Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

УКООПСПІЛКА Полтавський університет споживчої кооперації України Кафедра менеджменту Курсова робота з “Основ менеджменту” Тема “Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання” Костенко Олега Анатолійовича МО-23 Науковий керівник: Бакало Надія Вітальївна Затверджую “ ” р. Науковий керівник Полтава-2003 План Вступ Розділ Сутність стратегії , її роль в прцесі діяльності підприємства 1.1. Поняття стратегії, її переваги та недоліки 1.2. Характеристика стратегій розвитку бізнесу Розділ 2 Аналіз стратегічного набору діяльності підприємства 2.1. Методичні аспекти вибору стратегій 2.2. Значення факторів зовнішнього та внутрішнього середовища при виборі стратегій діяльності підприємств Розділ 3 3. Світовий досвід і досвід України у розробці і використанні стратегій розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання Висновки Зміст Розділ 1 Сутність стратегії, їїроль в процесі діяльності підприємств 1.1. Поняття стратегії, її переваги та недоліки 1.2. Характеристика стратегій розвитку бізнесу Розділ 2 Аналіз стратегічного набору діяльності підприємства 2.1.Методичні аспекти вибору стратегій 2.2. Значення факторів зовнішнього та внутрішнього середовища при виборі стратегій діяльності підприємств Розділ 3 3.Світовий досвід та досвід України у розробці і використанні стратегій розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання Висновки Перелік літератури Вступ Економічна криза народного господарства України зумовлюється багатьма факторами, серед яких важливе місце займає недосконалість системи управління. Турбулентний характер негативних змін в економіці (інфляція, ріст цін на сировину та матеріали, високі процентні ставки за кредит, зниження купівельної спроможності населення і ін.) і висока складність вирішуваних нині завдань посилюють ролб наукового управління у стабілізації соціально-економічних процесів і забезпеченні високоі ефективності усіх видів підприємницької діяльності. Виходячи з цього, я взяв за мету більш глибоко дослідити в курсовій роботі тему: “Стратегії розвитку підприємства в ринкових умовах господарювання”. Стратегічне управління як визначена різновидність менеджмента сформулювалась відносно недавно. В другій половині ХХ ст. cтратегії розвитку господарювання почало приділятися більше уваги. Інтерес щодо питань управління постійно знаходиться на високому рівні. І це пов’язано, на мою думку, не тільки з тим, що менеджмент відіграє важливу роль в бізнесі, а й з тим, що менеджмент як практична діяльність постійно розвивається як в Україні та і у всьому світі. Тому, я вважаю, що на даний момент обрана мною тема є актуальною сьогодні, адже досягнення успіху в конкурентній боротьбі залежить від якості управління, а ефективне вирішення стратегічних і тактичних завдань організації потребує залучення висококваліфікованих спеціалістів. Оперативна адаптація організації (підприємства, фірми) до змін ринкового середовища можлива на базі професіоналізації управління, яка передбачає, насамперед, необхідність підготовки управлінських кадрів. Розділ 1. Сутність стратегії, її роль в процесі діяльності підприємства Поняття стратегії її переваги та недоліки Люди вже тривалий час вивчають і аналізують стратегію як явище та інструмент розв'язання їхніх проблем, тому що вони хочуть знати, що їм робити завтра, післязавтра, в довгостроковій перспективі, як, хоча б частково, керувати процесами, що відбуваються на підприємстві та навколо нього.

