Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Національний університет біоресурсів і природокористування України Кафедра аграрної економіки Звіт Про проходження виробничої практики Виконав: студент 3 курсу 3 групи економічного факультету Крамаренко В.В. Перевірив: д.е.н., професор, член-кореспондент УААН, академік УАЕН, Руснак П.П. Київ – 2010 Змicт Вступ Розділ 1. Інтенсифікація та інновації у с/г виробництві – головний шлях його розширеного відтворення 1.1 Сутність інтенсифікації та інновацій у сільському господарстві 1.2 Основні положення методики вивчення інтенсифікації ті інновацій у зерновому виробництві Розділ 2. Розвиток сільського господарства на базі інтенсифікації і нововведень 2.1 Природно-економічні умови сільськогосподарського виробництва 2.2 Рівень інтенсивності і продуктивності сільськогосподарського виробництва 2.3 Економічна ефективність інтенсифікації та нововведень у сільськогосподарському виробництві Розділ 3. Основні напрями інтенсифікації с/г виробництва і шляхи підвищення її економічної ефективності 3.1 Поглиблення спеціалізації і впровадження комплексної механізації виробництва 3.2 Хімізація сільськогосподарського виробництва 3.3 Впровадження досягнень науки і передового досвіду в сільськогосподарське виробництво Висновки Список використаних джерел Вступ Забезпечення стабільного і достатнього продовольчого постачання населення зумовлює необхідність дальшого збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. Для розв'язання цієї проблеми існує два шляхи: екстенсивний, коли розширюється тільки поле виробництва, та інтенсивний, коли застосовуються більш ефективні засоби виробництва. Розуміння суті інтенсифікації буде неповним, якщо не враховувати того, що з нею пов'язані прогресивні методи організації праці та виробництва, які треба розглядати як найважливіші напрями інтенсифікації. Таким чином, під інтенсифікацією слід розуміти такий напрям розширеного відтворення, при якому зростання розміру виробництва продукції досягається на основі підвищення кваліфікації робочої сили, посилення стимулів праці, вдосконалення організації виробництва (у т. ч. шляхом підвищення рівня збалансованості всіх його елементів), застосування більш ефективних засобів виробництва. Загальні принципи підходу до визначення суті інтенсифікації всього суспільного виробництва значною мірою розповсюджуються і на сільське господарство. Але разом з тим цій галузі притаманний ряд особливостей, що істотно впливають як на зміст самого процесу інтенсифікації, так і на вибір показників, що використовуються для характеристики даного процесу. Інтенсифікацію сільського господарства необхідно пов'язувати з величиною додаткових вкладень засобів виробництва на одиницю земельної площі, використанням різних технічних удосконалень. Підвищення інтенсивності використання землі зумовлює поліпшення використання інших елементів продуктивних сил сільського господарства. Інтенсифікація сільського господарства — це об'єктивний і закономірний процес його розвитку, зміст якого визначається віддачею земельних угідь, що досягається на основі додаткових вкладень. Її не можна зводити лише до нагромадження фондів, головне в ній — підвищення виходу продукції з розрахунку на одиницю наявних виробничих ресурсів — земельних угідь, трудових ресурсів, основних фондів і оборотних засобів.

