Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Слово о полку Ігоревім. Мова твору

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. П. ДРАГОМАНОВА МОВА “СЛОВА О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ” Студента Юрія КИЇВ – 2002 Все багатство давньоруської літературної мови Київської Русі з особливою силою виявляється, звичайно, не в перекладних, а в оригінальних творах давньоруських письменників, прикладом чого може бути мова “Слова о полку Ігоревім”. “Слово” – твір давньої Київської Русі, вицвіт її культури і, як такий, нерозривно і органічно зв’язаний з українською народною поезією. Проте значення “Слова” куди ширше – воно твір близький і рідний усім слов’янським народним поезіям, зокрема його книжні елементи роблять його “своїм” для всіх тих літератур, що користувалися також церковнослов’янською мовою. Але багато мовних рис “Слова” та його виразні поетичні засоби мають яскравий український колорит. Дуже важливим у “Слові” є поєднання мовних течій традиційної літературно-книжної і другої, що в інших творах мало виявлялась, – народно- поетичної. Так, автор “Слова” – високоосвічена людина, яка володіла прекрасними знаннями всіх родовідних князів, їхніх стосунків і їхнього особистого життя – дає дуже багатий на художні засоби, в тому числі й почерпнуті з народної творчості, твір. Фразеологія “Слова” тісно пов’язана з народною поезією. Це ще у 1833 році відзначав М. Максимович. Мову “Слова” він називав, як етап “борення” живої мови з книжною болгарською. Мова поеми – українська, з сіверськими діалектичними особливостями. Дослідник О. Пипін (1858) писав, що в “Слові” з’єдналася літературна і народна творчість, багатющі засоби якої знав автор. Деякі вчені (В. Антонович, О. Огоновський, М. Максимович, П. Куліш, О. Потебня, Ф. Колесса, С. Гординський, В. Бєлінський та ін.) визначали подібність “Слова” до українських народних дум. Зокрема рима у думах найчастіше дієслівна, така ж вона і у “Слові”: Той Олег мечемъ крамолу коваше, И стрелы по земли сіяше. Уже нам своих милых чад ни мыслию смыслити, Ни думою сдумати, Ни очима съглядати, А злата и сребра ни мало того потрепати. Що ж стосується приналежності мови твору до однієї з східнослов’янських, то ще на початку ХХ ст. І. Франко писав: “Темні місця “Слова” та і загалом вся мова “Слова” мають у собі ще одну важну признаку – вказують на українство їх автора, на його повне володіння тодішньою українською мовою, такою, яка жила коли не в устах простолюддя, то в усякім разі, в устах тої вояцької верстви, з якої походив автор.” І в цьому нас переконує сам текст. Насамперед неважко помітити лексичні українізми “Слова”: вельми, вергати, година, звычаи, жалощі, могутній, порох (в значенні “пил”), про (прийменник), смага, туга, хула, цвілити, чи (частка), яруга та ін. Крім того, є деякі архаїчні слова, які нині зустрічаються в українських діалектах. Наприклад, у гуцульському діалекті: паполома, комонь, смага, болонє, шелом, черлений, текти (в знач. “йти”), рци (“кажи”, “мовляв”); у бойківсько-лемківському: чілка, далече; даві (дуже рано), обратити, отворити, оступити, вергнути, зронити, узріти, шибати, ся помолодити, борзий, сриберний, пламень та ін. Помітні також фонетичні та морфологічні ознаки української мови: готови, осідлани, повити, взліліяни (пор.

