Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Виконання робіт екскаваторами, обладнаними прямою лопатою

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТ Вступ 1. Загальні відомості про екскаватори 2. Робоче обладнання екскаваторів обладнаних прямою лопатою 2.1 Робоче обладнання екскаваторів з механічним приводом 2.2 Робоче обладнання екскаваторів з гідравлічним приводом 3. Організація екскаваторних робіт 3.1 Грунти та їх властивості 3.2 Земляні споруди 3.3 Параметри робочих положень екскаватора обладнаного прямою лопатою 3.4 Виконання робіт прямою лопатою 4. Економічна ефективність машин Перелік використаної літератури Вступ Прискорення технічного прогресу і зростання продуктивності праці в будівництві значною мірою залежать від рівня механізації будівельного виробництва. В даний час в Україні ведеться робота по наступних основних напрямах: розробка парку машин, що забезпечують підвищення потужності (за рахунок упровадження нових двигунів і гідрообладнання високого тиску); продуктивності (за рахунок використовування одного робочого органу в десятках необхідних операцій на будівельному майданчику); розвиток виробництва спеціальної техніки, що забезпечує швидкісне будівництво; підвищення технічного рівня і ефективності машин і оснащення їх системами автоматизації управління із застосуванням мікропроцесорної техніки, розробки будівельних маніпуляторів і роботизованих пристроїв, що забезпечують підвищення якості і безпеки робіт, зниження енерговитрат, поліпшення економічних показників і скорочення кількості обслуговуючого персоналу. Сучасне місто вимагає малогабаритної, маневреної, потужної техніки. Проте нинішній економічний стан України не дозволяє випускати абсолютно нову техніку і робоче устаткування до неї. У зв'язку з цим багато машинобудівних заводів проводять модернізацію існуючих машин. З даного судження випливає така мета: обгрунтувати і довести важливість процесів організації екскаваторних робіт. Виходячи з нашої мети та враховуючи специфіку предмету нами були визначенні такі завдання : - охарактеризувати особливості конструкції робочого обладнання екскаваторів; - навести технічні характеристики екскаваторів; - описати процеси виконання робіт екскаваторів з прямою лопатою; - охарактеризувати правила техніки безпеки при виконанні робіт екскаваторами. Для досягнення мети і розв'язання поставлених задач був застосований комплекс методів наукового дослідження: теоретичний аналіз літератури та досвіду масової передової практики машиністів екскаватора та досвіду майстрів виробничого навчання. 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕКСКАВАТОРИ Класифікація екскаваторів Екскаватором називають землерийну машину, що виконує операції по відділенню грунту від масиву і переміщенню його у відвал або транспортні засоби в межах зони досяжності робочого устаткування. Екскаватори обладнають одним або декількома ковшами. В першому випадку їх називають одноковшевими, в другому – багатоковшевими. Одноківшові екскаватори. Робочий процес одноковшового екскаватора (екскавація) складається з послідовно виконуваних операцій: відділення грунту від масиву, заповнення ним ковша, транспортування грунту в ковші до місця розвантаження, розвантаження грунту з ковша, повернення останнього в забій на вихідну позицію.

