Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Вступ Розділ 1. Політичне становище та національно-визвольний рух у Польщі в кінці XIX-на початку ХХ сторіччя 1.1 Польща у складі 3-х імперій. Політичне та соціально-економічне становище країни і зростання національної свідомості поляків 1.2 Розгортання боротьби за національне відродження і державну незалежність Польщі Розділ 2. Здобуття незалежності Польщі та становлення Польської держави 2.1 Перша світова війна, плани великих держав щодо Польщі та реакція поляків на початок війни 2.2 Державний переворот у травні 1926 р. Встановлення режиму &quo ;санації&quo ; 2.3 Польща в період великої депресії Розділ 3. Діяльність Ю.Пілсудського на чолі Польської держави 3.1 Ю. Пілсудський - начальник держави 3.2 Режим &quo ;санації&quo ; в другій половині 30-х років 3.3. Принципи державного будівництва, закладені Юзефом Пілсудським Висновки Список використаної літератури Вступ Глибокі соціально - економічні і суспільно - економічні переміни що відбулися в країнах Східної Європи за останні роки, зумовили необхідність об’єктивного вивчення їх історії і переосмислення багатьох застарілих оцінок. В історії східноєвропейських країн з їх пізнім розвитком капіталізму і слабкістю демократичних інституцій існував великий розрив між правлячою елітою і відсталими у культурному розумінні масами. В таких країнах громадська значимість інтелігенції виявилась вищою, ніж в країнах &quo ; передового&quo ; капіталізму, саме тому цьому прошарку населення довелося у відповідальні моменти історії роль лідера брати на себе. Головною ціллю всього польського народу з кінця ХУ111 до початку XX ст. ст. було визволення країни і відродження єдиної Польської держави. Ця ціль об&quo ;єднала три головних суспільно - політичних рухи, що сформувалися у XIX ст. під впливом індустріального розвитку польських земель: національне, селянське/ людовське/ і соціалістичне. В рамках цих рухів до кінця позаминулого століття були створені політичні партії, серед них: Стронніцтво народово - демократичне / ендеція/, що представляло націоналістичний, право-консервативний табор; тимчасове об'єднання людовських політичних організацій в Польске стронніцтво людове /ПСЛ/, що займало центристські проаграрні позиції; на лівому фланзі політичного спектру виявилась Польська соціалістична партія /ППС/ спадкоємиця робочих організацій &quo ;Пролетаріат&quo ; та &quo ;Пролетаріат 2&quo ;. Ідеєю, що зв’язувала всі ці політичні рухи, було стремління повернути польську державність. Ця мрія набула реальних обрисів у роки Першої світової війни, у ході якої сформувалися два табори - ендеція /з орієнтацією на країни Антанти і сподіваннями на об'єднання польських земель під скипетром російського монарха за умови надання Польщі самоуправління/ та табор австро-німецької орієнтації, центральною політичною фігурою якого став один з діячів ППС Юзеф Пілсудський, найбільш популярний герой польської історії XX сторіччя. Актуальність теми. День 11 листопада 1918 р. як дата відродження незалежної Польської держави назавжди увійшов в історію Польщі. Цій події передували десятиліття національно-визвольного руху і революційних виступів.

