Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ЗМІСТ 1. Соціальне забезпечення праці менеджера 2. Психологія організаційного менеджменту, фізіологія праці 3.Професійна етика, організаційна культура, трудова мотивація і концепція &quo ;Рerforma ce Ma ageme &quo ; 4. Висновки Соціальне забезпечення праці менеджера Різновидом соціальних відносин є соціально-трудові відносини, пов’язані із забезпеченням суспільних й особистих потреб працівника, забезпечення праці засобами і ресурсами, регулювання режиму праці та відпочинку, збереження працездатності й розвиток творчого потенціалу особистості. Соціальне забезпечення – система, що складається із 3 блоків: Створення соціальних умов для якісного ефекту праці менеджера. Формування і розвиток соціальних якостей особистості, обумовлених суспільними цінностями, нормами поведінки, традиціями суспільства і підприємства. Функції та розвиток соціальних відносин між особами (працедавцями, працівниками і персоналом). Групи функцій соціального забезпечення праці: соціальні процеси, що впливають на форми праці: створення умов, які гарантують громадянські права і свободу в трудовому колективі; забезпечення технічної безпеки, виробнича санітарія, охорона праці; забезпечення працездатності, здоров’я працівників; створення можливостей для соціального пристосовування персоналу; розвиток соціально-побутової сфери; створення умов для участі працівників в управлінні підприємством; 2) процеси, що впливають на якість змісту праці та життя: забезпечення потреби в зростанні освітнього і культурного рівнів персоналу; забезпечення трудової дисципліни і правопорядку; розвиток трудової активності; формування сприйнятливості до інновацій і нововведень; створення умов для творчої та ініціативної праці. 3) процеси соціального управління: підбір й розстановка кадрів; удосконалення соціально-демократичної структури трудового колективу; формування соціально-психологічного клімату в організації; створення і регулювання діяльності соціальних органів, необхідних для розвитку трудового колективу. Соціальне управління використовує такі типи впливу (цільові дії) менеджера на персонал: 1) зацікавленість персоналу; 2) надання додаткової інформації; 3) збір лінійних учасників трудової діяльності; 4) розробка прогнозів розвитку за різних ситуацій, форм і методів вирішення; 5) узагальнення за наслідками праці; 6) заохочення; 7) співпраця – залучення до вироблення рішень; 8) спільне встановлення критеріїв; 9) комунікабельність; 10) спостереження реакцій групи на варіанти рішень для запобігання конфліктних ситуацій. 2. Психологія організаційного менеджменту, фізіологія праці Обов’язок менеджера – усувати вплив негативних чинників, піклуватися про здоров’я підлеглих і своє, розуміючи його як важливий аспект активної працездатності. Розумова праця менеджера пов’язана з найбільшою напругою і зосередженням уваги на рівні, який у 5-10 разів вище, ніж фізична праця. Розрізняють важкість праці (обумовлена фізичним навантаженням) і напруженість праці (характеризується навантаженнями на нервову систему). Фізичні й психологічні складові різних видів праці неоднакові: у фізичній праці привалює мускульна діяльність; в управлінській праці – психічні й розумові процеси.

