Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Використання нейромережевих технологій при створенні СППР

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Використання нейромережевих технологій при створенні систем підтримки прийняття рішень (СППР). При сучасному рівні розвитки техніки, коли навіть побутова техніка обладнується мікропроцесорними пристроями, виникнула потреба в інтелектуальних адаптивних системах керування, спроможних пристосовуватися до дуже широкого діапазону зовнішніх умов. Більш того, виникнула потреба в універсальній технології створення таких систем. Науковий досвід людства свідчить про те, що в природі можна знайти безліч цінних ідей для науки і техніки. Людський мозок є самим надзвичайним і загадковим створенням природи. Спроможність живих організмів, наділених вищою нервовою системою, пристосовуватися до навколишнього середовища може служити призовом до імітації природі або імітації при створенні технічних систем. Серед імітаційних підходів виділяється клас нейромережевих методів. Нейронні мережі (НМ) знайшли широке застосування в галузях штучного інтелекту, в основному пов'язаних із розпізнаванням образів і з теорією керування. Одним з основних принципів нейромережевого підходу є принцип конективизма. Суть його виражається в тому, що розглядаються дуже прості однотипні об'єкти, сполучені у велику і складну мережу. Таким чином, НМ є в першу чергу графом, із яких можна зв'язати сукупність образів, поданих як чисельні значення, асоційовані з вершинами графа, алгоритм для перетворення цих чисельних значень за допомогою передачі даних між сусідніми вершинами і простими операціями над ними. Сучасний рівень розвитку мікроелектроніки дозволяє створювати нейрочіпи, що складаються з дуже великого числа простих елементів, спроможних виконувати тільки арифметичні операції. Таким чином, нейромережеві методи підтримується апаратно. Математично НМ можна розглядати як клас методів статистичного моделювання, що у свою чергу можна розділити на три класи: оцінка щільності ймовірності, класифікація і регресія . Передбачається, що система підтримки та прийняття рішень (СППР) може бути цілком реалізована на нейронній мережі. У відмінності від традиційного використання НМ для рішення тільки задач розпізнавання і формування образів, у СППР узгоджено вирішуються задачі - розпізнавання і формування образів - одержання і збереження знань (емпірично знайдених закономірних зв'язків образів і впливів на об'єкт керування) - оцінки якісних характеристик образів - прийняття рішень (вибору впливів). Особливостями СППР на базі НМ є: - Надмірність нейронів у мережі, необхідна для адаптації системи керування (СК) до умов існування , що змінюються , об'єкта керування (ОК). Внаслідок цього для практичної реалізації СК необхідно створення великих НМ (для порівняння людський мозок містить ~1011 нейронів). - НМ складається зі специфічних нейронів, що є більш близькими аналогами біологічного нейрона і пристосованими для рішення задач ППР. - Нейрони в мережі з'єднуються спеціальною образом, також для рішення задач ППР. Особливості сучасних СППР роблять непридатними або малопридатними існуючі системи САПР і системи моделювання традиційних НМ (наприклад, Brai Maker) для створення прототипів СК ППР.