Реалізація цього вимагає широкого використання досягнень науки і передового досвіду, інтенсивних технологій і прогресивних форм організації виробництва. У сучасних умовах інтенсифікація є основним напрямом розвитку сільськогосподарського виробництва. Нарощування виробництва продукції не може бути досягнуте на незмінній технічній основі, без удосконалення засобів виробництва. Розділ 1. Інтенсифікація та інновації у с/г виробництві – головний шлях його розширеного відтворення 1.1 Сутність інтенсифікації та інновацій у сільському господарстві Збільшення виробництва сільськогосподарської продукції можна здійснити двома способами - екстенсивним та інтенсивним. Розвиток сільського господарства відбувається на основі відтворення в розширеному масштабі екстенсивним шляхом, коли розширюється тільки поле діяльності, та інтенсивним, коли застосовуються більш ефективні засоби виробництва. Екстенсивний розвиток сільського господарства передбачає збільшення виробництва продукції за незмінного рівня техніки і технології. У рослинництві зростання виробництва продукції відбувається за рахунок розширення посівних площ, а в тваринництві – збільшення поголів'я худоби і птиці. За інтенсивного розвитку сільськогосподарського виробництва збільшення виходу продукції здійснюється за рахунок додаткових вкладень, спрямованих на впровадження досягнень науки, передової техніки і прогресивної технології, які зумовлюють зростання врожайності культур та продуктивності поголів'я худоби. В історичному розвитку збільшення виробництва продукції сільського господарства протягом тривалого періоду відбувалось при використанні екстенсивних чинників – розширення посівних площ за рахунок розорювання вільних земель. Екстенсивний розвиток сільського господарства обмежується значною мірою наявністю земельних ресурсів, придатних для використання в сільськогосподарському виробництві. Оскільки екстенсивні чинники збільшення виробництва сільськогосподарської продукції обмежені, інтенсифікація сільського господарства в умовах науково-технічного прогресу набуває виняткового значення і є основним напрямом його розвитку. Процес інтенсифікації – об'єктивний і закономірний шлях розвитку сільського господарства, притаманний усім цивілізованим країнам. Проте це не означає, що в умовах інтенсивного ведення сільського господарства немає необхідності збільшувати поголів'я продуктивної худоби. Основними передумовами переходу до інтенсивного сільського господарства є: необхідність дальшого збільшення виробництва сільськогосподарської продукції обмеженість орнопридатних земель нагромадження матеріальних засобів і коштів у підприємствах для інтенсивного розвитку виробництва. Як форма розширеного відтворення інтенсифікація сільського господарства відбувається на основі додаткових вкладень на одиницю земельної площі, що мають на меті якісне вдосконалення всіх чинників виробництва шляхом інноваційної діяльності. У зв'язку з цим в економічному значенні під інтенсифікацією сільського господарства слід розуміти не що інше, як концентрацію виробничих ресурсів на одній і тій самій земельній площі замість розподілу їх між різними земельними ділянками.

При цьому інтенсивний розвиток сільського господарства передбачає якісне удосконалення засобів виробництва та використання прогресивних технологій. Особливість інтенсифікації сільськогосподарського виробництва полягає в тому, що ефективність технічних вдосконалень засобів і предметів праці виявляється не прямо, а через функціонування землі. Інтенсифікація землеробства базується на тій особливості землі як засобу виробництва, що її родючість при правильному використанні підвищується, забезпечуючи зростання врожайності сільськогосподарських культур. Характеризуючи процес інтенсифікації, слід зазначити, що сільське господарство розвивається при цьому не шляхом збільшення кількості оброблюваної землі, а через поліпшення якості обробітку, збільшення розмірів засобів виробництва, що їх вкладають у ту саму кількість землі. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва базується на додаткових вкладеннях, але не можна пов'язувати її лише з абсолютним зростанням додаткових витрат. У процесі інтенсифікації додаткові вкладення повинні відображати якісне вдосконалення виробництва. Тому додаткові вкладення передбачають широке використання досягнень науково-технічного прогресу, застосування більш ефективних засобів виробництва і прогресивних технологій, що забезпечують підвищення продуктивності земельних угідь і поголів'я худоби. У процесі інтенсифікації додаткові вкладення треба розглядати в органічній єдності з результатами виробництва. Отже, інтенсифікація сільського господарства – це концентрація засобів праці на одиницю земельної площі з метою збільшення виходу сільськогосподарської продукції і поліпшення її якості. Послідовна інтенсифікація сільськогосподарського виробництва на основі вдосконалення і раціонального використання всіх його чинників зазвичай забезпечує високі кінцеві результати. При цьому темпи зростання виробництва продукції можуть перевищувати темпи збільшення додаткових витрат. Інтенсифікація всебічно впливає на розвиток сільського господарства, створює нові можливості підвищення економічної ефективності виробництва. Процес інтенсифікації передбачає створення високопродуктивного сільського господарства на основі підвищення його технічного рівня, широкого використання більш досконалих засобів виробництва і кваліфікованої праці. Інтенсифікація сільського господарства – це процес концентрації сукупних затрат уречевленої і живої праці на одній і тій самій земельній площі (а в тваринництві - на голову худоби) для збільшення виходу продукції і підвищення економічної ефективності її виробництва. Як економічний процес, інтенсифікація сільського господарства відображає одну з важливих закономірностей його розвитку, що супроводжується науковими, технічними й організаційно-економічними заходами вдосконалення виробництва. З розвитком науково-технічного прогресу у сільськогосподарському виробництві змінюється співвідношення між затратами уречевленої і живої праці – частка першої зростає, а другої, відповідно, зменшується. Тому інтенсивний розвиток сільського господарства насамперед базується на широкому впровадженні в усіх його галузях комплексної механізації і автоматизації виробництва, що є основою підвищення його економічної ефективності.

