Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютеры и периферийные устройства Компьютеры и периферийные устройства

Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Зміст Вступ Ринок електроенергії Необхідність впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) Переваги автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) Доступна вартість устаткування і монтажу Надійність Зручність і простота обслуговування Різноманітність функцій Основні функції системи АСКОЕ Склад автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії Організація роботи автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії Організація роботи лічильника електроенергії «Меркурій 230 AR» Параметри системи обліку  Отримання розрахункових даних  Коди даних обліку  Рівень пакетів даних  Канали обліку  Програмне забезпечення ПК диспетчера (E ergy Visio )  Додаткові підсистеми 15.1 Підсистема збору інформації і обміну із зовнішніми системами 15.2  Підсистема відображення даних. 15.3  Підсистема конфігурування.  Співпраця з SAP2  Приклад побудови АСКОЕ великого об’єкта енергетики  Висновок  Список використаної літератури 1. Вступ У зв'язку з переходом до ринкової економіки, виникла необхідність підвищити ефективність управління енергоспоживанням, оскільки це відповідає економічним інтересам постачальників і споживачів електроенергії. Одним з напрямів рішення даної задачі є точний контроль і облік електроенергії. Саме цей напрям повинен забезпечити значну частину загального енергозбереження, потенціал якого складає більше 1/3 всього нинішнього об'єму енергоспоживання. Нові економічні відносини у сфері управління енергоспоживанням виявляються у формуванні єдиного ринку електроенергії. Виходячи з вище сказаного, ринок електроенергії повинен бути багатокомпонентним механізмом узгодження економічних інтересів постачальників і споживачів електроенергії. Одним з найважливіших компонентів ринку електроенергії є його інструментальне забезпечення, яке є сукупністю систем, приладів, пристроїв, каналів зв'язку, алгоритмів для контролю і управління параметрами енергоспоживання. Базою формування і розвитку інструментального забезпечення є автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії. 2. Ринок електроенергії В умовах державного централізованого планування енергоспоживання баланс економічних інтересів виробників і споживачів електроенергії зводився на рівні державних планів, при цьому споживач повинен був одержувати заплановану кількість дешевої електроенергії в зручний для нього час. Тому основне призначення електроенергетичної галузі полягало в надійному, безперебійному енергопостачанні споживачів в запланованих об'ємах. Для досягнення цієї мети здійснювалося управління процесом виробництва, передачі і розподілу електроенергії. Навантаження регулювалося методом прямого управління — на вимогу урядових органів і енергокомпаній. В цих умовах електрична енергія розглядалася, перш за все, як фізична субстанція, тому першочерговим (і єдино необхідним) засобом управління енергоспоживанням була автоматизована система диспетчерського управління (АСДУ), виконуюча роль регулятора потоків електричної енергії в процесі її виробництва, передачі і розподілу. Потреба в обліку великих потоків електроенергії при її експорті і при перетіканнях між енергосистемами, з'єднаними енергетичними системами і в масштабах єдиної енергетичної системи, зумовила необхідність створення локальних автоматизованих систем вимірювання (контролю) електроенергії (АСВЕ).

