Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Дипломна робота на тему: &quo ;ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕННЯ ПОСТАВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ&quo ; ЗмістВступ Розділ I. Фізичне виховання школярів молодших класів з порушенням постави 1.1 Порушення постави у молодших класів 1.2 Методики корекції порушень постави 1.3 Масаж при порушенні постави 1.4 Комплексне застосування засобів корекції постави у системі фізичного виховання школярів молодших класів Висновок до розділу Розділ II. Обґрунтування методики корекції порушень постави школярів молодших класів засобами фізичних вправ і масажу 2.1 Суть масажу і механізм його дії 2.2 Обґрунтування методики масажу при порушенні постави 2.3 Форми фізичного виховання у поєднанні з масажем, що забезпечують процес корекції порушень постави Висновок до розділу Розділ IІІ. Дослідження ефективності методики корекції порушень постави у школярів молодших класів засобами фізичних вправ і масажу 3.1 Дослідження стану постави учнів молодших класів 3.2 Дослідження фізичного розвитку дітей з порушеннями постави 3.3 Дослідження фізичної підготовленості дітей з порушеннями постави Висновок до розділу Висновки Список використаної літератури Додатки ВступАктуальність. Згідно з наявними статистичними даними поширеність порушень постави серед школярів 1-3-х класів складає 40-50% Питання порушень постави серед дітей молодшого шкільного віку детально описані в працях вітчизняних і зарубіжних авторів. Проте, ця проблема залишається актуальною і в даний час, викликаючи інтерес фахівців в області фізичної культури. Постава має нестійкий характер в період посиленого росту тіла дитини, що припадає на молодший шкільний вік. Це пов'язано з неодночасним розвитком кісткового, суглобово-зв'язкового апаратів і м'язової системи дитини. Кістки і м'язи збільшуються у довжині, а рефлекси статики ще не пристосувалися до цих змін . Створення загальноосвітніх шкіл нового типу веде до перевантажень дитячого організму через збільшення тривалості занять і об'єму навчального матеріалу . Сумарний об'єм знань, який отримують учні у сучасній українській школі набагато перевершує їх можливості його засвоєння, що веде до погіршення стану здоров'я дітей. Зокрема, це є причиною виникнення відхилень від нормальної постави. Вже через рік після початку навчання у школі кількість дітей з поганою поставою значно збільшується . Дефектна постава створює умови для прояву захворювань хребта і інших органів опорно-рухового апарату, що приводять до розладів діяльності внутрішніх органів. У дітей з порушеннями постави понижена життєва ємкість легенів, зменшена екскурсія грудної клітки і діафрагми, що несприятливо відбивається на діяльності серцево-судинної і дихальної систем. Порушенню нормальної діяльності органів черевної порожнини сприяє слабкість м'язів живота. Зниження ресорної функції хребта у дітей з плоскою спиною спричиняє постійні мікротравми головного мозку під час ходьби, бігу і інших рухів, що негативно позначається на вищій нервовій діяльності, супроводжується швидким настанням втоми, а нерідко і головними болями . У системі фізичного виховання школярів з порушеннями постави застосовується переважно один засіб корекції - фізичні вправи.

