Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Разное Разное

Подготовка к экзамену по МИ

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Глобалізація інформації як актуальна проблема міжнародних відносин. Критерії глобалізації. 2 Теорія інформаційної цивілізації. Загальні положення. 3 Основні поняття міжнародної інформації 4 Джерела інформації 6 Джерела дезінформації 8 Джерела інформації по фірмах 8 Інформаційна безпека в сучасному світі 10 Проблема безпеки банківської інформації 13 Промисловий шпіонаж. 16 Інформаційні загрози 16 Інформаційна діяльність дипломатичних представництв в країні перебування 18 Інформаційне забезпечення візитів 19 Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності торгівельно-економічних місій 19 Технології public rela io s (PR) в зовнішній політиці. 20 Імідж держави та політичного лідера, Фірми. Проведення ПР кампанії. Використання реклами для створення іміджу 22 Розвиток електронного ринку інформаційних послуг. 23 Електронна комерція, як система інформаційного маркетингу 24 Програма створення ВТЦ і джерела їх фінінсування 25 Інформаційна стратегія ЄС у галузі комунікацій. Європа і глобальне інформацінйе суспільство 26 Програма «Шлях Європи до Інформаційного Суспільства. План Дій» (Europe’s Way o he I forma io Socie y. A Ac io Pla ) 27 Програма «Європейське Інформаційне Суспільство у Дії» ( he 28 Europea I forma io Socie y i Ac io ) 28 Характеристика Європейської конвенції про транскордонне телебачення 28 Проблема негативного впливу нових комунікаційних технологій на соціальні права людини: погляд Європейського суспільства 30 Міжнародна політика Ради Європи в галузі комунікації. (аналіз 1-5-ої нарад Комітету Міністрів РЄ з політики ЗМІ) 31 Національна участь у програмах ЄС. Програми залучення учасників в електронну комерцію 32 Espri 34 Темпус (Программа транс европейского сотрудничества в сфере высшего образования) 35 Концепція інформаційної політики України. Міжнародна стратегія та національна специфіка 36 Концепція побудови єдиного інформаційного простору СНД. Позиції держав- учасниць і підходи авторів концепції. 40 ТНК 41 Інформаціна політика ООН. Діяльність департаменту економічної і соціальної інформації 42 Характеристика 4-ї Великої Програми ЮНЕСКО 44 Регіональна інформаційна політика ЮНЕСКО (за документами 1989-1995 років) 45 НАТО 46 ОБСЕ 48 Доповідь Шона Макбрайда "Багато голосів - один світ". Диспропорції 49 в міжнародному інформаційному обміні. Економічні проблеми конкретно 49 Доповідь Бангемана "ЕС і глобальне інформаційне суспільство" 51 Глобалізація інформації як актуальна проблема міжнародних відносин. Критерії глобалізації. Вирішення глобальних проблем людства вимагає координованих зусиль всіх учасників міжнародного співтовариства, вимагає високого рівня взаємовідносин, що в сучасному розумінні називають обміном інформацією. Міжнародна інформації послуговується двома термінами: міжнародна інформація і міжнародна комунікація. . Міжнародна комунікація – це процес безпосереднього обміну інформацією від джерела інформації до реципієнта, а також і зворотний процес – тобто реакція на наслідки цього процесу. Інформація – глобальна проблема людства. Розглядаючи інформацію та комунікацію, треба підкреслити два таких моменти: По-перше, інформація перетворилась на глобальну проблему, вона має світовий, міжнародний характер.

