Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ЗмістВступ2 1. Поняття кредиту і завдання його статистичного вивчення4 2. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання12 Висновок20 Список літератури22 Вступ Кредитні відносини будуються за умов і взаємодії кредитних ресурсів і кредитних вкладень. Кредитні ресурси складаються з коштів банків, тимчасово вільних грошових коштів бюджету, підприємств та організацій і населення. Кошти банків складаються зі статутного, резервного і спеціального фондів; кошти підприємств та організацій — із залишків коштів на розрахункових рахунках підприємств, на рахунках по капітальних вкладеннях, з коштів замовників для розрахунків виконання будівельних, науково-дослідних і проектно-дослідних робіт, а також коштів у розрахунках. Кошти населення характеризуються залишками коштів на рахунках в ощадних і комерційних банківських установах. Кошти банків, тимчасово вільні грошові кошти бюджетних організацій, народного господарства, населення, страхових організацій і ресурси від зовнішньоекономічної діяльності в сукупності складають позичковий фонд держави. Кредитні ресурси підприємства — це сукупність кредитних коштів, залучених для фінансового забезпечення його функціонування. Залучення кредитних ресурсів для поповнення обігових коштів збільшує сукупний дохід за рахунок віддачі залучених коштів, підвищення ефективності власних обігових коштів, що дозволяє підприємству ефективніше здійснювати свою господарсько-фінансову діяльність. Кредитні ресурси підприємств формуються на основі потреби в них для формування обігових коштів (виробничих запасів, запасів готової продукції та товарних запасів, для фінансування інших виробничих потреб) і задоволення інвестиційних потреб. Основні завдання статистичного забезпечення формування та використання кредитних ресурсів підприємств полягають у: дослідженні кредитних ресурсів як елемента фінансових ресурсів підприємств; аналізі впливу механізму залучення кредитних ресурсів на ефективність функціонування підприємства; аналізі впливу факторів зовнішнього середовища і внутрішніх параметрів підприємства на рішення щодо залучення позичкових коштів; обґрунтуванні управлінських рішень щодо залучення кредитних ресурсів. 1. Поняття кредиту і завдання його статистичного вивчення Кредит являє собою систему економічних відносин з мобілізації тимчасово вільних в економіці грошових коштів і використання їх на потреби відтворення. Кредит надається господарським організаціям і населенню банківськими установами на умовах цільового використання, терміновості, платності й поворотності. Кредит — економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу одержання останнім позички в грошовій або товарній формі на умовах повернення в певний строк і звичайно зі сплатою відсотків. Існує три форми кредиту: комерційний, банківський і державний. Комерційний кредит надається одним підприємством іншому у вигляді продажу товарів з відстрочкою платежу. Він має товарну форму та оформлюється векселем. Банківський кредит надається банками в грошовій формі підприємствам, населенню і державі. Кредитні відносини між банками і клієнтами виникають не тільки при одержанні останніми позички, але й при розміщенні ними своїх заощаджень у вигляді внесків на поточних і депозитних рахунках.