з рос. ”готовые”, “оседланные» і т. д.), а також дівиця (пор. з рос. “девица” ).Чергування с – ж є також українським явищем : пардус-пардуже (пор. з рос. “пардуше”). Чергування х - с знаходимо в теремі златовръсімь”; г – з : “на березі” ; к – ц : “въ жестоцімъ“. Ці явища розвинулися саме в українській мові. Українською мовою також збережені закінчення –ови (-єви) в давальному відмінку однини іменників чоловічого роду, хоча властиві взагалі давньоруській літературній мові і, зокрема, мові південноруських пам’яток: красному Романови, по Дунаеви. Кличний відмінок, притаманний українській мові: княже, Рюриче, Давыде, Осмомисле Ярославе, господине, Романе, Мстиславе і т. д. В російській мові це явище майже зовсім зникло (винятком є вислови “ О , Боже! ” і “Чего тебе надобно, старче?”). Форми імперфекта 3 особи однини і множини з закінченням –ть теж увійшли до складу української мови (помняшеть). І взагалі, дієслова в творі в основному закінчуються на –ти: сдумати, потрепати. Зустрічається паралельне вживання форм займенників себі і собі, займенник тъи (той), а не “тот”, як у росіян. Характерне також паралельне вживання форм -ла-, -ра- і -оло-, -оро-: Владимир – Володимир, глава – голова, младий – молодий, вран – ворон, забрало – забороло, храбрый – хоробрий, преградити – перегородити. Навіть форма слова рітко замість рідко вказує на оглушення при вимові, характерне для українців. Автор “Слова” користується поетичними образами-формулами української усної поезії – це передусім постійні епітети, однакові в поемі і народній поезії: чисте поле, широке поле, синє море, ясне сонце, світле сонце, чорна земля, зелена трава, зелене дерево, бистра ріка, камінна гора, студена роса, чорний ворон, сірий вовк, лютий звір, сизий орел, буйний тур, готові коні, осідлані коні, острий меч (шабля), золоте сідло (стремено), тисова кровать, залізні пута, криваві рани, молодий князь, милий брат, красна дівка. Це тільки ті епітети, що пов’язані з однаковими, що й у “Слові” іменниками, хоч чорна туча (хмара), криваве вино (пиво) або “драгыя оксамиты” (дорогі сукна) мають епітети того самого значення. Або порівняймо тавтології, які є в “Слові” і в народних піснях: мости мостити, думу думати, пісню співати, в труби трубити тощо. Багато поетичних образів, що є в “Слові”, пізніше розвинулися в українських піснях., замовляннях. Наведемо деякі порівняння з маловідомих в Україні досліджень. Так, С. Гординський пише, що образ погоні орла (сокола) за лебідкою є досить популярним зачином до багатьох українських народних пісень. Ось одна з них: Ой на морі, на морі синенькім, Там плавала біла лебедонька Із маленькими лебедятами. Де ся взяв сизопірий орел, Став лебедку бити й забивати, Стала лебедка до його промовляти: “Ой не бий мене, сизопірий ороньку, Скажу я тобі всю щирую правдоньку.” Чи не цю метафору використав автор “Слова” в зачині, де пальці порівняв з десятьма соколами, а струни зі зграйкою лебедів? – “Боянъ же, братіє, не десять соколовъ на стадо лебедій пущаше, нъ своя віщія пръсты на живая струны въскладаше; они же сами княземъ славу рокотаху.” А ось плач Ярославни можна порівняти з українським замовлянням дівчини, що благає в Сонця для себе краси: Добридень тобі, Сонечко яснеє, Ти святе, ти ясне-прекраснеє.

