Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Биология Биология

Генетичні особливості мікроорганізмів

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Зміст Вступ Розділ 1. Характеристика генетичного апарату бактерій 1.1 Гени та генетична карта 1.2 Фенотипова і генотипова мінливість прокаріот 1.3 ДНК бактерій Розділ 2. Генетичні процеси в клітинах мікроорганізмів 2.1 Генетичні рекомбінації у бактерій: трансформація, конюгація, трансдукція 2.2 Регуляція генної активності 2.3 Позахромосомні фактори спадковості 2.4 Використання на практиці досягнень генетики мікроорганізмів Висновки Список використаної літератури Вступ Надзвичайно важливим серед досягнень мікробіології останньої чверті XIX ст. є відкриття неклітинних форм життя — вірусів. Тоді багато вчених вважали, що бактерії є найменшими і найпростішими організмами, і що саме вони стоять на межі живої і неживої природи. Захворювання рослин, тварин і людини, вірусна природа яких у даний час установлена, у протягом багатьох сторіч завдавали шкоди господарству і здоров'ю людини. Хоча багато з цих хвороб були описані, але спроби встановити їхню причину і виявити збудник залишались безуспішними. У 1915 р. англійський бактеріолог Ф. Туорт, а в 1917 р. канадієць Ф. д'Ерель, незалежно один від одного, відкрили віруси бактерій, названі д'Ерелем бактеріофагами («пожирачі бактерій»). Однак слід зазначити, що ще за 19 років до цього відкриття, в 1898 p., вітчизняний мікробіолог М.Ф.Гамалія описав явище лізису бацил сибірки під впливом невідомого агента, названого вченим бактеріолізином. Отже, протягом 25 років було відкрито віруси, що уражують усіх представників царства природи: рослини, тварини і мікроорганізми. Проте упродовж багатьох років мікроорганізми не привертали до себе особливої уваги. Мета роботи: проаналізувати генетичні особливості мікроорганізмів. Завдання роботи: Дати характеристику генетичного апарату бактерій; Розглянути генетичні процеси в клітинах мікроорганізмів та їх особливості. Розділ 1. Характеристика генетичного апарату бактерій 1.1 Гени та генетична карта У бактеріальних клітинах генетичний аппарат знаходиться у нуклеоїді. Основною генетичною структурою бактерій є бактеріальна хромосома, яка представлена молекулою ДНК замкнутою у кільце. Довжина кільця може досягати 1,0 – 1,4 мм. У нормі в бактерій є одна хромосома, бактерії як і всі прокаріоти є гаплоїдні (їх генетичний матеріал представлений одним набором генів). Проте, описано бактерії, що мають декілька копій бактерільної хромосоми. Хромосома має окремі ділянки – гени (фрагменти молекули ДНК), які розміщені дискретно і несуть генетичну інформацію відносно всіх ознак, притаманних клітині. Ген є основним фактором, який зумовлює спадкові властивості мікроорганізмів. Сукупність генів складає геном мікроорганізму. Гени прокаріотної клітини складаються із безперервно кодуючої послідовності нуклеотидів, тобто прокаріотам властиве тісне зчеплення генів. Хромосоми бактерій володіють однією групою зчеплень генів. Гени бактерій складаються із промотора, білок-кодуючої ділянки і термінатора транскрипції. Послідовність розміщення генів на бактеріальній хромосомі може бути відображена на генетичній карті, яка є умовною схемою хромосоми бактерії.На цій карті зазначено послідовність окремих генів, відносну довжину самих генів і відстань між ними, виражену в умовних одиницях рекомбінації.

