Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Таможенное право Таможенное право

Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Реферат з митної справи на тему: &quo ;Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою&quo ;Київ 2009 Враховуючи, що в законодавчому визначенні терміну &quo ;митна вартість&quo ; суттєве значення має момент перетинання митного кордону України, на нашу думку, його доцільно розглянути більш детально. З метою визначення митної вартості, моментом перетинання митного кордону вважається: а) для авіаперевезень: при експорті - здійснення або завершення митного оформлення в аеропорту, де відбувається навантаження; при імпорті - початок або здійснення митного оформлення в першому аеропорту на території України, в якому відбувається розвантаження чи перевантаження товарів, якщо факт перевантаження підтверджений митним органом цього аеропорту; б) для морських і річкових перевезень: ири експорті - здійснення або завершення митного оформлення в порту навантаження на території України; при імпорті - початок або здійснення митного оформлення в першому порту розвантаження чи перевантаження на території України, якщо факт перевантаження підтверджений митним органом цього порту; в) для товару, що доставляється поштою, здійснення митного оформлення в пункті міжнародного поштового обміну; г) для перевезень іншими видами транспорту: при експорті - здійснення або завершення митного оформлення в пункті пропуску на митному кордоні України на шляху переміщення товару; при імпорті - початок або здійснення митного оформлення у пункті пропуску на митному кордоні України на шляху переміщення товару. Процедура декларування митної вартості товарів, що ввозяться на територію України, та форма декларації митної вартості визначаються Державною митною службою України. За необхідності підтвердження поданої митної вартості декларант зобов'язаний на вимогу митного органу надати йому необхідні для цього відомості. При виникненні у митному органі сумнівів щодо достовірності даних, наданих декларантом для визначення митної вартості, декларант має право та зобов'язаний довести таку достовірність. За відсутності доказів, що підтверджують достовірність наданих декларантом даних, митний орган має право прийняти рішення про непридатність використання вибраного декларантом методу оцінки. Для цього за письмовою заявою декларанта, митний орган у тижневий строк повинен надати письмове роз'яснення причин, через які визначену декларантом митну вартість не може бути прийнято. При незгоді з рішенням митного органу, декларант може оскаржити це рішення у вищестоящому митному органі в десятиденний строк з часу отримання декларантом такого рішення. Рішення Державної митної служби України з питань визначення митної вартості товарів, що імпортуються до України, тлумачення та застосування правил митної оцінки є обов'язковим для виконання. Особливе місце в системі нормативних актів з митної вартості посідають питання визначення митної вартості товарів, що вивозяться з митної території України. Митна вартість товарів, що вивозяться з України на підставі договору купівлі-продажу або міни, визначається на основі ціни, яку було фактично сплачено або яка підлягає сплаті за ці товари на момент перетинання митного кордону України.

До митної вартості товарів, що експортуються, також вносяться витрати, що не включені до ціни угоди: а) на навантаження, вивантаження, перевантаження, транспортування та страхування до пункту перетинання митного кордону України; б) комісійні та брокерські винагороди; в) ліцензійні та інші платежі за використання об'єктів права інтелектуальної власності, які покупець повинен прямо чи побічно здійснити як умову продажу товарів, які оцінюються. Митна вартість товарів, що вивозяться з України на підставі договору, відмінного від договорів купівлі-продажу чи міни, визначається на основі ціни, підтвердженої комерційними, транспортними, банківськими, бухгалтерськими та іншими документами, що містять відомості про вартість товарів, які оцінюються, з урахуванням витрат на транспортування та страхування товарів до пункту перетинання митного кордону України. У разі встановлення цінових обмежень під час вивезення окремих товарів митна вартість таких товарів у разі вивезення їх з України визначається з урахуванням положень, що визначають порядок застосування зазначених обмежень. У разі вивезення товарів, на які встановлено вивізне, антидемпінгове, компенсаційне чи спеціальні види мита, митна вартість декларується шляхом подання декларації митної вартості. Основою для визначення митної вартості товарів є ціна угоди, яку фактично сплачено чи яка підлягає сплаті за ці товари, якщо на неї не вплинули такі фактори: 1) обмеження щодо прав продавця на товари, що оцінюються, за винятком: обмежень, встановлених законами; обмежень, що істотно не впливають на ціну товарів; 2) залежність продажу та ціни угоди від дотримання умов, вплив яких неможливо врахувати; 3) відомості, використані декларантом для визначення митної вартості товарів, не підтверджені документально або не є кількісно вираженими та достовірними; 4) учасники угоди є взаємозалежними особами, за винятком випадків, коли їх взаємозалежність не вплинула на ціну угоди, що повинно бути доведено декларантом. При цьому особи вважаються взаємозалежними, якщо має місце хоча б одна з таких умов: а) один з учасників угоди - фізична особа чи посадова особа одного з підприємств - учасників угоди є одночасно посадовою особою іншого підприємства - учасника угоди; б) учасники угоди є співвласниками підприємства; в) учасники угоди пов'язані трудовими відносинами; г) один з учасників угоди володіє вкладом чи акціями з правом голосу в статутному капіталі іншого учасника угоди, які становлять не менше п'яти відсотків статутного капіталу; ґ) обидва учасники угоди перебувають під прямим чи непрямим контролем третьої особи; д) учасники угоди спільно, прямо чи непрямо контролюють третю особу; е) один з учасників угоди прямо чи непрямо контролює іншого учасника угоди; є) учасники угоди - фізичні чи посадові особи підприємств - учасників угоди є родичами. При відсутності угоди купівлі-продажу або у випадку неможливості її використання як підстави для визначення митної вартості, вартість визначається, виходячи з даних бухгалтерського обліку продавця-експортера про витрати на виробництво товару, що вивозиться, і величини одержаного прибутку або на підставі даних про оприбуткування і списання з балансу товарів, що вивозяться.

