Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Місцеві бюджети, міжбюджетні відносини та доходи і видатки місцевих бюджетів

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Державна митна служба України Академія митної служби України Економічний факультет Кафедра фінансів і кредиту Курсова робота з дисципліни Фінанси на тему: Місцеві бюджети, міжбюджетні відносини та доходи і видатки місцевих бюджетів Дніпропетровськ 2010 ЗмістВступ Розділ 1. Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів Структура місцевих бюджетів України Розвиток місцевих бюджетів України Особливості формування місцевих бюджетів України та шляхи зміцнення їх дохідної бази Розділ 2. Проблеми та перспективи розвитку міжбюджетних відносин 2.1 Основні етапи розвитку міжбюджетних відносин в Україні 2.2 Удосконалення системи міжбюджетних відносин в Україні 2.3 Аналіз зарубіжної практики організації міжбюджетних відносин Розділ 3. Надходження та витрати місцевих бюджетів України 3.1 Особливості формування доходів місцевих бюджетів України 3.2 Видатки місцевих бюджетів України 3.3 Аналіз доходів і видатків місцевого бюджету, на прикладі бюджету Дніпропетровської області 2009 року Список використаних джерел Вступ Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини. Бюджет - складна економічна категорія. Як категорія, державний бюджет являє собою систему економічних відносин, що складаються в суспільстві в процесі формування, розподілу, та використання централізованого грошового фонду країни, призначеного для задоволення суспільних потреб. Важливою є роль бюджету у розподілі сукупного суспільного продукту та національного доходу. Найважливіше призначення бюджету - це створення матеріальної основи для реалізації державою своїх функцій: економічної, соціальної, політичної та оборонної. В умовах ринкових відносин і особливо в перехідний період до ринку бюджетна система є найважливішим економічним результатом. Від того, наскільки правильно побудовано бюджетну систему залежить ефективне функціонування всього народного господарства країни, зовнішніх відносин. Згідно ст.5 п.1 бюджетного кодексу України бюджетна система складається з державного бюджету та місцевих бюджетів. Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань, місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування. До місцевих бюджетів належать обласні, районні в містах, селищні та сільські бюджети. Бюджет об’єднує області обласний бюджет, бюджети районів і міст обласного підпорядкування. Метою моєї роботи є розгляд, спроба аналізу найважливіших проблем бюджетної системи та напрямки вирішення цих проблем. Об'єктом дослідження є місцеві бюджети та між бюджетні відносини. Предмет дослідження - економічні відносини, що виникають з приводу формування та використання централізованого фонду коштів на державному та на місцевому рівні. Місцеві бюджети існують у всіх країнах світу. Розвиток їх функцій зумовлені рядом національних, політичних, економічних та інших факторів.

А тому досить важливим є дослідження практики зарубіжних країн, та переймання в них позитивного досвіду і застосування його у нашій державі, враховуючи особливості бюджетної системи України. Розділ I. Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів 1.1 Структура місцевих бюджетів України Місцеві бюджети включають бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування. Бюджети місцевого самоврядування - це бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань. Місцеві бюджети - це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, що покладаються на органи самоврядування. Як складова бюджетної системи держави і основа фінансової бази діяльності органів самоврядування місцеві бюджети забезпечують необхідними грошовими засобами фінансування заходів економічного і соціального розвитку, що здійснюються органами влади і управління на відповідній території. Через місцеві бюджети складаються певні фінансові взаємовідносини органів самоврядування практично з усіма підприємствами, установами, що розташовані на їх території, і населенням даної території у зв'язку з мобілізацією й витрачанням коштів цих бюджетів. Між місцевими бюджетами різних рівнів, а також між цими бюджетами і державним бюджетом виникають фінансові відносини з приводу перерозподілу фінансових ресурсів для забезпечення ефективного функціонування кожного бюджету. Органам місцевого самоврядування надано широкі права для здійснення економічного і соціального розвитку на своїй території. У статті 43 Конституції України зазначено, що місцеві органи самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки та збори відповідно до закону; утворюють, реорганізовують та ліквідують комунальні підприємства, організації, установи. Частка місцевих бюджетів у перерозподілі валового внутрішнього продукту, а також у зведеному бюджеті поряд з економічним і соціальним має важливе політичне значення. Вона свідчить про участь місцевого самоврядування у розв'язанні актуальних проблем розвитку держави, про певну обмеженість функцій центральних органів влади. У цьому зв'язку необхідно враховувати, що однією із важливих передумов побудови демократичної держави є самостійність і незалежність органів місцевого самоврядування. Європейська хартія місцевого самоврядування передбачає його - відокремленість від державної влади, повну незалежність і самостійність покладених-на нього функцій у межах своєї компетенції. Основними положеннями Європейської хартії місцевого самоврядування, які мають безпосереднє відношення до функціонування бюджетів самоврядування, є положення про те, що: - місцева влада має право на свої власні фінансові ресурси; - обсяг фінансових ресурсів має відповідати функціям, які виконує місцева влада; - місцева влада має право вільно розпоряджатися власними фінансовими ресурсами; - частина фінансових ресурсів повинна формуватися за рахунок місцевих податків і зборів; - розміри місцевих податків і зборів місцева влада уповноважена встановлювати в межах закону; - порядок формування фінансових ресурсів повинен бути гнучким і забезпечувати відповідність наявних ресурсів зростанню вартості виконання завдань місцевої влади; - захист слабкої у фінансовому розумінні місцевої влади проводиться за допомогою процедур усунення фінансових диспропорцій (фінансового вирівнювання); - перевага у виборі форм фінансової допомоги надається дотаціям, які не призначаються для фінансування конкретних проектів і не обмежують свободи місцевої влади.

