Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Негативні обставини при розслідуванні злочинів

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

7.060101 Правознавство Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” Зміст Вступ Розділ І. Витоки та розвиток уявлень про негативні обставини та їх значення в розслідуванні злочинів 1.1. Історичні витоки знань про негативні обставини 1.2. Розвиток уявлень про негативні обставини 1.3.Значення негативних обставин в процесі розслідування злочинів Розділ ІІ. Аналіз негативних обставин як відображень супутніх вчиненню злочину ситуаційних та побічних процесів і визначення їх поняття 2.1. Механізм утворення негативних обставин 2.2. Поняття негативних обставин 2.3. Класифікація негативних обставин Розділ ІІІ. Основні форми встановлення негативних обставин при провадженні в кримінальних справах 3.1.Місце негативних обставин в процесі доказування 3.2. Форми процесуальної діяльності, спрямовані на виявлення негативних обставин Висновки Список використаної літератури Додатки ВСТУП Побудова України, як правової держави, про що зазначено у статті 1 Конституції України, безпосередньо пов’язана з подальшою результативною діяльністю її правоохоронних органів і суду на шляху протидії злочинності та її ліквідації. На сучасному етапі державотворення України, від вирішення цього завдання залежить забезпечення її безпеки та суверенітету. У світлі цього завдання науки кримінального процесу і криміналістики та інші суміжні галузі юридичних знань виконують основну задачу по виробленню кардинальних проблем щодо процесуального врегулювання і запровадження в практику судочинства досягнень криміналістичної техніки, тактики і методики розслідування різноманітних видів злочинів. Здійснення поставленого реаліями сучасного суспільного і державного життя завдання пов’язано з подальшим вдосконаленням діяльності органів дізнання та попереднього слідства, підвищенням оперативності і якості розслідування злочинів, а також належним розглядом судами кримінальних справ. Необхідною умовою ефективного виконання правоохоронними органами своїх функцій, пов’язаних зі здійсненням кримінального судочинства, виступає організація їх діяльності на виключно науковій основі, яка передбачає поглиблене вивчення цілого ряду питань кримінального процесу та криміналістики, що стосуються проведення різних слідчих дій і розслідування окремих видів злочинів з врахуванням використання негативних обставин. Питання про негативні обставини і їх роль в слідчій практиці в навчальній літературі та інших наукових працях криміналістів освітлене недостатньо. У криміналістичній і кримінально-процесуальній літературі зустрічаються повідомлення та дослідження на цю тему, однак увага авторів акцентується, якщо не достатньо, тоді – односторонньо. У зв’язку з цим можна зробити висновок, що в теорії криміналістики процес формування поняття “негативні обставини” не завершений, оскільки останнє пов’язують тільки з протиріччями між об’єктивно існуючими фактами і суб’єктивною уявою про них. Тобто, наявність або відсутність негативних обставин ставиться у залежність від суб’єктивної оцінки слідчим наявного зібраного матеріалу, нехтуючи реально існуючими закономірностями перебігу механізму злочинних діянь та ситуаційній побічні процеси як наслідок супутніх йому явищ, діянь тощо, відображеннями яких і виступають негативні обставини.

