Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Физкультура и Спорт Физкультура и Спорт

Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

1. Вступ до інформаційних технологій в готелі Вплив інформаційних технологій на управління готелем величезний, оскільки прямо пов'язаний з підвищенням ефективності роботи як кожного менеджера окремо, так і готелю в цілому. Вони прямо впливають на конкурентоздатність на сьогоднішньому ринку. Використання комп'ютерних мереж, Інтернету та інтернет-технологій, програмних продуктів наскрізної автоматизації всіх бізнесів-процесів готелю сьогодні не просто питання лідерства і створення конкурентних переваг, але і виживання на ринку в найближчому майбутньому. Інформаційно-технічна революція змінила характер і методи ведення бізнесу. Використання можливостей технічного обміну сьогодні дозволяє легше і швидше створювати і продавати пакети послуг споживачам, вирішувати завдання фінансово-операційного управління, маркетингового планування, підвищувати конкурентоздатність і кількість продажів. Для швидкого і безпомилкового контролю операцій повноцінного аналізу існуючої ситуації, швидкості і повноти обслуговування гостя у фронт-офісі, тобто для забезпечення високої економічної ефективності та високої якості послуг, неминучим і незамінним стає впровадження автоматизованих інформаційних систем управління. Інформаційні технології (I ) готельного управління з'явилися у світовій готельній індустрії давно – біля двадцяти п'яти років тому, і пройшли великий шлях розвитку. На українському ринку I управління готелем присутні відносно недавно. Експерименти з упровадження даних систем в готелях України стали проводиться з середини 90-х років. Кількість впроваджень вимірюється в десятках, а їхня якість найчастіше є предметом суперечок, чуток, домислів і розчарувань по сьогоднішній день. 2. Автоматизація управління діяльністю готелю Можливості автоматизації обслуговування придбали комплексний характер і охоплюють усі процеси функціонування готелю і взаємин з гостями. Донедавна українська готельна індустрія знаходилася в ізоляції від світових тенденцій розвитку і сьогодні переживає етап масштабної переорієнтації з паперово-ручного методу роботи на застосування автоматизованих I управління готелем. Для більшості готелів України (60%), впровадження автоматизованих інформаційних технологій (АІТ) управління є необхідним і вже стало реальним фактом, вкрай важливим для успішного розвитку бізнесу. Як в усьому світі, так і в Україні, використання сучасних АІТ стає засобом конкурентної боротьби готелів. Найвідомішими фірмами, що пропонують комплексні програмні засоби автоматизації I готелів, є: «I er Ho el», «Lodgi g ouch Libica» – (JIi6pa Інтернешнл), «I ellec Service» (Bec Про) «UCS-UKR», «Галактика», «CI EK». Ці фірми пропонують свій програмний продукт і сервісне обслуговування. Загальними особливостями ІТ-готелів є автоматизація процесів планування, обліку і управління основних напрямків діяльності готелю. Тому загалом їх можна розглядати як інтегровану сукупність таких основних підсистем: управління фінансами, управління матеріальними потоками, управління обслуговуванням, управління якістю, управління персоналом, управління збутом, аналіз фінансів, собівартості, оборотних коштів, управління маркетингом тощо.

Наведена послідовність функціональних підсистем не претендує на повноту і відбиває основні напрямки діяльності сучасних готелів. Управління фінансами включає чотири функціональних підсистеми: – фінансове планування діяльності готелю; – контроль над фінансовими процесами; – реалізація фінансових процесів; – фінансовий контроль діяльності. Фінансове планування діяльності готелю передбачає складання фінансового плану за двома методами: «знизу вгору» і «згори донизу». При використанні методу «знизу вгору», відповідні частини фінансового плану формуються в низових підрозділах (модулях), після чого система здійснює їхнє агрегування. А при використанні протилежного методу основні показники кошторисів визначаються на верхньому рівні ієрархії готельного підприємства, після чого відбувається їхня деталізація на нижніх рівнях. Усі фінансові плани і бюджети базуються на основі рахунків головної книги і заздалегідь описані в системі управлінської структури. Фінансовий контроль діяльності. Функціональність фінансових підсистем пропонує можливість організації бюджетного контролю і управління рухом грошових коштів. Він грунтується на єдиній базі формування бюджетів та інтеграції фінансових операцій, рахунках головної книги та аналітичних об'єктах управлінського обліку. Прогнозні дані, розбиті за пе-ріодами, можуть оперативно порівнюватися з поточними результатами на рахунках головної книги. Є можливість також порівнювати плановані і фактичні результати по відповідних етапах витрат/доходів для центрів фінансової відповідальності. Підсистема фінансового плану разом з підсистемою управління розподілом витрат дозволяють оцінити схожість результатів планової і фактичної собівартості продукції, що випускається; здійснити наступний аналіз відхилень на основі об'єктивних даних, сформувати думку про рентабельність продукції, що випускається, та асортименту, управління рухом грошових коштів тощо. Контроль над процесами. Повсякденний облік операцій на рахунках головної книги припускає дві операції: нерознесену операцію (документ) і рознесену операцію (документ). Стандартними модулями підсистеми управління фінансами, які реалізують функції, є головна книга (фінансовий облік), рахунку до одержання, багатовалютність основних коштів, кон-солідація. Управлінський облік основного призначення, система фінансових планів і бюджетів, управління рухом грошових коштів, розподіл витрат, облік витрат, калькуляція собівартості, фінансові звіти. В управління обслуговуванням входять: 1. Підготовка до поселення. Формування номерного фонду з урахуванням реквізитів кожного номера, контроль за станом номера, історія зміни реквізитів номера, розмежування прав доступу користувачів до редагування і перегляду документів, архівів і довідників, протоколювання змін документів системи. 2. Управління поселенням: аналіз номерного фонду на певний період, бронювання номерів, реєстрація гостей, поселення гостей. Перегляд карти розміщення. 3. Облік наданих послуг: настроювання довільних програм розрахунку тарифів на послуги, типова специфікація послуг, історія цін на послуги, кількісний облік наданих послугу розрізі матеріально відповідальних осіб, автоматичне формування рахунків до одержання та актів виконаних робіт, автоматичний облік телефонних переговорів.