Через цю обставину основні питання, що розглядаються в статті це: 1. Розробка інструмента системи побудови та дослідження нейронних мереж (СПДНМ) для моделювання і дослідження нейромережевих реалізацій прототипів СК ППР. 2. Розробка загальної схеми нейромережевої реалізації прототипів СК ППР. Розглянемо основні сторони створення СППР на базі нейронних мереж. Будемо називати керуючою системою (КС) систему керування, що імітує нервову систему відповідно до методології ППР. Під об'єктом керування (ОК) будемо розуміти організм, що несе в собі нервову систему, іншими словами, ОК - це об'єкт, що повинний управлятися за допомогою КС, розташованої усередині ОК і взаємодіючої зі своїм оточенням за допомогою блока датчиків (БД) і виконавчих органів (ВО). подана система, під якою будемо розуміти середовище, у яке вкладений ОК, що містить у свою чергу КС. Як бачимо з малюнку, можна стверджувати, що КС управляє не тільки ОК, але й всією системою. Під середовищем у системі можна розуміти різні об'єднання об'єктів. Будемо називати середовищем W сукупність об'єктів, що лежать поза КС; середовищем S - сукупність об'єктів, що лежать поза ОК; середовищем U - всю систему. Блок датчиків поставляє КС вхідну інформацію у вигляді двійкового вектора. Цей блок необхідний у реальних системах для сполучення середовища і КС, тому при моделюванні КС на ЕОМ не використовувався і ми не акцентуємо увагу. Роботу блоку формування і розпізнавання образів (ФРО) можна уявити таким чином. У блоці ФРО на підставі апріорної інформації про можливі функціональні властивості середовища задані деякі об'єкти, назвемо їхніми нейронами, на які відображаються деякі класи просторово-тимчасових явищ, що потенційно можуть існувати в системі. Відображення задається топологією мережі. У класі, відображуваному на нейрон, виділяється підклас, що може сприйматися даним нейроном. Кожний нейрон може статистично аналізувати сприйманий їм підклас. Накопичуючи статистичну інформацію про сприйманий підклас, нейрон може прийняти рішення, чи є цей підклас випадковим або невипадковим явищем у системі Якщо якийсь нейрон приймає рішення, що відображуваний на нього підклас є невипадковою подією, то він переходить у деякий відмінний від вихідного (навчений( стан. Якщо нейрон навчений, то будемо говорити також, що сформований образ, цей образ ідентифікується номером даного нейрону. Підклас явищ, що сприйнятий нейроном, і який викликав його навчання, тобто просторово-тимчасові явища, статистично вірогідно існуючі в системі, називається прообразом даного образу. Сформований образ може бути розпізнаний блоком ФРО, коли прообраз даного образу спостерігається БД. Блок ФРО вказує, які з сформованих образів розпізнані в сучасний момент. Одночасно з цим розпізнані образи беруть участь у формуванні образів більш високих порядків, тобто має місце агрегування та абстрагування образів. Блок формування бази знань(БЗ) призначений для автоматичного уяввлення емпірично знайдених КС знань про функціональні властивості системи. Блок оцінки стану(БОС) виробляє інтегральну оцінку якості стану ОК S . Блок вибору дії або, надалі, блок прийняття рішень (БПР) реалізує процедуру ухвалення рішення, засновану на аналізі поточної ситуації, цільових функцій, змісту БЗ, а також оцінки поточного значення оцінки S .

Блок визначення часу ухвалення рішення визначає глибину перегляду БЗ у залежності від поточної оцінки S . Чим вище значення S , тим більше образів (у порядку спадання модулю їхньої ваги) може врахувати КС при ухваленні рішення, тим менше темп прийняття рішень. У КС можуть бути засоби для апріорного аналізу наслідків альтернативних дій, що вибираються на декілька кроків вперед. Такий у самих загальних рисах алгоритм керування, реалізований КС у СППР. Основні властивості процесу керування складаються в тому, що КС автоматично накопичує емпіричні знання про властивості пред'явленого їй об'єкта керування і приймає рішення, спираючись на накопичені знання. Якість керування росте в міру збільшення обсягу накопичених знань. Зауважимо також, що керування складається не в тому, що КС реагує на вхідну інформацію, а в тому, що КС постійно активно шукає можливий у поточних умовах засіб поліпшити стан ОК. Тим самим КС СППР має внутрішню активність. При створенні додатків може бути доцільним використання КС СППР для керування тільки в тих областях простору ознак, у котрих раніше використовувані методи були неефективними. Іншими словами, корисно розділити ознаковий простір на дві області: на область, для якої є апріорна інформація про властивості ОК, і в який можна застосувати систему керування, і на область, у котрої немає інформації про властивості ОК, де потрібно адаптація в реальному часі керування. Біологічний нейрон На мал. 3.1.1 , поданий у спрощеному виді біологічний нейрон. Схематично його можна розділити на трьох частини: тіло клітини, що містить ядро і клітинну протоплазму; дендрити - деревоподібні відростки, які служать входами нейрона; аксон, або нервове волокно, - єдиний вихід нейрона, що являє собою довгий циліндричний відросток. Для опису формальної моделі нейрона виділимо такі факти: Мал. 3.1.1 1. У будь-який момент можливі лише два стани волокна: наявність імпульсу і його відсутність, так називаний закон «усе або нічого». 2. Передача вихідного сигналу з аксона попереднього нейрона на дендриты або прямо на тіло такого нейрона здійснюється в спеціальних утвореннях - синапсах. Вхідні сигнали підсумовуються із синаптичними затримками й у залежності від сумарного потенціалу генерується або ні вихідний імпульс - спайк. Формальна модель нейрона. Вперше формальна логічна модель нейрона була введена Маккалоком і Питтсом у 1948 році та тих пір було запропоновано величезна кількість моделей. Але усі вони призначені для рішення в основному задач розпізнавання і класифікації образів. Можна зазначити цілий ряд основних відмінностей запропонованої в даній роботі моделі і вже існуючих. По-перше, у класичних моделях завжди є присутнім «вчитель» або «супервізор», що підбудовує параметри мережі по визначеному алгоритму, запропонований же нейрон повинний підбудовуватися «сам» у залежності від «побаченої» їм послідовності вхідних векторів. Формально говорячи, при роботі нейрона повинна використовуватися тільки інформація з його входів. По-друге, у запропонованій моделі немає речовинних важелів і зваженої сумації по цих вагах, що є великим плюсом при створенні нейрочипу і модельних обчислень, оскільки цілочисленна арифметика виконується завжди швидше, ніж раціональна і простіше в реалізації.