Разом з тим можна вважати, що масаж може ефективно доповнити дію фізичних вправ, оскільки він є активним засобом оздоровлення організму людини. Позитивний вплив масажу позначається на лімфатичній системі і системі кровообігу, нервово-м'язовому і зв'язковому апараті. У зв'язку з цим є доцільним розглядати масаж як процедуру, що створює оптимальні умови корекції постави школярів молодших класів у комплексі з фізичними вправами. Вказане поєднання в клінічних умовах виявилося дуже ефективним , і перенесення такого досвіду на практику роботи у лікувальній фізичній культурі з учнями загальноосвітніх шкіл є вельми перспективним. Школярі з порушеннями постави мають можливість усунення їх при повному застосуванні лікувальних заходів в умовах поліклініки, фізкультурного диспансеру і спеціальних шкіл-інтернатів . Використання масажу в загальноосвітній школі дозволить охопити більшу кількість учнів з початковими стадіями відхилення від нормальної постави, оскільки до лікувальних установ звертаються діти вже з значно вираженими порушеннями постави. Мета дослідження - розробити методику корекції порушень постави школярів молодших класів на основі поєднання фізичних вправ і масажу. Об'єктом дослідження є фізичне виховання в школі дітей з функціональними відхиленнями у фізичному розвитку. Предметом дослідження є методика корекції порушень постави в сагиттальній площині у школярів молодших класів засобами фізичних вправ і масажу. В основу гіпотези дослідження покладено припущення про те, що процес корекції порушень постави школярів молодших класів здійснюється ефективніше, якщо будується на основі поєднання масажу і фізичних вправ. Завдання дослідження: Вивчити місце і роль масажу при порушенні постави у фізичному вихованні молодших школярів і виявити найбільш раціональні підходи. Теоретично обґрунтувати та розробити методику корекції порушень постави в сагиттальній площині у школярів, засновану на поєднанні фізичних вправ і масажу. Експериментально перевірити ефективність розробленої методики. Теоретичне значення проведеного дослідження полягає в тому, що отримані результати доповнюють систему знань в галузі фізичного виховання молодших школярів: Практична значення дослідження полягає в тому, що застосування розробленої методики корекції порушень постави в сагиттальній площині, заснованій на поєднанні фізичних вправ і масажу, дозволяє ефективніше покращити стан постави, фізичний розвиток і фізичну підготовленість школярів. Результати дослідження можуть бути використані фахівцями фізичної культури в загальноосвітній школі для дітей молодшого шкільного віку, що мають відхилення від нормальної постави. На першому етапі жовтень-листопад 2004 року аналізувався стан питання в науково-педагогічній літературі, проводилось тестування студентів та розроблялись комплекси вправ. На другому етапі грудень (2007) - травень (2008) року проводилась корекція експериментальної методики, знімалися проміжні та кінцеві показники фізичної підготовленості, аналізувались результати дослідження та літературно оформлялась робота. Методи дослідження: Аналіз наукової та методичної літератури з проблеми дослідження, аналіз нормативної документації вищих закладів освіти; емпіричні: цілеспрямоване педагогічне спостереження, анкетування, бесіди, тестування, вивчення результатів діяльності учнів; педагогічний експеримент; статистична обробка результатів експериментальної роботи та інтерпретація здійснювалася за допомогою методів математичної статистики; Структура та об'єм дипломної роботи.

Дослідження побудоване відповідно до поставленої мети. Воно складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків. Розділ I. Фізичне виховання школярів молодших класів з порушенням постави 1.1 Порушення постави у молодших класівФормування хребетного стовбура і його функціональне вдосконалення займають вельми тривалий період онтогенезу, закінчуючись до 20-22 років. З одного боку, в процесі зростання і розвитку дитини досягають певної зрілості такі основні функції хребетного стовбура, як опора, захист і рух. Кожна з цих функцій здійснюється завдяки складній взаємодії структурних елементів хребта - хребців, міжхребетних дисків, зв'язково-суглобового апарату і м'язів. З іншого боку, формування хребетного стовбура в період зростання і розвитку дитини робить вплив на його поставу. Питання характеристики постави розглядалося в значній кількості робіт сучасних авторів . Їх думки у визначенні постави (за винятком незначних відмінностей) в основному співпадають. Постава - це звична поза людини в стані спокою і руху, яка зберігається без зайвої м'язової напруги. Постава залежить від ряду анатомічних, фізіологічних і соціальних чинників. До анатомічних чинників, що визначають поставу дитини, відносяться форма хребта, його розташування щодо передньої серединної осі тіла, вираженість фізіологічних вигинів, наявність деформацій, розвиток мускулатури. Останній з названих чинників вважається провідним. До фізіологічних чинників, що впливають на поставу, відносяться темпи і характер індивідуального розвитку рухових навиків і статичних реакцій, застосування як тренувальна дія спеціальних фізичних вправ для постави і систематичність їх використання. Постава дитини може змінитися, не дивлячись на відносну стабільність анатомічних чинників, оскільки є динамічним стереотипом. Вона може покращитиcя в процесі спеціальних фізкультурних занять, але вона може і погіршитися при порушені стереотипу, наприклад при зміні режиму, у зв'язку зі вступом до школи, в період статевого дозрівання та ін. . Частота порушень постави у школярів значно зростає при недоліках педагогічної дії в дошкільному віці, оскільки з початком навчання в школі в режимі дня дітей, а значить, і діяльності всіх систем організму, відбувається значна перебудова . Відповідно до вищесказаного, в ортопедії прийнято розрізняти наступні види постави: правильна (нормальна) постава; порушена (дефектна) постава. Правильна постава має свої певні характеристики, що чітко відрізняють її від порушеної постави. Так, З.П. Ковалькова вважає, що при правильній поставі сагиттальні вигини хребта гармонійно розподілені, голова піднята, плечі злегка відведені назад, груди видаються вперед, живіт підтягнутий, ноги прямі, руки вільно розігнуті . В.А. Гамбурцев під правильною поставою розуміє пряме положення голови, помірну вираження сагиттальних вигинів хребта при середньому куті нахилу тазу до вертикалі, середнє положення лінії остистих відростків, однаковий рівень і симетричне розташування лопаток, симетричну конфігурацію трикутників талії, деякі виступаючі вперед контури грудної клітки, відносно пряму форму живота, правильну форму нижніх кінцівок .