До того ж, дв потужн сили глобалзац, економчна взамозалежнсть через дяльнсть транснацональних корпорацй  масова комункаця, як результат впровадження нформацйно та цифрово технолог, можуть тльки прискорити й розширити ниншню полтичну тенденцю. Ми могли б назвати цю тенденцю «нтернацоналзацю нацоналзму». Вона прибира трьох форм. По-перше, нацоналзм  доктрина нацонального самовизначення закрплен як основн принципи в Статут ООН  рзномантних конвенцях та угодах, на як щоразу посилаються при виникненн всякого роду суперечок  криз. Можна було б бачити в цих процесах тенденцю до «нормалзац» нацй  нацоналзму, як широко поширених та загальновизнаних деологй, так  звичних та сумрних колективних акторв (див. Mayall, 1990). По-друге, нацоналстичн рухи завжди звертались до свох попередникв, близьких чи далеких, за стратегю, тактикою  натхненням, а часто й за необхдною пдтримкою. Напливи нацоналзмв охоплювали регони один за одним, породжуючи нов претенз й висуваючи вдповдн вимоги. «Демонстрацйний ефект» нацоналзмв, звичайно, отримав значне сприяння завдяки засобам масово нформац, наявност полтичних союзв й еконономчно взамозалежност та вони тльки посилили основну нацоналстичну дею. ¶ насамкнець, оскльки деяк нацоналзми зграли виршальну причинову роль у виникненн двох свтових вйн, а вйни, свою чергою, стали каталзаторами для появи нових нацоналзмв, тод можна сказати, що т, давнш, нацоналзми посприяли всесвтньому поширенню нацоналзму як такого,  обернули нацю на стандарт полтично органзац

1. Виробництво зерна, його економічна ефективність

2. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

3. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

4. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

5. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

6. Економічна ефективність виробництва соняшника
7. Економічна ефективність організації виробництва пальто
8. Економічна ефективність птахівництва

9. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

10. Економічна ефективність туризму

11. Економічна ефективність капіталовкладень

12. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

13. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

14. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

15. Економічна сутність виробничих запасів

16. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая
Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка

17. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

18. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

19. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

20. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

21. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану

22. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький
23. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація
24. Капітал як економічна категорія товарного виробництва

25. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

26. Міжнародна економічна система та її головні елементи

27. Економічна оцінка кредитного процесу

28. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

29. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

30. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

31. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

32. Економічна думка Древнього Сходу

Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики

33. Економічна діяльність ООН

34. Економічна характеристика країн Африки

35. Зовнішня економічна діяльність

36. Міжнародна економічна інтеграція

37. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

38. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства
39. Економічна суть грошей
40. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

41. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

42. Економічна безпека підприємства

43. Економічна безпека України

44. Економічна діагностика

45. Економічна думка Давньої Греції

46. Економічна і національна безпека України

47. Економічна концентрація

48. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета
Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое

49. Економічна оцінка екологічних збитків

50. Економічна роль держави в ринковій економіці

51. Економічна теорія

52. Економічна характеристика суднобудування в Україні

53. Міжнародна економічна інтеграція

54. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області
55. Ринок - економічна основа комерційної діяльності
56. Економічна статистика

57. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

58. Хімічна промисловість України

59. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві

60. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

61. Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах

62. Хімічна промисловість в України

63. Географічна наука у Середньовіччя та у Новий час

64. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг

65. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

66. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

67. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

68. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

69. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

70. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів
71. Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції
72. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

73. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

74. Інноваційна діяльність підприємства

75. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

76. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

77. Електропостачання сільського виробництва

78. Економіко-географічна характеристика Азербайджана

79. Економіко-географічна характеристика Чілі

80. Типологічна класифікація мов світу

Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

81. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

82. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі

83. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

84. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

85. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

86. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів
87. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"
88. Керамічна цегла: добування і обробка сировини, виробництво

89. Екологічна економіка та управління природокористуванням

90. Ядерна та радіаційна (радіоекологічна) безпека в системі екологічної безпеки

91. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

92. Економіка галузі виробництва соків в Україні

93. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

94. Інноваційна політика

95. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

96. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы
Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее

97. Лінійна модель виробництва

98. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

99. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

100. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.