Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Податок з доходів фізичних осіб

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Г.С. Сковороди Кафедра державно-правових дисциплін та міжнародного права. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: «Податкове право» Виконала: студентка заочного відділення групи 512 Т.І. Ріккер Харків - 2008 1. Визначте поняття податку. Розкрийте основні ознаки та функції податку Податок являє собою з одного боку філософську й економічну категорію, а з іншого - одночасно вступає конкретною формою правових взаємовідносин, що закріплюються законодавством при наповненні доходами бюджетної системи. Аналіз сутності податку як економічної категорії базується на дослідженні закономірностей розширеного відтворення, його окремих фаз, особливо розподілу та перерозподілу грошової форми вартості. У свою чергу дослідження податкових форм має виходити з положень теорії держави та права. Податок як конкретна форма примусового вилучення частини сукупного доходу суспільства до казни держави відображає всі позитивні та негативні риси даного економічного простору і даної системи державного устрою та державного управління. Залежно від стану податкових правовідносин у державі можна робити висновки про її прогресивний розвиток або регрес. Податки пов'язані з існуванням держави, хоч виникли вони значно пізніше, ніж з'явилися перші держави, фінансова діяльність яких супроводжувалася збиранням митних зборів у сучасному їх розумінні. Системи оподаткування у різних країнах світу різняться одна від одної за структурою, набором податків, зборів та обов'язкових платежів, методами їх стягнення, податковими ставками (нормативами), фіскальними повноваженнями органів різних рівнів влади, податковою базою та податковими пільгами. Такий стан є закономірним, оскільки податкові системи формуються під впливом різних економічних, політичних та соціальних факторів. Безпосередньо податки як джерело доходів державного бюджету в їх сучасному розумінні налічують кілька сотень років. Першим поняття &quo ;податок&quo ; розкрив А. Сміт у праці &quo ;Про багатство народів&quo ; (1770), в якій податок був визначений як тягар, що накладається державою у формі закону, який передбачає і його розмір, і порядок сплати. Податкам властиві такі риси як. обов'язковість платежу, переважно перехід права власності при сплаті податку, індивідуальна безоплатність, регулярність стягнення. Податки виконують ряд функцій, які випливають з їх економічної природи і які у свою чергу є визначальними при формуванні податкової системи країни. Функції податків та податкової системи в цілому як фінансової категорії випливають із функцій фінансів - розподільчої і контрольної. Податки безпосередньо пов'язані з розподільчою функцією в частині перерозподілу вартості створеного ВВП між державою і юридичними та фізичними особами. Водночас вони виступають методом централізації ВВП у бюджеті на загальносуспільні потреби, виконуючи таким чином фіскальну функцію. До функцій податків можна віднести такі: - фіскальна - ця функція є визначальною для податків і полягає в тому, що податки виконують своє головне призначення - наповнення доходної частини бюджету, доходів держави для задоволення потреб суспільства, фіскальна функція є важливою у характеристиці сутності податкової системи, вона визначає її суспільне призначення.

