Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Польсько-українське співробітництво на сучасному етапі

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Курсова робота Польсько-українське співробітництво на сучасному етапі ПланВступ 1. Періодизація українсько-польських міждержавних відносин 2. Україна і Польща на шляху партнерства 3. Особливості розвитку польсько-українського співробітництва 4. Проблеми українсько-польського порозуміння Висновки Список використаних джерел та літератури Вступ Об`єктивна необхідність вимагає поступового, але неухильного включення України до системи міжнародних відносин, світових інтеграційних процесів. Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану , нового типу цивілізації третього тисячоліття. В майбутньому велике значення буде мати інтеграція України в Європу. Україна широким фронтом виходить на західноєвропейський соціально-економічний простір. В умовах динамічного процесу інтеграції в Європі та інших глобальних перетворень однією з найважливіших проблем є забезпечення політичної рівноваги та стабільності на континенті, співіснування та гарантування безпеки. А стан стабільності і безпеки в Європі великою мірою залежить і від України та Польщі. Таким чином самостійність України зовсім не означає її самоізоляції на міжнародній арені. Сучасні тенденції світового розвитку ставлять перед Українською нові проблеми та потребують від неї активної участі в їх рішенні. Процеси трансформації, що відбуваються в Європі і світі, спричинили переоцінку цінностей та засад внутрішньої та зовнішньої політики європейських держав і міжнародних інституцій. Зруйнована біполярність світу, майже зникають засади можливої конфронтації між Сходом і Заходом. На зміну цьому приходить розвиток принципово нових відносин, у яких основний наголос робиться на налагоджені двосторонніх зв'язків. Стосунки українського і польського народів мають багатовікову і трагічну історію. В минулому були приклади добросусідства, спільної боротьби з ворогами, звичайно й те, про що не хотілося б згадувати, але історію не перепишеш. ХХ століття було періодом реалізації національних інтересів наших народів, що породжувало конфлікти і драматичні події, які на сьогоднішній день створили психологічний бар'єр у вигляді синдрому упередженості негативних стереотипів, а то й проявів ворожості. Особливо закарбувалися в пам'яті трагічні події останньої світової війни та повоєнних років. Нині на порозі ХХІ століття Україна і Польща здобули можливість творити власну долю у мирних і демократичних взаємовідносинах, як кожний окремо, так і разом як сусіди. На сучасному етапі розвитку людського суспільства, що має перехідний характер, саме на співпраці, а не на взаємних звинуваченнях можна вирішувати проблеми міжнародної безпеки, ліквідації загрози воєнних конфліктів, вирішення екологічних проблем, допомоги бідним народам. Адже і Україна і Польща, як найбільші країни Центрально-Східної Європи, мають досвід і ресурси співпраці в галузі державної влади, місцевого самоврядування, господарства, торгівлі, розв'язання паливно-сировинних і екологічних проблем, зовнішньої і оборонної політики з метою створення ефективної системи європейської безпеки, науки, культури, освіти, покращення статусу етнічних і релігійних меншин на підставі міжнародного права і демократії.

