Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Кафедра фінансів та кредиту Курсова робота з дисципліни «Фінанси» на тему: «Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання»Виконав: студент групи ЕО06-3 Гаюн Ю.В.Науковий керівник: викл. Муленко А.В. Дніпропетровськ - 2008 ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ 1. ФОНДИ ГРОШОВИХ КОШТІВ 1.1 Види фінансових ресурсів та принципи фінансової діяльності підприємства 1.2 Джерела формування фінансових ресурсів РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 2.1 Аналіз джерел фінансових ресурсів і їх використання 2.2 Аналіз ефективності використання майна 2.3 Напрямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Тема моєї курсової роботи має назву „Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання.” В ході написання даної курсової роботи я керувалася методами аналізування, історичним та аналітичним. Мета моєї роботи: розкриття поняття грошові фонди та фінансові ресурси, а також їх формування та використання на підприємстві. В першому розділі я розглянула такі питання, як фонди грошових коштів, а також види фінансових ресурсів та принципи фінансової діяльності підприємства та джерела формування фінансових ресурсів. Отже, всі фінансові ресурси в державі поділяються на централізовані та децентралізовані фонди грошових коштів. Централізовані фонди надходять у розпорядження держави як суб’єкта влади, тоді як децентралізовані утворюються в усіх галузях народного господарства. До державних фінансів України належать зведений державний бюджет України, фінанси державного сектора економіки, централізовані та децентралізовані фонди цільового призначення, державний кредит, резервні та страхові фонди. Фінанси об'єднань, підприємств і галузей являють собою систему економічних взаємозв'язків, пов’язаних із кругообігом ресурсів, утворенням, використанням грошових прибутків, контролем за виробництвом, розподілом, використанням національного продукту. До поняття “фінанси” близьке за своїм значенням поняття “гроші”. Проте, між цими поняттями існує й принципова відмінність : якщо гроші – це загальний еквівалент, за допомогою якого вимірюються затрати праці виробників, то фінанси є економічним інструментом розподілу й перерозподілу національного доходу, знаряддям контролю за фондами грошових ресурсів. Крім державних, у суспільстві є й приватні фінанси. Джерелами формування фінансових ресурсів є прибуток і амортизаційні відрахування, кредиторська заборгованість та ресурси, отримані від продажу цінних паперів, кредит та інші надходження фінансових ресурсів. У другому розділі я навела аналіз використання фінансових ресурсів на підприємстві, а саме аналіз джерел фінансових ресурсів і їх використання та аналіз ефективності використання майна. Внутрішній аналіз структури джерел фінансування пов'язаний з оцінкою альтернативних варіантів фінансування діяльності підприємства. При цьому основними критеріями вибору є умови залучення позикових ресурсів, їх &quo ;ціна&quo ;, ступінь ризику, можливі напрямки використання і т.д

