Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

План роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу на 2009 – 2010 навчальний рік

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ПЛАН РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА КОМУНАЛЬНОГО КОМБІНОВАНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА 2009 – 2010 НАВЧАЛЬНИЙ РІК Кривий Ріг 2009 р. ВСТУП Орієнтація освіти на гуманістичні принципи навчання і виховання дитини та забезпечення відповідних умов допомагають створенню відповідної моделі соціальної компетентності людини, яка б дозволяла їй оптимально вирішувати складні питання своєї життєтворчості, успішно досягати індивідуальних і суспільних цілей. Одним із найважливіших етапів є дошкільний період життя, і саме тому психологічне забезпечення розвитку дитини у дитячому садку, її навчання і виховання набувають великого значення у подальшому житті кожної особистості. ККДНЗ спрямований на розвиток інноваційного потенціалу кожної дитини, як умова його особистісного зростання та самореалізаціїї. Колектив закладу активно працює над науково-методичною проблемою «Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості». Однією з її пріоритетів є зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я дітей, запровадження освітніх технологій зберігання здоров’я освітнього процесу. Для успішного розв’язання цього пріоритету педпрацівникам необхідно знати закономірності розвитку дитини, уміти виявляти труднощі у навчанні, у формуванні особистості. Саме цим пояснюється необхідність дії психологічної служби в ДНЗ, мета якої полягає у збільшенні ефективності навчально-виховного процесу, своєчасному виявленні труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку особистості, корекції міжособистісних стосунків усіх учасників педагогічного процесу, профілактиці відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці, максимальному виявленні творчих здібностей дитини та створенні умов для її розвитку, формуванні здорового способу життя, подоланні кризових життєвих ситуацій. Перелік нормативно-правових документів, якими керується психологічна служба 1.Закони України •Закон України «Про освіту» (від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ) •Закон України «Про дошкільну освіту» (від 11.07.2001 р. №2628-ІІІ) 2.Витяги та постанови Кабінету Міністрів України •Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (від 14.06.2000 р. №963) •Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних знань педагогічних працівників (від 26.04.2003 р. №632) •Положення про дошкільний навчальний заклад (від 12.03.2003 р. №305) 3.Накази (листи) Міністерства освіти і науки України •Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ від 07.06.2001 р. №439) •Про занесення змін і доповнені до нормативів чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів (лист від 18.08.2003 р. №1/9-385) •Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України (лист від 27.08.2000 р. №1/9-352) •Про зарахування часу роботи на посаді «психолог» до стажу педагогічної роботи практичних психологів загальноосвітніх та інших навчальних закладів (лист від 18.05.2001 р. №1/9-193) •Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи (лист від 13.1

2.2001 р. №1/9-439) •Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ від 19.10.2001 р. №661) •Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціального інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ від 20.04.2001 р. №330) •Про основні завдання психологічної служби системи освіти України у 2003 – 2004 навчальному році (лист від 11.08.2003 р. №1/9-380) •Про забезпечення розвитку психологічної служби в системі освіти України (наказ від 15.08.2001 р. №592/33) •Робота педагогічних колективів щодо попередження залучення дітей і підлітків до діяльності релігійних організацій харизматичного спрямування (лист від 20.04.1998 р. №1/9-168) 4.Етичний кодекс психолога 5.Національні, державні, комплексні, галузеві програми та заходи на їх реалізацію. •Про затвердження заходів МОН України на виконання Указу Президента України від 15.03.2002 р. №258 «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» •Про затвердження заходів МОН України на реалізацію Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року (наказ від 07.02.2003 р. №63) •Про затвердження Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей (розпорядження КМУ від 16.06.2003 р. №363-р) •Про організацію виконання постанови КМУ від 09.08.2001 р. №960 «Про затвердження заходів щодо виконання Концепції розвитку охорони здоров’я населення України» (наказ від 25.09.2001 р. №654) •Про Державну програму запобігання дитячій бездоглядності на 2003-2005 роки (Указ Президента України від 21.01.2003 р. №154/2003) 6.Міжнародні та інші освітні програми (проекти) •Декларация прав ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1959 г. •Конвенция о правах ребенка. •Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей. (Положение детей в мире. 1991 г.) •Про впровадження Комплексної програми формування навичок здорового способу життя серед дітей та підлітків в навчальних закладах у 2003-2004 навчальному році (за проектом «Діалог») (наказ від 22.07.2003 р. №489) •Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та Представництвом Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Вступ Дошкільний заклад № 121 загального розвитку знаходиться за адресою: вул. Лермонтова, 27 «а». Працюють 6 груп, з них: група раннього віку – 1, молодша група загальносадова – 1, логопедичні групи – 3, група для дітей із затримкою психічного розвитку – 1. Психологічний супровід здійснюється протягом всього навчально-виховного процесу. Особливої уваги потребують ясла та молодша група з точки зору адаптації дитини до дитсадка, середньовікова група – виявлення дітей групи ризику, старша група – проведення роботи щодо готовності дітей до школи. У 2008 – 2009 навчальному році проводилась групова та індивідуальна психодіагностика серед дошкільників, індивідуальне консультування серед батьків та педпрацівників, корекційно-відновлювальна робота, відбулися виступи перед педпрацівниками.

