Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Маркетингова товарна політика

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ТЕМА 3: ПОНЯТТЯ ТОВАРУ КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ.  АССОРТИМЕНТ 3. КОНЦЕПЦІЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ РИНКОВА АТРИБУТИКА ТОВАРУ ВИСНОВКИ Після вивчення теми Ви зможете: дати визначення поняттю “товар”; класифікувати товари широкого вжитку і промислові товари; зрозуміти значення концепції життєвого циклу товару та охарактеризувати його етапи ; пояснити функції ринкової атрибутики товарів та визначити їх особливості. 1. ПОНЯТТЯ ТОВАРУ Першою і найважливішою складовою комплексу маркетингу, що його фірма розробляє для свого цільового ринку, є товар. Виважена і послідовна товарна політика виробника закладає підвалини його ринкового успіху. Термін товарна політика достатньо широкий і охоплює різні аспекти продуктової стратегії і тактики підприємства. Це формування товарного асортименту, модифікація існуючих виробів, знаття з виробництва застарілих, розроблення і запуск у виробництво нових товарів, забезпечення належного рівня їх якості і конкурентоспроможності. Важливе значення має створення привабливої упаковки товару, використання штрих-коду, розроблення ефектної товарної марки, її офіційна реєстрація. Підкріплює позиції товару організація сервісу, надані фірмою гарантії, умови поставки тощо. Все це в комплексі і становить сутність маркетингової товарної політики фірми, спрямованої на максимальне задоволення потреб цільових споживачів. Товар - це складне поняття, що включає сукупність багатьох властивостей, головними серед який є споживчі властивості, тобто спроможність товару задовольняти потреби. Маркетинг підкреслює можливість використовувати товар, споживати: &quo ;Товар - це засіб, за допомогою якого можна задовольнити певну потребу&quo ; &quo ;Товар - це комплекс корисних властивостей речі, що включає всі елементи , необхідні для задоволення потреб споживачів&quo ;. Котлер - &quo ;усе, що може задовольняти нужду або потребу і пропонується ринку з метою притягнення уваги, придбання, використання і споживання&quo ;. З погляду маркетингу головне призначення товару - рішення тих або інших проблем споживача, людина купує, щоб позбутися проблеми й одержує задоволення тому, що її більше не існує. За це вона готова сплачувати гроші. Споживач оцінює товар, співставляючи принесену їм користь і витрати на його придбання. Корисність товару, із погляду споживача, полягає в його здатності вирішувати визначені проблеми. Оцінка спроможності товару вирішувати проблеми залежить не тільки (а часто і не стільки) від його об'єктивних технічних, конструктивних, фізико-хімічних та інших характеристик, але і від психологічного процесу переробки інформації про товар, від його сприймання. Синтез сприйняття товару і супроводжуючої товар інформації доповнюється суб'єктивним досвідом і системою цінностей, призводить до створення у свідомості споживачів певних уявлень про товар, які можна охарактеризувати як очікувану спроможність товару вирішувати проблеми споживача. Товар - центральна ланка маркетингу. Ціна, розподіл і комунікація ґрунтуються на особливостях товару. Нові або поліпшенні товару, позитивно оцінені покупцем, забезпечують підприємству на якийсь час перевагу перед конкурентами.