З огляду на цю функцію держава повинна отримувати не просто достатньо податків, але головне- надійних. Податкові надходження мають бути постійними і стабільними. Постійність означає, що податки мають надходити до бюджету не у вигляді разових платежів з невизначеними термінами, а рівномірно протягом бюджетного року в чітко встановлені строки. Оскільки призначення податків полягає у забезпеченні витрат держави, то терміни їх сплати мають бути узгоджені з термінами фінансування видатків бюджету. Стабільність надходжень визначається достатнім рівнем гарантій того, що доходи, передбачені Законом про Державний бюджет на поточний рік, будуть отримані у повному обсязі; - регулююча - через неї здійснюється регулювання державою виробництва та споживання, у першу чергу шляхом справляння непрямих податків, що є податками на споживання; - розподільча - її завданням є наповнення доходної частини бюджетної системи країни з метою подальшого розподілу отриманих коштів для здійснення завдань і функцій держави та муніципальних органів; - стимулююча - ця функція визначає орієнтири для розвитку та розгортання виробничої діяльності. Шляхом запровадження пільг окремим категоріям платників податків або пільгових режимів на певних територіях держава стимулює розвиток певних галузей національної економіки або здійснює політику підтримки певних верств населення; - контролююча - за її допомогою держава регламентує фінансово-господарську діяльність підприємств та організацій, отримання доходів громадянами, використання ними свого майна та коштів, додержання фінансової дисципліни тощо. Слід зазначити, що в останні десятиліття у більшості промислове розвинутих країн світу податкова система, крім фіскальної, виконує функцію стимулювання і використовується як інструмент екополітики, за допомогою якого добиваються поліпшення стану довкілля і використання природних ресурсів. Під екологізацією податкової системи розуміють процес трансформування традиційних податків, що виконують головним чином фіскальну функцію, та введення нових екологічних податків з метою стимулювання оздоровлення довкілля і ефективного використання природних ресурсів. Для оздоровлення навколишнього природного середовища частіше застосовуються спеціальні екологічні податки. Розширюється перелік деструктивних екологічних впливів, що підлягають оподаткуванню. Чинне законодавство не розмежовує поняття податку, збору, плати, обов'язкового платежу тощо. Зокрема, Закон України &quo ;Про систему оподаткування&quo ; у редакції від 18 лютого 1997 р. трактує поняття податку і збору (обов'язкового платежу) до бюджетів та цільових фондів у ст. 2: &quo ;Під податком і збором (обов'язковим платежем) до бюджетів та цільових фондів слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування&quo ;. Проте за своєю правовою формою та економічним змістом ці платежі не є тотожними. Податок являє собою узаконену форму відчуження власності юридичних та фізичних осіб до бюджету відповідного рівня (у розмірах і в строки, передбачені в законі) на принципах обов'язковості, безповоротності, індивідуальної безоплатності.

Збори - це платежі, які стягуються з платника державними органами за надання права брати участь або використовувати як матеріальні, так і нематеріальні об'єкти. Податок завжди сплачується до бюджету - загальнодержавного або місцевого, а також може розподілятися між ними. Він не призначений для конкретних витрат. Всі надходження від податків змішуються у бюджеті у вигляді грошових сум і звідси можуть піти на фінансування будь-яких цілей, що становлять загальний інтерес. Отже, податок - це встановлений законом для досягнення загальнодержавних або місцевого значення цілей обов'язковий індивідуально безвідплатний грошовий платіж, який вноситься юридичними та фізичними особами до державного чи місцевого бюджету за наявності матеріальних передумов (доходу, прибутку чи майна) у чітко визначені строки та у передбачених законодавством розмірах і не призначений для конкретних витрат. Податки класифікують за кількома ознаками: формою оподаткування; економічним змістом об'єкта оподаткування; залежно від рівня державних структур, які їх встановлюють; способом стягнення. За формою оподаткування всі податки поділяються на прямі й непрямі. Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платників, їх розмір залежить від масштабів об'єкта оподаткування, непрямі - в цінах товарів і послуг, їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів. За економічним змістом об'єкта оподаткування податки поділяються на три групи: податки, на доходи, споживання і майно. За суб'єктом оподаткування податки поділяються на такі, що справляються з юридичних осіб, з фізичних осіб та змішані (справляються як з юридичних, так і з фізичних осіб). Залежно від рівня державних структур податки поділяються на загальнодержавні та місцеві. Згідно з чинним законодавством до загальнодержавних податків належать прибуткові податки з юридичних та фізичних осіб, податок на додану вартість та акцизній збір, податок з власників транспортних засобів та плата за землю, єдиний податок тощо. До місцевих податків належать податок з реклами та комунальний податок. Закон України &quo ;Про систему оподаткування&quo ; містить також перелік чотирнадцяти місцевих зборів, у тому числі збір за припаркування автотранспорту; ринковий збір; збір за видачу ордера на квартиру; курортний збір тощо. З 2003 р. Верховна Рада України виключила з переліку місцевих зборів готельний збір. Законодавство більшості країн світу, в тому числі і в Україні, забороняє використовувати у фіскальній сфері інструменти безпосередньої демократії. Конституція України прямо забороняє референдум щодо законопроектів з питань податків. 2. Визначте основні елементи правового механізму податку з доходів фізичних осіб Одним з ефективних фіскальних важелів для різних податкових систем є оподаткування фізичних осіб. Основною метою введення податку з доходів фізичних осіб є забезпечення бюджетних надходжень та створення рівно напруженого податкового тиску на основі прямого визначення доходів платника податків. Законодавче регулювання оподаткування фізичних осіб в Україні протягом 90-х років XX століття і дотепер було досить стабільним, якщо порівнювати його з іншими податками і зборами.