Українсько-польські відносини виходять за рамки двостороннього співробітництва, бо геополітична ситуація об'єднала держави у визначенні єдиного зовнішньополітичного курсу - інтеграція у європейські структури. В 1996 році партнерство двох держав було визначене як стратегічне. Сьогодні найважливішим результатом партнерства є те, що на рівні національних еліт досягнуте взаєморозуміння у важливості налагодження добросусідства і не сприйняття давніх взаємних претензій і образ . Історія українсько-польських відносин у кінці ХХ - початку ХХІ століття досі недостатньо досліджена на науковому рівні. В даний період історії події розвивалися настільки динамічно і драматично, що об'єктивно породили розходження в оцінках. Метою курсової роботи є дослідження та аналіз українсько-польських відносин з моменту отримання Українською незалежності і до цього часу. У роботі відповідно до даної мети поставлені наступні задачі: розкрити основні напрями співпраці. дати характеристику сучасного стану відносин України з країнами Європи взагалі та з Польщею зокрема. проаналізувати динаміку розвитку міждержавних відносин. намітити основні шляхи розвитку відносин, дати рекомендації по їх вдосконаленню. Об'єктом дослідження є сукупність зв'язків (політичних, торгових, інвестиційних, фінансових та інших) між Українською і Польщею. Предметом дослідження є процес взаємодії суб'єктів зовнішньоекономічної, зовнішньополітичної та іншої діяльності України і Польщі. Теоретичною і методологічною основою роботи послужили офіційні документи, нормативні акти, друковані публікації, періодичні видання та офіційні сайти. Сьогодні наукові і педагогічні установи України і Польщі спільно проводять ґрунтовні і комплексні дослідження з актуальних проблем історії і педагогіки з метою вироблення основних перспективних напрямків подальшого розвитку добросусідських відносин як на офіційному так і на побутовому рівні. В цій роботі узагальнено історіографію за певний період, висловлено власні думки та результати узагальнення. Основне завдання полягає в тому, щоб відкинути всі негативні стереотипи, відійти від тлумачення тієї історії, що розпалює міжнаціональні антагонізми. Нам необхідно йти “до порозуміння й єднання”, як закликають нас у своїй спільній заяві Президенти України і Польщі. В новому тисячолітті маємо пам'ятати про відповідальність за минуле. 1. Періодизація українсько-польських міждержавних відносин Досвід перших десяти років існування незалежної України як повноправного суб'єкта міжнародних відносин свідчить, що особливого значення протягом цього часу надавалося її стосункам з Республікою Польща. Це закономірно, оскільки зовнішня політика України, і в першу чергу її стосунки з найближчими сусідами, була відразу визнана вагомим чинником процесу державотворення. Головним завданням вітчизняної дипломатії стало створення сприятливого міжнародного середовища для відродження нашої держави. Польща, після виходу з табору соціалістичних країн, повинна була вирішувати такі ж проблеми. Подібність історичних доль, практичних економічних інтересів та новообраних геополітичних орієнтирів стала запорукою динамічності й ефективності українсько-польських стосунків у 90-х рр.

ХХ століття. Разом з тим додамо, що такого високого рівня вони змогли досягнути тільки завдяки збереженню та переосмислення у дусі демократії і гуманізму було оновлено засадничі принципи та законодавчо-правову базу взаємин між незалежною Українською та Польщею. Насиченість і ефективність цих стосунків у 90-х рр. дала українським вченим підстави для виділення певних віх у їх розвитку. Слід сказати, що питання періодизації українсько-польських міждержавних відносин фактично не входить до сфери наукових зацікавлень поляків. Вони визнають еволюційний характер зв'язків між двома країнами, однак поки що відмовляються структурувати їх в рамках умовної періодизації. У польській, і в українській історіографії панує думка, що розробка сучасного бачення відносин між нашими державами зазнала на собі впливу загальних політичних змін в Європі. Визнається також її зв'язок з станом українсько-російських та польсько-російських стосунків. Тобто, утверджується переконання, що тільки розумне поєднання альтернативних векторів зовнішньої політики гарантує повноправність участі кожної країни у спілкуванні між народами світу і об'єктивність наукового аналізу цього процесу. Вивчаючи розвиток українсько-польських відносин у 90-х рр., вітчизняні науковці відзначають їх вкоріненість у офіційній геополітичній концепції України. Зокрема, І. Мельникова вказує, що основні засади цієї програми вперше було сформульоване у проголошених Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року та Акті незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленому всенародним референдумом 1 грудня 1991 р. У цьому сенсі обидва документи спрямовувались насамперед на утвердження нашої держави як рівноправногосуб'єкта міжнародного права, на забезпечення її територіальної цілісності, недоторканості кордонів, врахування іншими державами національних інтересів українців, поширення образу України як надійного партнера для міждержавної співпраці. Їх здійснення мало ґрунтуватися на дотриманні загальновизнаних норм і принципів міжнародного права - добровільності, взаємоповаги, рівноправності, невтручання в чужі внутрішні справи. Погоджуючись з даним твердженням, Л. Чикаленко та О.Васильєв, автори одного з варіантів періодизації українсько-польських відносин, вказують, що політичне становлення України відбувалося в умовах її значної міжнародної ізоляції. Тож показово, підкреслюють вони, що Польща відразу обрала виважену та далекоглядну позицію толерантності до свого східного сусіда. Дослідники проблеми Д. Глібов і В. Горун, додають, що тісні українсько-польські стосунки від початку дещо скоригували традиційне розуміння держав регіону Центрально-Східної Європи як таких, що знаходяться у сфері впливу країн ЄС та Росії. Обидві існуючі у вітчизняній науці підходи до періодизації українсько-польських міждержавних стосунків спираються на ряд двосторонніх угод та договорів, підписаних керівниками й урядовцями наших країн протягом 90-х рр. Так В. Горун і В. Глібов у 1997 р. виділили три етапи даної співпраці. Перший з них - “підготовчий” (1990 - 1 грудня 1991 р.)

