Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Вступ 1. Початк граматичної традиції 2. Теоретичне підгрунтя кодифікаторної галицьких мовознавців 3. Специфіка наукового пізнання літературної мовиПочатк граматичної традиції Після поділу Польші у 1772р Галичина потрапляє у склад Австро-Угорської імперії, маючи такі культурні показники: українські шляхта і міщанство (вищий прошарок) асимільовані польською культурою, духовенство (середній стан) і слеянство–українці за національністю і греко-католики за віросповіданням, а культурноосвіченою є лише одна українська верства–священники. Не дивно, що все культурне життя українців Галичини того часу зосереджуються навколо Ваиліанського чину. Саме ченці–василіанці стають ініціаторами нових шкіл; маючи власні лрукарні в Почаєві та Києві, видають книги церковнослов'янською українською або майже чистою українською мовами" 1) . Так, після 1772р у Галичині з'являються твори духовного і зрідка світнього змісту, як-от: "Народо віщаніє" або "Слово к народу католіческому" (1778р), "Бесіди парахіяльні" (1789р), "Книжиця для господарства" (1788р), "Політика свідка" (1790р). Досліники вважають, що твори написані мовою, хоч і не чистою українською, але вже наближеною до неї. Однак прихильникосвіченого абсолютизму цісар Йосип II закриває більшість греко-католицьких церков і монастирів, вважаючи, що церква повинна підлягати державі і цому, цісареві. Звідси зменшується і культурна праця ченців-василіан. Нова надія на духовний розвій у галичан з'являється з відкриттям у 1787р при Львівському університеті українського відділу, богословні та та філософські науки. У цей час виникають спроби читати лекції не тільки латинською мовою, але й тодішньою книжною українською. Правда, вся наукова традиція викладачів написана–таки іноземними мовами (латинською німецькою і польською). В університеті працюють вчені, які в тій чи іншій мірі актуалізували деяку форму літературного викладу, а саме: Петро Лодій (до 1801), Модест Гриневецький (1758-1823), викладач богословія; Арсеній радкевич (1759-1821), викладач схдних мов; єпископ Микола Скородинський (1757-1805), О. Гарасевич (1763-1830). Наскільки це було проблематичним, засвідчують рукописні матеріали Я.Головацького про П.Лодія, теоретичної і практичної філософії, викладача математики і нумізматики. За часів його діяльності "въ школахъ усюди вчили класичної латинської мови, а народних мов не допускали до практики викладання", однак П.Лодій тільки маттематику читає польською мовою, інші ж дисципліни (тогочасною книжною українською: Языкъ той був нэ словяньский церковный, нэ руский народный, але книжный, злотеный из обох".Зрозуміло, що П.Лодій, започавши таку мовленнєву практику у вищій школі стоїть перед фактом і термінотворення, і перекладу. Ці проблеми йому приходиться вирішувати самостійно, однак його діяльність стає зразком для інших, майбутніх, літературної форми української мови.Очевидно, в своєму імпліцитному вияві і починається теоретичне пізнання цієї форми і досвід такого авторитета, яким був у науці П.Лодій для галичан, дає для інших зразок компромісного, як на наш час, але цілком вмотивованого в пору Лодія шлях побудови літературної форми "из обох"—книжної і народної.

