляється у наданні конкретних пільг підприємствам, які випускають експортну продукцію, видачі експортних субсидій, кредитуванні експортних операцій. Вивезення товарів за межі митної території України в режимі експорту передбачає: подання митному орган}' документів, що засвідчують підстави та умови вивезення товарів за межі митної території України; сплату податків і зборів, встановлених на експорт товарів; дотримання експортером вимог, передбачених законодавством України. Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності для експорту товарів повинен надати митним органам відповідні документи, при цьому сплатити існуючі митні платежі, а за необхідності надати ліцензію на вивіз товару. В Україні ціла низка товарів при експорті має проходити, крім зазначених умов, експертизу експортного контролю. Такому контролю підлягають товари воєнного та спеціального призначення і товари подвійного використання. До першої групи належать озброєння, боєприпаси, вибухові речовини, воєнна техніка та її частини, технології, що використовуються у воєнній техніці або для її виробництва. До другої - окремі види виробів, обладнання, матеріали, програмне забезпечення, які можуть бути використані для створення зброї масового знищення і її доставки чи для створення звичайних видів зброї і воєнної техніки. Основними завданнями експертизи є: • забезпечення інтересів національної безпеки України та дотримання нею міжнародних угод про нерозповсюдження зброї масового знищення та обмеження передачі звичайних озброєнь; • оцінка можливостей країни-імпортера щодо здатності використання закуплених товарів, налагодження виробництва зброї масового знищення чи інших видів озброєння; • оцінка ступеня секретності товарів, що підлягають експортному контролю; • встановлення доцільності експорту підприємницькою структурою того чи іншого товару; • надання рекомендації! щодо видачі суб'єктам підприємницької діяльності дозволів на експорт, Імпорт і транзит товарів, що підлягають контролю; • перевірка походження постачання і використання товарів, що підлягають експортному контролю. Експертизу можуть проводити, як державні, так і недержавні експерти. Державну експертизу проводять органи Держекснортконтролю, а також інші органи державної влади на запит Держекспортконтролю або Урядової комісії з політики експортного контролю. Висновок державної експертизи є обов'язковим для Держекспортконтролю й органів державної влади.

Иого сутність полягала в трьох головних завданнях: визначити висококультурні, високопродуктивні господарства, які недоцільно дрібнити, а зберегти під контролем земельних відділів і перетворити на комуни; провести зрівняльний розподіл решти землі як тимчасовий захід для поступового, методом переконання переходу до спільного, товариського, соціалістичного господарювання; організувати сільську бідноту, налагодити контроль з її боку над суспільним виробництвом, зміцнювати союз з пролетаріатом міста3. На пропозицію М. Скрипника було ухвалено резолюцію, яка передбачала негайне створення при наркоматі землеробства курсів інструкторів із земельного питання і розгортання на селі широкомасштабної роз'яснювальної роботи щодо організації комун[571]. ІІІ з'їзд рад затвердив 10 березня 1919 р. «Конституцію Української Соціалістичної Радянської Республіки», остаточну редакцію якої здійснив ВУЦВК 14 березня. Взявши за зразок Конституцію РСФРР, творці Основного закону соціалістичної України зафіксували в ній завоювання трудящих революційної доби, визначили принципи функціонування радянської політичної системи, права й обов'язки громадян республіки, розробили державну символіку[572]

1. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

2. Сутність та зміст сучасного менеджменту

3. Сутність та соціальне призначення держави

4. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

5. Сутність та зміст контролю

6. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку
7. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства
8. Закон вартості: сутність та основні функції

9. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

10. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

11. Ліцензування, квотування та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

12. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

13. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

14. Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

15. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

16. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

Пакеты фасовочные в пластах, 18(+8)x35 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
573 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Беговел Tech Team "Big 10", цвет: серый (2018 г).
Детский беговел с платформой и надувными колесами. Ориентирован на малышей до 5 лет. Беговел - это маленький велосипед без педалей,
3000 руб
Раздел: Беговелы
Пирамида "Радуга", 29 см.
Пирамидка - замечательный тренажер для развития мелкой моторики и координации движений. Играя, ребенок знакомится с разными цветами,
320 руб
Раздел: Пластиковые

17. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

18. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

19. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

20. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

21. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

22. Сутність демократії та її основні цінності
23. Поняття "культура" та її сутність
24. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

25. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

26. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

27. Сутність, види та канали комунікацій

28. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

29. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

30. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

31. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

32. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные
Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

33. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

34. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

35. Свідомість та творчість

36. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

37. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

38. Порядок здійснення банком факторингових операцій
39. Сутність і значення соціального страхування
40. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

41. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

42. Сутність токсикоманії

43. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

44. Економічна сутність виробничих запасів

45. Правові засади здійснення аудиторської діяльності

46. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

47. Здійснення права на житло шляхом отримання його у користування

48. Поняття, сутність і зміст права

Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов
Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

49. Сутність держави

50. Сутність і сфера міжгалузевого управління

51. Сутність Римського права

52. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

53. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

54. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції
55. Сутність міжнародного маркетингу
56. Сутність спонсорства

57. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

58. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

59. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

60. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів

61. Інтелектуальна власність та авторське право

62. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

63. Сутність організаційних змін

64. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни
Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

66. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

67. Сутність і зміст педагогічної етики

68. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

69. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

70. Сутність лібералізму
71. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність
72. Здійснення релігійного культу в християнстві. Святе Письмо

73. Сутність соціального контролю у сфері праці

74. Сутність технологій в соціальній роботі

75. Послідовність та технологія гнуття гіпсокартонних виробів

76. Започаткування та становлення митної справи

77. Характеристика спеціальних митних режимів

78. Сутність неореалізму

79. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

80. Сутність державного фінансового контролю

Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки

81. Сутність і призначення санації підприємств

82. Спеціальні органи здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру

83. Економічна сутність монополізму

84. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

85. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

86. Сутність керування ризиками
87. Валовий дохід від різних варіантів здійснення виробничої діяльності
88. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

89. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

90. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

91. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

92. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

93. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

94. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

95. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

96. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские

97. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

98. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

99. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.