Це Розенберг дозволив нехтувати ршеннями Гаазько конвенц  застосувати всх заходв, як здаватимуться «зручними». Коли Кох для сво зручност знищив населення цлого району Цуман, то вн дяв у дус ц директиви Розенберга. Розенберг тут говорив про сво розбжност з Кохом, про те, що вн дотримувався гуманно полтики  навть ввозив сльськогосподарськ машини. Якщо Розенберг  заперечував нколи проти дй Коха, то лише тому, що боявся передчасного розголосу, боявся, що безприкладне знущання Коха над укранським народом викличе посилення руху Опору. Не гуманнстю, а страхом керувався при цьому Розенберг. Справжня полтика Розенберга викладена в багатьох документах, як стали тепер вдомими свтовй громадськост  як  в справах Трибуналу. В «Офцйних замтках для фюрера» вд 16 березня 1942 року Розенберг писав про мету нмецько полтики на окупованих територях СРСР,  передусм на Укран. Це «використання корисних копалин, у певних областях створення нмецько колон, някого штучного нтелектуального розвитку населення, а збереження його як робочо сили»

1. Використання промислових технологій в м. Рівне

2. Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві

3. Створення вихідного матеріалу для селекції сорго різного напряму використання

4. Технологія створення цифрових карт місцевості (ЦКМ)

5. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

6. Створення Web-документів. Використання мови HTML
7. Особливості використання інформаційних технологій в документознавстві
8. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

9. Використання інформаційних технологій Інтернет в фармації

10. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

11. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

12. Проектування безвідходного виробництва з використанням біоконверсійних технологій утилізації відходів тваринництва

13. Влияние космоса на современные информационные технологии

14. Автоматизированные информационные технологии формирования, обработки и представления данных в налоговой службе

15. Новые технологии и искусство

16. Владение новыми музыкальными технологиями - необходимое условие в профессиональной подготовки учителя музыки

Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры

17. Ctp-технология, глубокая печать, брошюровочно-переплетные процессы

18. Безопасность информационных технологий

19. Технология ADSL

20. Информационные технологии в экономике. Информационная безопасность в сетях ЭВМ

21. Основы информационных технологий

22. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга /Интернет-Маркетинг/
23. Безопасность информационных технологий
24. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

25. Использование Интернет-технологий для обеспечения информативности населения

26. Компьютерные сети Информационных технологий

27. Технология PLC (Power Line Communication)

28. Компьютерные технологии в судостроении

29. Информационные технологии

30. Использование лазеров в информационных технологиях

31. Определение эффективности применения информационной технологии

32. Перспективы развития технологий ПК на примере PDA (Personal Digital Assistant)

Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее

33. Новые технологии хранения информации

34. Языки и технология программирования. Начальный курс /Pascal/

35. Речевые технологии

36. Информационные технологии в экономике. Разработка информационных технологий.