Ринки більшості товарів в розвинутих країнах характеризуються високим ступенем насичення. Багато товарів купують уже тільки з метою заміни старих. Підприємці намагаються протистояти звуженню товарних ринків, активізуючи роботу з товаром. Розглядаючи товар як комплексне поняття, можна сприймати його на трьох рівнях : товар за задумом, товар у реальному виконанні, товар з підкріпленням. Перший рівень або товар за задумом – відображає ту потребу, яку товар задовольняє, тобто це товар з чіткою орієнтацією на споживання , скоріше функція, котру виконує товар для споживача. Другий рівень або товар в реальному виконанні – це реально створений виріб із конкретними властивостями і характеристиками. ( властивості, характеристики, якість, дизайн, упаковка) Третій рівень або товар з підкріпленням – це “шлейф” обслуговування , тобто ті додаткові послуги і вигоди, які виробник надає споживачу одночасно з товаром. Так звана &quo ;підтримка продукту (товару)&quo ; включає надійні поставки, післяпродажний сервіс, транспортування гарантії, документація, засоби зберігання - власне все те, що супроводжує вихід товару на ринок і забезпечує його успішне споживання . Це можуть бути і супутні продукти і послуги, які забезпечують успішне використання основного продукту. Маркетинг з'ясовує характеристики додаткових товарів і послуг, що потрібні для нормальної роботи, визначає ступінь їхньої доступності на ринках, доцільність організації їх виробництва при відсутності. Сьогодні товар – це дещо більше, ніж набір матеріальних характеристик. Споживачі все більше схильні розглядати товарі як складний набір вигод, які задовольняють їх потребу. Тому ланцюг потреба – задум - реальне виконання – підкріплення – створює той самий набір вигод, який і потребує споживач. Конкуренція сьогодні здійснюється саме на цьому рівні – на рівні вигод, на рівні підкріплення товару. КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ.  АССОРТИМЕНТ Перш ніж розробляти товарну політику, підприємству необхідно визначити маркетингові особливості своїх товарів. В цьому нам допоможе класифікація товарів. Існують різноманітні класифікації товарів. Одна з найбільш поширених класифікацій - по цілі застосування. По цілі застосування товари діляться на споживчі товари, ціль застосування яких - кінцеве споживання, і товари виробничого призначення або промислові товари, ціль застосування яких - використання у виробничому процесі для виробництва інших товарів і послуг. Стосовно до споживчих товарів і товарів виробничого призначення використовують специфічні інструменти маркетингу. Характер споживання цих товарів буде різноманітним , купівля визначається різними потребами і мотивами. Придбання споживчого товару - особиста воля і бажання, виробничого – колегіальне рішення, більше усього цінується надійність постачальника, менше значення надається цінам і т.д. Розподіл, комунікація, цінова політика, коло споживачів - усе це буде різноманітним, специфічним. ► Споживчі товари класифікуються по-різному. Перша класифікація заснована на характері споживання . При цьому виділяють три категорії товарів: ◊ товари короткострокового користування, які використовуються один або декілька разів ◊ товари тривалого користування, використовувані багаторазово ◊ послуги - дії, що приносять споживачу корисний результат і задоволення.

Для цих груп товарів також будуть використовуються специфічні інструменти маркетингу . Придбання виробів короткострокового користування і послуг супроводжується частими контактами покупця і продавця. При цьому, якщо покупець задоволений, виробляється прихильність до марки, фірми. При гарній організації і якості феномен схильності виникає достатньо швидко. Вироби тривалого користування - досягнення схильності потребує великих зусиль, як в організації продажу, так і у формуванні схильності до торгової марки. Друга класифікація заснована на поведінці споживача, його звичках у споживанні. Виділяють чотири категорії товарів: ◊ товари повсякденного попиту - це товари , які ми купуємо часто, не задумуючись і з мінімальними зусиллями на їхнє порівняння між собою. Поведінка споживача звичайна. Рутинний процес купівлі. Їх можна розділити на такі категорії: а) основні товари повсякденного попиту (товари перший необхідності) б) товари імпульсної покупки - товари, покупка яких не плануєтся –повинні бути у всіх доступних місцях, у яскравій привабливій упаковці (25%) в) товари для екстрених випадків - потребують максимального охоплення ринку ◊ товари ретельного вибору - це ті товари, при покупці яких ми порівнюємо їхню якість, ціну, зовнішнє оформлення з аналогічними товарами . Споживач готовий витратити час на порівняння, прикладає зусилля по пошуку таких товарів, поки не знаходить те, що йому підходить. Товари середнього рівня ризику, що сприймається. ◊ престижні товари або товари особливого попиту - це товари , які або дійсно мають унікальні характеристики, або є фірмовими товарами або здаються такими. Споживач готовий витратити масу часу і зусиль , ніколи не порівнює. Це товари класу люкс. Головне – це прихильність одній або декільком характеристикам. ◊ товари пасивного попиту - це товари, про існування яких споживач знає, але купує неохоче. Продавець повинен прикласти зусилля для реалізації цих товарів. Одні товари можуть створювати високий соціальний статус власнику, інші не можуть. Французькі маркетологи класифікують товари по значенню в діяльності фірми: ◊ товари-лідери - визначають успіх фірми, забезпечують широку клієнтуру і прибуток, сприяють успіху ◊ товари -&quo ;локомотиви&quo ; - тягнуть за собою інші вироби, сприяючи утвердженню фірмової марки ◊ тактичні товари - товари підтримки або товари , що доповнюють , пропонуються для того, щоб споживач не звертався до конкурентів ◊ &quo ;закличні товари&quo ; або приваблюють покупців дешевизною або, навпаки, є дорогими, престижними, унікальними. ► Товари виробничого призначення класифікуються в залежності від ступеня їхньої участі в процесі виробництва на сировину, матеріали, напівфабрикати , цілком використовувані у виробництві або на ті, що стають частиною товарної продукції. На відміну від сировини і матеріалів, такі товари як будинки , спорудження, основне і додаткове устаткування переносять свою вартість на готову продукцію частинами. Умовно товари виробничого призначення можна поділити на три групи: сировина та матеріали, основне та допоміжне обладнання, допоміжні матеріали та послуги.

