Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Культура спілкування в системі керівник - підлеглий

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ПЛАНВступ3 1. Створення комфортного психологічного клімату в колективі5 2. Основні підходи щодо формування ефективної взаємодії керівника з підлеглим9 3. Типи керівників та способи ефективної комунікації з ними12 4. Правила субординації при спілкуванні з керівником17 5. Стратегії поведінки керівника у конфліктній ситуації18 6. Приклади взаємодії керівник-підлеглий з світового досвіду23 Висновок27 Список використаної літератури28 Вступ Основою будь-якої організації і її головним багатством є люди. Були часи, коли вважалося, що машина, автомат чи робот витиснуть людину з більшості організацій і остаточно затвердять перевагу техніки над працівником. Однак хоча машина і стала повновладним хазяїном у багатьох технологічних і управлінських процесах, хоча вона і витиснула людину частково чи навіть цілком з окремих підрозділів організацій, роль і значення людини в організації не тільки не упали, але і збільшилися. При цьому людина стала не тільки самим коштовним &quo ;ресурсом&quo ; організації, але і самим дорогим. Багато організацій, бажаючи підкреслити свою вага і розмах діяльності, говорять не про розмір їхніх виробничих потужностей, обсяг виробництва чи продажів, фінансовому потенціалі і т.п., а про число працівників в організації і їхній професіоналізм. Гарна організація прагне максимально ефективно використовувати потенціал своїх працівників, створюючи всі умови для найбільш повної віддачі співробітників на роботі і для інтенсивного розвитку їхнього потенціалу. Отже, основна мета даної курсової роботи полягає у дослідженні особливостей спілкування у контексті керівник – підлеглий. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: дослідити особливості створення комфортного психологічного клімату в колективі та основні підходи щодо формування ефективної взаємодії керівника з підлеглим; розглянути способи ефективної комунікації у площині керівник – підлеглий; вивчити стратегії поведінки керівника у конфліктній ситуації; навести приклади взаємодії керівника та підлеглого. Предметом даної курсової роботи є відносини, що виникають в процесі взаємодії та спілкування керівника та підлеглого. Об’єктом курсової роботи виступає система взаємовідносин керівник – підлеглий. Курсова робота складається із шести розділів, в яких послідовно розглядається поставлена проблема. 1. Створення комфортного психологічного клімату в колективі Психологія групи це сукупність певних соціально-психологічних явищ, виникаючих в процесі її формування і функціонування на основі становлення внутрішніх зв'язків в колективі, форм і способів взаємозадовільнення потреб його членів. Сюди ж відносяться морально-психологічний клімат, способи спілкування, громадська думка і настрій, звичаї і традиції, проблема лідерства, природа внутрішньогрупових конфліктів і т.д. У рамках аналізу створення комфортного психологічного клімату в колективі можна виділити наступні сфери: професійну, ціннісно-світоглядну і сферу міжособистих відносин. Професійна сфера охоплює відносини, що складаються в процесі рішення виробничих задач. Ціннісно-світоглядна сфера пов'язана з взаємовідносинами між особистими і корпоративними цінностями, етичними установками, переважаючими в конкретній соціальній групі.