4. Облік взаєморозрахунків з контрагентами: оперативний контроль взаєморозрахунків, аналіз документів, формування вимоги на погашення дебіторської заборгованості. Модуль «Управління додатковими послугами» управляє всіма додатковими послугами, що пропонує готель. Модуль «Управління запасами» включає облік запасів по партіях і довільних характеристиках (атрибутах), оцінку запасів за методом середніх цін, FIFO, LIFO, обліковими цінами, цінами останніх закупівель, інвентаризацію і переоцінку запасів тощо. Підмодуль «штрих-коди». Деякі українські готелі пропонують для впровадження модуль «штрих-коди», що зменшує витрати і збільшує оборот, дозволяє ефективно відслідковувати, що надійшло на склад і що відправлено на надання послуг, скільки товару залишилося на складі, а також дає можливість прогнозувати товаропотоки. У даній системі основний акцент робиться на підтримці необхідної для надання послуг кількості матеріалів і комплектуючих. Велику важливість має використання інформації про постачальників, споживачів і процеси надання послуг для управління матеріалопотоками. Поточний стан запасів відбивається у відповідних таблицях бази даних із вказівкою щодо необхідних характеристик облікових одиниць. За допомогою використання штрих-кодів разом із сучасними автоматизованими I управління запасами стає більш ефективним, і кож-ний, хто відповідає за управління запасами, може в реальному часі побачити стан і рух матеріалопотоків у готелі, а також здійснити необхідні у даній ситуації дії. Інший аспект впровадження в управління обслуговуванням – це модуль електронних замків, що автоматично підтримує безпеку, престижність і зручність номера, регулювання освітлен-ня, тепла тощо. Сталою тенденцією останніх років розвитку міжнародної готельної індустрії стало активне використання готельних систем оптимізації прибутку (систем управління тарифами). Підприємства, що активно застосовують такі системи, одержують істотну конкурентну перевагу і досягають помітного збільшення доходів. Ця система працює в реальному часі, аналізує отриману від системи управління готелем інформацію (тенденції бронювання, сезонні коливання, динаміку попередніх днів тощо) враховує специфіку сегментів ринку і проведені зміни у ціноутворенні, управлінні тарифами і встановленні правил бронювання. Рекомендації стосуються як стратегії комерційної політики готелю в середній і довгостроковій перспективі, так і щоденних дій відділів бронювання, продажів і розміщення готелів. Модуль дозволяє проводити оцінку кожної заявки на розміщення груп і приватних гостей з метою визначення оптимальних умов, вимог і обмежень для даного бронювання. При експлуатації модуль оптимізації прибутку дозволяє збільшити доходи готельного комплексу на 4–8%. Він показує ключові параметри діяльності готелю для різних керівників, у тому числі, для головного менеджера: – загальна тенденція бізнесу готелю; – віддача від проведених заходів; – напрямок сконцентрованих зусиль для підвищення прибутковості; – цінова політика. Модуль оптимізації прибутку складається з таких підмо-дулів: «Управління доходами», «Ціноутворення», «Прогнозування».