Сукупність цих операцій складає робочий цикл екскаватора, в результаті виконання якого видається одна порція продукції в об'ємі розвантаженого з ковша грунту. По цій ознаці відповідно до прийнятої раніше класифікації будівельних машин одноковшові екскаватори відносять до машин циклічної дії. За призначенням одноковшові екскаватори ділять на будівельні – для виконання земляних робіт, вантаження і розвантаження сипких матеріалів; будівельно-кар'єрні – для виконання робіт за призначенням будівельних екскаваторів, а також для розробки кар'єрів будівельних матеріалів і видобутку корисних копалин відкритим способом; кар'єрні – для роботи в кар'єрах; вскришні – для зняття верхнього шару грунту або гірської породи перед кар'єрною розробкою; тунельні і шахтні – для роботи під землею при будівництві підземних споруд і розробці корисних копалин. Одноковшові екскаватори можуть розробляти ґрунти вище і нижче за рівень своєї стоянки відповідно робочим устаткуванням прямої і зворотної лопат. Для збільшення робочої зони, наприклад, при розробці котлованів великих розмірів, на вантажних і розвантажувальних, а також на вскришних роботах на екскаватори встановлюють робоче устаткування драглайна. Для уривки глибоких котлованів, ям, колодязів використовують робоче устаткування грейфера, для планувальних робіт – спеціальне планувальне устаткування і т. п. На екскаватори може бути встановлене також кран, сваєбійне і інше змінне робоче устаткування – всього більше 40 видів. Одноковшовий екскаватор може мати тільки один вид робочого устаткування або комплектуватися його змінними видами, встановлюваними на машину залежно від виконуваних робіт. В першому випадку екскаватори називають спеціальними, а в другому – універсальними. До останніх відноситься більшість будівельних екскаваторів. В нашій країні більше 90% одноковшових екскаваторів, що випускаються, є універсальними. Що використовуються на масових розробках гірських порід відкритим способом спеціальні кар'єрні екскаватори мають тільки один вид робочого устаткування – пряму лопату. Вскришні екскаватори мають однакову з кар'єрними машинами базу і відрізняються від останніх головним чином розмірами робочого устаткування – ковшом більшої місткості, збільшеним його вильотом – відстанню від осі обертання екскаватора до центру мас ковша. Це дозволяє більш повно використовувати енергетичні параметри силової установки, надійнісний ресурс машини і інші характеристики з метою отримання найбільшої продуктивності на розробці вскришних ґрунтів, менш міцних в порівнянні із залягаючою під ними гірською породою. Для роботи в кар'єрах широко застосовують могутні крокуючі драглайни, які використовують як на вантаженні висадженої породи, так і на вскришних роботах. Кар'єрні і вскришні екскаватори, а також крокуючі драглайні відносяться до гірських машин. Проте їх широко використовують на будівництві крупних земляних споруд, наприклад дамб, гребель, водосховищ, каналів і т. п. Одноковшові екскаватори розрізняють по виконанню робочого устаткування, елементи якого можуть бути сполучені між собою і з базою машини шарнірами і канатами або мати жорсткі шарнірні зчленовування.

Останні властиві гідравлічним екскаваторам. Жорстке зчленовування дозволяє більш повно використовувати масу екскаватора для реалізації великих зусиль на зубах ковша, завдяки чому представляється можливим розробляти ґрунти з підвищеними площами поперечних перетинів зрізів; що істотно підвищує продуктивність цих машин. Гідравлічний привід одноковшових екскаваторів забезпечує робочому устаткуванню велику маневреність, дозволяє вибирати більш раціональні робочі рухи. Завдяки істотним перевагам перед канатними машинами гідравлічні екскаватори в загальному об'ємі виробництва одноковшових екскаваторів в нашій країні складають більше 80%. В окрему групу по даній ознаці виділяють екскаватори з телескопічним устаткуванням, вживаним в конструкціях екскаваторів-планувальників 11 (див. мал. 6), за допомогою яких виконують планувальні, зачистні і звичайні экскаваціонні роботи. Одноковшові екскаватори виготовляють як самохідні машини, здатні пересуватися в межах будівельного майданчика, а також при зміні будівельного об'єкту. Для пересування по ґрунтах із зниженою несучою здатністю застосовують гусеничні ходові пристрої із збільшеною опорною поверхнею. При частій зміні будівельних об'єктів для додання екскаваторам більшої мобільності їх обладнали пневмоколісні ходовими пристроями, використовуючи для цього також автомобільну або тракторну базу, або спеціальні шасі автомобільного типу. Кар'єрні і вскришні екскаватори обладнали, як правило, гусеничними ходовими пристроями, а могутні драглайни – крокуючим ходом з розвиненою поверхнею опорної рами, що дозволяє понизити питомий тиск машини на ґрунт до допустимих значень. По можливості обертання поворотної частини розрізняють повноповоротні (з необмеженими кутовими переміщеннями) і иеповноповоротні (з обмеженими кутовими переміщеннями) екскаватори. Неповноповоротними виготовляють лише екскаватори на базі пневмоколісних тракторів, всю решту одноковшових екскаваторів виготовляють повноповоротними. По числу встановлених двигунів розрізняють одно- і багатомоторні екскаватори. До одномоторних відносять також екскаватори з декількома двигунами, що працюють на один вал. Одноковшові будівельні екскаватори обладнають переважно одномоторною силовою установкою з механічним, гідромеханічним або гідравлічним приводом. Лише окремі моделі екскаваторів з канатною підвіскою робочого устаткування мають багатомоторний привід. Кар'єрні і вскришні екскаватори, а також крокуючі драглайни обладнали багатомоторним електроприводом постійного струму з живленням від мережі високої напруги. Головним параметром одноковшового екскаватора є місткість ковша, яка спільно з тривалістю робочого циклу визначає продуктивність екскаватора. Кожній місткості будівельного універсального екскаватора відповідає певна розмірна група: Розмірна група 1 2 3 4 5 6 7 8 Місткість ковша, м3 0,15 0,25 0,4 0,65 1,0 1,6 2,5 4,0 Для інших типів екскаваторів така відповідність не регламентована. Згідно Госту на гідравлічних екскаваторах встановлюють ковші більше або менше приведених вмістимостей. 2. РОБОЧЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСКАВАТОРІВ ОБЛАДНАНИХ ПРЯМОЮ ЛОПАТОЮ 2.1