Відродженню незалежності сприяли дві революції в Росії, розпад Австро-Угорської і крах Німецької імперії, внаслідок чого склались сприятливі для Польщі міжнародні обставини. У виданому 22 листопада 1918 року Декреті про вищу владу Ю. Пілсудський призначався &quo ;тимчасовим керівником держави&quo ; з правом звільняти уряд затверджувати 1 відхиляти законопроекти і бюджет, призначати вищих посадових осіб і т.п. Обраний у січні 1919 року сейм та прийнята ним Мала Конституція увели його владні можливості в законні рамки і заклали основи парламентарної демократії 2- ої Речі Посполитої. Наступний хід подій показав, що інтереси правлячої групи Ю. Піл -судського, громадських організацій і партій, що підтримували його, виявились неоднорідними і крок за кроком все більше розходилися, у тому числі і в питанні створення політичної влади. Головною ціллю своєї політики Пілсудський ставив створення в Польщі сильної виконавчої влади. Сьогодні, у XXI сторіччі, перед Україною та багатьма країнами третього світу гостро стоїть питання влади, питання устрою держави. Історія знає чимало прикладів, коли сильні особистості, добившись влади, виводили свої країни в число розвинутих країн з міцною економікою / Давній Рим – Марк Аврелій, ІІ ст.н.е., Німеччина - Адольф Гітлер,в період до 1937 року, Америка - президент Рузвельт/. Разом з тим історія знає також багато прикладів, коли владна особистість ставала бідою держави, народу/ Давній Рим - Нерон, Калігула, Німеччина – той самий Адольф Гітлер після 1937 року, СРСР - Йосип Сталін/ Народ і владна особистість. Хто з них творить історію? Юзеф Пілсудський – складна і непересічна особистість. І, як кожна яскрава особистість, він продовжує цікавити польське суспільство і не тільки його. Постать Пілсудського – політика цікава в історичному плані народам і політикам інших країн. Ніколи не вщухаючий Інтерес польського суспільства до особистості Ю. Пілсудського сьогодні ще більше пожвавився. Польща увійшла до Євросоюзу і перед нею постали нові завдання, але питання влади як стояли гостро, так і продовжують турбувати суспільство. На цьому тлі у польському суспільстві розгортається полеміка про історичну роль Ю. Пілсудського, про вплив його діяльності на долю країни. Сьогодн1 нащадки намагаються відтворити його політичний портрет, оцінити його лідерство в ППС,знайти витоки виникнення міфу навколо цього імені. Історики Польщі порівнюють політичну діяльність Ю. Пілсудського періоду середини 90-х років ХІХ сторіччя до середини 30-х років ХХ сторіччя з політичною діяльністю сучасних політичних лідерів. На житті і діяльності, на особистості Ю. Пілсудського, як у дзеркалі відбилися буремні події, що переживала Європа тих років, особливо багатих війнами і революціями. У свою чергу, його особистість і світогляд, його характер і вчинки впливали на формування міжвоєнної історії Польщі, бо у відродженій у 1918 році польській державі він мав владу, яка з травня 1926 року стала необмеженою. Саме тому розуміння всіх дій цієї непересічної особистості можливе тільки на широкому історичному фоні. Основними категоріями, котрі розглядаються в дослідженні є суспільство, інтелігенція і влада.

Під громадянськім суспільством слід розуміти соціальний організм, здатний в достатній мірі до політичної незалежності від владних структур. Інтелігенція, до якої належав Юзеф Пілсудський, є активним елементом суспільства, що має свій статус, тобто позицію, узгодженою з правами і обов’язками, і суспільну роль, що передбачає мотиваційну поведінку. Влада розглядається як діяльна система правлячих лідерів, структур і інститутів, що сприяють організації суспільства, мобілізації його ресурсів і таких, що дають йому можливості для подальшого розвитку. Баланс інтересів трьох названих елементів забезпечує суспільству злагоду, стабільність, що більш притаманні демократичним системам. Для польської історії XX сторіччя більш характерним є неспівпадіння інтересів і цілей влади і основної частини суспільства, викликане стремлінням влади встановити повний контроль над суспільством. Процес еволюції влади в історії Польщі XX сторіччя умовно можна окреслити такими періодами: 1/ 1918 - 1926 рр. - формування парламентської демократії; 2/ 1926 - 1939 рр. - встановлення авторитарного режиму із збереженням парламентаризму; 3/ 1939 - 1944 рр. окупаційній режим ворожий суспільству влади. І далі існують ще три періоди, що охоплюють відрізок часу до 1980 року, але ці періоди не стосуються теми даного дослідження. Юзеф Пілсудський був активним учасникам багатьох політичних подій, що відбувалися у перші два згадані періоди, а майже весь другий період був сформований під знаком його Імені. Сьогодні незалежна Україна у гарячих політичних баталіях удосконалює свої владні демократичні інституції. 1 робиться це часом у напруженому міжпартійному протистоянні, в гарячих публічних дискусіях. Процес цей, як бачимо, досить тривкий, бо п'ятнадцять років незалежності і досі не поставили крапку у питанні найоптимальнішої форми влади. Є вислів, що історія вчить лише тому, що нічому не вчить. Це, звичайно, не так. Оглядаючись на свою власну історію, на історію інших країн, Україна вчиться бути демократичною, толерантною, намагається будувати своє життя, не повторюючи помилок минулого і своїх, і чужих. В силу певних історичних обставин Польща у своєму політичному і соціальному розвитку йде на крок попереду України і тому досвід, набутий цією країною, може бути врахований при розбудові українських політичних інституцій. Зокрема, політична біографія такого видатного політичного діяча, яким був маршал Юзеф Пілсудський, може дати відповідь на багато запитань, які виникають сьогодні в українській політиці. Стан наукової розробки. На протязі довгого часу, від 30-х років ХХ сторіччя і до наших днів яскрава політична постать Юзефа Пілсудського була і залишається в центрі уваги багатьох науковців-істориків, політологів. Про Ю. Пілсудського написано чимало праць, в яких розглядався політичний феномен амбітного революціонера, військового, державного діяча, керівника європейської держави. Його ім’я обов’язково згадується, коли мова йде про Європу початку ХХ сторіччя. У1986 році, у Польщі була видана праця, присвячена саме Юзефу Пілсудському, його життю, політичним діянням, успіхам і поразкам.