Нині до Європейської хартії місцевого самоврядування приєдналося понад 30 країн, у 1996 році - Україна. У складі місцевих бюджетів формується бюджет розвитку. Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів включають: - кошти від відчуження майна, яке перебуває у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення; - надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади; - кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом, та відсотки, сплачені за користування ними; - кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради; - запозичення, здійснені у порядку, визначеному Бюджетним кодексом та іншими законами України; - субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів. До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать: - погашення основної суми боргу відповідно Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування; - капітальні вкладення; - внески органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності. Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів. Запозичення до місцевих бюджетів здійснюються на визначену мету і підлягають обов'язковому поверненню. Запозичення до відповідних місцевих бюджетів можуть бути здійснені лише до бюджету розвитку. Держава не несе відповідальності по зобов'язаннях щодо запозичень до місцевих бюджетів. Видатки на обслуговування боргу здійснюються за рахунок коштів загального фонду бюджету. Видатки на обслуговування боргу місцевих бюджетів не можуть щорічно перевищувати 10 відсотків видатків від загального фонду відповідного місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування боргу. Основним у сфері місцевих бюджетів і міжбюджетних відносин має бути проведення бюджетної політики, спрямованої на забезпечення гармонійного поєднання принципів бюджетного унітаризму з елементами децентралізації, реформування цих відносин з удосконаленням порядку розподілу трансфертів із державного бюджету на основі прозорих та об'єктивних критеріїв, що ґрунтуються на чіткому розмежуванні бюджетних повноважень і стабільній системі закріплення дохідних джерел за бюджетами. Розмежування функцій і повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування різних рівнів, у тому числі й у сфері міжбюджетних відносин, має відповідати положенням та принципам схваленої Указом Президента України Концепції державної регіональної політики. Нові механізми міжбюджетних відносин повинні передбачати поступове вирівнювання забезпеченості адміністративно-територіальних одиниць бюджетними коштами при одночасному створенні стимулів для місцевих органів влади і самоврядування до раціоналізації показників місцевих бюджетів та нарощування їх дохідної бази. Важливою складовою бюджетної політики має стати впорядкування взаємовідносин між місцевими бюджетами.

Что такое бюджетное право? 9. Что является предметом бюджетного права? 10. Что такое материальные и процессуальные нормы бюджетного права? Приведите примеры из действующего законодательства. 11. Дайте понятие бюджетных правоотношений, каковы их особен­ности? 12. Определите круг субъектов бюджетных правоотношений. 13. Дайте понятие источников бюджетного права, назовите их, прове­дите классификацию. 14. Назовите новые источники бюджетного права, принятые в послед­нее время. 15. Что такое бюджетная система, что входит в бюджетную систему? 16. Дайте понятие бюджетного устройства в РФ. 17. Какова роль федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов? 18. Какие принципы бюджетного устройства закреплены законода­тельством? 19. Что означает единство бюджетной системы РФ? 20. В чем проявляется самостоятельность бюджетов? 21. Какие группы доходов выделяются в бюджетах по социально-эко­номическим признакам? 22. Что такое бюджетная классификация? Каково ее значение? 23. Какие группы доходов бюджетов выделяются по Федеральному закону «О бюджетной классификации Российской Федерации»? 24

1. Міський бюджет: пріоритети та механізми

2. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

3. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

4. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

5. Етнонаціональні відносини та етнополітика

6. Доходы и расходы бюджета субъекта Российской Федерации (на примере республиканского бюджета Республики Коми)
7. Консолидированный бюджет Новосибирской области: анализ доходов и расходов
8. Вдосконалення систем формування прогнозів доходів місцевого бюджету на прикладі Петропавлівського району Дніпропетровської області