Іншими словами, негативні обставини розглядаються, здебільшого, тільки у зв’язку з раніше сконструйованою версією, як ймовірним поясненням суті минулої події або окремих її елементів. Саме з таких або схожих позицій, здебільшого, пояснювалась суть негативних обставин, такими вченими –криміналістами як Г.Гросс, А.Вайнгарт, Б.П.Бразоль, І.М.Якімов, В.І.Громов, М.Лаговієр, М.Д.Вороновський, П.І.Тарасов-Радіонов, О.Р.Ратінов, Г.А.Глассон, Б.М.Комаринець, С.І.Тихенко, М.О.Селіванов, В.І.Теребилов, В.И.Колмаков, О.М.Васильєв, М.П.Шаламов, В.О.Коновалова, Р.С.Белкін, А.І.Вінберг, С.І.Медведєв, В.А.Овечкін, В.С.Бурданова та інші. Однак, опубліковані праці перелічених вчених за всіма критеріями не охоплюють названої проблеми, яка через свою складність і багатоплановість потребує подальшого дослідження. У літературі зовсім не висвітлені дані слідчої практики про ефективність використання багатьох із зарекомендованих в криміналістиці методів і засобів пізнання, зокрема, негативних обставин і про вплив останніх на процес встановлення істини у розслідуваних кримінальних справах. Не розглянуті різновиди негативних обставин і необхідність та законодавче врегулювання можливостей й засобів їх фіксації і засвідчення в фокусі розуміння суті негативних обставин як реальних явищ у вигляді матеріальних і ідеальних ( нематеріальних ) слідів зі специфічною формою зв’язку з розслідуваною подією. Все це свідчить про актуальність дослідження питань, пов’язаних з вченням про негативні обставини і їх роль у розслідуванні злочинів та підвищенням ефективності використання сучасних методів та засобів криміналістики та інших суміжних наукових знань в практиці кримінального доказу з використанням відомостей про ці обставини. Розділ I Витоки та розвиток уявлень про негативні обставини та їх значення в розслідуванні злочинів Історичні витоки знань про негативні обставини В 1892 р. австрійський вчений Ганс Гросс ( 1847-1915 р.р.) видав фундаментальну працю з питань розслідування злочинів під назвою ”Посібник для судових слідчих, як система криміналістики”, з якою пов’язують заснування західноєвропейської криміналістики. В цій праці вперше в літературі цього часу звернули увагу на важливість виявлення при розслідуванні злочинів негативних обставин і їх дослідження. В зв’язку з цим Г.Гросса можна вважати основоположником розвитку уявлень про ”негативні обставини” і визначення їх поняття в кримінальному судочинстві і криміналістиці . У даній та інших працях Г.Гросс виділяв три групи обставин, які мають вирішальне значення у викритті як неправдивої картини злочину (інсценування), так і неправдивих показань: протиріччя, прогалини та недоречності, які виявляються під час огляду місця події і допиту. Він писав, що під час огляду місця події “ цілком мимовільно наштовхуєшся на протиріччя, прогалини і недоречності, якщо тільки поступово переходиш від загального до окремого, від причини до наслідку у цьому випадку всі ухили від правди в обстановці події, як у дзеркальному відображенні, згодом дадуться взнаки під час детального опису цієї обстановки.

Такими “ухиленнями” від природи” в обстановці події будуть ті недоречності і неприродності, які мають місце у випадку, коли ця обстановка була створена обманним шляхом так, немовби вона дійсно мала місце” . Г.Госс надавав однаково важливого значення всім трьом групам обставин, що виявляються в процесі розслідування злочинів, розглядав важливого значення всім трьом групам обставин, що виявляються в процесі розслідування злочинів, розглядав їх в єдності і нерозривному зв’язку. Він, наприклад, писав, що відсутність слідів крові, але наявність ознак її змивання “. рівносильно встановленню наявності самих слідів, повздовжні смуги на тілі чи одязі трупа свідчать про його переміщення, відсутність опори поряд з повішеним свідчить про вбивство і т.д.” . Дещо по-іншому розглядав ці питання А.Вайнгарт. Він не визначив поняття “негативні обставини”, але відносив їх до непрямих (побічних) доказів. До непрямих доказів, що викривають злочинця, він відносив: предмети, які залишені на місці злочину, можуть також свідчити про намір злочинця спрямувати слідство по хибному шляху; невідповідність слідів, які підтверджують алібі та інші матеріали справи; невідповідність слідів уявному способу проникнення: ”Сліди, утворені особою, яка знаходиться всередині, повинні безсумнівно бути іншими ніж ті, які утворені особою, яка знаходиться ззовні”; “фізичні наслідки діянь у винної особи” у вигляді подряпин, порізів, плям на одязі і т.д.; психічні наслідки діянь у вигляді визнання вини (хвилювання, острах, збентеження і т.д.), а також обізнаності про обставини справи . Наведений перелік свідчить, що не всі обставини, які А.Вайнгарт відносить до непрямих (побічних) доказів, що викривають злочинця, будуть такими в їх теперішньому розумінні. Разом з тим в конкретних умовах всі вони в процесі доказування можуть виступати непрямими (побічними) доказами. Слід зауважити, що Г.Гросс і А.Вайнгарт рекомендували при складанні протоколу огляду місця події фіксувати відсутність слідів, “наявність яких можна було б чекати, виходячи з властивостей наявної події” . Зі сказаного не варто робити висновок про те, що Г.Гросс і А.Вайнгарт розглядали негативні обставини як обставини “відсутності”, оскільки вони підкреслювали необхідність фіксування відсутності слідів лише як одну з особливостей місця події. З цього приводу Г.Гросс так і писав: “Слід звертати увагу і на заперечливі дані тому, що, з одного боку, вони можуть привести до позитивних результатів, а з іншого – заспокоїти читача в тому, що ці дані не були залишені без уваги” . Отже, терміну “негативні обставини в його сучасному значенні у Г.Гросса і А.Вайнгарта відповідали поняття, які охоплювали декілька груп явищ, що не зводились тільки до заперечливих відомостей. У той же час викриття інсценіровок Г.Гросс пов’язував з протиріччями, прогалинами і недоречностями, які виявляються в процесі розслідування злочинів, а А.Вайнгарт – з непрямими доказами, які викривають злочинця. Б.Л.Бразоль, Р.А