Сфера міжособистих відносин пов'язана з реалізацією потреби в спілкуванні і самоствердженні особистості в рамках колективу, мірою задоволення своєю професійною діяльністю, формальним і неформальним статусом . Важливою якісною характеристикою робочої групи є її професійна зрілість. Вона характеризується міцними зв'язками між її членами, виникаючими на основі загальних ціннісних орієнтацій, позитивно забарвлених неформальних відносин. Особисті розбіжності швидко усуваються, дисципліна носить свідомий характер, з'являється почуття гордості за свій колектив, складаються стійкі традиції. Співробітники мають можливість розкрити свій творчий потенціал, з ентузіазмом відносяться до рішення поставлених задач. Чинники, що визначають міру зрілості робочої групи, її здатність продуктивно функціонувати, можна умовно розділити на наступні: технологічні чинники, включаючи особливості спільного використання знарядь і предметів праці, наприклад, передових технологій, персональних комп'ютерів тощо; економічні чинники, тобто форми оплати праці, особливості форми власності і т.д.; організаційні чинники і, передусім, відносини, що використовуються в системі “керівник - підлеглий&quo ;; ціннісно-світоглядна і психологічна сумісність працівників. Будь-яка робоча група це складний соціальний і професійний організм, що володіє здатністю до саморегуляції, наявністю зворотних і горизонтальних зв'язків і т.д. Але разом з тим, йому властивий ряд меж, характерних для організації: розділення функцій між співробітниками, закріплене в правилах або інструкціях; посадова ієрархія, порядок підлеглості; лояльність кожного співробітника по відношенню до своєї команди; система позитивних і негативних санкцій (звідси особлива роль керівників в робочій групі). Не претендуючи на спеціальний розгляд проблеми керівництва, звернемо увагу на цікаву класифікацію типів взаємовідносин в робочій групі, запропоновану американськими дослідниками Блейком і Мутоном. Вона заснована на комбінації двох головних параметрів: увазі до людини, мірі обліку інтересів людей і увазі до виробництва, міри врахування інтересів справи. Це п'ять типів взаємовідносин всередині колективів, що істотно розрізнюються з точки зору морально-психологічного клімату . 1. Невтручання: низький рівень турботи керівника і про виробництво і про людей. Керівник багато робить сам, не делегує своїх функцій, не прагне до серйозних досягнень. Головне для нього зберегти свою посаду. 2. Тепла компанія: високий рівень турботи про людей, прагнення до встановлення дружніх відносини, приємних атмосфери, зручних для співробітників темпу роботи. При цьому керівника не особливо цікавить, чи будуть при цьому досягнуті конкретні і стійкі результати. 3. Задача: увага керівника повністю зосереджена на рішенні виробничих задач. Людський чинник або недооцінюється, або просто ігнорується. 4. Золота середина: керівник в своїй діяльності прагне оптимально поєднувати інтереси справи і інтереси персоналу, він не вимагає дуже багато чого від співробітників, але і не займається потуранням. 5. Команда: найбільш переважний тип взаємовідносин в робочій групі.