Сфера використання банківського кредиту ширша, ніж комерційного: комерційний кредит обслуговує тільки обіг товарів, а банківський — і накопичення капіталу. Банківський і комерційний кредити тісно пов’язані між собою. Це виявляється в наданні комерційними банками обігового та акціонерного кредитів, пов’язаних з обігом векселів. Банківський кредит класифікується за строками і видами. Особливою формою кредиту є державний кредит, за якого позичальником або кредитором виступає держава або місцеві органи влади, а кредит набуває вигляду позик, які реалізуються, в основному, через фінансово-кредитні установи. Державний кредит використовується для покриття частки державних видатків, а також регулювання економіки. Акцептний кредит — один з видів кредиту, який надається комерційними банками своїм клієнтам. На відміну від облікового кредиту, що надається векселедержателю (одержувачу коштів по векселю), акцептний кредит отримує векселедавець (платник по векселю), який виступає гарантом послуги. Кредитна угода оформлюється з використанням переказного векселя. В цьому документі виставник вказує платника, який повинен акцептувати вексель, тобто дати згоду провести платіж. Клієнт виставляє на банк переказний вексель. Банк його акцептує за умови що до настання строку платежу по векселю клієнт внесе в банк суму, необхідну для погашення векселя. Позичальник (векселедавець) може використати акцептований банком вексель як платіжний засіб для купівлі товарів, оплати своїх зобов’язань перед іншими кредиторами, обліку в іншому банку. Облік векселя може бути здійснено у банку, що його акцептував. У такому разі банк стає не тільки гарантом, а й безпосереднім кредитором клієнту. Оскільки умовою акцептного кредиту є грошове покриття векселя, банки висувають вимоги до надійності клієнтів. Якщо позичальник не виконав своїх зобов’язань перед банком-гарантом за вексельним правом, банк здійснює зворотну вимогу до векселедавця з наступним примусовим стягненням боргу з позичальника. Револьверний кредит — поновлюваний кредит, який застосовується на національному і світових ринках позичкових капіталів. Він надається в межах встановленого ліміту заборгованості і строків погашення автоматично, без додаткових переговорів між сторонами кредитної угоди. Онкольний кредит — короткостроковий кредит, що повертається позичальником за першою вимогою банку. Онкольний кредит надається комерційними банками, як правило, під забезпечення облігацій, векселів, інших цінних паперів і товарів. Погашується позичальником звичайно з попередженням за 2—7 днів. Ставка відсотків по онкольному кредиту нижча, ніж по строкових позичках. Онкольний кредит вважається найліквіднішою статтею активу банку після касової готівки. Онкольний кредит застосовується банками для регулювання кредитної позиції, а також підтримки необхідного рівня ліквідності банку. Обліковий кредит — надається банками при обслуговуванні платіжного обороту клієнтів. Він випливає з вексельного обігу. Вексель є грошовим документом, що містить зобов’язання векселедавця або вказаної ним особи провести платіж у певний строк на певну суму.

Кредитна угода виникає внаслідок купівлі банком векселя, за яким одержувачем коштів є його клієнт. Клієнт одержує гроші в формі готівки або переказом на поточний рахунок. Передача векселя банку здійснюється шляхом індосаменту (передатного напису на документі). Одержувачем коштів по індосованому векселю стає банк. Ця операція має назву «облік векселів». Банк може зберігати облікований вексель до строку його погашення (пред’явлення до сплати боржнику). У разі необхідності комерційний банк може, в свою чергу, переоблікувати вексель у центральному банку аналогічним чином. До обліку в комерційних банках приймаються високоліквідні векселі. У зв’язку з цим перевага надається товарним векселям, в основі яких лежать реальні товарні угоди. Оскільки векселі, як правило, виставляються на строк не більше 90 днів, облікований банківський кредит є короткостроковим. Ціна купівлі векселя являє собою його номінальну вартість за мінусом облікової ставки (ставки облікового кредиту). Міжнародний кредит — економічні відносини між державами, іноземними банками і фірмами з приводу передачі валютних чи товарних ресурсів на засадах повернення у певні строки та, як правило, з виплатою відсотків. Суб’єктами міжнародного кредиту є банки, фірми, держави, міжнародні та регіональні організації. Міжнародні кредити класифікуються за різними ознаками, що характеризують їх окремі сторони. Залежно від строків користування кредитом він поділяється на короткостроковий (до одного року), середньостроковий (від 1 до 5, а в деяких країнах і більше) та довгостроковий (понад терміни користування середньостроковим кредитом). Залежно від призначення міжнародні кредити можуть бути комерційними, фінансовими, проміжними. З огляду на зовнішню форму існують товарні та валютні кредити. Залежно від техніки надання розрізняють кредити наявними грошима (часто називають готівковими, хоча валюта перераховується у безготівковому порядку з рахунку на рахунок у банку) та акцептні (у формі акцепту — «згоди платити») тратти імпортером чи банком; депозитні сертифікати; облігаційні позички; консорціальні кредити тощо. Ломбардний кредит — короткостроковий кредит під заставу рухомого майна, яке швидко реалізується. Назва цього кредиту виникла від назви області в Італії (Ломбардії), де лихварі займалися такими операціями ще в середні віки. Позичальник зберігає право власності на майно, віддане в заставу кредитору. Вартість застави, як правило, перевищує суму кредиту. Якщо кредит не буде повернено в строк, право власності на заставне майно переходить до кредитора, який реалізує його і відшкодовує з виручки суму боргу разом з нарахованими відсотками. Кредит по відкритому рахунку — комерційний кредит, заборгованість по якому не оформлюється векселями, акцептованими траттами або іншими борговими зобов’язаннями позичальника, а зараховується на відкритий рахунок. Порядок погашення заборгованості узгоджується сторонами (кредитором і позичальником) і, як правило, передбачає періодичні платежі боржника кредитору (раз на півроку, щоквартально, щомісячно тощо). Кредит по відкритому рахунку передбачає високий ступінь довіри кредитора до позичальника, оскільки повернення кредиту практично не гарантоване.

