Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торгівельно-економічного університету Кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи та виконання практичних занять за темою «Створення бізнес – моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Projec Exper » з дисциплін : «Маркетингові інформаційні системи» Вінниця 2009 Зміст 1 Загальна характеристика та функціональні можливості програми Ргоjес Ехрег 2 Постановка задачі та варінти індивідуально – практичних завдань 3 Порядок виконання практичної роботи в Ргоjес Ехрег 4 Контрольні питання Література 1 Загальна характеристика та функціональні можливості програми Ргоjес Ехрег Планування розвитку підприємства вимагає застосування сучасних методик і інструментів, що знижують часові витрати. Ефективним, адекватним розв’язуваним задачам методом є метод імітаційного моделювання, основу якого складає сценарний підхід. Імітаційні моделі дозволяють програвати різні варіанти розвитку підприємства, стану зовнішнього економічного оточення. Вони дають можливість перевірити різні ідеї, гіпотези і припущення щодо розвитку бізнесу, проаналізувати наслідки їх реалізації. Діяльність підприємства в моделі відтворюється за допомогою опису руху грошових потоків (надходжень і виплат, Cash-Flow) як подій, що відбуваються в різні періоди часу. Названі підходи покладені в основу аналітичної системи Projec Exper компанії «ПРО-ИНВЕСТ-ИТ», що базується на методиці оцінки інвестиційних проектів U IDO. Послідовно моделюючи в системі плановану діяльність нового чи діючого підприємства і зміни в економічному середовищі, можна вести інвестиційне проектування і фінансове планування, створювати бізнес-плани, що задовольняють міжнародним вимогам, а також оцінювати ефективність реалізації проектів. Projec Exper дозволяє проаналізувати альтернативні варіанти розвитку проекту і вибрати оптимальний шлях розвитку підприємства, визначити потреби підприємства в коштах, підібрати оптимальну схему фінансування й умови кредитування, оцінити запас міцності бізнесу, ефективність вкладень для всіх учасників проекту, вибрати варіанти виробництва, закупівель і збуту, а також вести контроль за реалізацією проектів. Система дозволяє моделювати діяльність підприємств різних розмірів – від невеликого приватного підприємства до холдингових структур. З її допомогою можна створювати проекти будь-якої складності – від розрахунку окупності нового обладнання до оцінки ефективності диверсифікованості діяльності підприємства. Projec Exper не вимагає ні глибокого знання математики, ні уміння програмувати – необхідно тільки добре знати описуваний бізнес. Робота із системою на різних стадіях розробки і реалізації інвестиційного проекту може бути описана у виді наступних основних кроків: побудова моделі компанії і її економічного оточення в рамках проекту її розвитку; визначення потреби у фінансуванні проекту в часі; розробка стратегії фінансування; аналіз прогнозованих фінансових результатів; планування, бізнес-планування і створення бізнес-плану – документа, що містить текстову частину, необхідні підсумкові таблиці, графіки і діаграми; аналіз даних про поточне становище проекту в процесі його реалізації.