Хто такі українці і чого вони хочуть. - К.: Т-во "Знання" України, 1991. - 240 с. 48. Гудь Б., Голубко В. Нелегка дорога до порозуміння. До питання генези українсько-польського військово-політичного співробітництва 1917-1921 рр. - Львів: Українські технології, 1997. - 67 с. 49. Гуковський О. Французька інтервенція на Україні. - Харків: Пролетарій, 1929. - 63 с. 50. Гулыга А., Геронимус А. Крах антисоветской интервенции США (1918-1920 гг.). - М.: Госполитиздат, 1952. - 192 с. 51. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст. Нариси політичної історії. - К.: Либідь, 1993. - 288 с. 51а.Герасименко Н.В. Батько Махно. - М.; Ленинград: Госиздат, 1928. - 2-е изд. - 127 с. 52. Дело членов ЦК УПСР: Стеногр. отчет. - Харьков: Изд-во ЦК КП(б)У, 1921. - 429 с. 53. Деникин А.И. Очерки русской смуты. - М.: Мысль, 1991. - 207 с. 54. Державний архів Служби безпеки України. 55. Державний вісник. - 1918. № 10, 11, 37, 38. 56. Державний Центр Української Народньої Республіки в екзилі: Статті і матеріяли. - Філядельфія; Київ; Вашінгтон: Фундація ім. С.Петлюри; Веселка; Фундація родини Фещенко-Чопівських, 1993. - 494 с. 57

1. Правові засади співробітництва України і Європейського союзу

2. Напрями співробітництва України та Угорщини

3. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

4. Україна-Румунія: співробітництво в гуманітарній сфері

5. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю

6. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями
7. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів
8. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

9. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

10. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

11. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

12. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

13. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

14. Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі

15. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

16. Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база

Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)
Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие

17. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

18. Боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками Органів Внутрішніх Справ та їх профілактика

19. Реінжиніринг на сучасному етапі розвитку

20. Расизм та його прояви на сучасному етапі

21. Українське державатворення

22. Українське козацтво
23. Українське конфесійне питання в контексті геополітики Росії кінця XVII–першої половини XVIII століття
24. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

25. Стиль "українське бароко" (17-18 ст.), зокрема в архітектурі

26. Українське бароко як явище світової культури

27. Українське поселення та житло

28. Відносини Росії і США на сучасному етапі

29. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

30. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі

31. Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення

32. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

33. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

34. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

35. Україна в сучасному геополітичному просторі

36. Сучасний стан перестрахування в Україні

37. Сучасний стан сільского господарства України

38. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи
39. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях
40. Релігія і церква в сучасній Україні

41. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

42. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

43. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

44. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

45. Сучасна мовна політика України

46. Топоніми-американізми в сучасній українській мові

47. Етикетні норми спілкування засобами фразеології в українській мові

48. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское
Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

49. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

50. Основні етапи українського національного відродження

51. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)

52. Україна - Туреччина: розвиток відносин від давнини до сучасності

53. Етапи становлення музеєзнавства в Україні

54. Первісна культура на терені сучасної України
55. Етап першого відродження української нації
56. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

57. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

58. Україна в сучасній системі міжнародних відносин

59. Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні

60. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

61. Етапи розвитку політичної думи в Україні

62. Центристські партії в політичній системі сучасної України

63. Особливості становлення і розвитку демократії в сучасній Україні

64. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. Розвиток української етнонаціональної спільноти

66. Сучасна соціально-релігійна ситуація в Україні

67. Сучасна митно-тарифна політика України

68. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

69. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

70. Аналіз існуючого стану інфляційних процесів в сучасній Україні
71. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні
72. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

73. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

74. Атомна енергетика України і РПС

75. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

76. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

77. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

78. Політичні права і свободи громадян України

79. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

80. Львівський музей українського мистецтва

Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы

81. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

82. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

83. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

84. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

85. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

86. Український мандрівний філософ Г. Сковорода
87. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)
88. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

89. Маахстріхська угода, новий етап західноевропейської інтеграції

90. Сучасні форми та системи оплати праці

91. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

92. Історія України

93. Виникнення та формування українського етносу

94. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

95. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

96. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели
Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

98. Постмодернізм та українська історична наука

99. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.