. Функціонування підприємства залежить від його спроможності приносити необхідний прибуток. При цьому варто мати на увазі, що керівництво підприємства має значну свободу в регулюванні розмірів фінансових результатів. Так, виходячи з прийнятої фінансової стратегії, підприємство має можливість збільшувати або зменшувати розмір балансового прибутку за рахунок вибору того або іншого способу оцінки майна, порядку його списання, установлення терміна використання і т.д. Отже, після розкриття теми даної курсової роботи, можна зробити висновок, що жоден з існуючих методів оцінки ефективності використання фінансових ресурсів не є універсальним, кожен з них має свої позитивні і негативні сторони. Орієнтація на якійсь один або кілька критеріїв залежить не лише від значення, а й від політики підприємства. Ефективність фінансування підприємства не абияк визначається стратегією формування ресурсів, що залежить від форми власності, виду діяльності територіального розміщення та інших факторів впливу. Очевидно зростання частки власних фінансових ресурсів що до позичених та залучених ресурсів дає змогу зробити висновок про зростання ефективності фінансування підприємства РОЗДІЛ 1. ФОНДИ ГРОШОВИХ КОШТІВ 1.1 Види фінансових ресурсів та принципи фінансової діяльності підприємства Всі фінансові ресурси в державі поділяються на централізовані та децентралізовані фонди грошових коштів. Централізовані фонди надходять у розпорядження держави як суб’єкта влади, тоді як децентралізовані утворюються в усіх галузях народного господарства. До державних фінансів України належать зведений державний бюджет України, фінанси державного сектора економіки, централізовані та децентралізовані фонди цільового призначення, державний кредит, резервні та страхові фонди. У своїй фінансовій діяльності держава керується рядом принципів. Одним з них є публічний характер фінансової діяльності, що означає її відкритість. Найважливіші акти цієї діяльності держави доводяться до відому громадськості завдяки засобам масової інформації. Іншим принципом фінансової діяльності є розподіл функцій між представницькими та виконавчими органами влади. Чіткому розмежуванню повноважень різних органів влади щодо фінансової діяльності присвячено цілий ряд статей Конституції України, інших законодавчих актів. Докладніше функції тих чи інших органів розглядаються у третій частині даної роботи. З цим принципом тісно пов`язано наступний – пріоритет представницьких органів влади перед виконавчими у вирішенні державних проблем, пов`язаних з фінансами. Ще одним принципом є пріоритетність публічних видатків щодо прибутків казни. Важливим принципом фінансової діяльності держави є фінансування її безпеки, що здійснюється за рахунок централізованих державних фондів. Одним з принципів фінансової діяльності виступає єдність фінансової діяльності та грошової системи держави, адже державні кошти створюються й розподіляються у грошовій формі, закріпленій національним законодавством. В якості одного з принципів фінансової діяльності розглядають її міжгалузевий характер. Ця діяльність охоплює виробничу й невиробничу сфери економіки, утримання соціальної сфери тощо.

Принципом фінансової діяльності держави є також її самостійність, тобто держава займається цією діяльністю відокремлено від інших сфер діяльності, маючи для цього фінансову систему з її фондами та інститутами. Ще одним важливим принципом фінансової діяльності держави є її соціальна спрямованість. Даний принцип має на увазі орієнтованість держави у своїй фінансовій діяльності на здійснення широкої та ефективної соціальної політики, яка має практично втілюватися в реальності прав людини і громадянина, в існуванні доступних та ефективних систем освіти, охорони здоров`я, соціального забезпечення, у підтримці малозабезпечених прошарків населення тощо. Принцип плановості фінансової діяльності держави передбачає, що кожна сфера цієї діяльності обов`язково планується державним бюджетом, зведеним балансом доходів і видатків (в міністерствах), балансом доходів і видатків (на підприємствах), кошторисом доходів і видатків (в установах і організаціях), кредитним планом і касовим планом (в банках). Нарешті ще одним принципом фінансової діяльності є принцип гласності, тісно пов`язаний з першим із вищезгаданих принципів – принципом її публічного характеру. Фінансова діяльність держави перебуває під контролем суспільства, зокрема, завдяки обраному виборцями депутатському корпусу. За визначенням А.Г. Зюнькіна, “методи фінансової діяльності – засоби, прийоми, за допомогою яких уповноважений державою орган від її імені мобілізує, розпоряджається і використовує фонди грошових ресурсів.” Всі методи фінансової діяльності держави поділяються на дві категорії: методи формування фондів грошових ресурсів та методи розподілу цих фондів. Методи формування фондів грошових ресурсів, у свою чергу, поділяються на обов`язкові та добровільні. До обов`язкових методів належать податки, збори (митні, дорожні та ін.), штрафи, плата за використання природних ресурсів, страхування (страхування майна, особисте страхування, страхування відповідальності тощо), платежі в централізовані спеціальні фонди грошових ресурсів (пенсійний фонд, фонд соціального страхування, Чорнобильський фонд і т.д.). За допомогою цих методів держава примусово залучає грошові кошти до своїх фондів. Крім обов`язкових існують добровільні методи мобілізації грошових ресурсів. До них належать грошово-речові лотереї, позики різних видів, добровільні внески громадян, акції та ін. Застосовуючи ці методи, держава залучає у своє розпорядження тимчасово вільні кошти населення і підприємств. Другою категорією методів фінансової діяльності є методи розподілу фондів грошових ресурсів. Одним з основних серед них є метод бюджетного фінансування, тобто безповоротного безвідплатного цільового відпуску коштів на певні потреби. Іншим методом є метод банківського кредитування, тобто поворотний відплатний цільовий терміновий відпуск коштів державним банком кредиторові під заставу. До методів розподілу фондів грошових ресурсів належать також виплати пенсій, страхових відшкодувань і різних допоміг. 1.2 Джерела формування фінансових ресурсів А. Прибуток і амортизаційні відрахування. Відповідно до Закону України «Про підприємства» від 25 листопада 1998 р.

