Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Соціальне та особисте страхування

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Необхідність, зміст та значення соціального страхування Соціальне страхування — гарантована державою система заходів щодо забезпечення громадян у старості, на випадок захворювання, втрати працездатності, щодо підтримки материнства та дитинства, а також з охорони здоров'я членів суспільства в умовах безплатної медицини. Відповідно до статті 46 Конституції України, громадяни мають право на соціальний захист. Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування Це система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту (що включає матеріальне забезпечення громадян у визначених законом випадках) за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків роботодавцями, громадянами, а також за рахунок бюджетних та інших джерел, передбачених законом. Пенсії та інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Види соціального страхування В Україні існують такі види загальнообов’язкового державного соціального страхування: на випадок безробіття; у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням; від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності; пенсійне страхування. Необхідність соціального страхування зумовлена такими причинами: наявністю осіб, котрі, з огляду на певні обставини, не беруть участі в суспільно-корисній праці, отже, не можуть за рахунок заробітної плати підтримувати своє життя; наявністю громадян, котрі є дієздатними, але не мають можливості реалізувати цю дієздатність. У соціально-політичному аспекті соціальне страхування є способом реалізації конституційного права громадян на матеріальне забезпечення у старості, у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності або ж за браком такої від народження, при втраті годувальника, при безробітті. Соціальне страхування покликане виконувати такі функції: формування грошових фондів, з яких покриваються затрати, пов'язані з утриманням непрацездатних та осіб, що, з огляду на обставини, не беруть участі в трудовому процесі; забезпечення певною мірою чисельності та структури трудових ресурсів; скорочення розриву в рівнях матеріального забезпечення працюючих та непрацюючих громадян; сприяння вирівнюванню життєвого рівня різних соціальних груп населення, не залучених до трудового процесу. Система соціального страхування складається з двох видів: перший пов'язаний з відновленням та збереженням працездатності працівників; другий має гарантувати матеріальне забезпечення громадянам, котрі втратили працездатність або не мали її. Матеріальною основою для виконання цих завдань виступають певні фонди з характерними для них напрямками використання коштів. Особисте страхування та його зв'язок із соціальним страхуванням У найзагальнішому плані особисте страхування можна визначити як галузь страхової діяльності, яка забезпечує страховий захист громадян або зміцнення досягнутого ними сімейного добробуту.

Особисте страхування має багато спільного з соціальним, насамперед у об'єктах страхового захисту громадян. Головна відмінність між ними — в джерелах формування страхових фондів: для соціального — це в основному кошти підприємств, установ, організацій, і лише незначною мірою — індивідуальні доходи, тоді як для особистого індивідуальні Доходи є головним джерелом, а кошти підприємств, установ та організацій — тією мірою, якою особисте страхування є обов'язковим. Особисте страхування регламентується законом України &quo ;Про страхування&quo ;. Зосередимо увагу на добровільному особистому страхуванні. Необхідність особистого добровільного страхування зумовлюється як ризиковим характером відтворення робочої сили, так і підвищенням ступеня ризику життя у зв'язку з урбанізацією, погіршенням довкілля, а також зростанням частки людей похилого віку в загальній чисельності населення. Це ускладнює захист особистих інтересів громадян з боку держави та за її рахунок і передбачає формування захисних механізмів за рахунок перерозподілу індивідуальних доходів. Особисте страхування включає: страхування життя; страхування від нещасних випадків; страхування додаткової пенсії; добровільне медичне страхування; страхування від нещасних випадків на транспорті. У свою чергу страхування життя здійснюють у формах змішаного страхування: страхування дітей; страхування до вступу у шлюб. Страхування від нещасних випадків має такі різновиди: індивідуальне страхування; страхування школярів; страхування робітників та службовців за рахунок засобів підприємств (в основному обов'язкове, але може бути і добровільним); обов'язкове страхування пасажирів повітряного, водного, залізничного та автомобільного транспорту. Особливе місце в особистому страхуванні займають: страхування додаткової пенсії, оскільки воно не належить ні до страхування життя, ні до страхування від нещасних випадків; медичне страхування, оскільки у формі обов'язкового набуває рис соціального страхування, а у формі добровільного — особистого. Страхування життя Змішане страхування життя — вид страхування, який об'єднує в одному договорі кілька самостійних договорів страхування, зокрема три випадки: дожиття до закінчення строку страхування; смерть застрахованого; втрата здоров'я від нещасних випадків. Страхувальниками в цьому виді страхування є тільки фізичні особи. Договори змішаного страхування життя укладаються з громадянами віком від 16 до 75 років строком на 3, 5, 10, 15 або 20 років. Розмір страхової суми визначає страхувальник. При страхуванні на дожиття до закінчення договору страхування страхувальник отримує повну страхову суму, на яку було укладено договір, незалежно від того, отримував він страхові суми у зв'язку з нещасними випадками впродовж дії договору, чи ні. У разі смерті застрахованого в період дії страхового договору страхова сума в розмірі 100% виплачується правонаступнику, зазначеному в договорі страхування. Природна смерть як наслідок хвороби, старості і т. ін. не є страховим випадком. При страхуванні від нещасних випадків з настанням страхової події застрахований отримує певний відсоток від страхової суми залежно від ступеня втрати здоров'я.