Позитивну роль П.Лодія у формуванні літературної мови в Галичині у свій час підкреслює М.Возняк: "Як ся мова якою писав Лодій, була би вдерталася у школах, від неї легко було перейти до народної мови" На жаль,український відділ при Львівському університеті проіснував лише до 1809р., так і не зреалізувавши свого внеску у витворення літературної форми української мови. Через німецьку, польську та чеську літературу в Галичину приходять ідеї романтизму. Вони проявлялися в зацікавленні народною мовою, піснями, народним життям, старовиною. Саме серед св(ященників і виникає увага доживої української народної мови, української творчості. Чи не найшвидше ці ідеї зреалзувались у проповідях українською мовою, причому навіть не в Галичині, а у Відні, актуалізуючи потреби літературного викладу. Так, перший парох греко-католицької церкви св.Варвариу Відні о.Єронім стрілецький (1733-1833) свої проповіді продовж 20-ти років виголошує українською (у той час як у Галичині тільки польською ). На думку дослідників, саме він укладає першу граматику тодішньої української літературної мови, шо становить перехід від церковнослов(янської до української мови. Очевидно, це було у 1777р перед цого поїздкою до Відня, граматка має назву ( Gramma yka (ruska) kro ka przez S releckiego((надрукована в Почаєві без вказівки на рік. Вважають, що саме її, ймовірно, мали Снігурський та Пасловський, наступні укладачі граматики руської мови. І.Лаврівський (1773-1820) — ректор Лвівської греко-католицької семінарії, канонік у Перемишлі— першим у Галичині починає виголошувати проповіді українською мовою, яку вже вважає самостійною і окремою від інших слов’янських мов. Цей дослідник працює над укладенням тлумачного словника української мови, укладає буквар, збирає матеріали до української історії. П.Пасловський (1792-1846)– парох церкви св.Варвари у Відні теж виголошує проповіді українською мовою, укладає навіть з них збірник. Пише рукописну граматику української мови. На думку М.Возняка, саме вона служить основою для першої друкованої української граматики в Галичині– граматики Й. Левицького. І. Ольшовський (1784-1804)—парох при церкві св.Варвари в одному з листі до Віденськоїконсисторії у 1812р уже підкреслює відмінність живої української мови від мови літературної. І.Снігурський (1784-1847) як парох при церкві св.Варвари у Відні з 1812р виголошує проповідь українською мовою (до нього це робили І.Стрілецький і І. Ольшовський). Прогресивний діяч свого часу, який ширить ідеї щодо окремішності української мови від інших, її самостійність. Дбає про розвиток української свідомості в представників духовенства Підтримує прогресивні починання серед молодшого духовенства– І.Могильницького, І.Лаврівського, Й.Лозинського, Й.Левицького. Залешились твори в рукописному варанті, серед них і проповіді українською мовою. Яскравим свідченням года них дослідників до літературної форми є рукописні граматики. Наприклад, П.Паславський залишив (Скорочену руську граматику і збірник проповідей(, які, нажаль, згоріли. І.Лаврінський почав працювати над своєю граматикою у 1815р; У листі до О.В

остокова В 1822 він уже згадує, що праця наближається до завершення, однак і на період 1832р все ще бракувало останньої частини–синтаксису (цікаво, що перша друкована граматика в Галичні Й.Левицького (Gramma ik der ru he ischer oder klei -russische sprache i Calizie ( (Перемишль, 1834 ) присвячена саме І.Лаврінському). Працював над своєю граматикою і І.Могильницький (1777-1831). Відомо, що митрополит М.Левицький просить дозволу на друк цієї праці в губернатора гр. Тааффевже 18 вересня 1823р. Після клопотань з(являється повідомлення від 10 лютого 1824р, що (друкови рукописи не стоїть нічого на перешкоді .2 Як бачимо завдяки діяльності греко-католицьких священників у галичині починається відлін власної граматичної традиції, яка стає базою у формуванні знання про українську літературну мову. Тому вважаємо, що початок наукового пізнання літературної форми має свої особливості. По-перше, воно відштовхується від знання церковнослов(янської мови, чого не трапилось у граматичній традиції східної України. Перша граматика української мови О.Павловського (1818р) орієнтується на живу народну мову. З цього часу окреслюється дві традиції наукового пізнання літературної форми. Представники першої, щ найшвидше зароджується в Галичині, зазнали впливу церковнослов(янської мови; на думку М.Драгоманова, (не посміли узяти за основу своїх виводів граматичних малоруську простонародну мову, а намішали з нею у свої граматики и церковних и російських елементів(.Представники другої традиції, що зароджується дещо пізніше, ніж у Галичині, орієнтуються на живу народну мову. По-друге, печаток наукового пізнання літературної форми зазнає впливу збоку граматичної теорії, яка стає своєрідним орієнтиром у виробленні галицькими дослідниками власої традиції розуміння сучасності літературної мови. Так, починається граматична теорія для галичан від граматики М.Смотрицького і закінчується діяльністю славістівкінця XVIII і початку XIXст, як от: Й.Добровського , В.Копітора, П.Карамзина, М. Греча, Лінде, О.Востокова та ін., у працях, яких знову зачіпалася проблема зв(язку церковно слов(янської мови з національними літературними мовами. Про те в якій мірі фактор зв(язка відіграє свою роль у формуванні граматичних погляідв, засвідчує діяльність І.Лаврінського. Ставши ректором греко- католицької семінарії, він добровільно починає викладати українську мову. Зрозуміло, що постає перед проблемою підручника, оскільки граматика М.Смотрицького для цього непридатна . Очевидно, моделював літературну форму в дусі галицької граматичної традиції, бо як тільки ознайомився з граматикою О.Павловського, приступив до праці над нолвим варіантом свого підручника. Цей момент виразно ілюструє орієнтирів у теоретичному пізнанні літературної мови2.Теоретичне підгрунтя кодифікаторської діяльності галицьких мовознавців. Мовознавці Галичини починали пізнання літературної форми української мови в умовах мегасоціуму Австро-Угорщини, який об(єднав духовне надбання різних народів— слов(янських і не слов(янських отож дослідники були знайомі з результатами наукових досліджень із культурно-історичного ареалу, що мав центр у Відні.