Визначальними напрямками роботи у здійсненні психологічного супроводу навчально-виховного процесу являються: 1.Захист психічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу. 2.Підвищення психологічної культури педагогів, батьків, дошкільників. 3.Психологічний супровід підготовки дітей до школи. 4.Соціально-педагогічна діагностика, моніторинг особистісного розвитку дошкільників. Завдання психологічної служби на 2009-2010 навчальний рік 1.Здійснити поглиблене психолого-педагогічну діагностику дітей, виявити їх індивідуальні особливості, розвиток пізнавальних та особистісних якостей, динаміку їх розвитку при переході з однієї вікової групи до іншої. Провести комплексну перевірку готовності до навчання у школі дітей старших груп. 2.З дітьми, які мають комунікативні, поведінкові і емоційно-особистісні проблеми та недоліки в психологічному розвитку (особливо для групи з дітьми із затримкою психологічного розвитку), провести корекційну роботу із застосуванням корекційно-розвиваючих програм як комплексного, так і спеціального характеру. 3.Забезпечити відповідність розвитку дитини віковим нормативам; надавати вихователям рекомендації щодо індивідуалізації виховання і навчання дітей; виявляти та розвивати здібності та нахили дошкільнят. 4.Систематично проводити профілактику дезадаптації новоприбулих дітей. 5.Надавати консультативно-психологічну допомогу всім учасникам навчально-виховного процесу в закладі. І. Психодіагностична робота № з/п Зміст роботи Термін проведення З ким проводиться 1. Діагностика за шкалою розумового розвитку Біне-Сімона Вересень Молодші групи 2. Діагностика психічних процесів: уява (Дьяченко О.М. Домальовування фігур») увага (Ельконін Д.Б. Графічний диктант») пам’ять (Істоміна З.М. «10 слів») логіч. мислення (Бернштейн А.М. «Послідовність подій») мовлення (Ельконін Д.Б. «Склади оповідь») Жовтень Листопад Середні та старші групи 3. Діагностика емоційно-вольової сфери (методика Гуткіна С.А. «Будиночок», Н.В. Немов «Обери обличчя») Листопад Старші групи 4. Спостереження за дітьми на заняттях та в ін. видах діяльності за планом, з метою виявлення дітей «групи ризику» Вересень-Листопад Середні та старші групи 5. Діагностика самооцінки (методика Л. Хухлаєва «Драбинка») Грудень Старші групи 6. Діагностика за результатами корекційної роботи Травень Молодші та середні групи 7. Діагностика готовності дітей до школи (методика Керна-Ірасека) Січень- квітень Старші групи 8. Анкетування вихователів: «Професійне вигорання» Опитувальник для вихователів: «Психологічний клімат в пед. колективі» Грудень Травень Вихователі 9. Анкетування батьків: «Психологічна атмосфера в родині» Вересень Батьки ІІ. Консультаційна робота № з/п Зміст роботи Термін проведення З ким проводиться 1. Консультативна робота з педколективом спрямована на підтримку сприятливого психологічного клімату в колективі, на подолання стресових ситуацій, збереження творчого підходу у здійсненні навчально-виховного процесу На запит Педколектив 2. Консультування педпрацівників з питань, що стосуються особистих проблем На запит Педпрацівники 3.

Безпосередньо в районних, районних у мст, мських чи мськрайонних судах розглядаються також спори про вдмову у прийнятт на роботу: працвникв, запрошених на роботу в порядку переведення з ншого пдпримства, установи, органзац; молодих спецалств, як закнчили вищий навчальний заклад  в установленому порядку направлен на роботу на дане пдпримство, в установу, органзацю; вагтних жнок, жнок, як мають дтей вком до трьох рокв або дитину-нвалда, а одиноких матерв при наявност дитини вком до чотирнадцяти рокв; виборних працвникв псля закнчення строку повноважень; працвникв, яким надано право поворотного прийняття на роботу; нших осб, з якими власник або уповноважений ним орган вдповдно до чинного законодавства зобов'язаний укласти трудовий договр. Стаття 233 Строки звернення до районного, районного у мст, мського чи мськрайонного суду за виршенням трудових спорв Працвник може звернутися з заявою про виршення трудового спору безпосередньо до районного, районного у мст, мського чи мськрайонного суду в тримсячний строк з дня, коли вн дзнався або повинен був дзнатися про порушення свого права, а у справах про звльнення в мсячний строк з дня вручення коп наказу про звльнення або з дня видач трудово книжки

