Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економічна сутність монополізму

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Реферат на тему: «Економічна сутність монополізму» Економічна сутність монополізму Монополія – це виключне право виробництва, торгівлі й інших видів діяльності, яке належить одній особі або групі осіб, державі. Монополія, що виникла в цих нових умовах, стає тою силою, яка протистоїть конкуренції, обмежує її, а то й зовсім зводить нанівець. Водночас, як показує досвід різних країн, монополія, включаючи й державну, морже стати доповненням до конкуренції, в свою чергу, може доповнити монополію. Окремі монополії з’явилися ще кілька століть тому. Давно відома так звана природна монополія, якою володіють власники та господарі земельних угідь, наприклад, для вирощування дефіцитних культур або з покладами рідкісних металів тощо. Прикладом торговельних монополій минулого можуть слугувати такі гігантські торгові об'єднання, як англійська Ост-Індська компанія та Голландська Вест-Індська компанія. Процес створення і поширення монополій різних типів значно посилився на кінці минулого століття в Німеччині, Англії, США та інших розвинутих країнах. В економічній теорії під монополією розуміють велике підприємство, фірму або об'єднання, які концентрують значну частину виробництва й збуту певного виду продукції і домінують на ринку з метою отримання монопольного прибутку. Нині для панування на ринку великому підприємству досить виробляти 10-20% продукції. В світовій практиці монополією вважається зосередження в одних руках 30% продукції на ринку. Домінуюча фірма, як правило, тримає лідерство в цінах, оскільки її ціна близька до монопольної і слугує орієнтиром для дрібних фірм даної галузі. Виникли й набули розвитку різні форми монополій. Початкові об'єднання – пули, ринки, конвенції, корнери – являли собою тимчасові угоди між підприємствами, як правило, однієї галузі з метою підтримання певного рівня цін. або поділу отриманого прибутку. Пізніше монополістичні об'єднання стали створюватися на тривалий строк. Перша стійка форма монополії – картель. Це об'єднання декількох підприємств однієї галузі виробництва, які домовляються про обсяги виробництва, ринку збуті рівень цін, поділ прибутку, зберігаючи при цьому свою власність на засоби й продукти виробництва. Наступна форму – синдикат – об'єднання ряду підприємств однієї галузі, які здійснюють реалізацію продукції через спеціально створену контору збуту. Втрачаючи комерційну самостійність, учасники синдикату зберігають виробничу самостійність. Конкуренція та деяка неузгодженість дій між підприємствами синдикату була подолана в новій формі монополії – тресті. Вона являє собою виробниче об'єднання, управління яким здійснюється централізовано. У ньому створюється спільна власність підприємств однієї або кількох галузей, що цілком втрачають свою виробничу та комерційну самостійність. Найвищою формою монополістичного об'єднання в ринковій економіці є концерн – він об’єднує підприємства різних галузей виробництва, у межах якого головна фірма організовує фінансовий контроль за всіма учасниками. Великі концерни контролюють десятки компаній у різних галузях виробництва. Виникнення й розвиток монополій у країнах Заходу стали можливими завдяки переходу до акціонерної форми власності, укрупненню виробництва, концентрації й централізації капіталу.