У 1472 роц тут була уже соляна копальня. На початку XVI столття Косв переходить до рук шляхтичв Марка та Максима Шумлянських. Десь близько 1570 року поста Косв-мсто Початок дав йому снятинський староста Тенчинський, який посадив мстечко (гарно сказано, як про дерево), що мало зватися Рикв. З добро вол старости у мст побудувалися 60 господарв. Але мсту не пощастило упалося в поган руки пана Язловецького, який казав свом слугам розметати мстечко. Згодом Косв було вдновлено. ¶ добру славу рознесли про нього коломийц не лише галицьк, а й кивськ, лвобережн по всй Укран. Можна здогадуватися, що людськ осдки опанували наперед родюче пониззя Прута, а звдти посувалися повол долинами Бистриц, Прута  Черемошу у глиб гр. Гори вабили багатством жиру у букових лсах. Ще за мо дитячо памят школяр збирали восени смачн зерна букоЕого,жиру, там же, в лс, ми його лущили  подали. Жир давав ситсть повонним зголодженим дтям, але вд нього сильно болла чомусь голова... Притягували також багатства незайманих полонин

1. Теоретичні аспекти огляду мовно-стилістичних особливостей науково-популярних видань

2. Русская армия от Петра 1 до Александра 2

3. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

4. Лекции по политэкономии 2 семестр 1 курс

5. Изменение политической и социальной структуры Древнего Рима в 1-2 веках н.э.

6. Аэровокзальные комплексы "Пулково-1" и "Пулково-2"
7. Черепно-мозговые нервы: 1,2,3 пары
8. Управление цикловой автоматикой (лабараторная №1, 2)

9. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945

10. Протокол ТфОП интерфейсов V5.1 и V5.2

11. Обоснование рационального способа транспортировки скоропортящихся грузов на направлении Пермь-2 – Чита-1

12. Расчеты и прогнозирование свойств 2-Метил-3,3-диэтилпентана, Циклобутана, о-Ксилол, 1,2-диметилбензола, 4-Метилпиридина

13. Отчёт по лабараторным работам по биологии за 1 семестр

14. Геодезия и картография. Создание топографических карт и планов масштаба 1:5000

15. Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий района строительства /Пояснительная записка к геологическому разрезу 2 по карте №5/

16. Гражданское законодательство России в 1 половине 19 века

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы

17. Лжедмитрий 1

18. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

19. Александр 1

20. Анализ Закона РФ N1992-1 "О налоге на добавленную стоимость"

21. Конспект критических материалов. Русская литература 2-й четверти XIX века

22. Билеты по литературе (2 курс 2 семестр, 2004г.)
23. Николай 1
24. Японо-Советско-Германские отношения перед 2 мировой войной

25. Лжедимитрий 1

26. Немецкие парашютисты: создание, формирование, подготовка, оснащение и участие в боевых действиях (немецкие ВДВ во 2-й мировой войне)

27. Исторические тесты по эпохе Петра 1

28. Роль восточного фронта в ходе 1 мировой войны

29. Приход фашистов к власти в Германии, как предпосылка к началу 2-ой мировой Войны

30. Конвертер программы с подмножества языка Си в Паскаль с использованием LL(1) метода синтаксического анализа (выражения)

31. Семейство компьютеров PS/2

32. ЭВМ 1-3 поколений

Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

33. Процессор для ограниченного набора команд /2 (4)

34. Процессор для ограниченного набора команд /часть 2 (7)

35. Пример базы данных на Delphi 2.0

36. Сравнение операционных систем /DOS, UNIX, OS (2, WINDOWS/ (Write)