Часть вторая Решение экономической проблемы (Социализм) Экономический аспект Третьей Всемирной Теории Несмотря на то, что на пути решения проблемы труда и оплаты труда имели место исторически важные перемены, выражающиеся, в частности, в изменении отношений между рабочими и работодателями, между хозяевами и производителями, в том числе ограничение продолжительности рабочего дня, оплата сверхурочного труда, различные отпуска, установление минимума зарплаты, участие рабочих в прибылях и управлении, запрещение произвольных увольнений, социальное обеспечение, право на забастовки и другие установления, упоминаемые в законах о труде, ставшие составной частью любого современного законодательства, а также не менее важные изменения в сфере отношений собственности, а именно, принятие решений, ограничивающих доход, и введение законов, запрещающих частную собственность и передающих её в руки государства,P несмотря на все эти перемены, значение которых в истории экономической проблемы нельзя сбрасывать со счета, экономическая

1. Податок на доходи фізичних осіб: бюджетна та регулююча роль

2. Податок з доходів фізичних осіб

3. Податок з доходів фізичних осіб (на матеріалах ДПІ у Святошинському районі м. Києва)

4. Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

5. Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб

6. Оздоровче фізичне виховання
7. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"
8. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

9. Фізичні особи в римському цивільному праві

10. Складні слова в фізичній термінології

11. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи

12. Фізичні властивості товарів

13. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

14. Історія застосування фізичних вправ та масажу як передумов виникнення механотерапії

15. Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання

16. Лікувальна фізична культура в комплексній реабілітації при захворюванні невриту лицьового нерва

Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее
Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные

17. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

18. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

19. Радикуліт: характеристика його прояву, профілактика засобами фізичної культури

20. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

21. Фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі

22. Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на диспансерному етапі
23. Фізична реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу
24. Фізичне виховання дитини із зоровою патологією

25. Види захворювань нирок та фізична реабілітація

26. Серцево-судинні захворювання. Основи методики фізичного виховання. Пролапс мітрального клапана

27. Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури

28. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

29. Методика застосування наочних засобів навчання у шкільному курсі фізичної географії

30. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами

31. Проблема індивідуалізації на уроках фізичної культури

32. Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей

Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость
Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические

33. Теоретико-методичні засади фізичного виховання молоді у працях С. Гайдучка та братів Франків

34. Фізичне виховання в дошкільних установах

35. Фізичні основи роботи комп’ютера

36. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

37. Досвід роботи вчителя фізичної культури Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. О. Гончара Золотухіна О.В.

38. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури
39. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури
40. Особливості методики розв’язування фізичних задач у 7–8 класах 12–річної школи

41. Фізичні основи квантової электроніки

42. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

43. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

44. Гімнастика - королева фізичної культури

45. Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків

46. Коротка характеристика і комплекс фізичних вправ гімнастики до занять в режимі учбового дня учнів 5-9 класів

47. Методичні особливості розвитку фізичних здібностей юних гімнастів

48. Самостійні заняття з фізичного виховиння для студентів

Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки
Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры
Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

49. Спортивний травматизм під час занять фізичною підготовкою і його профілактика

50. Фізична реабілітація при виразковій хворобі

51. Особливості проведення занять з фізичного виховання з дітьми-інвалідами

52. Основи фізичного виховання

53. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (10–11 клас)

54. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки
55. Облік фінансування грошових коштів, доходів і видатків загального фонду
56. Фіксований податок зі сплатою патенту та ринкового збору

57. Государственное регулирование доходов населения на Украине

58. Расходы и доходы бюджета РФ 2000-2001гг.

