Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ План 1. Регулювання безпеки банківської діяльності нормативними актами органів державної влади та управління 2. Основні галузі банківської таємниці. 3. Нормативна база банків з безпеки їх діяльності. 4. Використана література. 1. Регулювання безпеки банківської діяльностінормативними актами органів державної владита управління. Нормативними документами органів державної влади і управління є постанови Кабінету Міністрів України, укази Президента України, постанови НБУ, накази, інструкції, положення міністерств і відомств, які конкретизують, пояснюють, встановлюють відповідні інструменти виконання законодавчих актів у тих чи інших сферах діяльності. У деяких законодавчих актах є посилання на обов'язкове пояснення тих чи інших положень законів з боку визначених ними державних органів. У таких випадках положення законодавчих актів повинні виконуватись відповідно до вимог нормативних актів, виданих такими органами державної влади і управління та іншими державними установами. Разом із законами України вони є правовими нормами, які регулюють відповідні види діяльності суб'єктів підприємництва. У сфері захисту та безпеки банківської діяльності заходи безпеки регламентуються також у відповідності до вищезазначених форм. Охорона банків організується згідно з Інструкцією з організації охорони установ банків України, затв. постановою Правління НБУ від 25.12.98 № 548, та наказом МВС України від 25.12.98 № 963. Інструкція визначає умови та порядок організації охорони установ державних і комерційних банків України, їхніх філій, відокремлених безбалансових відділень, пунктів обміну валют, у яких здійснюються операції з цінностями. Відповідно до цієї Інструкції для банків встановлено п'ять категорій охорони, основним критерієм визначення яких є обсяги цінностей, з якими здійснюються банківські операції. Під обсягом цінностей маються на увазі максимальні обсяги готівки та цінностей, що можуть знаходитись у сховищі установи банку. Залежно ВІД встановленої категорії охорона установ банків ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ підрозділами Державної служби охорони при МВС України, відомчої воєнізованої охорони державних банків або службами охорони банків. Враховуючи, що охоронна діяльність є ліцензійним видом діяльності, порядок видачі таких ліцензій встановлений постановою Кабінету Міністрів від 03.07.98 № 1020 &quo ;Про порядок ліцензування підприємницької діяльності&quo ;. Докладніше процедура ліцензування охоронної діяльності передбачена Інструкцією про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на надання послуг по охороні колективної і приватної власності, а також охороні громадян, монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації, затв. наказом МВС від 28.02.94 № 112, а також Інструкцією про порядок здійснення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з охорони власності, охорони громадян, а також за діяльністю служб охорони підприємств та організацій усіх форм власності, затв. наказом МВС від 14.0

4.98 № 257. У першому документі наведено перелік вимог до підприємств і громадян щодо надання їм права здійснювати охоронну діяльність. Так, керівником підрозділу охорони не може бути особа, яка не має вищої юридичної освіти або стажу роботи менше З років на посадах середнього або старшого начальниць­кого складу в охоронних, оперативних або слідчих підрозділах органів внутрішніх справ. Служби безпеки, або стажу служби не менше 5 років на командних посадах стройових частин та навчальних закладів Збройних Сил, або стажу роботи не мен­е 5 років за останні 10 років на посадах, пов'язаних з організацією або безпосереднім виконанням охоронних функцій. Положеннями Інструкції, затв. наказом МВС № 257 передбачається надання органам Державної служби охорони права перевіряти діяльність підприємницьких структур, що надають послуги охорони, та підрозділів, які здійснюють охорону суб'єктів підприємництва. Так, згідно з п.3.4 Інструкції, у ході перевірки охоронних підприємств та служб охорони, вивчається особовий склад, організація професійної підготовки працівників та виконання заходів щодо забезпечення безпечних умов їх праці, перевіряється дотримання обов'язкових вимог, встановлених законодавчими та нормативними акта­ми, до комплектування та організації роботи персоналу охорони. Пункт 4.1. Інструкції передбачає, що в разі виявлення в ході перевірки істотних недоліків Державна служба охорони направляє відповідне подання аж до зміни виду охорони, тобто з приватної на державну. Додаткові вимоги до охоронної діяльності встановлюються також спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.09.94 № 263/121 &quo ;Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі&quo ; та наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30.11.93 № 123 &quo ;Про перелік робіт з підвищеною небезпекою&quo ;. Згідно з останнім охоронна діяльність віднесена до такого переліку. А включення її до цього переліку передбачає обов'язкове попереднє навчання, щорічну перевір­ку знань та медичне обстеження працівників. Усі ці заходи проводяться за рахунок юридичних осіб, де працюють охоронці. Одним із видів охорони банків є охорона перевезення цінностей та готівки. Основним документом щодо цього є Інструкція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затв. постановою Правління Національного банку України від 07.07.94, згідно з якою в банках встановлю­ється відповідний порядок роботи касових вузлів, дій охорони і працівників кас у різних непередбачених ситуаціях, а також порядок транспортування та охорони готівки і цінностей. Охорону інкасації можуть здійснювати органи Державної служби охорони, відповідні органи НБУ, в окремих випадках — підрозділи інкасації комерційних банків, перелік яких виз­начає НБУ. До нормативних актів, які регулюють охоронну діяльність банків, слід віднести також постанову Кабінету Міністрів України від 07.09.93 № 706, якою затверджено Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії.