В останнє десятиріччя у США, країнах Західної Європи та Японії, наприклад, активізувалася централізація капіталу. Щорічно відбуваються десятки тисяч злиттів і поглинань окремих фірм. У США це особливо характерно для аерокосмічної, електротехнічної, 5електронної та харчової промисловості. З середини 80-х років розгорнулась інтенсивна монополізація нових галузей виробництва. Так, у США нафтові корпорації скуповують компанії з виробництва сонячних батарей, великі хімічні компанії поглинають дрібні біотехнологічні фірми, аерокосмічні – привласнюють виробництво нової електронної продукції. Вони це роблять з метою зміцнити свої позиції в передових галузях виробництва й мати перевагу на нових ринках продукції. На сонові дій великих корпорацій, спрямованих на розширення свого проникнення у сфери виробництва нових продуктів, виникають диверсифікаційні концерни. Кінцева мета процесу диверсифікації виробництва – внутріфірменне міжгалузеве передання технологій. Гігантські диверсифікаційні концерни відіграють активну роль у світовій економіці. Розрізняють міжнародні монополії двох типів – транснаціональні корпорації (засновані на капіталі однієї країни) та багатонаціональні корпорації (засновані на капіталі декількох країн). Названі вище форми монополій слід розрізняти й за такими ознаками: багато виробничі монополії, які монополізують виробництво не одного, а багатьох видів продукції даної галузі або декількох галузей. Якщо такі монополії переважають у галузі, то вони істотно обмежують конкуренцію й ведуть до абсолютної форми монополізації виробництва. Це слід розглядати як негативне явище в ринковій економіці; технологічні монополії, особливість яких полягає у тому, що дане підприємство монополізує виробництво або збут багатьох продуктів і навіть їхніх модифікацій (наприклад, одну з модифікацій холодильника, електробритви тощо). На відміну від багатопродуктових, технологічні монополії, по-перше, є масовими, оскільки їх кількість визначається тим, що більшість продуктів мають сотні, а то й тисячі модифікацій. По-друге технологічні монополії не обмежують конкуренцію, а розвивають і поглиблюють її. Вперше це положення в 30-ті роки нашого століття обґрунтував американський економіст Е. Чемберлен. На його думку, скрізь, де якоюсь мірою існує диференціація, кожний продавець володіє абсолютною монополією, проти водночас зазнає конкуренції більш чи менш досконалих замінників. На цій основі виникає монополістична конкуренція, яка може бути внутрігалузевою, міжгалузевою, а також міжнародною. Ринок монополістичної конкуренції аналогічний конкурентному ринку. Це означає, що на ньому представлено багато фірм, і проникнення на ринок нових фірм не обмежується. «Однак він відрізняється від цілковито конкурентного ринку тим, - пишуть у своєму дослідженні «Мікроекономіка» американські економісти Р. Піндайк і Д. Рубінфельд, - що ринкова продукція диференційована: кожна фірма продає особливий ти або варіант товару, який відрізняється за якістю, оформлення або престижністю, ц кожна фірма є монопольним виробником своєї марки товару. Розмір монопольної влади, якою володіє фірма, залежить від успіху в диференціації свого продукту порівняно з продуктами інших фірм».

Вільна конкуренція в домінуючих умовах монополій контролюється й певною мірою обмежується. Рамки обмеженості конкуренції залежить від масштабів монополізації виробництва. Так у колишньому СРСР економіка була настільки монополізована, що ринкова конкуренція як одна з необхідних форм економічних відносин була зовсім відсутня. Слід зауважити, однак, що «чистої» монополістичної конкуренції не існує, оскільки поряд з монополістичними об’єднаннями в одних і тих самих галузях виробництва діють і немонополізовані підприємства, а також дрібні товаровиробники. тому в західних країнах поряд х конкуренцією між монополями існує конкуренція між монополіями і немонополізованими виробниками, конкуренція всередині самих монополій, а також конкуренція всередині немонополізованих виробників. В умовах науково-технічної революції посилилася тенденція до підвищення ролі малих і середніх технічно передових підприємств. Їхня частка в деяких розвинутих країнах Заходу становить 70-80 % від кількості господарських суб’єктів. Наприклад, у США дрібними й середніми підприємствами виробляється близько половини валового національного продукту, на них припадає 90% нових технологій. Їхнє виробництво спеціалізоване на випуск вузького кола товарів, і ця продукція закуповується великими монополіями. Монополія та конкуренція перебувають у складному суперечливому взаємозв’язку. логіка ринку така: якщо який-небудь підприємець намагається випередити своїх суперників, то, досягши цієї мети, він починає домінувати на ринку. Отже, конкуренція породжує монополію, а монополія – конкуренцію. Намагання великих об’єднань цілком захопити ринки викликало невдоволення дрібних і середніх підприємців, широкої громадськості, що призвело до втручання держави. В США, а потім і в інших країнах були прийняті законодавчі акти, які поставили певні перешкоди монополістичному захоплення ринків. У США першим законодавчим актом, спрямованим проти монополізації економіки, був акт Шермана (1890р.). Він формально поставив поза законом трести й інші об'єднання підприємців, якщо вони обмежували торгівлю між штатами та іншими державами. Акт Клейтона (1914 р.) заборонив «нечесну торговельну практику», зокрема, договори на продаж товару з примусовим асортиментом, дискримінацію в цінах, злиття фірм, якщо вони вели до «істотного послаблення конкуренції». Наприкінці 60-х років нинішнього століття антимонопольне законодавство було введене в більшості західних країнах. В зарубіжних економічних виданнях домінування кількох великих фірм на ринку називають олігополією. Розрізняють олігополію першого виду – це кілька фірм, які виробляють майже ідентичні товари, олігополією другого виду – кілька великих фірм, які виробляють диференційовані товари. При продажу диференційованої продукції морже бути безліч продавців і покупців, однак домінуючи положення займають все ж великі фірми. Прикладом олігополії може бути автомобільна промисловість США, де три гіганти - «Дженерал моторз», «Форд», і «Крайслер» виробляють понад 90% усієї продукції. Олігополії нерідко різними шляхами обминають антимонопольні закони й домагаються підвищення ринкових цін або підтримують вигідні їм ціни.