Модель компанії Процес побудови моделі діяльності підприємства найбільш трудомісткий і вимагає підготовчої роботи по зборі й аналізу вихідних даних. Система Projec Exper дозволяє протягом невеликого часу розробити фінансову модель компанії. Для опису проекту і компанії вам буде потрібно ввести наступні вхідні дані: дату початку і тривалість проекту, перелік планованих до випуску продуктів і послуг, багаторівневу структуру компанії до кожного підрозділу і товару, а також фінансовий стан на момент початку проекту – детальний опис її активів і пасивів в агрегованому балансі. При моделюванні діяльності підприємства і створенні проекту необхідно врахувати вплив факторів зовнішнього середовища: податкового оточення, інфляції, коливань курсів валют, використовуваних підприємством для грошових розрахунків. Рис. 1. Агрегований баланс компанії на початок проекту Опис економічного оточення З аналітичною системою Projec Exper легко описується фінансово-економічне середовище, в якому планується реалізація проекту, а також прогнозуються зміни економічного оточення. Часто при створенні проекту постає задача обліку руху коштів не тільки в національній валюті, але й в іноземній, наприклад, при здійсненні імпортно-експортних угод. Для цього в системі передбачена можливість вибору основної і додаткової валют проекту. Ви задаєте курс валют на початок проекту і прогноз його динаміки. Система автоматично перетворить результати розрахунків проекту в гривнях в еквівалент у більш стабільній валюті, що дозволяє врахувати при аналізі фактор нестійкості курсу національної валюти. Наявність другої валюти проекту є необхідною умовою коректного розрахунку показників ефективності інвестицій. У системі можна описати складну схему курсової інфляції, зв’язавши за допомогою формул зміна курсів основної і додаткової валют проекту з різними базами. Рис.2. Опис податків у Projec Exper Система надає вам можливість сформувати інфляційну картину проекту. Ви тільки задаєте індивідуальні показники інфляції і тенденції їхньої зміни у виді річних і щомісячних показників, що характеризують визначену групу (статті витрат), а також окремі види продукції і послуг. Projec Exper допомагає відбити особливості податкової системи. Система надає список основних видів податків, установлених російським законодавством, з урахуванням діючих ставок виплат для пропонованих податків, а також дозволяє, і вибирати оподатковувану базу з запропонованого переліку, і самостійно визначати її для будь-якого податку по формулі. Календарний план проекту Передінвестиційна і інвестиційна фази будь-якого проекту вимагають ретельного пророблення графіка робіт і переліку ресурсів. Система Projec Exper формує календарного графіка первісних капітальних вкладень і підготовчих робіт – діаграму GA . Система досить гнучко підходить до представлення даних про проект, дозволяючи або погоджувати всі етапи інвестиційної і подальшої операційної діяльності, або описувати ці стадії проекту незалежно. Інтерфейс роздягнула добре знаком тим, кому вже приходилося працювати з такими системами управління проектами, як MS Projec , ime Li e чи Primavera Sure rack.

У системі Projec Exper опис часових характеристик проекту не уступає перерахованим системам сіткового планування, однак упор зроблений на фінансові аспекти підготовки проекту – вартість підготовчих робіт, використовувані ресурси й особливості обліку інвестицій. Рис.3. Календарний план у Projec Exper Система допомагає визначити етапи робіт, указати використовувані ресурси, необхідні для виконання цих етапів, і порядок їхньої оплати, установити взаємозв’язку між етапами і сформувати активи підприємства. Якщо етапи підготовки виробництва зв’язані з будівлею будинків, придбанням устаткування, чи землі, або інших основних засобів, Projec Exper дозволяє вам вибрати способи і терміни їхньої амортизації: по виробництву, лінійно, по залишковій вартості, за схемою. У системі передбачений облік переоцінки активів, їхньої реалізації, а також додаткових інвестицій. Приклад календарного плану показаний на Рис.3. Дублюючи можливості інших систем управління проектами, Projec Exper не обмежує вас у застосуванні тільки своєї убудованої підсистеми календарного планування. Система підтримує обмін даними із системою MS Projec , що дозволяє використовувати проекти, підготовлені в цих програмах, при створенні бізнес-плану, і навпаки, переносити дані з бізнес-плану в системи, орієнтовані на контроль виконання проектів. План збуту Стратегія продажу компанії, що реалізує проект, повинна бути детально пророблена на стадії планування. Рис.4. Опис схеми збуту Щоб змоделювати її в Projec Exper , вам буде потрібно ввести список продуктів, указати ціни по кожному продукту і передбачуваний обсяг його продажу. Система дозволяє врахувати додатково інформацію про вплив сезонності на ціну, задати схему, по якій буде формуватися ціна того чи іншого продукту протягом проекту. У процесі розробки стратегії продажів у Projec Exper враховуються фактори часу, такі, як: час реалізації продукту (послуги), час затримки платежу після постачання продукції, а також умови оплати продукту чт послуги споживача (по факту, чи з передплатою в кредит). При моделюванні збуту ви враховуєте обсяг складських запасів готової продукції і терміни їхнього збереження, відсоток утрат при збуті продукції і т.п. Система дозволяє відбити також витрати на рекламу і просування продукції на ринку. Ви можете оцінити переваги кожної збутової схеми, проводячи аналіз обраних умов збуту. Створення математичних залежностей збуту продукції від інших факторів, наприклад від розміру попиту, за допомогою механізму «Формула» дозволяє автоматизувати розрахунок обсягів продажів і описати індивідуальну стратегію реалізації продукції і послуг. Виробнича діяльність При моделюванні в Projec Exper виробничої діяльності підприємства вам досить ввести в систему дані про продукцію, обсяги її виробництва, про кількість і вартість сировини і матеріалів, про витрати на персонал відповідно до існуючого структурою виробництва, про загальні витрати – витратах на виробництво, керування, маркетинг і т.п. Рис.5. Моделювання залежності збуту одного продукту від інших за допомогою «Формули» Рис.6. Опис виробництва в Projec Exper Система дозволяє описати графік виробництва і різні види витрат, зв’язавши складною математичною залежністю обрані параметри фінансової моделі підприємства, наприклад, при моделюванні обсягу виробництва продукту, виходячи з можливостей підприємства і прогнозної місткості ринку.