Цим документом надається право суб'єктам підприємницької діяльності (в тому числі і банкам) для захисту життя, здоров'я, честі і гідності своїх працівників придбати газову зброю. Остання може видаватись працівникам як для їх особистого захисту, так і охоронцям для виконання службових обов'язків. Крім того, у цьому документі визначається порядок придбання та зберігання газової зброї, а також випадки і правила і'ї застосування. Так, ч.4 п.ЗО передбачається, що спеціальні засоби охорони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, застосовуються: ♦ для захисту від злочинних посягань на своє життя і здоров'я, житло і майно або життя, здоров'я, житло і майно інших громадян; для захисту від нападу на приміщення організації, установи суб'єкта підприємницької діяльності, де працюють громадяни, які володіють цією зброєю; для затримання особи, яка скоїла злочин і робить спробу зникнути або чинить протидію, з наступною передачею цієї особи працівникам органів внутрішніх справ. Отже, основні чинники регламентування охоронної діяльності банків зосереджені саме в нормативних актах державних органів. 2. Основні галузі банківської таємниці. Регламентування режиму діяльності банку з боку органів влади і управління здійснюється лише одним актом — постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.93 № 611 &quo ;Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці&quo ;. Згідно з цією постановою при визначенні відомостей, що становлять комерційну таємницю банку, керівництво останнього не має права надавати статус комерційної таємниці такій інформації і документам: установчим документам, документам, що дозволяють займатись підприємницькою діяльністю та Гі окремими видами; інформації за всіма встановленими формами державної звітності; даним, які необхідні для перевірки, обчислення і оплати податків та інших обов'язкових платежів; відомостям про чисельність і склад працюючих, їх заробітну плату в цілому та за професіями і посадами, а також про наявність вільних робочих місць; документам про сплату податків і обов'язкових платежів; інформації про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об'єднаннях та інших організаціях, які є суб'єктами підприємництва; документам про платоспроможність; інформації про забруднення навколишнього природного середовища, невиконання умов безпеки праці, реалізацію продукції, яка завдала шкоди здоров'ю, а також інші пору­шення законодавства України і розміри завданих при цьому збитків; ♦відомостям, які відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню (масова інформація та інформація, котра публічно розповсюджується через друковані та аудіовізуальні канали, нормативні акти, що стосуються свобод і законних інтересів громадян та ін.). Виходячи з того, що перелічена інформація не може бути комерційною таємницею, а деякі з відомостей потребують обмеженого доступу, слід пояснити таке: до форм державної звітності належать лише форми, встановлені Державним комітетом статистики України. Під документами про платоспроможність і даними, необхідними для перевірки обчислення податків, не можна розуміти документи і відомості по операціях, рахунках і вкладах клієнтів та кореспондентів банку, оскільки вони згідно із Законом України &quo ;Про банки і банківську діяльність&quo ; (ст.