9. Видатки місцевих бюджетів

10. Видатки бюджетів на науку та культуру

11. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

12. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

13. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

14. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

15. Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

16. Кошти місцевих бюджетів

Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели
Игра настольная "Тише, не будите спящего папу".
Шшшш! Тише! Не разбудите папу! Кто может устоять перед вкусным шоколадным тортом? Не дети в любом случае! Пока папа спал и храпел в
1458 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Основи розвитку регіону. Видатки місцевих органів влади

18. Анализ доходов бюджета Российской Федерации

19. Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления)

20. Доходы и расходы государственного бюджета РФ

21. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

22. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні
23. Cфера фінансів - місцеві фінанси
24. Анализ структуры доходов государственного бюджета на примере Украины

25. Повноваження місцевих органів самоврядування

26. Анализ доходов бюджета Российской Федерации

27. Доходы региональных бюджетов

28. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

29. Неналоговые доходы бюджета

30. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

31. Доходи та витрати комерційного банку

32. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные
Одноразовые туалетные покрытия на унитаз (235 штук).
Средство личной гигиены, необходимое в местах общественного пользования. Незаменимы при использовании в туалетных комнатах: детских и
396 руб
Раздел: Сиденья, крышки для унитаза

33. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

34. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

35. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

36. Аналіз правового статусу законодавчої й місцевої влади Угорщини

37. Інститут обласної ради в структурі органів місцевого самоврядування

38. Місцеве самоврядування
39. Місцеві податки і збори
40. Основні теорії походження місцевого самоврядування

41. Поняття національного доходу та його використання

42. Правові відносини батьків та дітей

43. Правовідносини батьків та дітей

44. Професіограма судді місцевого суду

45. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

46. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

47. Форми взаємодії органів і посадових осіб у системі місцевого самоврядування

48. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

Гель для укрепления зубов R.O.C.S. "Medical Minerals" для детей и подростков, со вкусом клубники, 45.
Благодаря определенным добавкам он формирует стабильную невидимую пленку на зубах, обеспечивает постепенное проникновение минералов в
354 руб
Раздел: Зубные пасты
Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее
Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

49. Органи місцевого самоуправління на Вінниччині в роки фашистської окупації (1941-1944)

50. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

51. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

52. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

53. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

54. Економіка праці та соціально-трудових відносин
55. Проблема відносин влади та підвладних за республіканського ладу (За працею Н. Макіавеллі "Роздуми про першу декаду Тіта Лівія")
56. Методика діагностики особистості і міжособистісних відносин підлітків та юнаків

57. Стигма та дискримінація у міжособових відносинах

58. Анализ доходов бюджета г. Новосибирска за 2005–2007 годы

59. Бюджет Республики Беларусь: состав, структура, динамика доходов и расходов

60. Доходы бюджета

61. Доходы бюджета РФ

62. Доходы региональных бюджетов. Налог на имущество организаций

63. Доходы Федерального бюджета

64. Доходы федерального бюджета и резервы их увеличения

Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

65. Механизм формирования доходов и расходов консолидированного бюджета РФ

66. Налоговые доходы бюджета Кыргызстана

67. Налоговые доходы федерального бюджета

68. Общая характеристика доходов бюджета

69. Податок з транспорту: порядок його розрахунку та сплати до бюджету

70. Проблеми удосконалення міжбюджетних відносин
71. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки
72. Система місцевого самоврядування Франції

73. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

74. Федеральный бюджет и его роль в регулировании доходов нижестоящих бюджетов

75. Финансово-правовые нормы и структура доходов бюджетов в РФ

76. Фінансова незалежність місцевого самоврядування

77. Формирование доходов бюджета Республики Беларусь

78. Характеристика доходов Федерального бюджета, субъектов РФ и муниципальных бюджетов

79. Влияние налоговой политики на формирование доходов бюджета Республики Беларусь

80. Загальнодержавні і місцеві податки на підприємстві

Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили

81. Пути увеличения доходов бюджета

82. Статистика рівня доходів населення та споживання товарів тривалого використання

83. Полная история танков мира

84. Бюджет Украины на 1997 г.

85. Бюджет и его устройство

86. Государственное регулирование доходов населения на Украине
87. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии
88. Государственный бюджет Украины

89. Государственный долг и государственный бюджет РФ

90. Дефицит государственного бюджета

91. Особенности проведения документальной проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль

92. Понятие государственного бюджета (Доклад)

93. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

94. Расходы бюджета

95. Статистика государственного бюджета

96. Экономическое содержание бюджета государства

Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг

97. Расходы федерального бюджета на 2003 год

98. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

99. Нова економична политика та ии законодавче оформлення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.