За таку одиницю умовно прийнята частота рекомбінації, яка дорівнює 1%. До 1972 р. було встановлено 460 генів на хромосомній карті кишкової палички. Генетичні карти складені також і для сінної палички і ін. мікроорганізмів. Генетичний матеріал у мікробів може знаходитися не тільки в хромосомі, але і в позахромосомних структурах – плазмідах. Плазміди можуть знаходитися в цитоплазмі або бути в інтегрованому стані з хромосомою – тоді їх називають епісомами. Крім плазмід, у деяких бактерій виявлені помірні фаги і мігруючі елементи (транспозони і ІS-елементи). Транспозони і ІS- елементи входять як правило в склад хромосом, але здатні переходити із хромосоми в плазміду. За хімічною природою плазміди є лінійними, відкритими і закритими кільцевими молекулами ДНК довжиною від 2 до 6000 (т.п.н). У лінійних плазмід кінці їх ДНК захищені від дії нуклеаз білками,або з”єднуються ковалентно. Коли молекули ДНК скручені, то вони не руйнуються нуклеазами клітини. Основною властивістю плазмід є їх здатність до автономної реплікації,завдяки наявності всієї системи самовідтворення. Плазміди не є обов”язковим генетичним матеріалом бактерій, які є необхідними для прояву їх життєдіяльності. В цей же час плазміди можуть визначати дуже важливі властивості бактерій, наприклад здатність до передавання генетичного матеріалу від донорських F —клітин до F- — клітин-реціпієнтів при кон”югації (F-плазміда); стійкість до антибіотиків, сульфаніламідних препаратів (R – плазміда), здатність до синтезу токсинів (E -плазміда); утворення фімбрій, якими ентеробактерії прикріплюються до кишкового епітелію, здатність до синтезу бактерицидних речовин — бактеріоциногенія. Всі відомі плазміди поділяють на кон”югативні і некон`югативні. Кон”югативні плазміди переносять власну ДНК від клітини-донора до клітини-реціпієнта при кон”югації. Некон`юговані плазміди не володіють здатністю до кон”гативного перенесення із однієї клітини в другу. Молекулярна маса кон`югативних плазмід 26-75х106, а некон”югованих не більше 10х106а.од.м. Кон”югативні плазміди характерні для грамнегативних бактерій. В одній бактеріальній клітині може одночасно знаходитись декілька типів плазмід. Якщо плазміди не можуть існувати постійно в одній клітині, то їх називають несумісними. Несумісними є плазміди, які мають подібну будову. Для кон`югативних плазмід характерне явище поверхневого виключення, коли плазмідна ДНК затруднено проходить через клітинну стінку, якщо в ній є плазміда з аналогічною детермінантою. Плазміди надають клітинам різні фенотипові ознаки: стійкість до антибіотиків, катіонів (ртуті), аніонів (арсену), мутагенів, бактеріоцинів. Вчені вважають,що плазміди є факторами, які підвищують життєздатність бактерій в організмі господаря і в оточуючому середовищі. 1.2 Фенотипова і генотипова мінливість прокаріот Генетика прокаріот вивчає закономірності спадковості і мінливості організмів. Спадковість прокаріот забезпечує збереження і точне відтворення ознак даного виду. Мінливість визначає появу відмінностей в ознаках між особинами одного виду бактерій, що в процесі еволюції приводить до винекнення різноманітних форм життя.

Для прокаріот як і для еукаріот характерні два типи мінливості: генотипова (спадкова) і фенотипова (модифікаційна). Повний набір генів, яким володіє клітина мікроорганізма є генотипом. Прояв сукупності спадкових морфологічних ознак і фізіологічних процесів називається фенотипом (від гр. Фаіно — проявляти, показувати). Подібні мікроорганізми за генотипом можуть істотно відрізнятися за фенотипом. Фенотипові відмінності між мікроорганізмами, які мають однаковиий генотип, називаються модифікаціями, або фенотиповими адаптаціями. Таким чином, взаємодія генетичних задатків з зовнішнім середовищем може бути причиною винекнення різних фенотипів. Модифікації існують до того часу, поки діє фактор, який їх викликає, вони не передаються по спадковості. Фенотипова мінливість не приводить до змін генетичного аппарату бактерій, вона носить адаптаційний характер. Наприклад, бактерії роду Azo obac er активно фіксують молекулярний азот тоді, коли в грунті йго не вистачає, коли в грунт внести мінеральні азотні добрива, то азотфіксація знижується. В природі фенотипові відмінності часто повторюються в житті прокаріот. Нерідко вони носять циклічний характер, який пов”язаний з сезонними кліматичними факторами. Наприклад, в грунтах південних районів в сезон посушливого літа більшість бактерій утворює слизистий матрикс, який оберігає клітину від висихання. Фенотипова мінливість сприяє виживанню мікробної популяції. Генотипова мінливість прокаріот проявляється у вигляді мутацій і рекомбінацій і є наслідком порушень структури генетичного апарату. За походженням розрізняють спонтанні і індуковані мутації. Спонтанні мутації виникають в популяціях прокаріот без видимої зовнішньої дії. Вони носять випадковий, ненаправлений характер і виникають самовільно. Спонтанні мутації виникають в результаті помилок ДНК — полімерази під час реплікації ДНК під впливом природнього фону випромінювань, хім. речовин. Спонтанні мутації служать основним джерелом природньої мінливості мікроорганізмів і лежать в основі іх еволюції. Індукованими називають ті мутації, які виникають під впливом певного мутагенного фактора. Вперше індуковані мутанти дріжджів було одержано Г.А. Надсоном і Г.С. Філіповим у 1925 році. Мутації виникають з частотою 10-4 —10-10 за одну генерацію. Мутагенні фактори можуть бути біологічної, хімічної і фізичної природи. Біологічні мутагенні фактори — це віруси бактерій. ДНК вірусів включається в геном бактерії і викликає дестабілізацію сусідніх генів. Біологічними мутагенними факторами можуть бути генетичні елементи, які здатні переміщатися (вони називаються бактеріальні транспозони) — це сегменти ДНК, які здатні до внутрішніх і міжхромосомних переміщень. Серед хімічних мутагенів можна виділити такі групи: інгібітори попередників нуклеїнових кислот, аналоги азотистих основ (5-хлор-, 5-бром-, 2-амінопурин), окислювачі (H O3), відновники і вільні радикали, ін. Фізичні мутагенні фактори—іонізуюче випромінювання, температура, УФ-промені, рентгенівські промені, гама-промені, протони. Вперше можливість виникнення індукованих мутацій показали в 1925 році Г.А