Був навть пдготовлений проект  бзнес-план, але, на жаль, як бльшсть тодшнх «народних нцатив», котр вимагали не просто самоорганзац, а «координацйного центру», ця також не була реалзована.]), але на «внутршньому», екзистенцйному рвн я вже «робила не свою роботу», бо вс довкола в тому числ полтики з телеекранв,  свтова преса з свох сторнок уже навперебй декларували-виторохкували те, що я, мсяць перед тим, формулювала ще «на живу нитку». (Аlех у «Кофум» у ввторок дурнснький був день, тльки й потрапила, що на пошту вдслати Г. пакет з «есеями», Копса не працювала, двчинка-поштарка не вмла правильно вдксерити «»  довго, на мою вимогу, переробляла, файлв у продажу «нема, кнчилися», черги всюди клометров, пробки в мст «самашеч», з Кудр на Володимирську рвно годину хала, словом, зла вже була фзологчне, дине бажання спекатись до лиха всх цих журналюг, як «вкрали» мен «мй Майдан»,  от Аlех, радсно, про промову Ющенка в нч псля 26-го: сказав, бач,

1. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

2. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

3. Організація облікової політики підприємства

4. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

5. Асортиментна політика підприємства

6. Розробка маркетингової стратегії підприємства
7. Ціноутворення та цінова політика підприємства
8. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

9. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

10. Система маркетингового планування на підприємстві

11. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

12. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

13. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

14. Інформаційні системи і технології підприємства

15. Планування діяльності підприємства

16. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

17. Корпоративні підприємства

18. Планування діяльності підприємства

19. Фінанси підприємства

20. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

21. Формування основних фондів підприємства

22. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
23. Матеріально-технічне забезпечення підприємства
24. Оцінка фінансового стану підприємства

25. Персонал підприємства

26. Рентабельність підприємства

27. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

28. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

29. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

30. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

31. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

32. Автомазація виробничих процесів підприємства

Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда
Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

33. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

34. Витрати підприємства

35. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

36. Економічна оцінка активу балансу підприємства

37. Облік активної частини балансу підприємства

38. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"
39. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства
40. Організація і методика аудиту доходів підприємства

41. Організація обліку власного капіталу підприємства України

42. Попередній фінансовий аналіз підприємства

43. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

44. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

45. Аудит підприємства

46. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

47. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

48. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

Набор для уборки Vileda "Ultramat": швабра со сборной ручкой+ведро с отжимом.
Набор предназначен для влажной уборки всех типов напольных покрытий. Швабра отжимается в специальной воронке на ведре, благодаря чему руки
2210 руб
Раздел: Швабры и наборы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (giga).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду
1122 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер L-XL, 146x55 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
891 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

49. Аналіз програмного забезпечення підприємства

50. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

51. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

52. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

53. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

54. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"
55. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)
56. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

57. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

58. Непрямі податки підприємства

59. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

60. Організація роботи підприємства

61. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

62. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

63. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

64. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

66. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

67. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

68. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

69. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

70. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні
71. SWOТ-аналіз підприємства
72. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

73. Безпека діяльності підприємства

74. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

75. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

76. Мотивація робітників промислового підприємства

77. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

78. Операційна система підприємства

79. Організаційна структура підприємства

80. Організація діяльності підприємства

Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры
Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

81. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

82. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

83. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

84. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

85. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

86. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")
87. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства
88. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

89. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

90. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

91. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

92. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

93. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

94. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

95. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

96. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

98. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

99. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

100. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.