В період переходу до ринкової економіки електроенергія стає повноцінним товаром — об'єктом купівлі-продажу. Оскільки процес купівлі-продажу завершується тільки після оплати (реалізації), електроенергія як товар виражається не тільки кількістю, але і вартістю. При цьому основними ринковими параметрами стають кількість корисно відпущеної енергії і її сплачена вартість, а роздрібний і оптовий ринки електроенергії, що формуються, є по суті ринком корисно спожитої електроенергії. Розвиток ринку електроенергії на основі економічного методу управління зажадав створення повномасштабних ієрархічних систем: автоматизованих систем вимірювання електроенергії (АСВЕ), диспетчерського управління (АСДУ), комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ). Основна особливість економічного методу управління – розгляд енергоспоживання як головної ланки, що управляє ринком електроенергії, який у свою чергу представляється сукупністю власне технологічного процесу (виробництва, передачі, розподілу і споживання електроенергії), обліково-фінансового процесу енергоспоживання, а також політико-економічного, що відображає поточну політику в області енерговикористання. Це і є передумовою для управління ринком електроенергії за допомогою створення єдиної, інтегрованої, системи управління енергоспоживанням на базі систем АСВЕ, АСДУ і АСКОЕ . 3. Необхідність впровадження АСКОЕ Автоматизована система комерційного обліку електроенергії дозволяє: підвищити точність, оперативність і достовірність обліку електроенергії і потужності; виконувати оперативний контроль за режимами електроспоживання, у тому числі контроль договірних величин електроенергії і потужності; оперативно пред'являти санкції підприємствам за перевищення договірних і дозволених величин потужності. Розрахунковий облік більшості промислових підприємств здійснюється на їх власних підстанціях. Установка комерційних систем обліку електроенергії в цих умовах можлива тільки на підстанціях споживачів. Це дозволяє персоналу підприємств використовувати АСКОЕ і для оперативного контролю, і для регулювання режимів власного енергоспоживання. Широке упровадження АСКОЕ на промислових підприємствах регіону почалося в 1993 році. В даний час рішенням задач автоматизації обліку електроенергії споживачів займається сектор промислового обліку. Основними задачами сектора є: проведення пуско - налагоджувальних робіт (ПНР) по знов встановлюваних системах обліку; виконання технічного обслуговування і поточного ремонту експлуатованих АСКОЕ; організація і здійснення прийому даних про електроспоживання на пункті збору і обробки інформації енергозбуту. Тип технічних засобів автоматизованого обліку вибирається службою проектування систем обліку залежно від числа точок обліку і конфігурації мережі конкретно для кожного підприємства. 4. Переваги системи АСКОЕ. & bsp; 4.1 Доступна вартість устаткування і монтажу Використовується мінімум функціональних блоків і мінімальна довжина дротів, що досягається шляхом використовування паралельного принципу підключення лічильників імпульсів – реєстраторів до загальної лінії. 4.2 Надійність Вся інформація про споживання ресурсів до її введення в ПК зберігається в енергозалежній пам'яті лічильників імпульсів – реєстраторів.

У разі відключення живлення сіті, реєстрація даних продовжується. Відсутність проміжних блоків накопичення інформації між лічильником імпульсів – реєстратором і комп'ютером дозволяє мінімізувати вірогідність псування даних і виникнення збоїв в роботі системи. Використання апаратних засобів передачі даних виключає вплив наведень, перешкод при передачі даних. 4.3 Зручність і простота обслуговування Людям, що налаштовують і обслуговують систему зовсім не обов'язково спеціально проходити тривале навчання, мати відповідну освіту. Інтерфейс програмної частини, як і всієї структури системи, інтуїтивно зрозумілий і простий. Використання адаптера 232/485 дозволяє прочитувати інформацію в ПК прямо на місці. У разі наявної вільної телефонної лінії зручно передавати інформацію на видалений комп'ютер через звичайний телефонний модем. У випадку, якщо телефонна лінія відсутня, зручно передавати інформацію через GSM-модем. Оперативний контроль за роботою головної функціональної частини системи – лічильника імпульсів – реєстратора, можливий на місці за показниками вбудованого LCD. Практично необмежені можливості по довжині лінії зв'язку і кількості лічильників – реєстраторів в мережі роблять систему універсальною для застосування на різних типах об'єктів. 4.4 Різноманітність функцій Різноманіття функцій відповідає всім сучасним вимогам до подібних систем. Є можливість нарощування функцій без зміни загальної структури системи. Завдяки даним перевагам, система є унікальною у своєму роді. 5. Основні функції системи АСКОЕ ведення бази даних споживання ресурсів на ПК; підготовка аналітичної інформації, звітів, протоколів, графіків для подальшого друку; виписування рахунків абонентам для оплати спожитих енергоресурсів; інформування споживачів про стан оплати і споживання ресурсів; зведення внутрішньо - об'єктового балансу надходження і споживання енергоресурсів з метою виявлення несанкціонованого споживання; видача даних і обмін аналітичною інформацією з енергозабезпечуючими організаціями. коректування внутрішнього годинника лічильників - реєстраторів і лічильників енергоресурсів з цифровим виходом. багатотарифний облік енергоресурсів. контроль ліній зв'язку з лічильниками енергоресурсів. захист інформації від несанкціонованого доступу. 6. Склад автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії Лічильники енергоресурсів Ф669, ЦЭ2727, оснащені імпульсним телеметричним виходом або цифровим виходом (лічильники холодної і гарячої води, лічильники активної і реактивної електроенергії, у тому числі трансформаторного включення, лічильники газу. Електронні електролічильники мають чисельно імпульсний, а мікропроцесорні - ще і цифровий інтерфейс.) Лічильники імпульсів - реєстратори «Пульсар» - вторинні прилади, до кожного з яких підключаються до шістнадцяти первинних лічильників з імпульсним виходом. Лічильники імпульсів - реєстратори «Пульсар» використовуються для накопичення інформації з первинних лічильників з прив'язкою її до астрономічного часу, ведення однотарифного або двотарифного обліку електроенергії з використанням однотарифних електролічильників, передачі даних в цифровому форматі на комп'ютер диспетчера.