Ще вартнш казки повинн бути Для сторика лтератури, який знайде в них найдавнш типи та форми оповдання, вислову та стилю  може слдити за вдносинами казок до нших народних творв: мфв, байок, легенд, переказв, новел  приказок та до творв писано лтератури». W43. Притч Особливсть притч поляга у  генетичнй спордненост з писемною лтературою, звдки вона була запозичена усною народною традицю. Звдси паралельне снування народних та авторських притч, як перегукуються образно-тематично, а також будуються за спльними законами. Притча це жанр алегорично-дидактично оповд, що за змстом тяж до глибоко мудрост релгйно-флософського плану.  фабула пдпорядкована динй де, а вдтак дидактичнй мет твору. Алегоричнстю цей жанр дещо наближений до байки, але, на вдмну вд байки, тут важлива стислсть  влучнсть викладу, допускаться навть вдсутнсть розгорнуто сюжетно д. В основ притчево оповд лежить порвняння, наповнене особливим символчним значенням. Притча, на вдмну вд байки, не спрямована на висмювання чи сатиричне зображення явища

1. Роль человека в произведениях о Великой Отечественной войне

2. Роль советско-германского договора о ненападении в возникновении предвоенного политического кризиса

3. Морфологія, анатомія та фізіологія мікроорганізмів

4. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

5. Роль личности адмирала С.О. Макарова в истории России

6. О символической образности в романе М.Е.Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы»
7. К вопросу о концепции автора в работах М. М. Бахтина
8. О различении понятий богослужебного пения и музыки на Руси

9. О «трагедийной подоплеке» «Пирамиды» Л. М. Леонова

10. Особливості розвитку культури Київської Русі

11. Особливості трактування міфологічних образів у трагедіях Расіна (на матеріалі трагедії "Андромаха")

12. Мікроорганізми як джерело створення безпечних антимікробних засобів

13. Вірусні захворювання. Захворювання травного тракту, що спричиняють анаеробні мікроорганізми

14. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

15. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

16. Современные представления о медиаторах лихорадки и их роль в патологии

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры

17. Учение В.И.Вернадского и других ученых о ноосфере и ее роли в развитии земной цивилизации; исторические истоки этого учения

18. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

19. О роли Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского в основании Москвы

20. Французские историки о международной политике и роли Советского Союза в связи с гражданской войной в Испании

21. Композиция и ее роль в раскрытии идеи "Слова о полку Игореве"

22. М. Ю. Лермонтов о роли и назначении поэта и поэзии
23. О композиции “Творимой легенды” Ф.Сологуба: к вопросу о роли алхимических реминисценций в организации структуры романа
24. О роли заказчика в организации строительного процесса на Руси в XVII в.