А дал все сталося, як в кно. Невдомо звдки з'явився перед представниками закону дев'ятирчний хлопчик, що тягнув за собою козу. Побачивши полсменв, вн запитав, чи не шукають вони, часом, отих дядькв, що зупинялися тут, на ферм,  купили в нього глечик, молока за цлих п'ять фунтв. Звичайно, псля цього повдомлення полця перетрусила всю ферму, , звичайно ж, знайшла карти з вдбитками пальцв. Вс англйськ газети пдхопили сенсацю. Туманн комюнке Скотленд-Ярду про те, що розслдування трива, поступилися мсцем оптимстичним заголовкам-вигукам: «Грабжникв оточено!», «Слд бандитв знайдено!», «В'язниц чекають на грабжникв!». Та першою з сенсац скористалася нша зграя бандитв. Пзно ввечер 13 серпня 1963 року, саме тод, коли телебачення передавало випуск останнх встей  диктор з екрана проголосив, що «псля цього першого успху Скотленд-Ярд переконаний у тому, що здобич грабжникв понад два з половиною мльйони фунтв стерлнгв захована десь поблизу мсця злочину   незабаром буде знайдено, а також  злочинцв», Джон Хоукнс, фермер з Кента, який сидв бля телевзора, почув гуркт автомобльного мотора й несамовите гавкання свого сторожового пса! Потм пролунали слова команди й розмрен кроки людей,P здавалось, тупотить цла рота солдатв,P зрештою гучно постукали у двер  владний голос наказав: PВдчинть! Скотленд-Ярд! Ледве старий Хоукнс встиг вдмкнути двер, як тро чоловкв наставили на нього пстолети. PМамо обшукати дм

1. Розслідування злочинів минулих років

2. Методики розслідування хуліганства

3. Попереднє розслідування

4. Обставини, що виключають злочинність діяння у Франції

5. Особливості методики розслідування вбивств, вчинених на замовлення

6. Особливості розслідування проституції
7. Розслідування вбивств із корисних мотивів
8. Розслідування кишенькових крадіжок

9. Журналістське розслідування як жанр журналістського дискурсу

10. Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития

11. Межличностные отношения, как негативный фактор воздействия на человека

12. Функции рынка, позитивные и негативные стороны рыночного механизма

13. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

14. “Негативная эвристика”

15. Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития

16. Аддиктивное поведение молодежи как пример негативной тенденции в современном российском обществе

Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие

17. Мать. Негативный аспект архетипа.

18. Техника преобразования негативных чувств в позитивные действия

19. "Выгодные" болезни и негативные терапевтические реакции в клинике сексуальных расстройств

20. Субєктивна сторона складу злочину

21. Апофатизм, или Негативная теология

22. Негативные воздействия в системе “Человек – Среда обитания”
23. Негативные изменения состояния водного бассейна крупного города под влиянием деятельности человека
24. Производственные вредности, методы защиты человека от их негативного влияния

25. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания, их локализация, ликвидация и оказание медицинской помощи

26. Негативные факторы в системе "человек - среда обитания"

27. Боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками Органів Внутрішніх Справ та їх профілактика

28. Вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Юридичний склад злочину

29. Економічні злочини

30. Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку

31. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

32. Злочинна недбалість, як вид необережності

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы
Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца

33. Злочинність неповнолітніх та її особливості

34. Криміналістична профілактика злочинів

35. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

36. Наркотики - негативные последствия употребления

37. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві

38. Перевищення меж необхідної оборони. Крайня необхідність. Стадії вчинення умисного злочину
39. Поняття злочину
40. Поняття та склад злочину

41. Принципи та види попередження злочинності

42. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх

43. Розкриття злочину

44. Співучасть у злочині

45. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

46. Характеристика спеціальних державних органів по боротьбі з організованою злочинністю

47. Автоматизований аналіз злочинності

48. Створення бази даних "Відвідування" засобами Access

Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

49. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

50. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

51. Позитивное и негативное влияние иностранных инвестиций на экономику принимающей страны

52. Управление организациями в условиях формирования у работников негативных ментальных установок. Влияние отношения к людям

53. Історія розвитку юридичної психології та структура злочинних груп

54. Негативні емоції у дітей 11-13 місяців як прояв прив’язаності до батьків
55. Негативная дезинтеграция как предмет социальной работы
56. Негативные явления, сопровождающие эволюцию современного общества в России

57. Злочинні доходи як об’єкт оподаткування

58. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

59. Экологическая экспертиза и предупреждение негативного воздействия на окружающую среду


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.