Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ПІВДЕННИЙ ФІЛІАЛ &quo ;КРИМСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ&quo ; НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУАСТАФ’ЄВА ВЕРОНІКА ЄВГЕНІВНА УДК 631.53.02: 633.88БІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФОРМУВАННЯ, СТРОКІВ ТА СПОСОБІВ ЗБИРАННЯ НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА БЛОШИНОГО, ЧОРНУШКИ ПОСІВНОЇ, ДУРМАНУ ФІОЛЕТОВОГО В КРИМУ 06.01.14 – насінництвоАВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наукСімферополь - 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Південному філіалі “Кримський агротехнологічний університет” Національного аграрного університету Науковий керівник: член-кореспондент УААН, доктор сільськогосподарських наук, професор Макрушин Микола Михайлович, Південний філіал “Кримський агротехнологічний університет” Національного аграрного університету, завідувач кафедри ботаніки, фізіології рослин та біотехнологій. Офіційні опоненти: академік УААН, доктор сільськогосподарських наук, професор Адамень Федір Федорович, Кримський інститут агропромислового виробництва, головний науковий співробітник кандидат сільськогосподарських наук Мішньов Олександр Васильович, Інститут ефіроолійних і лікарських рослин УААН, завідувач відділу селекції та насінництва. Захист відбудеться “ 11 ” квітня 2008 р. о 10оо годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.805.02 при Південному філіалі “Кримський агротехнологічний університет” НАУ за адресою: 95492, ПФ “КАТУ” НАУ, смт. Аграрне, м. Сімферополь, АР Крим, Україна. З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ПФ “КАТУ” НАУ за адресою: 95492, Україна, АР Крим, м. Сімферополь, смт. Аграрне, ПФ “КАТУ” НАУ. Факс: 8-0652-22-86-57 E-mail: rec ora @csau. crimea-ua. com Автореферат розісланий &quo ; 07 &quo ; березня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, к. с. -г. н. Ю.М. Дементьєв ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИПостійно зростаючий попит населення України на лікарські рослини, які використовуються як в народній медицині, так і в фітофармацевтичній промисловості, стимулює науково-дослідну роботу в галузі їх інтродукції (Сацыперов И.Ф., Рабинович А.М., 1990; Исайкина А.П. и др., 2001; Мазулин А.В., Калошна Н.А., 2001; Корабльова О.А., 2006). Результати обстеження флори присадибних ділянок в Україні свідчать про часте використання в озелененні таких рослин як подорожник блошиний, чорнушка посівна, дурман фіолетовий (Шкляров А.П., 1999; Шаброва С.І. та ін., 2002). Насіння подорожника блошиного застосовується в традиційній медицині, воно є природним адсорбентом і детоксикантом (Преображенский В., 2000). На його основі виготовляють препарати для схуднення. В промисловості подорожник блошиний ціниться як апретура для тканин та глянцевого кольорового паперу, його використовують в типографській справі та виробництві мороженого (Чиков П.С., Лаптев Ю.П., 1976). Екстракт чорнушки посівної застосовується як натуральний імуностимулятор. А масло з її насіння використовується для виробництва натуральної косметики, високоякісних сортів мила та шампуню (Mouhayir F., 1999). Листя і насіння дурману фіолетового застосовуються в традиційній і народній медицині (Die er  .,