По-друге, значно зросла роль інформації у вирішенні інших глобальних міжнародних проблем, тобто вона стала складовою інших глобальних проблем, таких як боротьба зі стихійними лихами, проблема біжинців, проблема розподілу світових енергетичних ресурсів. Інформація відтворює явища та закони зовнішнього світу і створює можливості передбачення і перетворення дійсності в інтересах міжнародного співтовариства. На відміну від інших ресурсів, які мають здатність вичерпуватись, інформаційні ресурси не тільки відтворюються, але й збільшуються протягом їх використання (тобто накопичення інформації у вигляді фундаментальних та спеціалізованих знань, у вигляді необхідної інформації зростає, і протягом останніх 10 років зросло майже в 30 разів). Інформаційний фактор здійснив у житті міжнародного співтовариства найбільш глибоку зміну за всю її історію. В реальному часі інформація об'єднала світ в єдину інформаційну систему і зараз обумовлює технічні, суспільні, політичні, соціальні та економічні системи. Існує вислів: "Хто володіє інформацією, той володіє світом". Інформація є стратегічним ресурсом людства і у багатьох законах розвинених держав світу вона визначається як стратегічний ресурс держави, який охороняється системою національної безпеки. За класифікацією дослідників глобальних проблем людства віднесення до глобальних проблем відбувається за такими критеріями: 1) глобальні проблеми стосуються всього людства в цілому, кожної соціальної групи і кожної людини, тобто мають всецивілізаційний характер; 2) ці проблеми виступають як об'єктивний фактор, що певною мірою обумовлює розвиток усього світу; 3) глобальні проблеми вимагають для свого вирішення постійного міжнародного співробітництва усіх держав і максимальних об'єднаних зусиль усього людства. Невирішеність цих проблем створює загрозу для існування цивілізації майбутнього планети. За цими критеріями Інфрмація набула статусу глобальної проблеми, оскільки сучасні засоби зв'язку глобалізували можливості передачі великих масивів інформації за неймовірно короткий час, мультимедійні системи здійснюють миттєву передачу інформації на будь-яку відстань, що впливає на суспільні процеси в світі. Кожна держава розглядає глобальні проблеми через призму своїх національних інтересів. Наприклад, для країн Латинської Америки та Карибського регіону проблема розвитку інфраструктури комунікацій є важливою і актуальною, в той же час в країнах Північної Америки, Західної та Північної Європи ця проблема є завершеною. Таким чином на міжнародних форумах, в міжнародних організаціях та інших міжнародних інституціях розробляються лише загальні принципи сприйняття глобальних проблем. Тобто держави узгоджують свої інтереси: одні надають можливості для розвитку цієї галузі, а інші просто розвивають цю галузь у себе. Таким чином забезпечується рівномірний розвиток комунікацій у всьому суспільстві, у всіх країнах. 4) Ще один аспект інформації як глобальної проблеми полягає у тому, що глобальні проблеми міжнародного співтовариства мають завжди як складову і проблему комунікацій. До таких глобальних проблем відносять на сьогодні врегулювання міжнародних конфліктів, підтримання миру і безпеки у світі, проблему голоду, проблема захисту навколишнього середовища, проблема біжинців, проблема стихійних лих та епідемій.

І звичайно інформація є складовою таких глобальних проблем, як розподіл сировинних, продовольчих, енергетичних ресурсів та розподіл інформаційних ресурсів, проблеми демографії. Жодна з цих проблем не може бути вирішена без збору та аналізу інформації по цій проблемі, а це є прерогативою процесу комунікацій. 5) Інформація за останній час сприяла тому, що нагальні проблеми стають у центрі уваги міжнародного співтовариства у зв'язку з миттєвим обігом інформації. Таким чином з'являється можливість швидше мобілізувати ресурси усього міжнародного співтовариства і допомогти постраждалим. 6) Інформаційна криза. Виявляється у таких моментах: а) існує протиріччя між обмеженими можливостями людини по переробці інформації і світовими інформаційними потоками; б) виробництво значної кількості надлишкової інформації, що обмежує доступ до корисної інформації; в) порушення цілісності інформаційної системи внаслідок приватних, відомчих і регіональних інтересів. Інформаційна криза супроводжується інформаційним голодом, що став характерним для усієї світової спільноти. Інформаційна криза може розглядатися тільки у контексті міжнародних, соціальних і економічних відносин. Серед нормативних документів, за якими здійснюються міжнародні інформаційні відносини можна визначити документи, які забороняють розповсюдження інформації (вони є обов'язковими до виконання усіма країнами- членами ООН і вони входять до національного законодавства кожної держави). До таких документів належать: . Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 110 частина 2 від 3.11.1947 – засудження пропаганди агресивних війн; . Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року, ст.20 – заборона законом пропаганди агресії та насильства; . Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1972 року – заборона пропаганди расової вищості; . Загальна декларація прав людини (1948 р.), ст.19 (законспектувати частини 1 і 2) . Конвенція про авторське право (Україна приєдналася до неї у 1995 році). Але міжнародні документи ООН можуть носити як зобов'язуючий, так і рекомендаційний характер. Якщо порушується зобов'язуючий документ, то на державу накладаються штрафні санкції, в основному політичні і економічні. У випадку порушення рекомендаційного документу, держава може відчути на собі моральний або політичний тиск інших держав. Тобто рекомендаційні документи створюються для того, щоб держава створила певні положення в національному законодавстві. Теорія інформаційної цивілізації. Загальні положення. Глобальна роль інформації привела до появи в суспільстві концепції інформаційної цивілізації. У зв'язку з цим 3 тисячоліття називають тисячоліттям становлення інформаційної цивілізації і визначають характеристики інформаційного суспільства. Автори, що розглядали інформаційне суспільство: Збігнев Бжезинський, Махлюен, Понятовський, Тофлер, Масуда, Белл. Вони розглядали ІС як новий рівень в історії людства і основні цілі нової концепції визначали дуже чітко: 1) створення єдиної комп'ютеризованої нації; 2) глобалізм інформаційного простору; 3) розвиток комунікаційних мереж; 4) вільний потік інформації незважаючи на кордони держав.