Тут "творч" промислово-фнансов сили просто вмочили всю свою жадну пику в державну скарбницю й жлуктали кредти, субс-д, концес так, що аж за вухами лящало. Пд керовництвом шефа спекулянтв "мнстра" Гутнка спекуляця дйшла до гомеричних розмрв. Промислов пдпримства дставали колосальн "позики" й "допомоги" вд держави, але число безробтних росло з кожним днем. Промисловсть падала ще бльше, не вважаючи на те, що восьмигодинний робочий день було знищено, що було повернено всю сваволю "приватно нцативи" капталств. Маючи диний мпульс - набування капталв, бачучи тльки в цьому цль свох пдпримств, промисловц задовольнялись можливостю простого грабжу, як найлегчого способу набити сво кишен. А поруч з цими своми хижаками, "працювали" й "гост"-хижаки. Тепер над ними не було някого контролю, не було навть того слабенького голосу Ц. Ради, який все ж таки заважав нмецьким Aенералам. Купивши соб в русько буржуаз мовчання, нанявши соб згодливих наймитв-мнстрв, вони могли тепер грабувати "законно" й безконтрольно. ¶ щастя тльки в тому, що залзниц Украни не могли справитись з нмецьким апетитом, а то б  було очищено всю як липку

1. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

2. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

3. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

4. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

5. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

6. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств
7. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві
8. Державна фінансова підтримка санації підприємств

9. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

10. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

11. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

12. Фінансова санація та банкрутство підприємств

13. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

14. Фінансовий облік на підприємстві

15. Формування власного капіталу підприємств

16. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные
Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные
Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

17. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

18. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

19. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

20. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

21. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

22. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
23. Організація оплати праці на підприємстві
24. Планування діяльності підприємств

25. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

26. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

27. Правила поведінки на підприємстві

28. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

29. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

30. Кредитування підприємств

31. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

32. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие
Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее

33. Охорона праці на підприємстві

34. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

35. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

36. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

37. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

38. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства
39. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві
40. Облік доходів підприємств

41. Облік неопераційних витрат на підприємстві

42. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

43. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

44. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

45. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

46. Організація обліку на підприємстві

47. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

48. Організація управлінського обліку на підприємстві

Доска Mikado для обработки рыбы, складная с рыбочисткой.
Пластиковая складывающаяся доска для чистки и филировки рыбы, в комплекте, скребок для снятия рыбной чешуи. Размеры: 48x15/25 см.
827 руб
Раздел: Пластиковые
Чехол-органайзер для спинки авто "Happy Baby".
Чехол-органайзер – аксессуар, просто незаменимый во время поездок на автомобиле, благодаря множеству вместительных карманов. Помимо
699 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки

49. Ревізійні комісії підприємств і організацій

50. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

51. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

52. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

53. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

54. Правовий статус комунальних підприємств
55. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві
56. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

57. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

58. Комерційна діяльність підприємств

59. Маркетингові дослідження на підприємстві

60. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

61. Організація збутової діяльності на підприємстві

62. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

63. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

64. Управління запасами матеріалів на підприємстві

Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры

65. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

66. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

67. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

68. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

69. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

70. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві
71. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію
72. Організація виробництва на металургійному підприємстві

73. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

74. Особливості діяльності інноваційних підприємств

75. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

76. Рух кадрів на підприємстві

77. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

78. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

79. Управління інноваційним розвитком підприємств

80. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

82. Організаційний розвиток підприємств

83. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

84. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

85. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

86. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")
87. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві
88. Аналіз фінансового стану підприємства

89. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

90. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

91. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

92. Грошові розрахунки підприємств

93. Кредитування підприємств

94. Непрямі податки з підприємств

95. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

96. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел

97. Організація грошових розрахунків на підприємстві

98. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

99. Оцінка фінансового стану підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.