Україна ж знову підтвердила, що українські ВМС будуть базуватися в Севастополі. Це — її суверенне право, і українська сторона не може піти ні на які поступки задля задоволення вимог Росії. Не було жодного сумніву в тому, що проблему базування ЧФ штучно зробили каменем спотикання між двома державами певні сили Росії, особливо загостривши її напередодні президентських виборів. Російським націонал-патрiотам і комунiстам, а також багатьом з близького оточення Б. Єльцина дуже була вигідна невизначеність, що склалася у відносинах з Україною. Якби Б. Єльцин за таких умов пішов на підписання широкомасштабного договору з Україною, значна частина військового електорату була б на виборах для нього втраченою. Серед усіх засобів на підтримку свого iмiджу перемога над упертою Україною в проблемі ЧФ була б, мабуть, найвагомішою для Єльцина. Але вже ніщо, навіть спроби старшого брата викручувати руки молодшому братові за допомогою газового важеля, не допомагало. І Президент, і інші державні та політичні діячі РФ, звичайно ж, були не настільки наївними та юридично неграмотними, щоб не розуміти неприйнятність для України їхніх вимог у проблемі ЧФ

1. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

2. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

3. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

4. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

5. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

6. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі
7. Характеристика дисертаційної роботи
8. Сутність соціальної роботи

9. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

10. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

11. Поляризація діелектричних матеріалів та їх діелектрична проникність

12. Відповідальність за порушення податкового законодавства

13. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

14. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

15. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

16. Відповідальність за порушення законодавства про надра

Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные
Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее

17. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

18. Писемність і літературна традиція Київської Русі

19. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

20. Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні

21. Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень

22. Корекція репродуктивних порушень у жінок з синдромом полікістозних яєчників
23. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму
24. Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

25. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності

26. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

27. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

28. Сутність технологій в соціальній роботі

29. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

30. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

31. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

32. Системы адаптивного управления роботами

Мульти-плеер "Ладушки".
В этом мультиплеере 20 потешек и песенок для самых маленьких: 1. «Кошкин дом» 2. «Антошка» 3. «Баю-баюшки-баю» 4. «Каравай» 5 «Ножки,
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Игра настольная "Не урони пингвина", 47 деталей.
Комплектация (47 деталей): пингвин, игровое поле, молоток (2 штуки), игровой циферблат с указателем, выбиваемые блоки (2 комплекта по 19
351 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда

33. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

34. Надежность машин: станки, промышленные роботы

35. Использование роботов в промышленных предприятиях

36. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

37. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

38. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)
39. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
40. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

41. Творчість Рембрандта

42. Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

43. Лапароскопическая робот-ассистированная радикальная простатэктомия. Критический анализ результатов

44. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

45. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

46. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

47. Поняття та сутність менеджменту

48. Нано-роботы

Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

49. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

50. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

51. Державне регулювання комерційної діяльності

52. Суть комерційної діяльності на підприємстві

53. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

54. Техническое зрение роботов
55. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання
56. Наши дети будут бессмертными, но, возможно, станут наполовину роботами

57. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

58. Філософська культура особи та її суспільна значущість

59. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»

60. Сбалансованість бюджета України

61. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

62. Інтегральна ефективність діяльності

63. Бідність в України

64. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города

65. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

66. Рентабельність підприємства

67. Сутність витрат та методи їх зниження

68. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

69. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

70. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
71. Підсудність і її види
72. Вказівки до оформлення дипломних робот

73. Легка промисловість України i транспорт

74. Сільське господарство i харчова промисловість України

75. Активність і творчість учнів на уроках історії

76. Грошові потоки, звітність, планування

77. Діяльність уряду України в галузі екології

78. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

79. Проблеми використання роботів /Укр./

80. З жуpбою pадість обнялась…

Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр

81. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

82. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

83. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

84. Комічне як соціокультурна реальність

85. Моральність колізії ХХ ст

86. Астероїдна небезпека: міфи та реальність
87. Діяльність страхової компанії "Оранта"
88. Маркетингова діяльність комерційного банку

89. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

90. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

91. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

92. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

93. Сутність і значення соціального страхування

94. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

95. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

96. Фінансова стійкість комерційного банку

Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили
Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Інвестиційна діяльність страхових компаній

98. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

99. Потенційно небезпечні фактори професії менеджера


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.