25. Исследование роли руководителя в повышении качества результатов деятельности ОУ

26. О роли психолога в кадровой службе

27. Исследование роли руководителя в повышении качества результатов деятельности ОУ

28. Социологические концепции П.Л. Лаврова о роли личности в истории

29. О значении и роли философии

30. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

31. О фундаментальной гносеологической роли парадоксов

32. Понятие о природных условиях и природных ресурсах, их роль в развитии экономики РФ

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные
Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки
Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

33. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

34. О роли глюкокортикоидов при адаптации к стрессовым условиям у гидробионтов

35. О роли террора в деятельности эсеровского подполья в Сибири (1905 - февраль 1917 гг.)

36. О "месте" и "роли" Карамзина в истории русской мысли

37. Зеркальный купол храма знаний (о роли философии в определении смыслов и целей образования)

38. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин
39. Роль аудиторского заключения о состоянии бухгалтерской отчетности предприятия для уменьшения информационного риска
40. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

41. Особливості компаративних фразеологізмів

42. О роли Елецкого купечества в становлении и развитии города Ельца

43. Образно-стилістичні особливості фотографії О. Родченка "Портрет шофера"

44. Зміни особистості при шизофренії та особливості лікування

45. Особливості механізмів розвитку, клінічних проявів, перебігу і терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями

46. Роль Гидрометфонда Российской Федерации в сохранении и использовании данных о состоянии, контроле и мониторинге природной среды

47. Роль дидактических игр и упражнений в развитии представлений о геометрических фигурах

48. Представления у детей о роли мужчины в семьях с различной структурой

Игра настольная "Осторожно, мухи!".
У вас есть уникальный шанс стать повелителем мух! Не бойтесь! Это всего лишь анонс новой игры - "Осторожно, мухи!" Суть ее
1182 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

49. Розміщення продуктивних сил. Роль та особливості капітального будівництва

50. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

51. Краткий рассказ о пульсарах

52. Теории и гипотезы о Луне

53. Развитие представлений о Вселенной

54. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)
55. Роль конкуренции в экосистемах
56. О лососёвых

57. Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея

58. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма

59. Закон российской федерации о воинской обязанности и военной службе

60. Оповещение о чрезвычайных ситуациях. Сигналы оповещения ГО и действия населения по ним

61. Волга — экономическая ось Поволжья

62. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

63. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

64. Все о Японии

Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры

65. Особенности годового хода приземной температуры воздуха в разных частях Земли по данным ОА Гидрометцентра РФ

66. О тестировании спутниковых приемников и программных средств

67. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии

68. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку

69. Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии региона

70. Отчёт о прохождении преддипломной практики в Управлении по взаимодействию с органами законодательной и исполнительной власти (УВОЗИВ) ГТК России
71. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей
72. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

73. Понятие договора найма по Закону о договорных и внедоговорных обязанностях

74. Международные документы о правах женщин

75. Принятие конституции США. Билль о правах

76. Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

77. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции

78. О репрессиях в Алтайском крае в годы второй мировой войны

79. Учение Платона о государстве и законах

80. Банки и их роль в экономике Украины

Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы

81. Понятие договора найма по Закону о договорных и внедоговорных обязанностях

82. Историко-правовой анализ Закона СССР "о разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации"

83. Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности

84. Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

85. Анализ Закона РФ N1992-1 "О налоге на добавленную стоимость"

86. Отчет о прохождении производственной практики в инспекции Министерства по налогам и сборам по ?????????? району г. Минска
87. Виды ненадлежащей рекламы по закону о рекламе
88. Страхование и его роль в рыночной экономике

89. Общие условия производства по делам о нарушении таможенных правил и их рассмотрения

90. Международно-правовые акты о правах и свободах человека и гражданина

91. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда

92. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику

93. Роль СМИ в современном мире (The mass media in the life of Society)

94. Essay on the article "Tobacco and Tolerance: Blowing smoke" (о вреде курения)

95. Индейские реалии в произведении Г. У. Лонгфелло "Песнь о Гайавате"

96. Роль поэзии в обучении немецкому языку

Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

97. Библиофильское издание "Живописная Россия" М.О.Вольфа

98. Роль Саскии в жизни Рембрандта

99. Отчет о посещении Государственной Третьяковской Галереи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.