В сложных, многообразных процессах народнохозяйственной жизни контроль, и в том числе контроль, осуществляемый через систему финансовых и кредитных отношений, был призван устанавливать правильность выполнения плановых заданий по их количественным и качественным показателям, определять отклонения от плана, вскрывать допущенные диспропорции и т.д., выявлять скрытые резервы производства, неучтенные ранее или же нейтрализованные, омертвленные в результате допущенных потерь, а также нарушения государственной дисциплины и требований социалистического хозяйствования. Процессы мобилизации бюджетных и кредитных ресурсов, финансирование и кредитование отраслей народного хозяйства неразрывно связаны, как показано выше, с функциями контроля рублем, с борьбой за повышение производительности труда, за укрепление планово-финансовой дисциплины, за рациональное использование материальных и денежных средств, за здоровое, нормальное хозяйствование. Значительное повышение активности финансовых и кредитных органов в период второй пятилетки, усиление различных форм и методов финансового контроля, хотя и принесли несомненно положительные результаты, все же еще не давали возможности полностью устранить недостатки в деятельности хозяйственных организаций, не смогли положить конец явлениям бесхозяйственности, фактам игнорирования режима экономии и нарушения требований хозрасчета, приводившим к серьезным потерям в народном хозяйстве

1. Аналіз стартегічного управління підприємством

2. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

3. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

4. Роль обліку в управлінні підприємством

5. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

6. Організаційна структура управління підприємством
7. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")
8. Стратегічне управління підприємством

9. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

10. Формування організаційних структур управління підприємством

11. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

12. Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах

13. Антикризове управління підприємством

14. Організація, планування і керування хімічним підприємством

15. Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємством аграрно-промислового комплексу

16. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

Кукла "Принцесса Золушка" с развевающейся юбкой.
Кукла-принцесса Золушка с развевающейся юбкой - невероятно интересная и эффектная игрушка для всех поклонниц знаменитых Disney Princess!
673 руб
Раздел: Золушка
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

17. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

18. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

19. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

20. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

21. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

22. Економічний аналіз підприємств
23. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
24. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

25. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

26. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

27. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

28. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

29. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

30. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

31. Аналіз програмного забезпечення підприємства

32. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

33. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

34. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

35. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

36. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

37. SWOТ-аналіз підприємства

38. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області
39. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві
40. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

41. Аналіз господарської діяльності підприємства

42. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

43. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

44. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

45. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

46. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

47. Аналіз фінансового стану підприємства

48. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

49. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

50. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

51. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

52. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

53. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

54. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану
55. Аналіз активів підприємства
56. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

57. Аналіз діяльності підприємства

58. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

59. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

60. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

61. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

62. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

63. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

64. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета

65. Аналіз фінансового стану підприєсвта

66. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

67. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

68. Ефективність використання ресурсів підприємства

69. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

70. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства
71. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності
72. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

73. Підприємництво

74. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

75. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

76. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

77. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

78. Планування діяльності підприємства

79. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

80. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские

81. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

82. Корпоративні підприємства

83. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

84. Контрольна з підприємницької діяльності

85. Правовий захист підприємництва

86. Розробка підприємства LOMAPAK
87. Форми корпоративного підприємництва
88. Фінанси підприємства

89. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

90. Правовий статус підприємств

91. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

92. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

93. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

94. Нормування праці на підприємсті

95. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

96. Персонал підприємства

Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые

97. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

98. Реструктуризація підприємств

99. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

100. Підприємство та підприємництво


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.