Для успешного ведения рукопашной схватки и чтобы всегда быть готовым к активным действиям, нужно уметь быстро принимать необходимую боевую стоику из различных положений и переходить из одной в другую. Передвижения, повороты, выпады и другие перемещения в рукопашной схватке выполнятся на полусогнутых ногах скользящими движения-ми, без высокого поднимания ног и наклонов туловища. Боевая стойка с автоматом (рис. 107) принимается следующим образом: из положения к ноге быстрым движением послать автомат стволом (штыком) вперед, подхватить его левой рукой за цевье и ствольную накладку, а правой за шейку приклада. Одновременно левую ногу выставить на шаг вперед, массу тела равномерно распределить на обе ноги, согнутые в коленях Конец ствола (штык) на уровне глаз, кисть правой руки на уровне пояса. Боевые стойки со штыком-ножом и пехотной лопатой такие же, как без оружия. Положение ножа зависит от предполагаемых действий и направления удара (сверху, снизу или прямо). Лопата держится за конец рукояти 2. Приемы нападения Приемы нападения с автоматом В рукопашной схватке, когда нет возможности вести огонь, наносятся уколы штыком, удары прикладом, магазином и стволом Уколы штыком наносятся без выпада и с выпадом (рис. 108)

1. Правила безпеки під час виконання окремих робіт в електроустановок загального призначення

2. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

3. Проблемы сочетания представительного и прямого правления

4. Замечательные кривые в математике. Прямая, окружность, циклоида, кривая кратчайшего спуска, спираль Архимеда, лемниската, Т. Барианшона, Т. Паскаля

5. Заболевания прямой кишки

6. Установка для статической балансировки роторов методом прямого измерения статического момента
7. Расчет радиорелейной линии связи прямой видимости
8. Сравнительный анализ верхней прямой подачи волейболистов различной квалификации

9. Экономическое содержание и генезис прямого налогообложения

10. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова

11. Прямая реклама и система Public Relations как элементы маркетинга

12. Прямая Эйлера

13. Анатомия прямой кишки

14. Онкология (рак прямой кишки 2)

15. Свищи прямой кишки

16. Выпадение прямой кишки

Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки

17. Онкология (рак прямой кишки)

18. Прямые испанские инвестиции в экономику России

19. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

20. Прямые и косвенные налоги, применяемые в налогообложении

21. Высшая юридическая сила и прямое действие конституции

22. Оценка эффективности рекламы при организации прямых продаж
23. Прямая почтовая реклама
24. Метод прямого наблюдения