59. Н.Ф.Катанов - первый хакасский учёный

60. Содержание и порядок применения единого налога на вмененный доход для субъектов малого предпринимательства

61. Единый налог на вмененный доход в 2003 году

62. Налоги на доходы физических лиц

63. Сравнительный анализ портретов Ф.И Шаляпина. Работы Б.М Кустодиева и К.А Коровина

64. Аполлоническое и дионисийское начала в культуре, по Ф. Ницше

Настольная семейная игра "Усачи".
Весёлая игра на реакцию. Каждый игрок берёт усы на специальной палочке с присоской. Сдающий переворачивает по одной карте из колоды. На
445 руб
Раздел: Игры на ловкость
Синтетическое средство для стирки белья с ферментами для лучшего отстирывания "Топ", 900 г.
Синтетическое средство для стирки белья подходит как для ручной, так и для автоматической стирки белья из натуральных, смесовых и
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Человек и мир человека в творчестве Ф.М.Достоевского

66. "Теория" и поведение Раскольникова в романе Ф.Достоевского "Преступление и наказание"

67. Черты гуманизма в произведении Ф.Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль"

68. Биография и творчество Ф.И. Тютчева

69. Идейное и художественное своеобразие романа Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание"

70. Библия в системе поэтики Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"
71. Достоевский Ф.М.
72. Индивидуалистический бунт Родиона Раскольникова и Ивана Карамазова (по произведениям Ф.М. Достоевского)

73. По мотивам романа Ф.М. Достоевского "Бесы"

74. Самооправдание или самообман Раскольникова, Ф.М. Достоевский "Преступление и наказание"

75. Сопоставительный анализ стихотворений А.С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье..." и Ф.И. Тютчева "Я встретил Вас - и все былое..."

76. Творчество Ф.И. Тютчева

77. Христианские мотивы в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

78. Диалог двух современников (В.Шушкин и Ф.Абрамов)

79. Идейное и художественное своеобразие романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

80. Петербург в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

81. Благородие и злодеяние в «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского

82. Петербург Ф.М.Достоевского

83. Панаевский цикл Н.А. Некрасова и Денисьевский цикл Ф.И. Тютчева

84. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

85. Крушение идеи "сверхчеловека" в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

86. Творчество Ф.Листа
87. Развитие инструментальной музыки в эпоху романтизма. Творчество Ф. Шопена, Ф. Листа, Н. Паганини
88. Биография А.Ф. Маркса (книгоиздателя)

89. Рецензия книги Ф. Броделя "Время мира"

90. Построение локальной компьютерной сети масштаба малого предприятия на основе сетевой ОС Linux

91. Разработка системы по сбору информации о доходах физических лиц для формирования налоговых документов и отчетности для налоговой службы по объединению Сургутгазпром

92. Основные принципы просесса инсталляции приложений в ОС Windows

93. Долгосрочная стратегия охраны ОС и рационального использования природных ресурсов на Земле

94. Особенности работы с учебником на уроках «Окружающий мир» по УМК Н.Ф. Виноградовой

95. Взаимосвязь плановой экономики и тоталитарного общества /Ф.Хайек "Путь к рабству"/

96. Рынок труда и социальная сфера: уровень жизни, распределение доходов, занятость

Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки
Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей
Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

97. Кинематика точки, сложное движение точки, движение точки вокруг неподвижной оси (Шпаргалка)

98. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

99. Основные проблемы философии Ф.Ницше

100. Философия Нового времени в работах Ф. Бекона и Р. Декарта


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.