1. Фізвиховання у дошкільних закладах

2. Використання проективних методик у діяльності практичного психолога

3. Практична психологія

4. Розділи та методи практичної психології

5. Формування іміджу дошкільного навчального закладу

6. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"
7. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію
8. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

9. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

10. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

11. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

12. Розвиток пам’яті, мислення, уваги у дітей дошкільного віку

13. Рухливі ігри в дошкільному навчальному закладі

14. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

15. Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку

16. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками

18. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

19. Психічний розвиток дитини-дошкільника в інтернатних закладах

20. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

21. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

22. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі
23. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку
24. Общее содержание воды в листьях калины в условиях биостанции

25. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

26. Этика - эстетика. Психология творчества

27. Развитие инструментальной музыки в эпоху романтизма. Творчество Ф. Шопена, Ф. Листа, Н. Паганини

28. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"

29. Психология преступной группы

30. Психология несовершеннолетних преступников

31. План урока по психологии

32. Теоретическая педагогика и психология (ответы на экзамене)

Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета
Говорящий планшетик "Сказочка", 19x24 см.
Говорящий Планшетик "Сказочка для маленьких" - это незаменимый спутник Вашего малыша, с ним он точно не будет скучать! В памяти
513 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

33. Выдающийся советский психолог и педагог П.П. Блонский

34. Карта наладок, спецификация, контрольный лист, и тд (шаблоны бланков по технологии машиностроения)

35. Психология - "Казус"

36. Психология рекламы

37. Психология: Дружба

38. Психология
39. Зарождение и развитие психологии
40. Сравнительный анализ отечественной и Американской социальной психологии

41. Психология

42. Психология деятельности

43. Основы психологии предпринимательского мышления

44. Психология национальной идентичности

45. Основы психологии

46. Психология

47. Проблема способностей в психологии

48. Психология конфликта. Философия возникновения, пути разрешения

Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор
Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей

49. Психология семейных отношений

50. Учебные материалы курса "Социальная психология"

51. Юнг. Аналитическая психология

52. Социальная психология как наука

53. Теоретическая психология (ответы на экзамене)

54. Психология и ее предмет
55. Психология конфликта
56. Общественное мнение, как предмет изучения социальной психологии

57. Психология чувств

58. Проблема одиночества в психологии

59. Любовь как эмоция и ее исследования в психологии

60. Психология математических способностей

61. Психология конфликтов

62. Общие проблемы малой группы в социальной психологии

63. Психология и педагогика

64. Структурный анализ психологии масс

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Логический теремок.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Цвет
759 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор детской посуды "Лиса".
Набор посуды детский "Лиса". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Психология дружбы и любви в юношеском возрасте

66. Психология политического лидерства

67. Практический психолог и эффективность кадров. Исследование расхождений в представлениях об основных составляющих профессии между студентами и педагогическим коллективом вуза с целью оптимизации учебного процесса

68. Критерии оценки уровня продуктивности коммуникативной деятельности психолога-консультанта

69. Психология труда и инженерная психология

70. Психология малых групп
71. Психология преступной группы
72. Общая психология (контрольная)

73. Феноменология духа в сказках в свете аналитической психологии Юнга

74. Возрастная психология

75. Понятие личности в психологии

76. Психология труда: рефлексология В.М. Бехтерева

77. Детская психология в учениях Античности, Средневековья и эпохи Возрождения

78. Основы психологии

79. Понятие методологии психологии

80. Использование корреляционного анализа в работе школьного психолога

Лестница-стремянка, 2 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 44,5 см. Количество ступеней: 2.
981 руб
Раздел: Лестницы
Дневник школьный "Герб".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет
338 руб
Раздел: Для младших классов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные

81. Предмет и задачи психологии как науки

82. Система образования и психология

83. Психология конфликта

84. Психология личности военнослужащего

85. У истоков интегральной психологии

86. Шпаргалки по общей психологии
87. Феномен лидерства в психологии
88. Психология эмоций

89. Экзистенциональная психология

90. Психология народов В.Вундта

91. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого

92. Особенности психологии коллектива осужденных

93. ПСИХОЛОГИЯ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

94. Психология очной ставки, предъявления для опознания, обыска и иных следственных действий

95. Место юридической психологии в системе научных знаний.

96. Психология и Христианство (Статья)

Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки

97. Статус в социологии и социальной психологии

98. Биоэтика: проблема взаимоотношения с биологией, философией, этикой, психологией, медицинской деонтологией и правом

99. Этика и психология коммерческой работы и их роль в эффективности коммерческой деятельности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.