25. Жакет прямого силуэта

26. Формы прямого волеизъявления в системе местного самоуправления

27. Розгляд спорів з виконанням господарських договорів

28. Прямые зарубежные инвестиции

29. Препятствие на пути прямых инвестиций: антимонопольное законодательство или несовершенство налоговой системы

30. Текст как телесный обьект (творчество Алена Роб-Грийе)

31. Обслуговування обладнання

32. Учет прямых материальных затрат

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки

33. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

34. Прямое лазерное гравирование против лазерной аблации: преимущества и недостатки

35. Ещё раз о прямом доступе к аппаратуре

36. Розробка та виконання програм на мові pascal.

37. Методология изучения темы «Признаки параллельности прямых

38. Выпадение прямой кишки
39. Прямой свет
40. Структурирование сделок прямого частного инвестирования в России

41. Прямые инвестиции в банковскую систему России

42. Меры защиты от прямого и косвенного прикосновения к токоведущим частям

43. Планування робіт по ремонту і технологія ремонту жатки кормозбирального комбайну КСК-100

44. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

45. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

46. Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості

47. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

48. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40
Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль
Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения

49. Реєстрація, розподіл, засвідчення документів. Контроль за їх виконанням

50. Інженерний захист робітників та службовців промислового об’єкта

51. Способи картометричних робіт

52. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Система органів прокуратури

53. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

54. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку
55. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка
56. Визнання та виконання рішень іноземних судів

57. Виконання господарських зобов’язань

58. Виконання покарання у виді арешту

59. Работа журналиста в прямом эфире на примере программ "Город сегодня" и "Как жить будем"

60. Виконання символьних операцій з многочленами

61. Организация прерываний и прямого доступа к памяти в вычислительных системах, распределение ресурсов, технология Plug and Play

62. Прямой метод вращения векового определителя

63. Система автоматизації проектних робіт конструкторсько-технологічного призначення

64. Деление двоичных чисел в прямом, обратном и дополнительном кодах

Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы

65. Оцінка результату і похибки прямих вимірювань

66. Системы связи с прямым расширением спектра

67. Вальтер Скотт и его роман "Роб Рой"

68. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

69. Средства рекламы, их классификация, особенности выбора: печатная реклама, теле- и радио реклама, прямая почтовая рассылка, наружная реклама, кино- и видео-реклама

70. Запоминаемость прямой рекламы и Product Placement как к способа воздействия на потребительское поведение
71. Прямой маркетинг
72. Место прямой в начертательной геометрии

73. Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений

74. Неопухолевые заболевания прямой кишки

75. Полип анального отдела прямой кишки

76. Прямая кишка: аномалия развития, повреждения и заболевания

77. Рак прямой кишки: течение и клиническая классификация

78. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

79. Прямой импорт в Республике Беларусь

80. Роль прямых иностранных инвестиций для экономики стран постсоветского пространства

Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Контроль виконання документів

82. Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів

83. Організація та методика виконання курсових

84. Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку

85. Дидактичний проект підготовки робітника за фахом "Слюсар по контрольно-вимірювальним приладам і автоматиці"

86. Балка рукояті екскаватора ЕКГ-8И
87. Машини та обладнання для переробки молока
88. Розрахунок роботи автоматичного обладнання

89. Обсяг земляних робіт при влаштуванні перетину

90. Проведення облицювальних робіт

91. Технологія і організація санітарно-технічних робіт житлового 18-ти квартирного будинку в м. Чернігів

92. Автомобільне обладнання: будова та діагностування

93. Експлуатація екскаваторів ЕО-5123, ЕО-6122

94. Одноковшові екскаватори 2-ї, 3-ї розмірних груп

95. Організація технології аварійно-відновлювальних робіт на залізницях

96. Виконання відкритих електропроводок на ізолюючих опорах

Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее
Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки

97. Виконання прихованої проводки плоскими дротами

98. Истечение и дросселирование водяного пара. Прямые термодинамические циклы – циклы паротурбинных установок

99. Склад обладнання гідроелектростанції. Основні системи гідротурбін і їх елементи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.