Некоторые ученые добавляют к числу источников принципы права[52], юридическую доктрину, религиозный памятник, естественное право[53]. В теории трудового права долгое время к источникам относили лишь нормативные правовые акты (при этом нормативным актом считался и коллективный договор). В последние годы активно формируется широкий подход к определению источников трудового права. Нет сомнений относительно существования в системе источников трудового права нормативных договоров, причем отдельные ученые относят к их числу и трудовой договор[54]. Авторы некоторых учебников и учебных пособий, изданных после принятия Трудового кодекса, к источникам трудового права относят судебный прецедент[55]. С определенной долей осторожности признается и роль обычая (обыкновения правоприменительной практики)[56]. В связи с этим первый вопрос, на который необходимо ответить: что можно (и нужно) отнести к источникам трудового права? Начнем с нормативных правовых актов, включение которых в систему источников трудового права является очевидным и сомнений не вызывает

1. Господарське право України

2. Банківська система України

3. Аграрне право України

4. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

5. Банківська система України

6. Банківська система України та проблеми її реформування
7. Адміністративне право України
8. Державне право України

9. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

10. Кримінальне право України

11. Місце правової системи України серед правових систем світу

12. Основи муніципального права України

13. Поняття злочину у кримінальному праві України

14. Поняття, функції та система трудового права України

15. Право України другої половини XVII-XVIII ст.

16. Система цивільного права України

Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы
Набор "Сделай слайм" (с разноцветными бусами, пенопластовые шариками, блёстки).
Набор для изготовления слайма - это уникальный набор для создания оригинальной игрушки своими руками! Из компонентов набора можно сделать
575 руб
Раздел: Лизуны, мялки, жвачки для рук
Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики

17. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

18. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

19. Банківська система України

20. Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

21. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

22. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій
23. Нормативно-правові акти України
24. Правове регулювання працевлаштування за законодавством України

25. Політичні права і свободи громадян України

26. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

27. Державний бюджет України і бюджетне право

28. Методики оцінки фінансового стану банків України

29. Національний банк України

30. Національний банк України та особливості його функціонування

31. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

32. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции
Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки
Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

33. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

34. Адміністративно-правовий статус Президента України

35. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

36. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

37. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

38. Нормативный правовой акт как основной источник российского права
39. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
40. Право приватної власності за законодавством України

41. Правова система України

42. Правове регулювання орендних відносин в Україні

43. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

44. Правовий режим використання і охорони надр України

45. Правові засади співробітництва України і Європейського союзу

46. Регулювання земельних відносин в Україні за новим ЗК України

47. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

48. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

49. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

50. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

51. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів

52. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

53. Державне регулювання грошового обороту України

54. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища
55. Правова охорона природно-заповідного фонду України
56. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

57. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

58. Атомна енергетика України і РПС

59. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

60. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

61. Громадянство України

62. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

63. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

64. Нормативно-правовые акты

Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки
Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

65. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

66. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

67. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

68. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

69. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

70. Історія України
71. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України
72. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

73. Період гетьманщини України

74. Центральна Рада і пролетаріат України

75. Культура України в 30-х рока

76. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

77. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

78. Совершенствование контроля за исполнением нормативно-правовых актов на уровне субъектов РФ

79. Економічне районування України

80. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием

81. Основні напрямки зовнішньої політики України

82. Действие нормативного правового акта в пространстве

83. Отражение норм морали в нормативно-правовых актах органов государственной власти РФ

84. Конституційний суд України

85. Нормативно-правовая регламентация земельных правоотношений в Германии

86. Нормативно-правовые акты Российской Федерации
87. Судебное оспаривание нормативных правовых актов: оправдано ли установление государственной пошлины?
88. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

89. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц в РФ

90. Нормативно правовые акты

91. Суверенітет України

92. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

93. Проект кримінального кодекса України

94. Бюджетна ситема України

95. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

96. Управління фінансами України

Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы
Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие

97. Нормативно-правовая регламентация земельных правоотношений в Германии

98. Організаційна система управління природокористуванням України

99. Організаційна система управління природокористуванням України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.