Порівняймо зі “Словом”: “Світлое и тресвітлое Сълнце! Всемъ тепло и красно еси! Чему, господине, простре, гарячюю свою лучю на лады воі?” Багато дослідників помітили в плачі Ярославни риси, притаманні саме українським голосінням. Про це пише також І. Огієнко. Не виключено, що співець “Слова” чув подібний плач і використав його в поемі. Це ніби похоронне голосіння в поєднанні зі зверненням до сил природи врятувати коханого чоловіка і його воїнів. С. Гординський порівнює заклик до Ярослава Осмомисла в “Слові” з українським замовлянням, записаним П. Чубинським: “Ніч темна, ніч тишна, сидиш ти на коні буланому, на сідлі соколиному, замикаєш ти комори, дворці і хлівці, церкви й монастирі і Києвські престоли. Замкни й моїм ворогам губи і губища, щоки і пращоки, щоб вони на мене народжену, хрещену і молитвовану, рабу Божую – зубів і очей не витріщали, гніва в серці не мали, щоб усі поважали і в добрих мислях мали.” У “Слові”высоко сідиши на своемъ златокованном столізатворивъ Дунаю воротаотворяєши Кіеву вратастріляй, господине, Кончака У замовляннісидиш на коні буланому, на сідлі соколиномузамикаєш ти комори, дворцізамикаєш. Києвські престолизамкни моїм ворогам губи. Як бачимо, тут наявна спільна композиція: спочатку йде величання, прославляння, а далі прохання або наказ. У давній літературі Київської Русі є й інші заклики до князів, що мають форму заговорів. Отже, мова ”Слова” зберегла ряд архаїчних рис, притаманних українській мові, українському фольклору, українському світогляду. Як твір художній “Слово” відзначається надзвичайною образністю мови. Отже, як зазначалося вище, в ньому дуже багато влучних епітетів, наприклад: “Гзак біжит сєрым влъком, Кончак ему слід править к Дону великому”; іноді епітети поетично сміливі, наприклад: ”Един же изрони жемчюжну душу из храбра тіла чрес злато ожереліе”; так само численні в “Слові” метафори: “Другого дня вельми рано кровавыя зори свєт повєдают”; “Дремлет в поле Ольгово хороброе гнездо. Далече залетело” і т. п.; порівняння: “Крычат тіліги полунощы, рци – лебеди ролспужени ”; “Сами скачють акы стєрыи влъци в полє” ; паралелізми: “ Что ми шумить, что ми звенить далече рано пред зорями? Игорь плъкы заворочает”; “Не буря солколы занесе чрез поля широкая: галици стады біжать к Дону великому”; “Боян же, братіе не 10 соколовь на стадо лебедєй пущаше, нъ своя віщіа пръсты на живая струны въскладаше ”; персоніфікації: “Ничить трава жалощами, а древа с тугою к земли преклонилось” ; “Уныша бо градом забралы, а веселіе пониче”. Для поетичного стилю “Слова” характерна його різноманітна яскрава символіка. Яка є засобом образного розкриття фактів і подій у творі. Наприклад, бій змальовується як весільний бенкет, на якому “кровавого вина не доста; ту пир докончаша храбріи русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую”. Як спостерігаємо в літописах, так і в “Слові” автор звертається в своєму викладі до драматизації. Такі місця досить часті. В цих випадках звичайно вживається трафаретна формула “и рече”, після якої наводяться власні слова говорящого, наприклад: “И рече Игорь к дружині своей: “Братіе и дружино! Луце ж бы потяту быти, неже полонену быти.”

Між ними найбільш письменників-богословів, але є й такі, що писали літописі, і завдяки їм ми ото й знаємо про те, що діялося тоді в Київській, а потім Галицько-волинській державі. Зовсім осібно стоіть „Слово о полку Ігоревім" невідомого письменника, якогось дружинника чернигівських князів. Оповідається в ньому про те, як Ігор Святославич, князь Новгороду Сіверського, захотів прославитися побідою над Половцями і року 1185 вибрався з братом Всеволодом Курським, сином Володимиром Путивльським і небожем Святославом Ольговичем, князем Рильським, аж на Дін. Тут стріли Половців. Зразу були перемогли руські князі, а потім, коли їх одрізано було, Половці страшенно їх погромили і забрали в полом. Князь Ігор утік з полону, а син Володимир оженився на доньці половецького хана Кончака і через два роки вернувсь на Русь з Всеволодом. Се твір не церковний, а світський, і до того дуже поетичний. Правда, поезія його не народня, а тільки одною ногою операється на народню, а другою - на всякі твори візантійського та русько-візантійського письменства

1. Християнський світогляд на язичницькі традиції в тексті "Слово о полку Ігоревім"

2. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

3. Призыв к единению в "Слово о полку Игореве"

4. Проблема автора в "Слове о полку Игореве"

5. "Слово о полку Игореве"

6. Слово о полку Игореве - Особенности композиции
7. "Слово о полку Игореве", языческие и христианские мотивы
8. Слово о полку Игореве

9. В свете затмения. Христианская основа "слова о полку Игореве"

10. Московский мещанин А.И. Бардин - "создатель" "Слова о полку Игореве"

11. Владимир Набоков — переводчик "Слова о полку Игореве"

12. «Слово о полку Игореве» в кругу шедевров национальных литератур

13. Человечность "Слова о полку Игореве"

14. Композиция и ее роль в раскрытии идеи "Слова о полку Игореве"

15. Образ Русской земли в "Слове о полку Игореве"

16. Hе Кирилл ли Туровской с Припяти - автор "Слова о полку Игореве"?

Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

17. Картины природы в "Слове о полку Игореве"

18. «Слово о полку Игореве»

19. Твори на англійській мові

20. Русское искусство эпохи „Слова о полку Игореве"

21. Слово о полку Игореве

22. Князь Игорь – герой «Слова о полку Игореве»
23. Українська мова серед інших слов’янських мов
24. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці

25. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

26. Слово о полку Игореве - величайший памятник древнерусской литературы

27. Мифологические образы в "Слове о полку Игореве"

28. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

29. Мсб /БТР/ в наступлении на подготовленную оборону противника /ФРГ/ с ходу во втором эшелоне полка в условиях применения противником СДМ

30. Освоение человеком труднодоступных территорий земли. Горы

31. Список известных полков и командиров, участвовавших в Грюнвальдской битве

32. Местоимения и слова-заместители в современном английском языке

Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Синтактико-семантический анализ составляющих сложносоставных слов в английском языке

34. Языковые особенности дилогии П.И. Мельникова "В лесах" и "На горах"

35. Синтаксические конструкции с простыми сравнительными формами прилагательных, наречий и слов категории состояния на примере произведения О. Э. Мандельштама

36. Морфемный анализ слов со скрытым j (й)

37. Образы "Горя от ума"

38. Этимологический анализ слова "буржуазия"
39. Образы “Горя от ума”
40. Персонажи комедии "Горе от ума"

41. Объективная обусловленность восприятия звукосимволичных слов языка и связь фонетической формы слова с его семантическим содержанием и денотатом

42. Этимология слова "шишок"

43. Просвещение, наука, педагогика в понимании персонажей комедии "Горе от ума"

44. Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума». Злободневность звучания комедии в XIX веке и в наше время. Человеческие типы

45. Слово, небо, земля

46. Соотношение слова и изображения в комплексном аудиолингвовизуальном сообщении

47. Особенности консультирования лиц, переживших горе

48. Слово, небо, земля

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

49. Полки "нового строя" (XVII в.)

50. Чужого горя не бывает

51. Суспільна організація життя слов

52. Отец Горио. Бальзак Оноре де

53. Волшебная гора. Манн Томас

54. Характеристика идей в "Слове о законе и благодати"
55. О постмодернизме замолвите слово
56. Агиос Орос (Святая гора), или Афон

57. О значении и значимости слова "розовый" в книге А.Н. Бенуа "История русской живописи в XIX веке"

58. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

59. Повесть о Горе и Злочастии

60. Слово о женщине, слово о матери (По произведениям Фадеева, Айтматова)

61. Художественный мир комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

62. Принципы морфемного членения слова

63. Лексикология как наука о слове

64. Морфемный разбор (разбор слова по составу)

Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Ударение. Фонетическое слово. Характеристики русского словесного ударения

66. Своеобразие конфликта комедии "Горе от ума" Грибоедова

67. Чацкий и Молчалин как герои-антиподы. (По комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума»)

68. Магическая сила слова

69. Герой времени в «Горе от ума» Грибоедова

70. "Век нынешний и век минувший" (основной конфликт в комедии "Горе от ума")
71. Печаль без горя и забот
72. Слова, пережившие время

73. Сочный, яркий, образный язык комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

74. Поэтическое слово И. А. Бунина

75. Значение комедии "Горе от ума"

76. "Горе от ума" как памятник русской художественной речи

77. "Горе от ума" А. С. Грибоедова и "Евгений Онегин" А. С. Пушкина

78. Идея декабризма в комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума"

79. "Немую боль в слова облечь..."

80. Произведение Грибоедова "Горе от ума" — комедия или трагедия?

Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/27, 27 см.
Диаметр: 27 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
755 руб
Раздел: Сковороды чугунные

81. "Рукописи не горят…"

82. "Горе от ума" произведение непревзойденное, единственное в мировой литературе, не разгаданное до конца"

83. Век “ нынешний ” и век “ минувший ” в комедии Грибоедова “ Горе от ума ”

84. Новаторство комедии "Горе от ума"

85. Новаторство комедии "Горе от ума"

86. Художественные средства изображения в "Слове ..."
87. Человек, слово и контекст
88. Н.А.Тэффи в «Русском Слове»

89. Основные типы лексических значений слова

90. Комедия А. С. Грибоедова "Горе от ума"

91. Семантические отношения между производящим и производным словами

92. Сложные слова в современном иврите

93. Роль внесценических персонажей в комедии "Горе от ума"

94. Роль второстепенных и внесценических персонажей в комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума"

95. Творческая история комедии "Горе от ума"

96. Образ Чацкого в комедии «Горе от ума»

Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие
Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры

97. Комедия "Горе от ума"

98. Комедия А. С. Грибоедова Горе от ума

99. Размышления у справочной полки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.