37. Организация файловых систем в OS (2 (WinWord)

38. Пример выполнения магнитного анализа электромагнитного привода в Ansys 6.1.
39. Использование численных методов для решения дифуpов (2-го порядка) (, демонстрация применения интерполяции в среде MATHCAD-а)
40. Лекции (1-18) по мат. анализу 1 семестр

41. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера

42. Большая коллекция шпор для МАТАНа (1 семестр 1 курс)

43. Ампутация ушной раковины у собак 2- 4 месячного возраста, Amputatio auriculue

44. Сахарный диабет, 2 часть

45. Инфильтративный туберкулез легких S1-2,6 справа

46. Договора ОСВ 1 и ОСВ2. Проблемы ратификации

47. Теоретическая политология (Часть 2)

48. Строительные материалы (лекции за 2-й курс)

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

49. Определить себестоимость 1 Гкал тепловой энергии на проектируемой промышленной котельной и установить влияние на ее себестоимость выбранного вида топлива

50. Лазерная медицинская установка "Импульс-1"

51. Разработка и изготовление декоративной резной вазы с подставкой (2) (4))

52. Газоочистка №2 ОАО "АВИСМА"

53. Конспект лекций по дисциплине "Метрология и стандартизация". Часть 1. Метрология

54. Технология аэродинамической трубы для болидов Формулы 1
55. 2. Особенности свойств резин как конструкционного материала
56. Проект зон ТО-2 и ПР с разработкой слесарно-механического отделения

57. Кран РДК-25-2

58. Технология аэродинамической трубы для болидов Формулы 1

59. Элементная база радиоэлектронной аппаратуры-2 (Контрольная)

60. Усилитель мощности 1-5 каналов ТВ

61. Ремонт и регулировка СМРК-2

62. Система наведения ракеты ФКР-1

63. Псалом 2-ой, его Мессианское значение и толкование

64. Социологический опрос населения: "Отношение различных слоев населения г.Москвы к введению с 1 июля 1998г. повременной оплаты за телефонные переговоры и влияние "повременки" на будущее благосостояния населения"

Игра настольная "Не урони пингвина", 47 деталей.
Комплектация (47 деталей): пингвин, игровое поле, молоток (2 штуки), игровой циферблат с указателем, выбиваемые блоки (2 комплекта по 19
351 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения

65. Теоретическая социология (часть 2)

66. Шпаргалка по физике, 1 семестр, Механика

67. Шпаргалки по физике за 2 курс, 2 сесестр (УГТУ-УПИ)

68. Ответы на зачет по философии за 1-й курс (1-й семестр).

69. Шпаргалка по философии (для 2 курса ТГТУ г.Тамбов)

70. Синтез метил сульфона /2-аминофенил/
71. Исследование механизма закрепления гексена, гексина-1 и бензола на поверхности киновари
72. Особенности развития японской экономики после 2-ой мировой войны

73. Расчет полной себестоимости и цены изделия /завод "1 Мая" г.Киров/

74. Технико–экономический анализ ДРСУ-2 города Сочи

75. Организация работ и расчет технико-экономических показателей по смешанному участку горных работ №2 разреза «Черемховский»

76. Определения основных понятий 1-9 глав книги: "Рынок: микро-математическая экономика экономическая модель"

77. Основные направления западноевропейской экономической мысли 2-ой половины 19 века

78. История Украины (1)

79. А.Нестеров - любимый фискал Петра 1

80. Идейно-политическое и общественное движение в 1 половине ХIХ в. Декабристы

Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru
Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

81. Американский федерализм (2)

82. Китай после 2-й мировой войны

83. Боевая техника 2-ой Мировой войны

84. Внешняя политика России во 2 половине 19 века

85. Воспоминания Ветеранов 2

86. Ломка старых традиций, зарождение новой культуры при Петре 1
87. Песков А.М. Павел 1
88. Предвидение Петра 1

89. Роль реформ Петра 1 в истории

90. Экономическая политика Павла 1

91. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

92. Переход от приказной и коллегиальной системы управления при Петре 1

93. В-2 - бомбардировщик 21 века

94. Протокол HTTP 1.1

95. Толстой: Война и мир. Том 1

96. Криминалистика 1

Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения

97. Криминалистика 1

98. Социальная структура индоариев периода вед (конец II — начало 1 тысячелетия до н. э.)

99. Искусство Римской империи 1 в. н. э.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.