Працездатність залежить від біоритмів природних коливань. Розрізняють 3 ритми: 1) Ф – фізичний ритм (впливає на фізичну силу й силу волі), триває 23 дні; 2) П – психологічний ритм (впливає на активність відчуттів, настрій), триває 28 днів; 3) І – інтелектуальний ритм (впливає на розумові здібності), триває 33 дні. На особливу увагу заслуговують дні перепаду, коли відбувається зміна активних і пасивних фаз біоритму. Їх називають критичними днями, коли відбувається порушення фізичного процесу працездатності, й контролю над волею і мисленням. Такі зміни тривають добу, їх настання залежить від дати і години народження індивідуума. В ці дні необхідно бути особливо уважним і обережним. Коли в одній точці сходяться 2 біоритми (6 днів на рік – важкі дні, коли 3 ритми (2-3 дні на рік) – небезпечні, &quo ;чорні&quo ; дні. Для компенсації дії біоритмів використовується раціональний режим праці й відпочинку, заснований на принципах: а) забезпечення потреби в трудовій діяльності – із визначенням параметрів трудових процесів, що задовольняється кращим використанням виробничих функцій і трудового потенціалу працівників; б) забезпечення найбільшої працездатності людини; в)використовування мотиваційних заходів, направлених на зближення інтересів. Створення продуктивного соціально-технічного клімату в трудовому колективі здійснюється з використанням групових неформальних методів: брейстормінг (&quo ;мозкова атака&quo ; А.Ф. Осборна); творча співпраця полягає в поєднанні індивіда й роботи; конференція ідей; метод 66; метод 635; метод пулу (басейну) з використанням блокнотів із проектами записів; синектика – з участю теоретиків і використовуванням 4 видів аналогії: прямої, образної, символьної, фантастичної; інженерія – пропозиція і обґрунтовування нововведень: визначення цілей, вибір учасників, аналіз проблем, збір ідей і пропозицій, розробка програмних дій; психоінтелектуальна генерація – учасники щодня індивідуально записують ідеї з певної проблеми в термін від тижня до місяця. Перераховані методи належать до технології &quo ;антисупресій&quo ; або психічного розкріпачення волі й мислення від примушення і стандартів, з колективним ухваленням рішень в ігровому розвитку. До індивідуальних методів психологічної напруги належать: а) аутотренінг – самостійне тренування організму і волі, ґрунтуючись на системі УШДРК, де У – усвідомлення своєї проблеми, Ш – шляхи постійного нарощування навантажень, Д – достатність, Р – регулярність вправ, гартування, К – контроль своїх думок; б) статичні динамічні вправи – тренування витривалості (шия, руки, ноги); в) шіацу – дія на резерви організму, японська терапія, що ґрунтується на натисканні пальцями і долонями на певні точки тіла з метою нормалізації регулювання діяльності всього організму; г) цигун – китайська гімнастика, вправи з регулювання енергії та виконання програми психорегулюючих тренувань, дихальних вправ і прийомів медитацій (управління свідомістю); ґ) йога – філософія, спрямована на управління гармонією, рівновагою тіла, саморегулюванням, психічною і розумовою діяльністю. Етапи оволодіння йогою: виховання моралі; самодисципліна; фізичне здоров’я; контроль дихання; регулювання енергії; управління відчуттями; управління зосередженістю, концентрацією, мисленням, духом і волею.

Професійна етика, організаційна культура, трудова мотивація і концепція &quo ;Рerforma ce Ma ageme &quo ; Культура – характеристика стану суспільства і специфічний спосіб організації життєдіяльності людини, що відбивається в продуктах матеріальної, інтелектуальної та духовної праці; система норм і цінностей; відносин людини з природою і людей між собою (рис. 1). За визначенням Канта, культура виражає здатність людини ставити мету, формулювати завдання і реальність рішення. Культура – процес відокремлення людини від природи і створення нової реальності, і способу її існування як гомосапієнс. Потреба в культурі часто виникає в переломні моменти розвитку суспільства. Сфери, що репрезентують культуру: 1) філософія; 2) мистецтво; 3) мова; 4) політика (механізм суспільних зв’язків і господарських відносин); 5) виробництво (матеріальна основа існування людини); 6) освіта (можливості в пізнанні світу і самого себе); 7) право (система суспільних категорій, норм, правил, що регламентують людські відносини); 8) сім’я (первинний осередок суспільства, створена для продовження розвитку в дітях). Розрізняють: а) раціональну сферу культури – охоплює специфічні види діяльності (наука, література, менеджмент і т. д.); б) ірраціональну сферу культури – належить безпосередньо до індивіда і характеризує його потреби та рівень розвитку (манери, поведінку, стиль, мову і т. д.). Рис. 1. Система культури Підсистеми культури вступають у взаємодію й відбивають специфіку видів діяльності й етику співтовариства. Складові культури (рис. 2): символи; герої; комунікації; цінності; ритуали. Рис. 2. Складові культури Категорії цінностей: Істина є найважливішою в етносі й не залежить від історичної епохи індивідуума, служить для виявлення напрямів розумової діяльності людини. Краса. Виявляється в наданні можливостей самовираження особистості, залежить від етапу історичного розвитку, біологічного типу природних умов і місця проживання людини, відбиває гармонійне поєднання фізичного стану і соціально-психологічного статусу особистості. Добро. Виступає регулятором відносин між групами людей і людьми в групі. Категорія істини спирається на суспільну корисність суб’єкта життєдіяльності, категорія краси – на естетичні норми, а категорія добра – на етику поведінки. Справедливість. Регламентує можливості користування результатами спільної діяльності, розподіл ресурсів, засобів, цінностей. Свобода вибору пов’язана зі створенням умов і можливостей для творчого розвитку особистості, підвищення її потенціалу, а для підприємств – полягає у створенні умов для добросовісної конкуренції на ринку. Категорії цінностей безпосередньо пов’язані з такими поняттями: Етика (від грец. e os – звичай, характер відносин) – філософська дисципліна, що вивчає категорії моралі й моральності (Арістотель, Спіноза, Кант). Етикет (від фр. e ique e – порядок) – усталені правила поведінки і порядок дії в певних соціальних колах і суспільних системах. Ділова етика – стандарти, норми ділової поведінки прийняті в організації для спілкування з діловими партнерами (клієнтами, замовниками, інвесторами), а також для внутрішньофірмових відносин (з керівником, колегами, підлеглими).