Щоб розв'язати цю проблему, теорія й практика менеджменту створили стратегічне управління. Сутність стратегічного управління можна розкрити, застосувавши різні підходи до характеристики його складових. Історично поняття «стратегія» склалося у військовому лексиконі, де воно визначало планування і запровадження в життя політики держави та військово-політичного союзу ряду країн з використанням усіх доступних засобів. Запозичення категорії «стратегія» з військового лексикону пояснюється тим, що підприємства в розвинених країнах опинилися в умовах, близьких до «воєнних дій» наприкінці 50-х років, пов'язаних із насиченням ринку, зростанням конкуренції, коли, щоб вижити треба було боротися. «Воєнні дії» потребували теоретичного забезпечення. Відтоді теорія та практика управління просунулися далеко вперед. Тепер досить багато місця в економічній літературі займає питання відносно сполучення або розділення підходів до визначення «стратегії якпроцесу» та «стратегії як результату» (кінцевого орієнтиру). В першому випадку для визначення стратегії потрібно відповісти на такі запитання: а) «Хто ми є?», «Де ми знаходимося?»; б) «Куди ми йдемо?» або «Якими ми бажаємо бути?»; в) «Коли і як ми досягнемо наших цілей?». Визначення «стратегії як результату» пов'язано з ототожненням мети та стратегії і зумовлено необхідністю встановлення конкретних орієнтирів для здійснення стратегічної діяльності. У цьому контексті розрізняють такі підходи. Найчастіше стратегію ототожнюють з позицією на ринках, із заходами, що дають змогу зміцнити конкурентну позицію та збільшити частку на «своїх ринках», вести боротьбу за завоювання нових ринків та ін. За більш широким визначенням стратегія — це конкретизована у певних показниках позиція в середовищі, яку займає підприємство, це — своєрідний погляд на внутрішнє і зовнішнє середовище і спроба знайти шляхи ефективного пристосування до зовнішніх, неконтрольованих фірмою факторів, а також проведення необхідних змін елементів та їхніх комбінацій внутрішнього середовища. Стратегія розглядається як зразок, до якого прагне наблизитись організація (підприємство). Найчастіше за зразок беруть процвітаючу фірму, аналізують її позитивні сторони діяльності й намагаються скористатися її досвідом. Наприклад, такий підхід використовувала свого часу японська фірма «Камацу», що вивчала діяльність американської фірми «Катерпіллер». «Катерпіллер» займала 60-70% світового ринку сільськогосподарських, транспортних, будівельних та інших видів техніки. Нині «Камацу» є головним конкурентом свого «зразка», витісняє його з ринків. З іншого боку, стратегію як мету управління можна визначити як ідеальну модель підприємства, в якій реалізується «бачення» його керівників і власників і яка побудована з використанням SWO -аналізу. У сучасній літературі можна також виокремити дві основних концепції стратегії — філософську та організаційно-управлінську. Філософська концепція наголошує на загальному значенні стратегії для підприємства. Стратегію можна розглядати як філософію, якою має керуватися організація, що її має. З цієї точки зору стратегія це: - позиція, спосіб життя, що не дає зупинитися на досягнутому, а орієнтує на постійний розвиток; - інтегральна частина менеджменту, що дозволяє усвідомити майбутнє; - процес мислення, інтелектуальні вправи, які потребують спеціальної підготовки, навичок і процедур; - відтворювана цінність, що дає змогу досягти найкращих результатів активізацією діяльності всього персоналу.

Стратегію можна визначити як шаблон логічної, послідовної поведінки, яка складається на підприємстві свідомо чи стихійно. Стратегію можна визначити також як найважливіший елемент самовизначення підприємства чи організації. У такому контексті вона тісно пов'язана з характеристиками та особливостями організаційної культури, має, як правило, всі її переваги й недоліки, дає змогу більш ґрунтовно формулювати соціальні стратегії загалом і елементи соціальних напрямків у стратегіях іншого типу. Організаційно-управлінська концепція стратегії пов'язана з конкурентними діями, заходами та методами здійснення стратегічної діяльності на підприємстві. Згідно з поглядами класика стратегічного планування А.Чандлера, стратегія — це «визначення основних довгострокових цілей та задач підприємства, прийняття курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для виконання поставлених цілей». З одного боку, таке тлумачення «стратегії» спирається на традиційний підхід до її визначення як особливого методу розподілу ресурсів між поточними і майбутніми видами діяльності. З іншого боку, в цьому визначенні основний акцепт робиться саме на досягнення цілей. До такого підходу наближається таке визначення: «стратегія — це загальний, всебічний план досягнення цілей». Ототожнення стратегій плану випливає з теорії ігор, де стратегія — це план дій у конкретній ситуації, що залежить від вчинків опонента. Відомий спеціаліст зі стратегічного управління А.Томпсон поєднує планові засади стратегії з поведінковими аспектами організації. Стратегія — це специфічний управлінський план дій, спрямованих на досягнення встановлених цілей. Вона визначає, як організація функціонуватиме та розвиватиметься, а також яких підприємницьких, конкурентних і функціональних заходів і дій буде вжито для того, щоб організація досягла бажаного стану. У фундаментальній праці І. Ансоффа «Стратегічне управління» наводиться таке поняття стратегії: «За своєю сутністю стратегія є переліком правил для прийняття рішень, якими організація користується в своїй діяльності». Стратегія тут — це стрижень, навколо якого концентруються всі види виробничо-господарської діяльності. Крім того, стратегія іноді розглядається як «блеф» чи «хитрий маневр», що визначає її як інструмент певного типу для перемоги в конкурентній боротьбі. Згідно з таким поглядом можна, виробивши «блеф-стратегію», затягти конкурента «на темну доріжку», яка нікуди не веде. Це базується на суто психологічному аспекті — бажанні впровадити у своїй організації те, що (буцімто!) дало позитивні результати конкурентові. Насправді «блеф-стратегія» має одну мету: граючи на «псевдо-зразках», змусити конкурента даремно витратити гроші та час. Знання про існування «блеф-стратегій» допомагають менеджерам більш критично і уважно ставитися до аналізу стратегій, що вживаються в галузі різними виробниками. Те саме мають на увазі, коли визначають стратегію як «хитрий маневр», що допомагає обійти конкурентів. Усі ці аспекти з різних боків характеризують таке унікальне явище, як стратегія. Один із найвідоміших спеціалістів зі стратегічного управління І.