1989). Окрім цього, з усіх цих рослин виготовляють гомеопатичні препарати і біологічно активні харчові добавки. Їх основними виробниками є Росія, Індія, Китай, завдяки активній рекламі підтримується постійний попит і реалізується ця продукція. В Україні ж ці лікарські рослини майже не вирощуються, хоча для цього є всі природні передумови. Актуальність роботи. Кліматичні і екологічні умови Криму дозволяють успішно вирощувати лікарську сировину (Николаев Е.В., 2003; Кутько С.П., 2006). Перешкоджає цьому, поряд з економічною нестабільністю в країні, відсутність науково обґрунтованих технологій вирощування насіння. Важливими їх складовими слід вважати такі елементи як формування насіння, строки і способи його збирання. Для таких важливих лікарських рослин як подорожник блошиний, чорнушка посівна і дурман фіолетовий ці питання в умовах Криму взагалі не вивчалися. Зв’язок роботи з науковими програмами. Тема дисертаційної роботи є складовою частиною науково-дослідної тематики Кримського державного агротехнологічного університету з виконання плану на період з 2000 по 2005 роки “Наукове забезпечення галузей агропромислового комплексу Криму, розробка і вдосконалення технологій виробництва і переробки сільськогосподарської продукції в нових умовах господарювання” (номер державної реєстрації 0102U000128), плану ПФ &quo ;Кримський агротехнологічний університет&quo ; НАУ на період з 2006 по 2010 роки &quo ;Наукове забезпечення галузей агропромислового комплексу Криму, розробка нових і адаптація існуючих технологій виробництва, збереження і переробки сільськогосподарської продукції в умовах становлення ринкової економіки&quo ; (номер державної реєстрації 0107U001317). Мета й завдання досліджень. Метою досліджень є обґрунтування строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної і дурману фіолетового з позиції особливостей розвитку рослин і формування насіння. Для досягнення поставленої мети вирішували такі завдання: провести фенологічні спостереження, за їх результатами скласти схеми індивідуального розвитку рослин на основі сучасних уявлень про онтогенез; дослідити характер накопичення сухої речовини в насінні при його формуванні; вивчити посівні властивості насіння в залежності від місця утворення на материнській рослині, умов дозрівання на ній після скошування, строків і способів збирання; визначити урожайні властивості насіння у зв’язку з факторами, що досліджувались; установити періоди декоративності рослин; розрахувати економічну ефективність вирощування високоякісного насіння видів рослин, що досліджувалися. Об’єкт дослідження – подорожник блошиний (Pla ago psyllium L), чорнушка посівна ( igella sa iva L), дурман фіолетовий (Da ura a ula L). Предмет дослідження – особливості розвитку рослин, формування насіння, їх посівні та урожайні властивості, строки і способи збирання. Методи досліджень – польовий – для проведення фенологічних спостережень, вивчення біологічної урожайності і урожайних властивостей насіння; вимірювально-ваговий – для визначення висоти рослин, кількості плодів і насіння, вологості рослин; лабораторний – для встановлення посівних властивостей насіння; математично-статистичний – для оцінки достовірності отриманих результатів досліджень, розрахунково-порівняльний – для встановлення економічної ефективності строків та способів збирання насіння.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в Криму складено порівняльні схеми онтогенезу і вегетаційного періоду подорожнику блошиного, чорнушки посівної і дурману фіолетового. Періодизовано процес формування насіння вказаних рослин. Методику визначення лабораторної схожості гармонізовано з міжнародними правилами аналізу насіння. Визначено посівні і урожайні властивості насіння в залежності від розташування на материнській рослині, зовнішніх умов при дозріванні на них після скошування, строків та способів збирання. Рекомендовано вирощувати подорожник блошиний, чорнушку посівну і дурман фіолетовий в умовах Криму не тільки як лікарські, але і як декоративні рослини. Практичне значення. Експериментально обґрунтовано строки і способи збирання насіння подорожнику блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового при вирощуванні їх в умовах Передгірського степу Криму і видано методичні рекомендації щодо технології вирощування насіння цих рослин. Результати досліджень використовуються в практиці насінництва ефіроолійних і декоративних рослин ДП “Дослідне господарство “Приморське” Нікітського ботанічного саду – Національного наукового центру УААН. Свідчення що до особливостей розвитку рослин і формування насіння використовуються співробітниками ТОВ “Діцентра-Дизайн” (м. Сімферополь) при озелененні присадибних ділянок в Криму. Урожайні властивості насіння апробовано і використано в науковому і виробничому процесі Кримської науково-дослідної станції лікарських рослин. Дані дисертаційної роботи включено в курс лекцій і практичних занять з дисциплін “Прикладна генетика”, “Селекція і насінництво сільськогосподарських рослин”, “Квітникарство відкритого ґрунту” в Південному філіалі “Кримський агротехнологічний університет” НАУ, а також використано при написанні підручників &quo ;Прикладна генетика&quo ; і &quo ;Насінництво&quo ;. Особистий внесок здобувача. Разом з керівником поставлено мету і розроблено програму наукових досліджень за темою дисертації. Здобувачем особисто підібрано й узагальнено літературу за темою дисертації, проведено польові та лабораторні досліди, аналіз отриманих результатів, статистичну обробку експериментальних даних, написана дисертація, сформульовані наукові висновки і рекомендації виробництву. Публікації підготовлено самостійно і в співавторстві, при цьому здобувачем отримано і узагальнено результати досліджень і підготовлено статті до друку. Апробація результатів дисертації. Результати досліджень було викладено й обговорено на засіданнях кафедри ботаніки, фізіології рослин і генетики ПФ “КАТУ” НАУ (2002-2004 рр.); на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Сучасний стан та перспективи розвитку насінництва в Україні” (Харків, 2004); Міжнародній науково-практичній конференції “Методи, шляхи та способи поліпшення якості продукції рослинництва” (Полтава, 2004); Науково-практичній конференції молодих вчених та спеціалістів “Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур – у виробництво” (Чабани, 2004); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених “Современные проблемы агрономической науки” (Сімферополь, 2005); Науково-виробничій конференції “Основные направления развития АПК Крыма на период до 2010 года” (Сімферополь, 2005); Науковій конференції “Научное обеспечение агропромышленного комплекса Крыма” (Сімферополь, 2007).