Отримання страхової суми за страховим договором від нещасних випадків не залежить від виплат, на які має право страхувальник з державного соціального та пенсійного забезпечення. Нещасними випадками за цим видом страхування вважаються: утоплення; опіки, враження блискавкою або електричним струмом; обмороження; гострі отруєння газами або парами, отруйними та хімічними речовинами, ліками, харчовими продуктами. Хвороба не вважається страховою подією. При страхуванні дітей страхувальниками виступають батьки або інші родичі дитини, а застрахованим — дитина від дня її народження до 18 років. Термін страхування визначається як різниця між віком 18 років та віком (у повних роках) застрахованого при укладенні договору. Страхова сума виплачується застрахованому в разі нещасного випадку, що стався в період дії договору (певний відсоток), та при дожитті дитини до 18 років. Страхування до шлюбу. Договір може бути укладено на користь дітей, котрі постійно проживають в Україні. Вік дитини на день підписання договору не може перевищувати 15 повних років. Страхова сума виплачується застрахованому при його вступі до законного шлюбу в період з дня закінчення строку страхування до досягнення 21 року. При не вступі до шлюбу страхова сума виплачується по дожитті застрахованого до 21 року. Страхування від нещасних випадків Страхування від нещасних випадків включає: індивідуальне страхування; страхування дітей та школярів; страхування робітників і службовців за рахунок підприємств та організацій; обов'язкове страхування пасажирів; державне обов'язкове особисте страхування військовослужбовців, працівників митних, контрольно-ревізійних, податкових, правоохоронних органів; державне обов'язкове особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту під час виконання службових обов'язків і т. п. (ст. 7 Закону України &quo ;Про внесення змін до Закону України &quo ;Про страхування&quo ;). А. Індивідуальне страхування від нещасних випадків Страховою подією за договором індивідуального страхування є нещасний випадок, тобто будь-який раптовий вплив на здоров'я застрахованого, який стався не з його волі. Для добровільного страхування не є страховим випадком інфікування СНІДом в результаті травми, а також хвороба. За умовами договору страхувальник може застрахувати тільки самого себе. Стан здоров'я не є перепоною для укладення договору. Вік страхувальника визначається в межах від 16 років до того віку, який характеризує середню тривалість життя. Страхова сума визначається за згодою страхувальника і страховика, але страховик встановлює мінімальну та максимальну межі, наприклад, АСК &quo ;Консул&quo ; за Правилами страхування життя та здоров'я громадян № 5 встановлює мінімальну межу страхової суми 5 грн., а максимальну — 1000 грн., а за Правилами № 9 мінімальну — 1000, а максимальну — 5000 дол. США за курсом НБУ. Умовами страхування передбачається можливість укладання договорів на строк від 1 до 5 років. На практиці найпоширеніші договори страхування — 1 рік. З метою стимулювання страхувальника до укладення довгострокових договорів страховик передбачає знижки тарифів: на три роки — 5%, на чотири — 10, на п'ять років — 10%.