Працвники реалзують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на пдпримств, в установ, органзац або з фзичною особою. Працвники мають право на вдпочинок вдповдно до законв про обмеження робочого дня та робочого тижня  про щорчн оплачуван вдпустки, право на здоров  безпечн умови прац, на об'днання в професйн сплки та на виршення колективних трудових конфлктв (спорв) у встановленому законом порядку, на участь в управлнн пдпримством, установою, органзацю, на матеральне забезпечення в порядку соцального страхування в старост, а також у раз хвороби, повно або частково втрати працездатност, на матеральну допомогу в раз безробття, на право звернення до суду для виршення трудових спорв незалежно вд характеру виконувано роботи або займано посади, крм випадкв, передбачених законодавством, та нш права, встановлен законодавством. Стаття 2-1 Рвнсть трудових прав громадян Украни Украна забезпечу рвнсть трудових прав усх громадян незалежно вд походження, соцального  майнового стану, расово та нацонально приналежност, стат, мови, полтичних поглядв, релгйних переконань, роду  характеру занять, мсця проживання та нших обставин

1. Форми роздержавлення і приватизації підприємств в умовах ринкових відносин

2. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

3. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

4. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

5. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

6. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"
7. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України
8. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

9. Стратегічне планування і управління на підприємстві

10. Управління інноваційним розвитком підприємств

11. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

12. Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин

13. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

14. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

15. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

16. Система маркетингового планування на підприємстві

Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры

17. Податок на прибуток підприємств

18. Правовий статус підприємств

19. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

20. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

21. Планування діяльності підприємств

22. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області
23. Правила поведінки на підприємстві
24. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

25. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

26. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

27. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

28. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

29. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

30. Охорона праці на підприємстві

31. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

32. Доходи сільськогосподарських підприємств

Стиральный порошок-концентрат для цветного белья BioMio "Bio-color" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, сохраняя структуру ткани и первозданный цвет. Концентрированная формула обеспечивает экономичный
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Спрей детский солнцезащитный с календулой "Кря-Кря", SPF 25, 200 мл.
Солнцезащитный спрей "Кря-Кря" для защиты нежной кожи ребёнка. Спрей содержит комбинированный фильтр и защищающие компоненты.
425 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие

33. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

34. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

35. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

36. Звітність сільськогосподарських підприємств

37. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

38. Облік доходів підприємств
39. Облік неопераційних витрат на підприємстві
40. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

41. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

42. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

43. Організація облікового процесу на підприємстві

44. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

45. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

46. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

47. Розподіл прибутку державних підприємств

48. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

50. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

51. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

52. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

53. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

54. Інформаційні системи і технології на підприємстві
55. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"
56. Інтернаціоналізація підприємств

57. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

58. Організація збутової діяльності на підприємстві

59. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

60. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

61. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

62. Збутові стратегії підприємства

63. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

64. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

65. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

66. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

67. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

68. Дослідження та розробки на підприємстві

69. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

70. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"
71. Основи управління персоналом підприємств
72. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

73. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

74. Рух кадрів на підприємстві

75. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

76. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

77. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

78. Бізнес-планування на підприємстві

79. Організаційний розвиток підприємств

80. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды
Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

81. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

82. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

83. Інноваційний розвиток готельних підприємств

84. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

85. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

86. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання
87. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні
88. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

89. Методи фінансового планування на підприємстві

90. Непрямі податки з підприємств

91. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди

92. Оподаткування підприємств

93. Організація грошових розрахунків на підприємстві

94. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

95. Сутність і призначення санації підприємств

96. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветов "Color Emotion", трехгранные, 36 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные. Количество цветов: 36. Материал корпуса: липа.
692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Светильник "Плазма №4".
Размер светильника: 19х11х11 см. Диаметр лампы - 9 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1078 руб
Раздел: Необычные светильники

97. Фінанси підприємств

98. Фінансова санація та банкрутство підприємств

99. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.