Керівник прагне максимально враховувати інтереси виробництва і інтереси колективу, об'єднанню діловитості і людяності на всіх рівнях відносин. Одним з важливих чинників є морально-психологічний клімат, який склався в конкретній робочій групі. На першій стадії розвитку колективу переважає формальна структура: працівники звертаються відповідно до посад поведінськими стереотипами, придивляються один до одного, справжні почуття частіше за все переховуються, цілі і методи роботи спільно не обговорюються, колективна робота виявляється слабо . На другій стадії відбувається переоцінка особистих і ділових якостей керівника, складається думка про колег, починається процес формування угрупувань всередині колективу, можлива боротьба за лідерство. Розбіжності обговорюються більш відкрито, робляться спроби поліпшити взаємовідносини всередині робочої групи. Нарешті, “притирка&quo ; закінчується, чітко переглядається неформальна структура, колектив досягає певної міри координації дій своїх членів. Виникаюча при цьому групове об’єднання може мати позитивну, негативну або конформістську направленість. У першому випадку перша група сприймає кращі ділові і етичні якості своїх членів, люди своєю приналежністю до даного колективу, виникаючі проблеми вирішуються по-діловому, ініціативно і творчо. У другому випадку велика частина енергії колективу витрачається на участь в конфліктах між різними угрупуваннями, неформальними і формальними лідерами, з'ясування відносин з іншими підрозділами. Виробничі проблеми як-би відходять на другий план. Конформістска направленість характеризується чисто зовнішньо, показною заінтересованністю працівників в результатах їх трудової діяльності, байдужістю до колективних зусиль. Сфера інтересів співробітників знаходиться поза робочою групою: суспільно-політична діяльність, сім'я, особисті проблеми і т.д. Морально-психологічний клімат робочої групи істотним образом залежить від її структури. Структура колективу, тобто реально існуюча сукупність взаємовідносин членів групи, що виникла в процесі спільної діяльності і спілкування, досліджується на двох рівнях формальному і неформальному. Якщо формальна структура пов'язана з посадовим статусом членів групи, впорядкованими, то неформальна структура складається на основі відносин, зумовлених психологічними якостями членів колективу. Неформальна структура складається під впливом психологічних механізмів регуляції колективної діяльності адаптації, комунікації, ідентифікації і інтеграції . 2. Основні підходи щодо формування ефективної взаємодії керівника з підлеглим Неформальні відносини між керівником і підлеглими заслуговують самого серйозної уваги. Нарівні з умінням вибрати оптимальний в даній ситуації стиль керівництва, менеджер повинен передусім знати типові помилки, властиві людям його статусу, і правильно будувати між особистісні відносини з персоналом. До типових помилок відносяться випадки, коли: керівник не дає конкретних завдань, але постійно докучає підлеглим великою кількістю питань загального характеру; “зациклений&quo ; на одній темі в спілкуванні з персоналом, наприклад, тредовій дисципліні; щодня формулює нові ідеї для виконання завдання; постійно проповідує свої задуми; не довіряє своїм співробітникам, зловживає дріб'язковим контролем; малодоступний територіально і в часі; не має готових рішень виробничих задач, що пропонуються персоналу.

Рббентроп надавав пдтримку фашистським кервникам,  передусм пдсудному Заукелю, у вивезенн на нмецьку каторгу жителв окупованих кран. Крм того, пдсудний Рббентроп на виконання загального плану змовникв, який включав знищення нацонально культури народв окупованих кран, найактивншим чином брав участь у пограбуванн культурних цнностей, як  загальнонародним надбанням. Для виконання його завдання за вказвкою Рббентропа був створений «батальйон особливого призначення» при мнстерств закордонних справ, який протягом ус вйни, просуваючись за передовими частинами, реквзував  вивозив до Нмеччини, згдно з вказвками Риббентропа, найрзномантнш культурн цнност з окупованих територй на Сход, Таким чином, Пдсудний Рббентроп брав участь у захопленн фашистами влади, вдграв кервну роль у плануванн, пдготовц  розв'язанн агресивних, грабжницьких вон, разом з ншими змовниками брав участь, згдно з фашистськими планами, у кервництв по здйсненню найтяжчих злочинв проти народв, територя яких була тимчасово окупована гтлервськими загарбниками

1. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

2. Керівник і колектив: стиль взаємоспілкування і лідерство

3. Секретар керівника

4. Ділове спілкування

5. Норми сучасної української мови у спілкуванні

6. Етикетні норми спілкування засобами фразеології в українській мові
7. Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій
8. Кадрове діловодство, робітник, керівник, кар’єра, звільнення, переведення, прийом

9. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

10. Класний керівник у сучасній школі

11. Педагогічне спілкування

12. Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента

13. Специфіка педагогічного спілкування

14. Емпатія у педагогічному спілкуванні

15. Мистецтво спілкування у політиці

16. Виникнення та використання невербального спілкування

Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

17. Особливості міжособистісного спілкування у підлітків

18. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі

19. Поведінка як джерело інформації в спілкуванні

20. Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці

21. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

22. Деформації (викривлення) у спілкуванні
23. Сучасні етичні концепції та їх місце в розробці культурних стратегій спілкування
24. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

25. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

26. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

27. Стилі керівництва і їх вплив на самозатвердження і розвиток співробітників

28. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

29. Особенности искусственных спутников земли на примере спутниковых систем связи

30. Развертывание систем персонального радиовызова

31. СВОЕОБРАЗИЕ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

32. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки

33. Культура Германии

34. Культура и быт Тамбовского края в XVIII в.