Полковника Євгена Коновальця, команданта полку, а пізніше Корпусу Січових Стрільців. Народжений 14 червня 1891 р. в с. Зашків під Львовом. Відомий до війни як активний в політично-громадському житті студент Львівського університету. Як полонений старшина, перебуваючи після вибуху російської революції на Україні, належить до перших ініціяторів і організаторів Галицько-Буковинського Куреня Січових Стрільців. Стає командантом куреня, пізніше полку, а вкінці Корпусу Січових Стрільців. Як незмінний його командант та голова Стрілецької Ради, відіграв визначну ролю в боротьбі Української Народної Республіки проти московських імперіялістів. Після невдачі наших визвольних змагань очолював підпольно-революційні організації УВО і ОУН. Згинув в Роттердамі, в Голяндії, 23 травня 1938 р., з руки провокатора, насланого московсько-большевицькою владою. 3. Полковника Гриця Коссака, команданта Легіону Українських Січових Стрільців в 1915 і 1916 рр. Народжений 7 березня 1882 р. в Дрогобичі. До війни управитель народної школи та активний організатор і інструктор Товариств Січових Стрільців в Бориславщині

1. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

2. В. Винниченко – письменник і громадський діяч

3. Роль політичних партій у розвитку демократії

4. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

5. Симон Петлюра – політичний діяч

6. Економічна та торгово-політична роль митного збору
7. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч
8. Політичні права і свободи громадян України

9. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

10. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

11. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

12. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

13. Новый пол: мужчины в женских ролях

14. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

15. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

16. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города
Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие

17. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

18. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

19. Політичний портрет М. Грушевського

20. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

21. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

22. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання
23. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства
24. Держава і політична система суспільства

25. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

26. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

27. Політична система США

28. Політично-правова теорія Жана Бодена

29. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

30. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

31. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

32. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость

33. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

34. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

35. Історія України. Соціально-політичні аспекти

36. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

37. Політична і судова система Київської Русі

38. Політична історія Київської Русі
39. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)
40. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

41. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

42. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

43. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

44. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

45. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

46. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

47. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

48. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг

49. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

50. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

51. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

52. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

53. Суспільно-політичне та культурне життя України

54. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.
55. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.
56. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

57. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

58. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

59. Роль генетичного поліморфізму цитохрому Р450 у ефективності медикаментозного лікування

60. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

61. Українська жінка. Її громадська і суспільна роль. Славетні українки: Маруся Богуславка, Настя Лісовська, Маруся Чурай

62. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

63. Етапи розвитку політичної думи в Україні

64. Ідейно-політичні течії в Україні

Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные

65. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

66. Міжнародна політика і світовий політичний процес

67. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

68. Основні політичні течії

69. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

70. Політичні партії в Україні та їх основні типи
71. Політичні погляди і діяльність Платона
72. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

73. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

74. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

75. Політичня система як механізм влади

76. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

77. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

78. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

79. Структура політичної влади

80. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие

81. Технології політичної діяльності

82. Трансформація суспільства та політична модернізація

83. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

84. Формування іміджу політичного лідера

85. Політик і політичний режим

86. Політична влада
87. Політична влада
88. Політична влада у світі та в Україні

89. Політична діяльність і політичні відносини

90. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

91. Політична ідеологія Николло Макіавеллі

92. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності

93. Політична культура

94. Політична опозиція в Україні

95. Політична система Індонезії

96. Політичне лідерство

Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие
Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки

97. Політичне лідерство

98. Політичне прогнозування

99. Політичний PR


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.