37. Информационные технологии в управлении (Контрольная)

38. Лабораторные работы по теории и технологии информационных процессов
39. Информационные технологии в экономике
40. Учебник по технологии программирования

41. Новые технологии. Microsoft Office XP

42. Новые информационные технологии обучения в математике

43. Технология производства низина. Антибиотические свойства низина

44. Использование компьютерных технологий в деятельности милиции

45. Воздействие целлюлозно-бумажной промышленности на окружающую среду. Природосберегающие технологии

46. Технология проблемного обучения

47. Современные педагогические технологии

48. Дистанционное обучение: идеи, технологии, проблемы и перспективы

Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

50. Современные технологии в образовании

51. Образовательная модель В.Ф. Шаталова как технология интенсивного обучения

52. Формирование художественно-графических умений у учащихся 5 классов на уроках технологии при изучении раздела "Конструирование и моделирование швейных изделий"

53. Новые информационные технологии обучения в математике

54. Основы промышленного рыболовства и технология рыбных продуктов
55. Технология приготовления блюд
56. Характеристика побочного молочного сырья. Способы производства и сущность технологии производства различных видов сметаны

57. Ассортимент технология приготовления, оформление пирогов из дрожжевого теста

58. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

59. Применение избирательных технологий на выборах в Пермскую городскую Думу 2000 года: технологичность выборов

60. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

61. Избирательный процесс и избирательные технологии

62. Разработка технологии плавки стали в электродуговой печи ДСП-80 и расчет ее механизма

63. Анализ и экономическая оценка технологий в цветной металлургии

64. Разработка технологии горячей объёмной штамповки детали цапфы правой

Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки

65. Разработка технологии получения отливок «корпус» из сплава МЛ5 в условиях массового производства

66. Лазерная технология - важнейшая отрасль современного естествознания

67. Технология производства К56ИЕ10 и серии м (с К426 и К224 (WinWord)

68. Технология ремонта автомобилей и дорожных машин

69. Технология обработки на станках с ЧПУ

70. Конструирование и технология производства ЭВА
71. Технология восстановления чугунных коленчатых валов двигателей ЗМЗ-53А
72. Интернет - технология будущего

73. Техника и технология

74. Разработать инструментальную оснастку к технологии изготовления детали "корпус" в условиях обработки на станках с ЧПУ

75. Технология изготовления печатных плат

76. Технологии утилизации шин и их восстановление

77. Сварочные технологии

78. Основы промышленного рыболовства и технология рыбных продуктов

79. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

80. Разработка технологии горячей объёмной штамповки детали цапфы правой

Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла
Форма для выпечки "Имбирный домик".
Красивая подача десерта приносит не меньшее удовольствие, чем его безупречный вкус! Миниатюрный кекс "Имбирный домик",
303 руб
Раздел: Товары с новогодним дизайном

81. Технология изготовления волоконнооптических световодов для передачи изображения

82. Разработка технологии по изготовлению книжного издания по искусству

83. Технология изготовления печатных форм

84. Характеристика побочного молочного сырья. Способы производства и сущность технологии производства различных видов сметаны

85. Технология изготовления кухонного стола

86. Технология швейного производства
87. Технология изготовления мебели
88. Технология аэродинамической трубы для болидов Формулы 1

89. Технология транспортирования зеркал и стекла

90. Развитие технологии МОП ИС

91. Технология возведения зданий и сооружений

92. Разработка конструкции и технология изготовления дублирующего устройства управления учебным автомобилем

93. Автосервис. Технология окраски

94. Технология и автоматизация производства РЭА

95. КОНТРОЛЬНАЯ ПО ПРЕДМЕТУ "СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

96. Технология соединения деталей радиоэлектронной аппаратуры

Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

97. Разработка конструкции и технологии изготовления печатного узла

98. Современные технологии организации отдыха без лечения

99. Технология выращивания грибов - Вешенкая обыкновенная


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.