Командн методи кервництва вбивали виробничу нцативу,  робтник став пасивним елементом у виробничй структур. Такий робтник не сприяв технчному прогресу. Що ж до адмнстративно-управлнського апарату, то вн, безупинно зростаючи, поглинав усе бльшу частину валового продукту, загрожуючи самй можливост розширеного вдтворення. Псля друго свтово вйни у багатьох капталстичних кранах нацоналзували були окрем галуз економки чи пдпримства. Всюди вони виявилися неспроможними витримувати конкуренцю з пдпримствами приватного сектора виробництва. Схильнсть соцалзму до зрвнювання людей та допомоги ледачому не штовха людей до творчост й винахдливост, не сприя пдвищенню продуктивност прац, а отже,  перемоз в конкурентнй боротьб. У кранах з ринковою економкою добро розподляться нервномрно, , надаючи людин право збагачуватися, вона заохочу творчих людей до винахдливост, внаслдок чого впродовж усх 70 рокв у них швидко розвиваться наука, технка, швидше пдйматься життвий рвень людей

1. Отримання зображень з допомогою комп’ютерної графіки

2. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

3. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

4. Облік створення підприємства

5. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

6. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"
7. Бізнес-план підприємства по наданню послуг
8. Економічна модель підприємства

9. Мікроекономічна модель підприємства

10. Основи економіки підприємства малого бізнесу

11. Математична модель транспортної системи підприємства

12. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

13. Інформаційні системи і технології підприємства

14. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

15. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

16. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее
Кресло детское мягкое "Принцесса".
Элегантное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной техники, которое гармонично дополнит интерьер девочки и
1462 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Розробка підприємства LOMAPAK

18. Фінанси підприємства контрольна

19. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

20. Інноваційна діяльність підприємства

21. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

22. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”
23. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
24. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

25. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

26. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

27. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

28. Особливості українського комп`ютерного жаргону

29. Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві

30. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

31. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

32. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки

33. Витрати підприємства

34. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

35. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

36. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

37. Облік основних засобів підприємства

38. Організація і методика аудиту доходів підприємства
39. Організація облікової політики підприємства
40. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

41. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

42. Фінансова звітність підприємства

43. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

44. Аудит доходів підприємства

45. Аудит установчих документів підприємства

46. Загальна характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформації

47. Реєстрація приватного підприємства

48. Автоматизоване проектування комп’ютерних систем

Мотоцикл-каталка Pilsan "Mini Moto" (цвет: красный, с музыкой).
Каталка от компании Pilsan, выполненная в виде красного мотоцикла, может понравиться энергичным и активным детям в возрасте от трех лет.
2183 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки

49. Аналіз програмного забезпечення підприємства

50. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

51. Комп’ютерна графіка

52. Комп’ютерне моделювання вимірювальної системи

53. Комп’ютерний засіб вимірювання тиску і температури у кліматичній камері

54. Комп’ютерні віруси. Класифікація
55. Комп’ютерні мережі та їх призначення
56. Комп’ютерні тренажерні системи

57. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

58. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

59. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

60. Розвиток комп’ютерної техніки в 1990–2000 рр.

61. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

62. Загальні системи комп’ютерної графіки

63. Пакетний фільтр. Ефективний захист комп’ютерних мереж

64. Комп’ютерні мережі

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

65. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

66. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

67. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

68. Асортиментна політика підприємства

69. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

70. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування
71. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"
72. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

73. Організація роботи підприємства

74. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

75. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

76. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

77. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

78. Управління ціновою політикою підприємства

79. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

80. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: розовый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяцев.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров
Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили

81. Збутові стратегії підприємства

82. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

83. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

84. Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку

85. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

86. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")
87. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства
88. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

89. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

90. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

91. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

92. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

93. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

94. Мотивація робітників промислового підприємства

95. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

96. Операційна система підприємства

Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии
Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов
Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Організаційна структура підприємства

98. Організація діяльності підприємства

99. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.