Але це тльки один бк медал. Аргумент на користь занепаду нацонально держави дедуктивно виводиться з очевидних проявв глобалзац. Зараз нема потреби вступати в безкнечну дискусю щодо рзномантних значень ц концепц. Досить сказати, що на додачу до економчно незалежност та широкомасштабного народного руху, людство стало свдком високого ступеня ущльнення в простор й час, коли под в однй частин свту миттво впливають на нш коштом швидкого зростання глобальних засобв масово комункац, нформацйних технологй тощо. Однак сумнвно, що це робить земну кулю «спльною». Хоча за останн десятирччя державн кордони стали прозоршими, засоби масово комункац геть не змнили хнього статусу, а також не зменшили регулятивний  спостережний контроль з боку нацонально держави. Навпаки, сну достатньо свдчень того, як державн елти намагаються посилити свй вплив за допомогою потоку нформац та досягнень культури, нердко шляхом багатостороннх угод  договорв з ншими кранами. З ншого боку, поширення по всьому свтов мждержавних  недержавних органзацй, обмежили свободу дй великих держав (чимало дрбних кран нколи й не мали велико самостйност) через необхднсть суворого дотримання рзномантних договорв та угод, але хня загальна дя теж повинна посилити могутнсть  довголття нацонально держави, яка нин претенду на роль динозаконного субкта мжнародно дяльност[106]

1. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

2. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

3. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

4. Автоматизована система "Облік паспортних даних"

5. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

6. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу
7. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії
8. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

9. Автоматизована система керування заводу по виготовленню цегли

10. Автоматизована система Державного казначейства України

11. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

12. Організаційна система управління природокористуванням України

13. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

14. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

15. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

16. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы
Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда

17. Методологія системи управління персоналом

18. Система управління персоналом

19. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві

20. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

21. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

22. Формування системи управління персоналом у Луганському обласному медичному училищі
23. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)
24. Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

25. Автоматичні апарати. Будова, монтаж і обслуговування. Управління електроприводом з їх допомогою

26. Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії

27. Вдосконалення системи управління оборотним капіталом

28. Інформаційні системи і технології підприємства

29. Інформаційні системи і технології на підприємстві

30. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

31. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

32. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки

33. Інформаційні системи

34. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

35. Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми

36. Розробка автоматизованої інформаційної системи засобами табличного процесора EXCEL

37. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

38. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту
39. Інформаційні системи в маркетингу
40. Інформаційні системи в управлінні підприємством

41. Інформаційні технології на уроках хімії

42. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

43. Інформаційні системи в економіці

44. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга /Интернет-Маркетинг/

45. Разработка системы автоматизации для малого коммерческого предприятия работающего в сфере информационных услуг

46. Система автоматизации на котлоагрегатах

47. Технология и автоматизация производства РЭА

48. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки

49. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

50. Постреляционные технологии Cache в системе управления университетом

51. Система действий ученика и учителя на уроке с использованием телекоммуникационных технологий

52. Программа автоматизации банковской деятельности. Система Клиент-банк

53. Информатика и информационные технологии в системе повышения квалификации преподавателей и тренеров в области физкультуры

54. Здоровьесберегающие технологии в системе высшего педагогического образования
55. Механизмы функционирования ОБЖ в системе здоровьесберегающих технологий
56. Применение Информационной Системы «GeoBox» для решения задач автоматизации строительства скважин

57. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

58. Манипулятивные технологии в системе массовых коммуникаций

59. Контроллер системы автоматизации

60. Базовые технологии в системах хранения данных

61. Здоровьесберегающие технологии в системе высшего педагогического образования

62. Агроэкологическая оценка и разработка экологически безопасных технологий системы земледелия или её звеньев в СХП "Колос" Кусинского района

63. Система технічного обслуговування сільськогосподарських машин

64. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки
Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Інформаційні ресурси України

66. Автоматизированные информационные технологии в управлении налоговой и бюджетной системами

67. Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"

68. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

69. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

70. Интелектуальные системы и технологии в экономике
71. Информационная система для автоматизации документооборота оперативного управления производственного предприятия
72. Информационные системы и технологии в банковской сфере

73. Информационные системы. Автоматизация управления

74. Інформаційна система НБУ

75. Інформаційні ресурси економічної діяльності

76. Інформаційно-довідкова система

77. Как можно классифицировать информационные системы по степени автоматизации?

78. Корпоративна інформаційна система R/3

79. Модернизация системы автоматизированных информационных технологи в казначействе

80. Новые информационные технологии в системе непрерывного образования

Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

81. Операційні системи та робота з ними

82. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

83. Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС

84. Разработка школьной информационной системы на основе IT-технологий

85. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

86. Система автоматизації проектних робіт як об’єкт проектування
87. Системи оброблення економічної інформації
88. Створення мікропроцесорної системи обробки інформації

89. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

90. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем

91. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

92. Геоинформационные технологии. Автоматизированные системы сбора и хранения и анализа информации. Основы автоматизированных систем проектно-изыскательских работ в природообустройстве

93. Захист інформації в інформаційних системах

94. Автоматизированная информационная технология (АИТ) в налоговой системе

95. Інформаційно-вимірювальна система тиску газу в газопроводі

96. Розробка стабілізатора напруги на базі інформаційних технологій схемотехнічного проектування

Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические

97. Система автоматизации стабилизации уровня вибраций

98. Створення мікропроцесорної системи для багатоканального інформаційного табло

99. Новые информационные системы и технологии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.