Я с трудом ухитрился написать все проверочные задания и получить по ним самые низкие переходные баллы. И вот после четырех лет учебы в колледже я получил право сидеть на экзаменах на степень бакалавра, тем не менее, едва ли можно было рассчитывать на успех этой затеи. Контрольные работы Серампурского колледжа были детской игрой по сравнению с трудными заданиями на экзаменах. Учитель же сказал мне, чтобы на экзаменах я отвечал так хорошо, как только смогу. Невольные слезы полились по моему лицу. Я чувствовал, что приказание учителя не укладывалось ни в какие логические рамки, что его интерес к делу, мякго выражаясь, запоздал. --Если вы этого желаете, я пнриду на экзамены,--сказал я, всхлипывая.--Но у меня уже не осталось времени для должной подготовки. Про себя я пробормотал: "Отвечая на вопросы, я заполню все листы вашими поучениями". Когда на следующий день я появился в обители в обычное время и с печальным видом поднес Шри Юктешвару букет цветов, гуру рассмеялся при виде моей похоронной физиономии. --Мукунда, разве Господь хоть раз покинул тебя--на экзамене или еще где-нибудь? --Нет, господин,--ответил я радостно; в моей памяти заструились живительные воспоминания. --Не лень, а горячее устремление к Богу удержали тебя от старания получить отличия в колледже,--ласково сказал гуру

1. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

2. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

3. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

4. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

5. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

6. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій
7. Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства
8. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

9. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

10. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

11. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

12. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

13. Міжнародна економіка

14. Міжнародний ринок туристичних послуг України

15. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

16. Етика міжнародних ділових зустрічей

Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки
Универсальная вкладка для дорожных горшков (оранжевый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
660 руб
Раздел: Прочие
Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

17. Міжнародне перестрахування

18. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

19. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

20. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

21. Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами

22. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу
23. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності
24. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

25. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

26. Міжнародно-правовий режим Антарктики

27. Основні положення міжнародного торгового права

28. Право на самовизначення як один з головних принципів міжнародного права

29. Предмет і методи міжнародного приватного права

30. Система міжнародного приватного права

31. Вирішення міжнародних комерційних спорів

32. Відповідальність у міжнародному праві

Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Міжнародне право феодальної та рабовласницької доби

34. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

35. Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу

36. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

37. Міжнародний маркетинг

38. Особливості сегментації міжнародних цільових ринків
39. Сутність міжнародного маркетингу
40. Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів

41. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

42. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

43. Застосування міжнародних сил ООН у припиненні конфліктів

44. Інститут розв’язання міжнародних спорів

45. Міжнародна валютна ліквідність

46. Міжнародна економічна інтеграція

47. Міжнародна міграція капіталу

48. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

49. Міжнародна торгівля товарами

50. Міжнародна торгівля фінансовими послугами

51. Міжнародне приватне право

52. Міжнародне становище країн Азії та Африки в повоєнні роки

53. Міжнародний договір

54. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин
55. Міжнародний кредит у світовій економіці
56. Міжнародний паблік рілейшнз

57. Міжнародний поділ факторів виробництва

58. Міжнародний рух капіталу

59. Міжнародний факторинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

60. Міжнародні валютні ринки та їх функції

61. Міжнародні економічні відносини

62. Міжнародні економічні відносини

63. Міжнародні інтеграційні обьєднання

64. Міжнародні контракти: сутність структура види

Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы
Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные

65. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

66. Міжнародні фінанси

67. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

68. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

69. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

70. Перспективи надання Україні міжнародної технічної допомоги
71. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах
72. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні

73. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

74. Тенденції розвитку міжнародної економіки

75. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

76. Україна в сучасній системі міжнародних відносин

77. Україна як суб’єкт міжнародних відносин

78. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів

79. Косовська проблема в міжнародних відносинах

80. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы

81. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

82. Задачі з міжнародного менеджменту

83. Організація міжнародного менеджменту

84. Теорія міжнародного менеджменту

85. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

86. Глобалізація й міжнародні фінансові інститути
87. Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи
88. Організація міжнародних автомобільних перевезень

89. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

90. Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку туристичних послуг

91. Грошовий ринок та Міжнародний валютний фонд

92. Складові фінансових систем. Оподаткування в системі міжнародних відносин

93. Поняття міжнародного права навколишнього середовища

94. Участь держав у міжнародній мережі глобального екологічного моніторингу

95. Міжнародна співпраця у галузі охорони довкілля

96. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические
Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы
Шкатулка "Фермерский шик" - В (25,5x18,5x11 см).
Короб шкатулки выполнен из ткани. Ручка из бусин. Внутри пластиковый поддон с разделителями. Шкатулка очень удобна в использовании, и к
492 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

97. Масштаби, напрями і наслідки міжнародної міграції робочої сили

98. Міжнародна економічна інтеграція

99. Міжнародні кредитні розрахунки та валютні операції

100. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.