При цьому враховуються витрати, перераховані в пунктах а) - ж). У разі, коли неможливо використати подані декларантом дані, митна вартість товару, що експортується, визначається на підставі зведень про ціни на ідентичні або однорідні товари. Крім цього, стосовно певної групи товарів діють індикативні ціни. Використання на практиці митного тарифу тісно пов'язане з методами оцінки вартості товарів для митного оподаткування. Відмінності національних методик митної оцінки, як правило, відносять до групи нетарифних перешкод, тому що в даному випадку мито використовується як протекціоністський бар'єр. Коли метод митної оцінки призводить до завищення вартості імпортованого товару, до якого застосовується адвалорне мито, то матимемо ті самі наслідки, що й від збільшення тарифної ставки. У рамках ГАТТ було укладено Угоду з митної оцінки, що набула чинності з 1981 року. Відповідно до даної угоди для оцінки вартості імпортованого товару використовують ціну товару, зазначену в зовнішньоторговельному контракті або в рахунку-фактурі іноземного контрагента, а також усі фактичні витрати. Методологічна схема вартісної оцінки товарів включає до себе цілу систему методів митної оцінки Найбільш поширеним є метод оцінки товарів, які ввозяться згідно із зовнішньоекономічним контрактом, тобто угоди щодо товарів, які імпортуються. Особливістю першого методу оцінки є те, що в даному випадку розглядається тільки ціна угоди щодо оцінюваних товарів. Водночас інші методи використовують в тій чи іншій мірі як підставу для оцінки з митними цілями даних про вартість як ввезених, так й ідентичних або однорідних товарів, або товарів того самого класу або виду. Оцінка товарів з митними цілями завжди здійснюється послідовно від методу 1 до методу 6. За наявності передумов для оцінки за ціною угоди з ввезеними товарами використання інших методів оцінки виключається. Даний метод є основним методом визначення митної вартості. Це положення відповідає й суті Угоди, в преамбулі якої наголошується, що &quo ;основою оцінки товарів для митних цілей має бути ціна угоди щодо оцінюваних товарів&quo ;. На практиці це означає, що при здійсненні оцінки товарів необхідно, за можливістю, максимально використовувати перший метод. І тільки коли остаточно встановлено, що ціна угоди відсутня або не може бути визначена, або не може використовуватися для визначення митної вартості, варто переходити до інших методів оцінки. Перший метод грунтується на ціні угоди. Схема 6.2.1 Система методів визначення митної вартостіПід ціною угоди розуміється ціна, фактично сплачена або та, що підлягає сплаті при продажу товарів на. експорт до країни імпорту, скоригована з урахуванням установлених додаткових нарахувань до ціни. Слід зауважити, що йдеться про продаж товарів, причому &quo ;продаж на експорт до країни імпорту&quo ;, тобто про зовнішньоторговельну операцію купівлі-продажу. Такого виду угода потребує переміщення товарів через кордони країн експорту й імпорту. Угода купівлі-продажу потребує також наявності покупця, який згоден придбати визначені товари за відповідну суму, і продавця, що згоден передати право власності на ці товари за визначену суму.

Выгодно расположен на международных морских торговых путях, связывающих Индийский и Тихий океаны. Осн. порт Сингапур. СИНОПТИ±ЧЕСКАЯ КqРТА, карта погоды, на которой значками и цифрами показаны результаты наблюдений на сети метеорологических станций. Служба погоды регулярно, несколько раз в день, составляет синоптические картыP это осн. метод оперативного прогноза погоды. На картах в пунктах наблюдения (на метеостанциях) отмечают атм. давление, тем-ру и влажность воздуха, ветер, облачность, количество и вид выпадающих осадков, видимость, туманы, метели, грозы и др. метеорологические элементы. Изолиниями (изобарами) показывают поле атм. давления, выделяют области циклонов, антициклонов, тёплые и холодные атм. фронты. По содержанию различают приземные и высотные синоптические карты. В свою очередь, приземные карты делят на основные, получаемые в осн. синоптические сроки для крупных территорий или полушарий, и кольцевые, которые составляют через короткие интервалы времени на ограниченные р-ны, гл. обр. для обслуживания авиации

1. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

2. Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів

3. Біоіндикація як метод оцінки стану навколишнього середовища

4. Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

6. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
7. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг
8. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

9. Сучасна методологія оцінки конкурентоспроможності товару

10. Анализ и методы оценки конкурентоспособности товаров и услуг регионального рынка (На примере производства полиграфической продукции в Н. Новгороде)

11. Лексеми з суфіксами суб’єктивної оцінки у романі М.Г.Івасюка Балада про вершника на білому коні

12. До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

13. Особливості оцінки кредитних ризиків банку

14. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

15. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

16. Физико-химические свойства и методы контроля качества товаров

Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей
Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры

17. Методы стимулирования сбыта товаров

18. Выбор метода стерилизации медицинских товаров. Подбор и организация оптимальных условий хранения и эксплуатации

19. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі

20. Особливості нарахування митного тарифу в залежності від виду мита

21. Грошовий потік - використання для оцінки проектних рішень

22. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства
23. Використання біологічних тестів для оцінки впливу мінеральних добрив на агроекосистему
24. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

25. Проблема оцінки інвестиційної привабливості регіону

26. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

27. Товар як основний інструмент комплексу маркетингу

28. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

29. Продвижение товара на рынке и методы его продвижения

30. Экономические методы управления сбытовой деятельностью при реализации товаров производственного назначения

31. Предмет и метод основ экономической теории

32. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку
Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах

33. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження

34. Методы определения базовой цены товара

35. Методы продвижения товаров на примере ООО "Сплат-косметика"

36. Факторы, сохраняющие качество товаров. Современные методы консервирования. Формирование ассортимента рыбных консервов

37. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

38. Проект участка цеха по производству товаров бытового и технического назначения методом литья под давлением на ОАО "БЗЗД" мощность 400 тонн в год
39. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України
40. Податки і збори, які застосовуються при завозі товарів на митну територію України

41. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

42. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів та ринковий попит

43. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

44. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

45. Исследование клеточного цикла методом проточной цитометрии

46. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

47. Методы психогенетики

48. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно
Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

49. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия

50. Зажигательные смеси, состав, средства применения и доставки, вызываемые повреждения, методы лечения и защиты

51. Методы и модели демографических процессов

52. Гидрохимический, атмохический и биогеохимический методы поисков

53. Добыча золота методами геотехнологии

54. Государственное регулирование экономики: формы и методы
55. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации
56. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней

57. Предмет и метод гражданского права

58. Исключительные права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и их производителей

59. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

60. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

61. Понятие и содержание основ конституционного строя РФ

62. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

63. Проблема пользования нелицензионными товарами

64. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России

Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

65. Финансовый контроль: формы, методы, органы

66. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

67. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

68. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод

69. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)

70. Методы исследования литературы
71. Метод комплексного археолого-искусствоведческого анализа могильников
72. Конвертер программы с подмножества языка Си в Паскаль с использованием LL(1) метода синтаксического анализа (выражения)

73. Методы компьютерной обработки статистических данных. Проверка однородности двух выборок

74. Методичка по Internet Explore

75. Шифрование по методу UUE

76. Разработка методов определения эффективности торговых интернет систем

77. Разработка информационно-справочной системы "Товар на складе" /Prolog/

78. Метод деформируемого многогранника

79. Сравнение эффективности методов сортировки массивов: Метод прямого выбора и метод сортировки с помощью дерева

80. Методы прогнозирования основанные на нейронных сетях

Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

81. Модифицированный симплекс-метод с мультипликативным представлением матриц

82. Методы приобретения знаний в интеллектуальных системах

83. Автоматизация учета продажи товаров в ООО "Мастер-СД"

84. Билеты, решения и методичка по Информатике (2.0)

85. Вычисление определённого интеграла с помощью метода трапеций на компьютере

86. Интегрирование методом Симпсона
87. Защита цифровой информации методами стеганографии
88. Компьютерный файлово-загрузочный полиморфный стелс-вирус ONEHALF 3544, особенности алгоритма и методы борьбы с ним

89. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

90. Применение метода частотных диаграмм к исследованиям устойчивости систем с логическими алгоритмами управления

91. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

92. Численные методы. Двойной интеграл по формуле Симпсона

93. Численные методы

94. Метод Зойтендейка

95. Метод конечных разностей или метод сеток

96. "Комплект" заданий по численным методам

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

97. Аксиоматический метод. Логическое строение геометрии

98. Расчет дифференциального уравнения первого, второго и третьего порядка методом Эйлера

99. Сетевые методы в планировании


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.