Цей пролтарят, по]збавлений всяко приватно власност), снував лише з прац свох рук, продаючи  на формально вльному, а фактично вповн моноползованому капталстами ринку прац. В ту еру, коли засади економчного лбералзму вважалися священними  непорушними, суспльству  держав було унеможливлене яке будь втручання в господарське виробництво, не снувало законв про охорону прац, регуляц зарбно платн, соцяльного забезпечення. Цю обставину зручно вмла використати новороджена кляса капталстично буржуаз, що швидко перетворилася в чинник соцяльного поневолення робтництва  жорстокого визиску його прац. Визиск прац капталом безперечно не обумовлявся самим хижацтвом чи аморальнстю капталств, як в цьому стараються переконувати нас дешев демагогч]н брошурки соцялств Експльотацйна роля капталу випливала з само його внутршно стоти, являючи з себе один з факторв капталонакопичення, без якого не могла б снувати сама капталстична система в  клясичнй форм. Економчна еволюця викликала все зростаючу деференцяцю (розподл) суспльства, оперту на протилежности го]сподарських нтересв  боротьб

1. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

2. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

3. Економічна сутність та форми оплати праці

4. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

5. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

6. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області
7. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості
8. Економічна ефективність виробництва соняшника

9. Економічна ефективність рослинництва

10. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

11. Виробництво зерна, його економічна ефективність

12. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

13. Економічна ефективність туризму

14. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

15. Економічна ефективність капіталовкладень

16. Економічна ефективність ринкових структур

Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

18. Економічна діяльність ООН

19. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

20. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

21. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

22. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління
23. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
24. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

25. Економічна інтеграці в АТР

26. Поняття та сутність менеджменту

27. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

28. Міжнародна економічна система та її головні елементи

29. Економічна безпека Росії

30. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

31. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

32. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Сутність і значення соціального страхування

34. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

35. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

36. Валютні ризики: економічна природа та управління

37. Життєдіяльність організму

38. Економічна оцінка активу балансу підприємства
39. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні
40. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

41. Хімічна промисловість України

42. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

43. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

44. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

45. Сутність держави

46. Сутність і сфера міжгалузевого управління

47. Сутність Римського права

48. Економічна інформатика

Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

50. Поняття "культура" та її сутність

51. Сутність маркетингу

52. Сутність міжнародного маркетингу

53. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

54. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану
55. Економічна характеристика країн Африки
56. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

57. Міжнародні контракти: сутність структура види

58. Світова економічна інтеграція

59. Поняття і сутність менеджменту

60. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

61. Сутність лідерства та управління

62. Сутність планування і етапи планування

63. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

64. Сутність та зміст контролю

Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики

65. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

66. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

67. Сутність педагогічного спілкування

68. Предмет політології, сутність та зміст

69. Політична влада: сутність і специфіка

70. Таїнство Хрещення і його сутність
71. Сутність соціального контролю у сфері праці
72. Сутність технологій в соціальній роботі

73. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

74. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

75. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

76. Економічна природа дефіциту бюджету

77. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

78. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

79. Сутність і особливості фінансів

80. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки
Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт

81. Сутність та призначення фінансів

82. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

83. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

84. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

85. Економічна безпека підприємства

86. Економічна безпека України
87. Економічна діагностика
88. Економічна думка Давньої Греції

89. Економічна і національна безпека України

90. Економічна концентрація

91. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

92. Економічна модель підприємства

93. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

94. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

95. Економічна теорія

96. Економічна теорія фізіократів

Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили
Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Горка детская.
Представляем вашему вниманию прочную детскую горку из пластика. Высокие бортики и устойчивое основание конструкции делают ее не только
1450 руб
Раздел: Горки

97. Закон вартості: сутність та основні функції

98. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

99. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.