Після здобуття Січовими Стрільцями Фастова військо Директорії швидко поповнювалося селянами-добровольцями, що дало змогу створити Осадчий корпус. 205 Восени 1918 р. спеціальна комісія при Міністерстві внутрішніх справ розробила правила виборів до Державного Сейму України, за якими держава поділялася на 251 округ. Але вибори не відбулися. 206 Кістяківський Ігор Олександрович (І876-1957) — юрист, державний діяч. Син відомого українського вченого і громадського діяча О. Ф. Кістяківського, племінник П. П. Чубинського. Вивчав юриспруденцію в Києві та Німеччині, був доцентом Університету Св. Володимира в Києві. З 1903 р. — адвокат і приват-доцент у Московському університеті, лектор Московського комерційного інституту. Живучи в Москві, матеріально підтримував видання часопису «Украінская жизнь». З травня 1918 р. — державний секретар в уряді Ф. А. Лизогуба. З липня — міністр внутрішніх справ у кабінетах Ф. А. Лизогуба і С. П. Гербеля. У травні-серпні — заступник голови української делегації на переговорах з РРФСР. Сенатор Загального зібрання Державного Сенату. Емігрував. 207 Після відступу з Києва в січні 1918 р. українські частини були реорганізовані і зведені 9 лютого в Окремий Запорізький Загін. Навесні 1918 р. його переформовано в Запорізьку дивізію, командування якою 3 березня було доручене О.Нагієву (генерал-майор російської служби, осетин за національністю. У серпні 1918 р. відбув у Грузію, де створював добровольчі формування.1919 р. захоплений червоними в Батумі і страчений). 8 квітня 1918 р. дивізію було згорнуто в бригаду, за Гетьманату в серпні — знову поширено в дивізію, командування якою обійняв непопулярний серед козаків генеральний хорунжий Бочковський

1. Автоматизована система обліку праці та зарплати

2. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

3. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

4. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

5. Система та процес бухгалтерського обліку

6. Автоматизована система "Облік паспортних даних"
7. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»
8. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

9. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

10. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

11. Процентна політика комерційного банку

12. Основи побудови обліку праці та її оплати

13. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

14. Діюча практика обліку операцій з векселями

15. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

16. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения

17. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

18. Оцінка фінансового стану комерційного банку

19. Доходи та витрати комерційного банку

20. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

21. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

22. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах
23. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"
24. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

25. Етапи організації бухгалтерського обліку

26. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

27. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

28. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

29. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

30. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

31. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

32. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

Штора для ванной Рыжий кот "Curtain-Venice".
Штора для ванной изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко всевозможным
450 руб
Раздел: Занавески
Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее

33. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

34. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

35. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

36. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

37. Організація обліку в магазині "Світанок"

38. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика
39. Організація обліку доходів
40. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

41. Організація обліку на підприємстві

42. Організація обліку орендних операцій

43. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

44. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

45. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

46. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

47. Організація управлінського обліку

48. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

49. Основи організації бухгалтерського обліку

50. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

51. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

52. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

53. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

54. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів
55. Сучасні моделі управлінського обліку
56. Теоретичні основи обліку та аудиту

57. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

58. Українська школа бухгалтерського обліку

59. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

60. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

61. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

62. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

63. Автоматизація процесу обліку

64. Автоматизована реєстрація і облік викрадених автомобілів

Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения

65. База даних по обліку вогнепальної зброї

66. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

67. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

68. Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу

69. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

70. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку
71. Автоматизована система вимірювання удою молока
72. Автоматизована система керування потоками потужності у складнозамкнених електроенергетичних системах

73. Аналіз обліку платників податків в Україні

74. Організація обліку грошових коштів в касі

75. Організація бухгалтерського обліку

76. Облік та аудиту комерційних банках

77. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

78. Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми

79. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

80. Створення мікропроцесорної системи для багатоканального інформаційного табло

Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие

81. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

82. Рух в інерціальних системах відліку

83. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

84. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

85. В поисках системы мира

86. Малые тела Солнечной системы
87. Происхождение Солнечной системы
88. Строение солнечной системы

89. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

90. Солнечная система

91. Происхождение солнечной системы

92. Спутниковые системы местоопределения

93. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

94. Двигательные системы организма

95. Нервная система

96. Нервная система

Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки
Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки
Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики

97. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

98. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

99. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.