Коли в стор розвитку державних  соцальних устров хочемо вста]новити якийсь тривалий закон, то вн проявляться хба в од]ному: всяк спроби творення тих чи нших устрових форм завжди давали вдмн наслдки тод, коли вони вдривалися вд народу, або полишали його лише в становищ пасивного глядача та виконавця. ¶снуючи певний час з допомогою на]сильства або нерц, вони банкротували чи то пд внутршнми революцйними ударами, чи то внаслдок власного вдмирання, спричиненого золяцю вд бльшост суспльства. Ми пдчеркумо рацю тези фашизму про величезну, кон]структивну ролю творчо ндивдуальност в процесах життя. Генй, воля, духова сила, розумова вищсть, моральн прикме]тнй активний розгон людсько особистост завжди були завжди були надзвичайно двигунами дей, культури й прогресу, будуючи нов епохи. Так само правильний  погляд фашизму, що, дбрана на пдстав якости провдна меншсть (елта) е мозком. нервом, душею  провдництвом бльшост. Ця елта  уособленням яксних багацтв нац; вислдом  творчости користуться й бльшсть народня маса. ¶сторя да чисельн приклади чисельн приклади величезно рол ндивдуальност й провдно ел]ти в державно-полтичному та культурно-цивлзацйному житт народв

1. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

2. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

3. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

4. Соціальне середовище та соціалізація особистості

5. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

6. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
7. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті
8. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

9. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

10. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

11. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

12. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

13. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

14. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

15. Суть та принципи соціальної держави

16. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры
Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки

17. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

18. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

19. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

20. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

21. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

22. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя
23. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст
24. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

25. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

26. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

27. Економіка праці та соціально-трудових відносин

28. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

29. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

30. Мотиви соціальної поведінки особистості

31. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

32. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

33. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

34. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

35. Метацінності та ідеали соціальної роботи

36. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

37. Соціальне страхування по тимчасовій втрати працездатності

38. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби
39. Методи соціальної діагностики та їх характеристика
40. Освіта та соціальна мобільність

41. Соціальна система та її структура

42. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

43. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

44. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

45. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

46. Соціальні групи

47. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

48. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда
Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры

49. Право як спеціальне соціальне явище

50. Соціальна екологія

51. Мораль і соціальне управління

52. Поняття, види та принципи страхування

53. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

54. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи
55. Демократія як соціальне явище
56. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

57. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

58. Правовідносини у сфері соціального захисту

59. Соціальна держава

60. Соціальна обумовленість державної служби

61. Соціальна цінність права

62. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

63. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

64. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

Глобус Марса.
Шар выполнен из толстого пластика, имеет один прочный шов по экватору. Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки:
1007 руб
Раздел: Глобусы
Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее
Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки

65. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

66. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

67. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

68. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

69. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

70. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер
71. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.
72. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

73. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

74. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

75. Соціально-духовні основи культури класицизму

76. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

77. Соціально-філософські погляди І.Франка

78. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

79. Соціально-етичний маркетинг

80. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений

81. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

82. Глобалізація і процеси соціального розвитку

83. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

84. Зайнятість: соціально-трудові відносини

85. Організація як соціальне утворення

86. Соціальна психологія організацій
87. Соціально-трудові відносини як система
88. Типологія соціально-трудової мобільності населення

89. Управління, як соціальний феномен

90. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови

91. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

92. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

93. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

94. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

95. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

96. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см

97. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

98. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

99. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.