35. Россия. Культура 18 века

36. Культура России в 19 веке. Развитие исторической науки

37. Усиление борьбы в России сторонников западных ценностей жизни против русской национальной культуры

38. Правовое обеспечение информациооных систем
39. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере
40. Правосознание и правовая культура

41. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

42. Хип-хоп культура. Возникновение хип-хопа

43. Ценообразование в сфере культуры

44. Расцвет критического реализма в театральной культуре и литературе России

45. Культура Древней Индии

46. Культура Древней Греции (XXX-IV вв.)

47. История развития музыкальной культуры Хакасии (ее взаимодействие и взаимообогащение с русской музыкальной культурой)

48. Культура Древней Руси

Органайзер автомобильный "Stels" на спинку сиденья.
Органайзер крепится за стойки подголовника на спинки передних сидений. Прочные регулируемые ремни крепления. Два маленьких сетчатых
406 руб
Раздел: Прочее
Пакеты фасовочные в пластах, 18(+8)x35 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
573 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Беговел Tech Team "Big 10", цвет: серый (2018 г).
Детский беговел с платформой и надувными колесами. Ориентирован на малышей до 5 лет. Беговел - это маленький велосипед без педалей,
3000 руб
Раздел: Беговелы

49. Культура Индии

50. Культура Древнего Рима

51. Структура культуры. Классификация ее видов

52. Культура: особенности и значение, взгляды и понятия

53. Массовая и Элитарная культура

54. Наука и культура Китая
55. Сад и дом в Китайской культуре
56. Краткая характеристика культуры Древнего Египта

57. Монастыри - как центры русской культуры

58. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

59. Сравнительный анализ культуры Средневековья и Возрождения

60. Проблемма адаптации "чужого" в русской культуре XVIII века

61. Мусульманский тип культуры

62. Внутренняя и внешняя культура

63. Дольменная культура

64. Духовная и художественная культура Древней Греции

Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие
Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки

65. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод

66. Имя - средство закрепления и систематизации фактов культуры

67. Концепция культура Карла Юнга

68. Культура

69. Культура

70. Культура барокко
71. Культура древнего Востока
72. Культура Древнего Рима

73. Культура Древней Греции

74. Культура древних цивилизаций (Шпаргалка)

75. Культура как предмет исследования

76. Культура как социальное явление. Ее основные функции

77. Культура первобытного общества

78. Культура ранних человеческих цивилизаций (Контрольная)

79. Культура России начала XIX века

80. Культура Руси XIV - XVII веков

Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

81. Культура русской дворянской усадьбы

82. Культура эпохи античности

83. Культура эпохи Возрождения и Реформации

84. Культурогенез и ценности культуры

85. Многообразие и многозначность культуры

86. Основные черты и значение "Серебряного века" для культуры России
87. Отношение к смерти в различных культурах и религиях
88. Православие и культура. Особенности вероучения и культа.

89. Проектирование как самостоятельная сфера культуры

90. Психологические трактовки культуры

91. Русская культура XVI века

92. Русская культура в начале XX века: Символизм. Религиозные течения в философии

93. Русское юродство как феномен культуры, его национальное значение

94. Феномен любви в русской национальной культуре

95. Хозяйство и материальная культура австралийцев до прихода европейцев

96. Религия и культура

Штатив для создания снимков "сэлфи", зеленый.
Поднимите искусство "селфи" на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите
376 руб
Раздел: Держатели и подставки
Контейнер хозяйственный универсальный, на колесах, 10 литров.
Материал: пластик. Размер: 462х162х272 мм.
359 руб
Раздел: 5-10 литров
Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки

97. Цивилизация Ацтеки. Особенности ее культуры

98. Культура и искусство Японии

99. Культура Ассирии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.