Эти модели разрабатываются талантливыми молодыми дизайнерами. Или: Ателье «Золушка» предлагает женские пальто и шубы, сшитые по авторским моделям. Эти модели разрабатывают талантливые молодые дизайнеры. Смысл нашей подгонки в том, чтобы между предложениями возникла связь. Создать эту связь можно одним из двух способов. Эти способы удобнее всего рассмотреть на примере известного стишка: У попа была собака, Он ее любил. Она съела кусок мяса — Он ее убил. Первый способ связывает первую и вторую строки, словно перебрасывая мостик из начала одной в начало другой. Обе строки про попа — и способ связывания можно по ассоциации назвать «связью через попа». Второй способ связывает первую и третью строки — он перебрасывает мостик уже из конца одной строки в начало другой. В конце первой строки заходит речь о собаке — и эта собака появляется в начале третьей строки. Поэтому способ связывания можно назвать «связью через собаку». В тексте про «Золушку» нам нужно было перейти от разговора об ателье к разговору о моделях, то есть поменять «героя»

1. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки

2. Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах

3. Ґрунтово-екологічне обґрунтування краплинного зрошення

4. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів

5. Фармакологічне обґрунтування використання препарату "рексод" при цукровому діабеті

6. Техніко-економічне обґрунтування модернізації щокової дробарки
7. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)
8. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

9. Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні

10. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

11. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

12. Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами

13. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

14. Вибір та обґрунтування технології виробництва керамічних плиток для підлоги

15. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

16. Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти

Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны
Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки

17. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

18. Біологічне забруднення харчових продуктів і продовольчої сировини

19. Наукове обґрунтування резервів підвищення інтенсивності виробництва цукрових буряків

20. Юридичні колізії та способи їх розв’язання

21. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

22. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")
23. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів
24. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

25. Клініко-експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при ураженні твердих тканин зубів важкими металами

26. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

27. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією

28. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

29. Механізми опікової хвороби очей і патогенетичне обґрунтування доцільності застосування ферментативної некректомії для попередження ускладнень опікового процесу

30. Наукове обґрунтування методів передгравідарної підготовки перед допоміжними репродуктивними технологіями у жінок з патологією щитоподібної залози

31. Обґрунтування диференційованих методів лікування генералізованого пародонтиту при цукровому діабеті 2 типу

32. Обґрунтування критеріальної значимості діагностичних показників у випадках отруєння алкоголем

Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие
Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры

33. Обґрунтування особливостей хірургічного лікування хвороби Крона

34. Патогенетичне обґрунтування комплексного фізіотерапевтичного лікування порушень еякуляції при синдромі хронічного тазового болю

35. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

36. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

37. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

38. Соціологічне вчення Спенсера
39. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни
40. Соціологічне інтерв’ю

41. Обґрунтування й вибір функціональної схеми пристрою

42. Формування якості та захисту поверхневих вод

43. Нерегламентована зайнятість населення та способи її регламентування

44. Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"

45. Вибір способу збирання породи й розрахунок продуктивності збирального встаткування

46. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

47. Формування організаційних структур управління підприємством

48. Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амаранту

Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

50. Виникнення та формування українського етносу

51. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

52. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

53. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

54. Об одном способе экспериментального определения гидродинамических параметров поплавкового маятникового акселерометра
55. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України
56. Формування та розвиток банківської системи України

57. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

58. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

59. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

60. Біологія та екологія бактеріофагів

61. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу

62. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

63. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

64. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист

Конструктор "Краски дня. Утро", 55 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
330 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

65. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

66. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

67. Поняття процесуальних строків, їх види та значення

68. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

69. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

70. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні
71. Формування об’ємних зображень вейвлет аналіза
72. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи

73. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

74. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

75. Проект цеху з виробництва масла способом перетворення високожирних вершків з масовою часткою жиру 72,5 та 82,5% (селянського, солодковершкового) потужністю 4 т за добу

76. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

77. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"

78. Маркетингова інформація та її особливості як об’єкта автоматизованої обробки

79. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

80. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

Держатель автомобильный универсальный "Car holder 101+".
Держатель подходит для мобильных устройств: планшета, телефона, смартфона, КПК, навигатора, электронной книги, плеера и других устройств.
374 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели
Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные

81. Складові та об’єкти логістики

82. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

83. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

84. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

85. Діагностика та хірургічне лікування гострої непрохідності кишечника

86. Діагностика та хірургічне лікування тотального аномального дренажу легеневих вен
87. Еколого-біологічні особливості облігатних та факультативних паразитів надцарства Protozoa
88. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

89. Множинні артеріальні аневризми головного мозку: діагностика та хірургічне лікування

90. Нейрохірургічне лікування та вторинна профілактика компресійного рубцево-спайкового епідуриту після поперекових мікродискектомій

91. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

92. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикаційПорушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій

93. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців

94. Фізіолого-імунологічні аспекти формування епідемій та пандемій

95. Інноваційний менеджмент та формування маркетингової стратегії

96. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов

97. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

98. Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД

99. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.