Головним носм ц мфолог нин, однак,  вже не мперський Центр (хоч його полтичний, економчний , власне, культурний та нформацйний вплив усе ще лишаться значним),  навть не росйськомовн комунсти Украни, з хньою ностальгю за СССР  КПСС. ¶мперсько-росйська мфологя в колонально-креольськй, малоросйськй модифкац стала суттвою частиною деологчних установок та орнтацй не лише росйського, а й укранського, головним чином росйськомовного, населення Украни. На жаль, дос так званий комплекс малоросйства розглядався, як правило, в контекст пропаганди, а не науки, в контекст бльш-менш проникливо, але незмнно викривально антиколонально публцистики, [66] а не, скажмо, антрополог, соцально психолог чи психоаналзу. Тим часом перед нами типовий, описаний класиками культурно антрополог, приклад засвоння аборигенами колонально точки зору на себе як на недонарод з недомовою, недокультурою, недорелгю  т. д.  т. п. Це - прийняття фальшивого й самопринизливого self-image (уявлення про себе), нав'язаного колонзаторами, - в даному раз, уявлення про таку соб спваючу  танцюючу Малоросю (за Гоголем), котра коли й мала якесь самобутн минуле, то майбутнього вже аж няк мати не може

1. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

2. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

3. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

4. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

5. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

6. Історія України. Соціально-політичні аспекти
7. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер
8. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

9. Соціальна психологія організацій

10. Політика і етика: соціально-філософський аспект

11. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

12. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

13. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

14. Предмет дослідження соціальної психології

15. Про практичність соціальної психології

16. Психологічні аспекти сприйняття США і Росії українцями

Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы

17. Соціальна психологія в СРСР. Марксизм

18. Соціальна психологія як наука

19. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

20. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

21. Теоретична база соціальної психології

22. Європейська модель соціальної психології
23. Психологічні аспекти осягнення феномену релігійної віри
24. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

25. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

26. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

27. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

28. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

29. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

30. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

31. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

32. Соціальні технології й гуманістична психологія А. Маслоу

Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами
Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Игра настольная "Осторожно, мухи!".
У вас есть уникальный шанс стать повелителем мух! Не бойтесь! Это всего лишь анонс новой игры - "Осторожно, мухи!" Суть ее
1182 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Допомога соціального працівника

34. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

35. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

36. Управління праці і соціального захисту населення

37. Організаційні аспекти соціальної роботи

38. Етичні засади в професії соціального працівника
39. Економіка праці й соціально-трудові відносини
40. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

41. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

42. Соціальні групи

43. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

44. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

45. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

46. Право як спеціальне соціальне явище

47. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

48. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

49. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

50. Мораль і соціальне управління

51. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

52. Сутність і значення соціального страхування

53. Державна політика соціального страхування

54. Гігієнічні норми праці
55. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
56. Розвиток соціальної географії в СРСР

57. Історія соціально-економічної географії світу

58. Державна соціальна допомога

59. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

60. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

61. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

62. Правовідносини у сфері соціального захисту

63. Система соціального захисту в Україні

64. Соціальна захищеність дітей в Україні

Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

66. Соціальне партнерство в Україні

67. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

68. Суть та принципи соціальної держави

69. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

70. Мова як символ соціальної солідарності
71. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах
72. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

73. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

74. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

75. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

76. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

77. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

78. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

79. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

80. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

Заварочный чайник с кнопкой BE-5587 "Webber", 600 мл.
Объем: 600 мл. Объем внутренней колбы: 200 мл. Материал внутренние колбы - пластик. Чайник заварочный из высококачественного термостойкого
386 руб
Раздел: Чайники заварочные
Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее

81. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

82. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

83. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

84. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

85. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

86. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)
87. Біонічні аспекти проектування
88. Соціально-духовні основи культури класицизму

89. Соціально-філософські погляди І.Франка

90. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

91. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

92. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

93. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

94. Ожиріння як медико-соціальна проблема

95. Глобалізація і процеси соціального розвитку

96. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

Головоломка Кубик Рубика "3х3".
Головоломка Кубик Рубика "3х3" - это: - Улучшенный механизм на базе шара, кубик крутится плавнее, мягче и при этом точнее.
1048 руб
Раздел: Головоломки
Развивающая игра "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Четыре сказки, четыре смены декораций, четыре комплекта сказочных героев! Настоящий игровой сборник "Русские народные сказки"
453 руб
Раздел: Магнитный театр
Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

97. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

98. Зайнятість: соціально-трудові відносини

99. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.